Процена вредности капитала методом абнормалне зараде: АИК банка

 

AIK Banka AD attracts deposits and offers commercial banking services. The Bank offers export and development financing loans, short-term corporate credit, automobile, construction and mortgage loans, Internet banking services, and credit cards

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka A.D. Niš 2006 2007 2008 2009 2010 ttm / mgr prosek
Књиговодствена вредност сопственог капитала 16,870,373 29,250,002 33,985,719 39,094,042 44,167,897 44,734,901
Нето добитак 3,861,692 4,585,938 5,468,548 5,579,463 5,590,832 3,409,177
Дивиденда 255,458 506,591 617,366 6,883 265,566
Рацио исплате дивиденде 0.07 0.11 0.11 0.00 0.05
ROE 22.89% 19.89% 17.30% 15.27% 13.43% 8.78%
Нормализовани рацио исплате дивиденде 8.43%
Нормализована ROE 16.26%
beta 1.092
Очекивана стопа раста 14.89%

 

Извори: www.nbs.rs, www.belex.rs, www.aikbanka.rs, www.bloomberg.com

Курс еура 100 РСД за 1 Еуро

Утврђивање трошка капитала Иницијална фаза Терминална фаза
Безризична стопа 7.25% 5.50%
Премија за тржишни ризик 4.50% 4.50%
Beta 1.092 1
Премија за ризик државе 4.20% 3%
Премија за величину предузећа 1.30% 1.20%
Трошак сопственог капитала 17.66% 14.20%

Бетризична стопа у иницијалној фази стопа на евро обвезнице Републике Србије, у треминалној фази стопа на 20 годишње државне обвезнице Немачке. Премија за тржишни ризик на зрелим тржиштима и за величину предузећа преузете са Ibboston Association. Премија за ризик земље у иницијалној фази наша тренутна премија, у терминалној фази претпоставка смањење на износ премије за ризик Хрватске.

У еурима

1 2 3 4 5
Нето добитак 82506352.5 94791027.9 108904814 125120054 143749641
Трошак капитала 89634587.1 102980612 118313775 135929950 156169062
Абнормална зарада -7128234.69 -8189583.9 -9408961 -10809896 -12419422
Кумулативни дисконтни фактор 1.18 1.38448169 1.6290365 1.92 2.2553713
Садашња вредност -6058127.12 -5915270.6 -5775783 -5639584 -5506597
Почетна КВ капитала 507442183 582997123 669801717 769530968 884109275
% трошак капитала 17.66% 17.66% 17.66% 17.66% 17.66%
Трошак капитала 89634587.15 102980611.8 118313775 135929950 156169062
ROE 16.26% 16.26% 16.26% 16.26% 16.26%
Нето добитак 82506352.5 94791027.9 108904814 125120054 143749641
Рацио исплате дивиденде 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43%
Плаћена дивиденда 6951412.21 7986433.64 9175563.2 10541747 12111346
Задржана зарада 75554940.2 86804594.3 99729251 114578307 131638294
Обрачун треминалне вредности
Нето добитак у шестој години 137921047
Стопа раста 4.0%
Стабилна ROE 15%
Трошак капитала у стабилној фази 14.20%
Почетна КВ капитала 919473646
Трошак капитала 130565258
Абнормална зарада 7355789.17
Терминална вредност 72115580.1
Вредност капитала 510521858
Број акција 9987873
Цена акција 51.11
Текућа цена акција 20.34

 

Процењени P/B рацио: 1.15

У другом сценариу смо претпоставили стопу раста у терминалнм периоду од 7% и у иницијалном периоду од 10.50 до које смо дошли множењем претпостављене ROE од 15% и стопе задржавања добитка од 70%. У том случају имамо цену акција од 50.58 EURA.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *