Platni bilans I-II 2014

У прва два месеца 2014 године дефицит текућег рачуна је преполовљен, са 291,6 на 141,4 милиона евра, у односу на исти период 2013 године. Дефицит је смањен за 150,2 милиона евра зато што је дефицит у трговини смањен за 193,5 милиона евра, а при расту дефицита на позицији дохотка за 46 милиона евра. Суфицит на позицији текућих трансфера скромно је повећан за 2,7 милиона евра, са 426,6 на 429,3 милиона евра.

Пад трговинског дефицита био је последица смањивања дефицита у робној размени за 166,7 милиона евра, и повећавања суфицита у трговини услугама за 26,8 милиона евра.

Пад дефицита у робној размени последица је бржег раста робног извоза, за 13,9% од робног увоза, за 1,3%. Стопа покривености увоза извозом повећана је са 66,4% на 74,7%.

Извоз услуга повећан је за 10,9%, са 464,8 на 515,4 милиона евра, увоз услуга је већи за 5,4%, са 442 на 465,8, те је суфицит повећан са 22,8 на 49,6 милиона евра.

Дефицит на позицији дохотка повећан је са 36,2 на 82,2 милиона евра јер су приходи смањени са 74,6 на 64,4 милиона евра, а расходи су повећани са 110,8 на 146,7 милиона евра. Погоршање салда је највећим делом последица почетка плаћања камата на мега задуживање на иностраном тржишту државе, јер је по основу дохотка од портфолио инвестиција у прва два месеца 2013 године плаћено 0,8 милиона евра, а у 2014 години 49,9 милиона евра. По одбитку ове трансакције остатак трансакција на позицији дохотка имао је пад дефицита.

Приходи од текућих трансфера смањени су за 1,1% (са 487,2 на 481,8 милиона евра), али су расходи смањени за 13,5% (са 60,6 на 52,4), тако да је ипак суфицит благо повећан, са 426,6 на 429,3 милиона евра.

Салдо капиталног рачуна прешао је из дефицита од 1,3 милиона евра у суфицит од 1,4 милиона евра.

Без промена девизних резерви финансијски рачун је из суфицита од 1.112,1 прешао у дефицит од 262 милиона евра. Погоршање је износило 1.374,1 милиона евра и оно је последица пада суфицита на позицијама инвестиција за 1.275,8 милиона евра, повећања нето одлива кредита за 235 милиона евра при мањем дефициту на рачунима готовог новца и депозита за 136,7 милиона евра.

Овако велика промена салда финансијских трансакција, и последично промена девизних резерви (погоршање салда за 1.265,7 милиона евра, из раста резерви за 834,9 у смањење за 430,8 милиона евра), последица је изостанка мега задуживања јер је у прва два месеца 2013 године оно износило 1.337,4 милиона евра, на позицији дужничке хартије од вредности код портфолио инвестиција, а у прва два месеца 2014 године прилив на овој позицији је износио 50,3 милиона евра. Таман да покрије расходе на доходак од портфолио инвестиција (споменутих 49,9 милиона евра). Позајмљен капитал мора да врати, а до враћања камата да се плати.

Нето одлив новца по основу токова кредита повећан је са 159,1 на 394,1 милиона евра, а што значи да је, не рачунајући валутне промене и „портфолио инвестиције“ убрзано спољно раздуживање.

Код трговинских кредита салдо је промењен из нето коришћења од 16,5 милиона евра у нето раздуживање у износу од 87,6 милиона евра. Финансијски кредити су повећали нето одлив са 175,5 милиона евра на 306,6 милиона евра.

Посматрано по секторима, а код коришћења финансијских кредита, где је одлив повећан са 170,5 на 304,1 милиона евра:

  1. НБС је повећала раздуживање са 103,7 на 124,4 милиона евра;
  2. Влада је из нето прилива у износу од 132,9 милиона евра, прешла у нето одлив од 14,3 милиона евра. Коришћења
    нових кредита су смањена са 197,8 на 48,9 милиона евра, а отплате старих кредита су смањене са 65 на 63,2 милиона евра;
  3. Банке су повећале нето раздуживање са 188 на 197,7 милиона евра. Коришћење дугорочних кредита смањиле су са 48,4 на 20,1 милион евра, а отплате су повећале са 115,7 на 156,7 милиона евра. Банке су смањиле краткорочни спољни дуг за 120,6 милиона, у прва два месеца 2013, а сада су смањиле за 61,1 милиона евра.
  4. Остали сектори су из нето раздуживања, у износу од 11,7 милиона евра, сада повећали спољни дуг за 32,3 милиона. Они су повећали коришћења дугорочних кредита са 138,8 на 152,1 милиона, док су смањили отплате са 156,1 на 116,1 милиона евра. Краткорочни дуг је био повећан за 5,6, а сада је смањен за 3,6 милиона евра.

На сервисирање спољног дуга у прва два месеца 2013. године потрошено је 516,6, а у истом периоду 2014. године 518,3 милиона евра. Пошто је извоз робе и услуга повећан, стопа сервисирања спољног дуга смањена је са 27,8 на 24,6% укупних прихода од извоза. Уколико би смо у сервисирање спољног дуга укључили и доходак од портфолио инвестиција (плаћена камата на државне обвезнице), стопа сервисирања је смањена са 27,8% на 27% прихода од извоза робе и услуга.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *