UNMIK Kosovo: Zaposleni, zarade i fond zarada u javnom sektoru u 2012

Prema podacima iz Tromesečnog biltena za januar 2013, na kraju 2012. godine u sektoru budžeta je radilo 79.181 lice. To je povećanje za 1.113 lica u odnosu na kraj 2011. Broj zaposlenih je povećan za 4.480 lica od kraja 2008 godine. Nakon smanjivanja za 511 lica u 2009, povećan je za 2.974 u 2010 i za 904 u 2011.

Najviše zaposlenih koji primaju platu iz budžeta ima u obrazovanju (34.205 lica), zatim u javnom redu (14.610), zdravstvu (13.519) i u opštim uslugama (13.030).

Zvanično nezaposlenih lica u novembru 2012 bilo je 258.238 i broj je smanjen za 67.023 lica u odnosu na kraj 2011 godine. U tom broju je 118.911 žena, čiji je broj smanjen za 39.011. Najveći broj, i smanjenje, nezaposlenih je bez kvalifikacija: na kraju novembra bilo ih je 148.131 i smanjen je za 47.263 lica. Polukvalifikovanih bilo je 8.865 (smanjenje za 2.966 lica), kvalifikovanih 22.323 (manje za 4.891), sa srednjom školom 72.327 (manje za 12.270), a sa višom školom 1.642 (manje za 360). Broj nezaposlenih sa diplomom bio je 4.950 i on je povećan za 727 lica.

I dok je broj zaposlenih povećan samo za 6,5%, u petogodišnjem periodu, zarade su povećane za 88%, sa 192 na 372 evra, u proseku. U 2008 godini povećanje plata bilo je 6,6%, zatim 28% u 2009 (decembar na decembar), 14,8% u 2010, 18,7% u 2011. i samo 1,1% u 2012 godini.  Plate su najviše povećane u zdravstvu, za 130,3%, a najmanje u rekreaciji, za 41,1%. Prosečna plata u sektoru bezbednosti bila je 412 evra u decembru 2012 i povećana je za 90,7% od januara 2008.

Fond isplaćenih zarada iznosio je 346 miliona evra i povećan je za 6% u odnosu na 2011 godinu. U odnosu na 2008, kada je bio 180 miliona evra, povećan je za 92,4%. Najveći fond zarada u 2012 imalo je obrazovanje (135,7 miliona evra), zatim javni red i bezbednost (70,7), opšte usluge (64,5) i zdravstvo (61,2 miliona evra).

Na području Kosova i Metohije plate u državnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu su u pet godina gotovo udvostručene tako da sada zaposleni na ovoj teritoriji imaju veće plate nego u Srbiji. To je bilo moguće jer teritorija KiM nije opterećena javnim dugom. Rast javnog duga u prethodnih pet godina uticaće da, ako se nastave ovi trendovi, za pet godina plata u javnom sektoru u Srbiji bude upola manja nego na teritoriji KiM, dok je pre pet godina bila duplo veća. To će biti posledica sve većeg servisiranja javnog duga i sve manjih mogućnosti za isplate penzija i plata u javnom sektoru.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *