Home » Budžet » Budžet Republike Srbije VIII 2016

Budžet Republike Srbije VIII 2016

Према подацима Министарства финансија, у августу су примања републичког буџета износила 90,4 милијарде динара, издаци су били 80,6 милијарди, те је остварен суфицит у износу од 9,8 милијарди динара. У односу на август 2015 године примања су повећана за 19,4% (реално за 17,9%), издаци су смањени за 2,3% (реално за 3,5%), па је салдо прешао из дефицита од 6,8 милијарди динара у садашњи суфицит.

Од почетка године примања буџета су повећана за 12,3%, а издаци су повећани за само 2,1%, те је буџетски салдо прешао из дефицита од 31 милијарди динара, у суфицит од 31,8 милијарди динара.

Примања буџета су, од јануара до августа, повећана за 76,2 милијарде динара, издаци су повећани за 10,4 милијарде динара, што је утицало на побољшање буџетског резултата за 62,8 милијарди динара.

На приходној страни, највише су повећања примања од акциза (за 32,4 милијарде динара), и од ПДВ-а (за 28,7), а следи порез на добит предузећа (9,6 милијарди динара).

Код издатака највећи пораст имају расходи по основу отплате камата (за 4,8 милијарди динара). Активиране гаранције веће су за 3,7 милијарди динара, остали текући расходи за 3,8, а капитални издаци за 3,6 милијарди динара. Смањени су издаци за социјалну заштиту из буџета за 5,3 милијарде динара и трансфери ООСО за 3,3 милијарде динара.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>