Platni bilans Srbije I-IV 2014

Салдо платног биланса је, у периоду јануар-април 2014 према истом периоду 2013 године, погоршан за 1.079 милиона евра, јер је 2013 године био позитиван у износу од 317 милиона евра, а сада је био негативан у износу од 762 милиона
евра.

Ову промену у салду у потпуности може да објасни само једна позиција: обавезе по основу емитованих дужничких хартија од вредности. На овој позицији је 2013 године регистрован прилив у износу од 1.144 милиона евра, а у 2014 години одлив у износу од 26 милиона евра. Уколико се искључи ова позиција, платни биланс је побољшан за 65 милиона евра, те би суфицит платног биланса износио 383 милиона евра, да је дошло до једнаког задуживања дужничким хартијама као и 2013 године. Или, другачије посматрано, да није било прилива новца по том основу, дефицит платног биланса би 2013 године износио 827 милиона евра, а ове године дефицит би био прокњижених 762 милиона евра, што је незнатно побољшање салда.

Посматрајући основне позиције, (1) салдо текућег биланса побољшан је за 370 милиона евра, тако што је дефицит смањен са 771 на 401 милиона евра, (2) салдо капиталног биланса побољшан је за 3,5 милиона евра, преласком из дефицита од 2,4 у суфицит од 1,1 милиона евра, (3) салдо финансијског рачуна, без промене девизних резерви, погоршан је за 1.413 милиона евра, а (4) нето „грешке и пропусти“ су погоршане за 40 милиона евра, тако што је смањен суфицит на овој позицији.

Побољшање салда текућег рачуна (за 370 милиона евра) било је последица пада трговинског дефицита за 502 милиона евра, при расту дефицита на позицији дохотка (за 77 милиона евра), и смањења суфицита текућих трансфера за 55 милиона евра.

Трговински салдо побољшан је услед пада дефицита у робној размени и раста суфицита у размени услугама. Дефицит у трговини робом смањен је за 28%, услед раста извоза за 14,1%, и увоза само за 0,3%. Смањење дефицита износило је 434 милиона евра (са 1.544 на 1.110 милиона евра). Суфицит у трговини услугама повећан је готово три пута, са 37,6 на 105,5 милиона евра, зато што је извоз услуга повећан за 11,2%, а увоз за 4,4%.

Дефицит на позицији дохотка повећан је за 31,6%, са 243 на 320 милиона евра, зато што су приходи смањени за 1,9%, а расходи су повећани за 19%. На приходној страни повољну информацију представља двоструко већи прилив дохотка од директних инвестиција у иностранство (са 16 на 32 милиона евра), али су одливи по истом основу повећани за 129%, са 58 на 132 милиона евра. Укупан одлив по основу дохотка од инвестиција био је непуних 4 милиона евра дневно (451 милион евра за четири месеца), јер је по основу камата на спољни дуг одлив био 167 милиона евра, прихода од портфолио инвестиција 152 милиона евра, а од директних страних инвестиција споменутих 132 милиона евра.

Суфицит текућих трансфера смањен је за 5,6%, са 979 на 924 милиона евра, услед смањеног процењеног прилива дознака са 684 на 600 милиона евра.

Код финансијског рачуна погоршање салда за 1.413 милиона евра било је последица погоршања салда код свих основних позиција: (1) салдо инвестиција погоршан је за 1.166 милиона евра, те је суфицит смањен са 1.320 на 154 милиона евра, (2) салдо кредита је погоршан за 190 милиона евра, растом дефицита са 300 на 489 милиона евра, (3) салдо готовог новца и депозита погоршан је за 57 милиона евра, преласком из суфицита од 8 у дефицит од 49 милиона евра.

Салдо кредита погоршан је за 190 милиона евра услед смањеног коришћења дугорочних кредита за 335 милиона евра: влада је смањила коришћења кредита за 298 милиона евра (са 367 на 78 милиона), банке су смањиле за 86 милиона (са 149 на 63), а остали сектори су повећали за 40 милиона (са 351 на 391 милиона евра).

Сервисирање спољног дуга смањено је за 99 милиона евра, са 1.229 на 1.130 милиона евра, а стопа сервисирања дуга, услед раста извоза робе и услуга, смањена је са 29,7% на 24%.

2 komentara

 1. Pa nemoze novca niti biti u opticaju da se kupuje i nesto radi.
  Pa sav rast i sve sto su napravili je inflacija.
  Dug je rasto brze od BDPa i to je inflacija.

  Ono sto su katastrofalnu gresku napravili je sto su parama kupovali glasove tj iz samo koristi.
  Samo da se odrze na vlasti, SVI od 2000. pa naovamo.

  Ako prodaju HoV i dali da se zaduzuju na to se mora PLATITI KAMATA i tako iz dana u mjesec u godinu.
  Dug raste i nakraju ko alkoholicar. Daj jos da se otrijeznim pa da krene.

  Da su se HoV prodavale i ulagalo u nesto tako da iza tog duga ostane barem nesto, Srbija bi bila u puno puno boljoj poziciji.

  Ono sto je Bogu dozvoljeno nije i volu.
  Nista neznaju, pojma nemaju i citaju(ako to rade) krive knjige.

  http://www.makroekonomija.org/wp-content/uploads/drag-bdp-2000-2012.png

  http://radmilovicstanko.com/samo-o-ekonomiji-srbije/96-inflacija-u-periodu-1959-2011-u-srbiji-i-komparacija-sa-okruenjem.html

  http://www.cnp.rs/articles/view/12

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *