Category: Platni bilans

Trgovina uslugama I 2018

Дефицит текућег рачуна Србије смањен је за 70 милиона евра, у јануару ове у односу на прошлу годину, и то је највећим делом било последица смањивања дефицита на позицији примарног дохотка (за 69 милиона евра). Дефицит у трговини робом и услугама повећан је за 13 милиона евра, а суфицит на позицији секундарног дохотка повећан је…

Platni bilans Srbije I-IV 2014

Салдо платног биланса је, у периоду јануар-април 2014 према истом периоду 2013 године, погоршан за 1.079 милиона евра, јер је 2013 године био позитиван у износу од 317 милиона евра, а сада је био негативан у износу од 762 милиона евра. Ову промену у салду у потпуности може да објасни само једна позиција: обавезе по…

Platni bilans I-II 2014

У прва два месеца 2014 године дефицит текућег рачуна је преполовљен, са 291,6 на 141,4 милиона евра, у односу на исти период 2013 године. Дефицит је смањен за 150,2 милиона евра зато што је дефицит у трговини смањен за 193,5 милиона евра, а при расту дефицита на позицији дохотка за 46 милиона евра. Суфицит на позицији…

Platni bilans Srbije 2001-2013

Важна напомена: подаци нису стопроцентно тачни због низа методолошких промена у статистичком обухвату токова новца, робе и капитала са иностранством у периоду посматрања. Стога је најсигурније користити што заокруженије цифре, у милијардама, јер у милионима тешко да је и једна тачна. Србија је 2013. годину завршила са дефицитом текућег рачуна од 1,6 милијарди евра и…

Platni bilans Srbije u 2013 godini

У 2013. години дефицит текућег рачуна је преполовљен, са 3.177 на 1.586 милиона евра, што је највише утицало и да укупан биланс пређе из дефицита од 1.137 у суфицит од 697 милиона евра. Дефицит текућег рачуна је смањен за 1.591 милиона евра, а салдо биланса је побољшан за 1.834 милиона евра те су промене на…

SRBIJA U ZAMCI DEFICITA ’’BLIZANACA’’

Pojam deficita ’’blizanaca’’ se vezuje za istovremeno postojanje deficita tekućeg računa platnog bilansa i budžetskog deficita. Srbija na žalost već godinama ima probleme dvojnih deficita čija je osnovna karakteristika da u značajnoj meri smanjuju potencijal održivog privrednog razvoja. O pojmu dvojnih deficita (kako se drugačije nazivaju-sinonim za isti pojam) se može naći detaljna pojašnjenja u…

Platni bilans Slovenije u 2012 po zemljama: Priliv novca iz Srbije i iz drugih BJR

Slovenija je u 2012. godini ostvarila suficit tekućeg računa u iznosu od 818 miliona evra, deficit kapitalnog i finansijskog računa od 1.001 miliona evra, te je platni bilans bio u deficitu od 183 miliona evra. Pri tome je u poslovanju sa „ostalim evropskim zemljama“ u koje spadaju BJR, Rusija i Turska, ostvaren suficit na tekućem…

Platni bilans u 2012 godini

U 2012. godini su platno-bilansna kretanja pogoršana za 2.939 miliona evra, jer je ukupan bilans od suficita u iznosu od 1.802 miliona evra, ostvarenog u 2011. godini, prešao u deficit od 1.137 miliona evra. Tekući račun pogoršan je za 285 miliona, kapitalni za 8 miliona, finansijski za 2.749 miliona, dok je suficit na poziciji “greške…

Platni bilans Srbije 2001-2012: Koliko je para ušlo u Srbiju i na šta su potrošene?

Zbog promena metodologija i obuhvata u praćenju platno-bilansnih pozicija ovaj tekst nema za cilj da bude u potpunosti tačan već da ukaže ne redove veličina. Podaci su prikupljeni na osnovu zvaničnih podataka NBS objavljenih na njenom portalu. Pođimo od osnovnih pozicija: kumulativni deficit tekućeg računa, u periodu od 2001. do 2012. godine iznosio je 30,4…

Doznake: Rang zemalja prema vrednosti priliva i relativnom značaju u 2011. godini

U bazi podataka UNCTAD-a stoji da je u 2011. godini vrednost doznaka u svetu bila 489 milijardi dolara i da je povećana za 7,7% u odnosu na 2010. godinu, i prevaziđena je rekordna vrednost iz predkrizne 2008. godine.   Srbija je bila na 33. mestu sa vrednošću priliva od 3.719 miliona dolara, a udeo u…

Platni bilans Crne Gore, 2009-2011

Prema podacima iz Mjesečnog statističkog pregleda Zavoda za statistiku Crne Gore, deficit tekućeg računa u 2011. godini iznosio je 633,8 miliona evra. Deficit se smanjuje, te je u 2009. godini iznosio 881,3 a u 2010. godini 764,2 miliona evra. Deficit tekućeg računa je posledica ogromnog deficita u robnoj razmeni, pošto se na ostale tri pozicije tekućeg…

PLATNOBILANSNA KRIZA

Prvi ozbiljni argument iznese pre par dana guverner Šoškić da je zemlja u velikom problemu i da treba štedeti. Reče da nije uputno da zemlja izlazi iz krize na način kako najvaljuju na zapadu čak i najeminetniji ekonomisti da se iz krize izlazi potrošnjom, a ne štedjom. Poptuno je u pravu guverner da bi  favorizovanje…

Platni bilans Slovenije po zemljama u 2011. godini

U 2011. godini neto priliv novca iz bivših jugoslovenskih republike i Ruske Federacije u Sloveniju je smanjen na 1.520 miliona evra, sa 2.075 miliona u 2010. godini. Najveće smanjenje priliva Slovenija je imala u ekonomskim odnosima sa Hrvatskom (sa 551 na 328 miliona evra) i Ruskom Federacijom (sa 467 na 243 miliona evra), te je…

Platni bilans 2001-2011

Pošto su izašli konačni platno-bilansni podaci za prošlu godinu, može da se sabere ukupan neto priliv i odliv para u prethodnih 11 godina. Kumulativan deficit tekućeg računa izneo je 27,7 milijardi evra, suficit kapitalnih i finansijskih transakcija 38,8 milijardi evra, te su devizne rezerve povećane za za 10,9 milijardi evra (uz deficit na računima „greške…

Slovenačka spoljna ravnoteža

Slovenija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je u prethodnih 20 godina vodila politiku spoljne i unutrašnje ravnoteže. To znači da je izvoz jednak uvozu i da je potrošnja države jednaka poreskim prihodima. Postizanje spoljne ravnoteže bilo je moguće ekspanzijom slovenačkih preduzeća na tržišta BJR i bivše SSSR. Podaci centralne banke Slovenije za 2010.…

Koliko je para ušlo u Srbiju i na šta su potrošene?

Za podatke priložene u tabeli bilo bi neophodno da se napiše obimniji metodološki materijal kao uvod u to šta predstavljaju. Moj cilj je da pružim grubu, nikako tačnu, računicu o redovima veličina. Pri tome, valja imati u vidu razlike između bruto i neto veličina, mnogo toga treba imati u vidu i uzeti u obzir. Žutom…