Home » Penzije » Penzioneri, jun 2019

Penzioneri, jun 2019

Према подацима из Статистичког месечног билтена РФПИО (линк) у јуну је исплаћено 1.707.592 пензионерска чека што је за 65 више него у мају, мање за 7.560 у односу на децембар 2018 и мање за 4.995 у односу на јун 2018.

До раста за 65 дошло је услед повећања броја пензионера из категорија запослених (за 340) и из самосталних делатности (за 329), а при смањењу броја пољопривредних пензионера за 604 лица.

Број пољопривредних пензионера достигао је максимум у демцембру 2009 (224.880) и од тада се у просеку смањује за по 446 лица месечно. Удео пољопривредних пензионера у укупном броју смањен је са 14,1% у 2009, на 10,2% средином 2019. Према брзини пада броја пољопривредних пензионера може се претпоставити и брзина пустошења села. У односу на јун 2018. број пољопривредних пензионера смањен је за 4,1%.

Укупан фонд пензија у јуну износио је 45 милијарди динара и он са још око 115 милијарди динара од зарада највећим делом формира укупну куповну моћ становништва.

Просечна пензија износила је 223,5 евра у јуну и чинила је 49,1% од просечне плате.

Посматрано по општинама у односу на крај 2018. број пензионера повећан је у 22 општине, у једној (Бачки Петровац) је остао непромењен, а смањен је у 137 општина. Највеће апсолутне промене имале су општине Београда те је највећи пораст броја пензионера био у Обреновцу (121), Гроцкој (101) и Вождовцу (95), а највећи пад у Новом Београду (286), Граду Нишу (269) и Савском Венцу (233).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>