Home » Javni dug » Javni dug u januaru smanjen za 125,3 miliona evra, ili za 47 evra u svakoj sekundi

Javni dug u januaru smanjen za 125,3 miliona evra, ili za 47 evra u svakoj sekundi

Na taj način je usporen rast duga od formiranja nove vlade Republike Srbije na „samo“ 126 evra u sekundi (prethodna vlada se zaduživala po 53,9 evra). Ukupan javni dug na kraju januara iznosio je 17.545,8 miliona evra i smanjen je za pomenutih 125,3 miliona evra. Tako je, nakon usporavanja rasta u decembru (povećanje za 109,6 miliona), sada javni dug smanjen na malo manju vrednost u odnosu na novembar 2012. godine.

U odnosu na januar 2012 dug je povećan za 3.075,1 miliona evra, što predstavlja rast od 97,5 evra u svakoj sekundi. Domaći javni dug iznosio je 6.449,2 miliona evra i smanjen je za 3,4 miliona evra u odnosu na kraj 2012, dok je povećan za 1.238,2 miliona, u odnosu na kraj januara 2012 godine. Spoljni javni dug iznosio je 8.474,9 miliona evra i smanjen je za 143,2 miliona u januaru, a povećan je za 1.293,3 miliona za godinu dana. Indirektne obaveze iznosile su 2.621,7 miliona evra i povećane su za 21,3 miliona, za mesec, i za 543,6 miliona, za godinu dana.

Pri vrednosti evra od 111,6 dinara ukupan javni dug je iznosio 1.958,1 milijardi dinara. Ukoliko procenimo da će BDP Srbije u 2013 godini iznositi 3.450 milijardi dinara onda je udeo javnog duga u BDP-u smanjen sa 61,5% na 56,8%. Tokom ove godine udeo javnog duga u BDP-u (a i sam BDP) biće pod uticajem kretanja kursa evra prema BDP-u, i dalje dinamike zaduživanja.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>