NIIS – VREDNOVANJE DNT

Napomene:

Procena je rađena na osnovu pojedinačnih finansijskih izveštaja preuzetih sa www.belex.rs i www.nis.rs

Kao vrednost bete u inicijalnoj fazi je uzeta medijana za uporediva preduzeća videti: P/E Racio: Sektor Nafta&Gas www.makroekonomija.org

Cena akcija je na dan 2/24/2012 izvor: www. belex.rs

Srednji kurs dinara: 109.3392 na dan 2/25/2012

ROE u terminalnoj fazi je medijana uporedivih preduzeća videti: NIS – Sektorsko poređenje www.makroekonomija.org

Ekviti stopa reinvestiranja u terminalnom periodu je određena na osnovu činjenice da na razvijenim tržištima kapitala preduzeća obično isplaćuju dividendu u omeru od 40-60% neto dobitka.

U obračunu inputa koji određuju normalizovani FCFE su izuzete 2008 i 2009 godina kao godine u kojima je došlo do čišćenja bilansa nakon preuzimanja

Tabela 1: Utvrđivanje cene kapitala

Inputi Inicijalna faza Terminalna faza
Bezrizična stopa 7.25% 5.50%
Premija za tržišni rizik 6.21% 4.50%
Beta 0.993 1.000
Premija za rizik države 4.20% 3.00%
Premija za veličinu preduzeća 1.20% 1.20%
Trošak sopstvenog kapitala 19.22% 14.40%

 

Tabela 2: Obračun normalizovne zarade i kapitalnih izdataka u evrima

Obračun normalizovanog neto dobitka 2006 2007 2010 2011 Prosek Normalizovana zarada
Neto dobitak 57,049,795 63,157,495 150,763,688 371,336,785 160,576,941 190,354,059
Normalizovanje kapitalnih izdataka 2006 2007 2010 2011 Prosek Normalizovani kapitalni izdaci
Neto kapitalni izdaci 21,577,385 7,955,765 85,571,607 234,840.871 109,456,081 180,038,914
Poslovni dobitak 63,900102 69,928,845 239,528,541 375,612,644 228,356,677
47.93%

 

Tabela 3: Konačni obračun normalizovanih FCFE i stopa rasta

Normalizovanje obrtnog kapitala
Nenovčani obrtni kapital u tekućoj godini -347,077,882
Prihodi u tekučoj godini 1,752,891,570
Prihodi u prethodnoj godini 1,501,579,863
Normalizovane promene obrtnog kapitala -49760485.23
Normalizovanje duga
Odnos duga i ukupnog kapitala 49.22%
Normalizovani dug u tekućoj godini 64119041
Normalizovani FCFE 305,177,398
Ekviti stopa reinvestiranja 17.82%
ROE 46.36%
Očekivana stopa rasta 8.26%
Ekviti stopa reinvestiranja u fazi stabilnog rasta 45.00%
g 5.74%
ROE 12.75%

Tabela 4: Obračun vrednosti sopstvenog kapitala u inicijalnoj fazi

Godina Očekivana stopa Neto dobitak Ekviti stopa reinvestiranja FCFE Cena sopstvenog kapitala Sadašnja vrednost
1 8.26% 402005624.88 17.82% 330382109.9 18.82% 278060729
2 8.26% 435207415.41 17.82% 357668488.3 18.82% 253353524
3 8.26% 471151353.87 17.82% 387208458.6 18.82% 230841688
4 8.26% 510063915.26 17.82% 419188145.8 18.82% 210330151
5 8.26% 552190279.22 17.82% 453809047 18.82% 191641175
Suma 1164227268

Tabela 5: Obračun terminalne i ukupne vrednosti

Obračun terminalne vrednosti
Očekivani FCFE u šestoj godini 321129708.07
Trošak sopstvenog kapitala u terminalnom periodu 14.40%
Vrednost u terminalnom periodu 3794738057
Vrednost sopstvenog kapitala 2766725204
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 243074727.8
Ukupna vrednost uključujući i gotovinu 3009799932
NIIS NIS a.d, Novi Sad
Tekuća cena akcija u evrima 6.90
Broj akcija 163,060,400
Procenjena vrednost dvofazni rast FCFE po akciji u evrima 18.46

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *