Home » Finansijska pozicija preduzeća » Očekivani pozitivni izveštaj o poslovanju privrednih društava u 2011. godini

Očekivani pozitivni izveštaj o poslovanju privrednih društava u 2011. godini

Podatke iz tabele treba posmatrati kao veoma grubu procenu očekivanja o poslovanju privrednih društava u 2011. godini. APR prikuplja i obrađuje finansijske izveštaje, ali sveke godine ima nepotpunih i netačnih izveštaja. Stoga sam za godišnje podatke uvek koristio izveštaj za narednu godinu (na primer, za 2008. godinu izveštaj iz 2009. godine).

Šta kažu podaci iz bilansa uspeha privrednih društava?

  • Od 2005. godine postoji stabilan rast poslovnog dobitka (izuzev blagog smanjenja u 2009. godini) usled viših stopa rasta poslovnih prihoda od poslovnih rashoda).
  • Nasuprot poslovnim dobicima stoje finansijski gubici, izuzev u 2006. godini (kada je evro oslabio sa 85,5 na 79 dinara, te su knjižene pozitivne kursne razlike)
  • Ukupan rezultat je najvećim delom posledica razlike između poslovnog dobitka i finansijskog gubitka, korigovano za rezultat iz ostalih aktivnosti.

 

Na osnovu ovih podataka pretpostavljeni su rezultati za 2011. godini, a izveštaj APR-a će izaći sredinom godine, te ćemo videti koliko je ovo grubo procenjivanje zaista grubo ili sadrži i elemente dobrog predviđanja.

  • Rast poslovnih prihoda je 8%, a poslovnih rashoda 8,5% (konzervativan pristup: bolje je potceniti nego preceniti povoljna kretanja, i obratno kod nepovoljnih);
  • Predviđen je pad finansijskih prihoda za 5% i finansijskih rashoda za 30%. Tokom 2009. godine dug preduzeća je povećan za 162 milijarde dinara, u 2010. godini za 151 milijardu dinara, a u prošloj godini za 8 milijardi dinara, mada je u evrima veoma slična vrednost duga u svim ovim godinama. Samo po osnovu izostanka negativnih kursnih razlika može se očekivati smanjivanje finansijskih rashoda za iznos od 143 milijarde dinara.
  • Kod ostalih prihoda i rashoda nije ništa menjano u odnosu na 2010. godinu;

 

Na osnovu iznetih pretpostavki dobija se istih 68 milijardi dinara kao i u 2010. godini, ali sa suprotnim predznakom: dobiti umesto gubitka.

Procenjivanje je veoma osetljivo na dinamiku kretanja poslovnih prihoda i rashoda. Na primer samo za 1,1 procentni poen viša stopa rasta poslovnih rashoda od predviđene značila bi ulazak u gubitak, kao što bi i za jedan posto veća stopa rasta poslovnih prihoda značila dvostruko veću ukupnu dobit (135 milijardi dinara).

Ukupan neto profit, ukoliko ga uopšte i bude, biće posledica poslovanja nekoliko velikih kompanija dok su većini firmi performanse u prošloj godini pogoršane. Samo NiS i Telekom su ostvarili profit koji je uporediv sa ovim očekivanjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>