Home » 3 Industrija » Industrija VII 2015

Industrija VII 2015

Индустријска производња је ушла у месеце када за поређење има „рупу“ у производњи рударства и електричне енергије, те стопе раста изгледају баш „Кинески“.

Укупна индустријска производња у јулу била је за 13% већа у односу на исти месец 2014 године, у томе снабдевање електричном енергијом за 50,3%, рударство за 39,6%, а прерађивачка индустрија за 3,8%.

У периоду јануар-јул укупна индустријска производња повећана је за 6,1%, у чему је снабдевање електричном енергијом веће за 8,8%, прерађивачка индустрија за 5,7%, а рударство за 1,6%.

Пошто је пад укупне индустрије у 2014. години износио 6,5%, ови подаци указују да ће тек са августовским подацима о индустријској производњи у 2015 години бити повећан ниво производње изнад нивоа у 2013. години.

Од 24 гране прерађивачке индустрије у јулу је 13 имало међугодишњи пораст, а 11 пад физичког обима производње. Највећи пораст имали су: производња дуванских производа (+233,2%), остале прерађивачке делатности (+42,3%) и производња текстила (+32%). У кумулативу је највише повећана производња дуванских производа (+88,8%) и производња машина и опреме на другом месту непоменуте (+80,1%).

Највећи пад обима производње у јулу имали су: пр осталих саобраћајних средстава (-32,4%), пр коже и предмета од коже (-32,2%) и производња рачунара, електронских и оптичких производа (-28,6%).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>