Корелације укупне индустријске производње и прерађивачке индустрије са малопродајом у Европи по земљама, 2003-2022

Промет у малопродаји у Европи у другој половини 2022. под утицајем високог раста потрошачких цена полако почиње да се реално смањује. То би требало да утиче и на постепено смањивање индустријске производње.

Код већине земаља постоје позитивни коефицијенти корелације између динамике укупне индустријске производње и малопродаје и између производње прерађивачке индустрије и малопродаје. Очекиван је виши коефицијент корелације код прерађивачке индустрије него код укупне индустријске производње, што се у обрачунима није догодило.

Месечну временску серију индустрије потрошних добара Евростат нема за земље ван ЕУ и нема за Ирску и Холандију. Код ЕУ узете збирно постоји изузетно висок коефицијент корелације између нивоа производње потрошних добара и нивоа малопродаје али је он знатно нижи код месечних промена ове две променљиве. Највиши ниво слагања индустрије потрошних добара и малопродаје имају Италија, Шпанија, Пољска, Мађарска и Литванија, све преко 0,9.

Евростат и прорачуни аутора

Пољска има корелацију 0,99 између нивоа индустријске производње и нивоа промета у малопродаји, и 0,98 између месечне промене ове две променљиве те су приложени илустративни графикони.

Исто

Италија има највише просечно слагање коефицијената корелације нивоа и месечних промена промета у малопродаји и производње потрошних добара, те су овде приложени графикони са њеним подацима.

Исто

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *