Home » 3 Turizam » Noćenja turista u Evropi na početku 2019.

Noćenja turista u Evropi na početku 2019.

Подаци Евростата са прва два месеца 2019. су веома оскудни да би се судило о тенденцијама у овој години.

У јануару је, међу земљама и територијама за које су прикупљени подаци, у 18 земаља повећан укупан број ноћења док је у 12 смањен. Србија је са растом од 0,3% била тик изнад ових 12 земаља са смањењем и Латвије (раст за 0,2%). Највећи релативан пораст имало је КиМ (+24,9%) а најдубљи пад Луксембург (-61,3%), али су ово земље/покрајина које имају симболичне месечне вредности.

Ноћења странаца смањена су у 17 држава и територија а повећана у 13. Већи релативни пораст од Србије имали су КиМ (+12%), Црна Гора (+8,2%), Литванија (7,9), Холандија (7,2) и Шведска (6,2%).

Ноћења домаћих туриста повећана су у 21 држави и територији а смањена су у 9, укључујући ту и Србију. Највећи релативан пораст имало је КиМ (+46,8%) а највећи пад Лихтеншајн (-54,8%). КиМ и Лихтенштајн имају и најмањи број ноћења домаћих гостију у апсолутној вредности.

За фебруар Евростат има податке за 4 земље те је било какво процењивање о динамици раста, или стагнацији, у овој години немогуће.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>