Home » 3 Industrija » Rudarstvo u Srbiji: podaci o broju zaposlenih i o investicijama po opštinama u 2012

Rudarstvo u Srbiji: podaci o broju zaposlenih i o investicijama po opštinama u 2012

Рударство је високо-концентрисана делатност у Србији. Запослени постоје у 101 општини, при чему је у 8 био само по један запослени, од 2 до 10 у 33 општине, од 11 до 100 у 32 општине, од 101 до 1.000 у 24 општине, а у четири општине преко хиљаду лица и то у Лазаревцу (7.801), у Бору (2.156), Лајковцу (1.064) и у Деспотовцу (1.010). Нови Сад је пети по броју запослених у рударству са 977 лица, а при томе је учествовао са 55,8% у укупним инвестицијама (11,7 од 20,9 милијарди динара).

Укупан број запослених у рударству био је 22.245 лица, а инвестиције у нова основна средства вределе су 20,9 милијарди динара. Првих пет општина и делатности учествовало је са 58,5% у укупној запослености, а само три општине (Нови Сад, Лазаревац и Бор) са 86,5% у укупним инвестицијама.

Нове рударске општине, мерено растом броја запослених и инвестиција су Рашка и Медвеђа. У Рашкој је запослено 587 лица, а са 557 милиона динара учествовала је са 2,7% у укупним инвестицијама. Медвеђа је имала 304 лица, а учествовала је са 3,5% у укупним инвестицијама (729 милиона динара).

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>