Home » 3 Poljoprivreda » U Beogradu se koncentrišu ovce i koze ali ga napuštaju krave, svinje i živina

U Beogradu se koncentrišu ovce i koze ali ga napuštaju krave, svinje i živina

Према подацима РЗС-а (линк) у Србији је крајем 2018 било 878 хиљада говеда и број је смањен за 2,3% у односу на исти период 2017. Након незнатног повећања броја говеда у 2017 ово је нови историјски минимум броја говеда након 892 хиљаде у 2016. Број говеда је смањен у сва четири статистичка региона.

Број свиња је у 2018 смањен за 4,1%, на 2.792 хиљаде грла. Ово је најмањи број свиња од 1955. године. Број свиња је повећан у Војводини за 1,3% док је највише смањен у Региону Јужне и Источне Србије (-10,9%).

Број оваца у Србији повећан је за 0,4% и било их је 1.712 хиљада. У односу на минималан број у 2002 (1.448 хиљада) било их је више за 18,2%. Број оваца у Београду је повећан за 22,1%, док је највише смањен у Региону ЈиС за 4,7%.

Број коза у Србији повећан је за 7,3%, а у Београду чак за 15,9%, па испада да је Београд природно станиште за овце и козе. У Региону Шумадије и Западне Србије број коза повећан је за 33,1%, у Војводини за 4%, док је у Региону ЈиС смањен за 9,3%.

Живине је било 16,2 милиона и њен број је смањен за 0,7%. Регион ШиЗС је повећао број живине за 6,4%, Војводина за 2,4%, док је у Региону ЈИС смањење износило 11,7%, а у Београду чак 24,1%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>