Razvojna banka – realnost ili predizborni trik

Privrednici se nadaju povoljnijim kreditima

Vapaji srpskih privrednika koji godinama unazad traže od države da formira razvojnu banku čini se, bar na prvi pogled to tako izgleda, da su urodili plodom. I, ako nije reč o nekom od predizbornih trikova aktuelne vlasti, Srbija će ove godine dobiti razvojnu banku (Predlog zakona o razvojnoj banci ušao je u skupštinsku proceduru). Koliko je to za privredu suočenu sa hroničnom nelikvidnošću i sve većim teškoćama sa izmirivanjem kreditnih obaveza prema poslovnim bankama, važna informacija govori i podatak da je zbog skupih pozajmica (kamate se kreću i do 25 odsto na godišnjem nivou) sve veći broj preduzeća prisiljeno da deo kapitala izvlači iz sopstvene akumulacije.

 

Sudeći prema izjavi ekonomskog savetnika premijera Srbije Jurija Bajeca, od te finansijske institucije očekuje se da pomogne privredi da preko sistema poslovnih banaka dođe do jeftinijih kredita za prioritetne i izvozno orijentisane projekte. I dok su privrednici gotovo jedinstveni u stavu da je formiranje razvojne banke takoreći imperativ, iz stručne javnosti stižu disonantni tonovi. Nasuprot onima koji su uvereni da će razvojna banka ubrzati realizaciju velikih infrastrukturnih projekata ali i omogućiti efikasniji pristup evropskim fondovima kao i sredstvima na finansijskim tržištima, našli su se analitičari koji tvrde da bi to bio pogrešan potez i da bi izlaz trebalo potražiti u formiranju otvorenog investicionog fonda čiji bi osnivač bila država i u koji bi i privatnici mogli da ulažu svoj kapital. Upravo tu ideju zagovara Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. On, inače ne spori da je razvojna banka, naročito zemljama u razvoju, potrebna ali ističe da te finansijske institucije jedino u razvijenim zemljama ostvaruju dobre rezultate pre svega zato što se njihov rad zasniva na dugoročnim kreditima „jer razvoj ne podnosi kratkoročne pozajmice“.

– Recimo ako imamo milijardu dinara kapitala koji je plasiran u neki projekat onda se na povraćaj tih sredstava ne može računati pre isteka grejs perioda od tri godine, s obzirom na to da razvojni krediti podrazumevaju period počeka od oko tri godine i rokove otplate od deset pa čak i do 30 godina. To praktično znači da treba izdvajati novac za dokapitalizaciju banke. Osim toga, banka je odgovorna za plasman novca a ne za projekte, tako da u zemljama u razvoju, naročito u onim koje poput Srbije imaju tako visok stepen kantri riska i korupcije, mora da postoji institucija koja se stara o bonitetu projekta a ne novca. Uostalom, mi već imamo jedno negativno iskustvo sa razvojnom bankom koja je formirana u Vojvodini – novac je potrošen a značajniji rezultati nisu zabeleženi – kaže za Danas Bušatlija i dodaje da mu ideja o razvojnoj banci više liči na predizbornu priču koja ukazuje na aroganciju političara kad je reč o upravljanju javnim resursima.

Javno-privatno partnerstvo

Komentarišući predlog koji su ponudili stručnjaci nemačke KfW banke Bušatlija ističe da nemačka država tu banku može u svakom trenutku da dokapitalizuje, što nije slučaj sa Srbijom koja se ne može pohvaliti nivoom likvidnosti neophodnim za tu vrstu posla. Doduše, iz Vlade stižu uveravanja da, bar kad je reč o osnivačkom kapitalu, ne bi trebalo da bude problema, s obzirom na to da se osim budžetskih, može računati i na objedinjena finansijska sredstva fondova, pre svega Fonda za razvoj koji će, po svemu sudeći, biti ugašen. Uveravaju nas, takođe, mada je u to teško poverovati, da će ta institucija biti zaštićena od mogućih političkih ili partijskih pritisaka. Ukazujući na to da su niske kamate jedna od osnovnih odlika razvojne banke, koja može da računa tek na neku minimalnu maržu, Bušatlija upozorava da će sve dok se ne obezbedi kontinuirani povraćaj sredstava, morati da se ubacuje svež kapital i da ta banka bez razvijene privrede i budžetske podrške teško da može da izvrši poverenu misiju. Pa, da li su onda privrednici u zabludi kad spas vide u razvojnoj banci? Bušatlija kaže da jesu, s obzirom na to da svi oni očekuju povoljne kredite a zapravo bi trebalo da znaju da razvojne banke svuda u svetu finansiraju samo najsigurnije, najčešće izvozno orijentisane, projekte.

– U ovom trenutku u Srbiji dobro funkcioniše Eksim banka koja kratkoročnim kreditima podržava uvoz radi izvoza i finansira izvoz. Reč je o tzv. kampanjskim kreditima kojima se stimulišu konkretne kampanje, kao što je recimo izvoz agrarnih proizvoda. Imajući sve ove okolnosti u vidu smatram da bi bolje bilo da država bude osnivač jednog otvorenog investicionog fonda u koji će i privatnici moći da ulažu svoj kapital i koji će se starati o projektima čiji je vlasnik, pa mu je u interesu da ih uspešno privede kraju. Pošto je takav fond otvoreniji za ulazak privatnog kapitala time bi se napravio prostor za oživljavanje javno-privatnog partnerstva – sugeriše Bušatlija.

Posmatrano iz ugla privrednika razvojna banka bi trebalo da ima više sluha za projekte koji bi mogli da daju impuls ekonomskom napretku. Oni smatraju da Fond za razvoj nije ispunio njihova očekivanja, pre svega zato što je za dobijanje kredita, osim atraktivnog projekta i biznis plana, bila neophodna i garancija banke što je dodatno poskupljivalo, inače povoljne kredite Fonda (kamate se kretala oko dva odsto).

– Razvojna banka ne bi trebalo da bude tako rigidna institucija kao što je bio Fond za razvoj, već se od menadžmenta te institucije očekuje da prepozna atraktivne projekte i da podeli rizik realizacije takvih projekta. Drugim rečima, uslovi kreditiranja mora bi budu relaksiraniji jer jedna firma, poput Fudlenda, koja je na domaćem tržištu prisutna već petnaest godina, ima potrebu da se dalje razvija, ali nema dovoljno svežeg kapitala za takav poduhvat i tu bi država, odnosno razvojna banka, mogla da pomogne davanjem povoljnih kredita. Primera radi, mi nameravamo da gradimo fabriku u koju treba uložiti tri miliona evra ali ne možemo da ponudimo hipoteku koja se od nas očekuje – komentariše za Danas Vaso Lekić, vlasnik kompanije Fudlend i dodaje da bi bilo dobro ako bi kamate ostale na istom nivou (oko dva odsto) ali da se pojednostavi kolateral za dobijanje kredita.

On smatra da bi, kad je reč o izvoznim projektima, hrana i uopšte agrar, trebalo da imaju prioritet, mada su za ulaganja atraktivni i obnovljivi izvori i infrastruktura, kao i projekti koji se odnose na zapošljavanje i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Hrvatsko iskustvo

Sudeći prema izjavama predstavnika Hrvatske banke za obnovu i razvoj koje su se mogle čuti pre nešto više od godinu dana, na okruglom stolu koji je organizovala Privredna komora Srbije, iskustva su pozitivna. Zahvaljujući povoljnim kamatnim stopama koje nudi ta banka i koje se na godišnjem nivou kreću od dva do šest odsto (u zavisnosti od kvaliteta preduzetnika i sektora u koji se ulaže) i znatno su niže nego kod komercijalnih banaka (oko 12 odsto), Hrvati su uspeli da podstaknu razvoj privrede i preduzetničkih ideja. Najviše sredstava (više od 70 odsto), uloženo je u izvozne poslove, slede infrastrukturni projekti, a značajno mesto zauzimaju i investicijski krediti usmereni u turizam i industriju. Zbog globalne finansijske krize veliki deo sredstava preusmeren je u kredite za likvidnost s obzirom na to da su se i hrvatski preduzetnici suočili s problemom održavanja likvidnosti. Kažu, ipak, da kriza nije dovela u pitanje stepen naplate kredita čemu je u velikoj meri doprinelo i to što hrvatska razvojna banka posluje i preko poslovnih banaka (više od 60 odsto plasmana tako je realizovano) koje su preuzele rizik vraćanja kredita. Osim izvoznih poslova jedan od prioriteta hrvatske razvojne banke jeste i kreditiranje malih i srednjih preduzeća, i to naročito projekata u oblasti poljoprivrede, turizma ili obnovljivih izvora energije.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (osnovana je 1992. godine) u stopostotnom je vlasništvu države, ali državni budžet nije jedini izvor iz kojeg se finansira. Naprotiv, veći deo sredstava prikuplja na inostranom tržištu kapitala pri čemu za sve obaveze prema inostranstvu garantuje država. Najčešće se zadužuje na londonskom tržištu kapitala, mada su zastupljene i međunarodne finansijske institucije (IBRD, EBRD, EIB, KfW…), koje su, inače, najjeftiniji izvor finansiranja.

Iako će Predlog zakona o razvojnoj banci verovatno pretrpeti izmene (amandmane su već najavili iz Privredne komore Srbije), stručnjaci podsećaju da nacionalna razvojna banka ne bi smela da bude u konfliktu sa centralnom bankom, niti sme da prima depozite a kao primer za to kako bi trebalo da funkcioniše navodi se čileanska Estado banka ili razvojna banka Finske. Upozoravaju, takođe, da u taj poduhvat ne bi trebalo ulaziti ukoliko država nije u stanju da obezbedi dovoljan iznos početnog kapitala i ne može da garantuje stabilnost poslovanja razvojne banke. Doduše, Predlogom zakona predviđeno je da se već naredne godine iz budžeta izdvoji 100 miliona evra, dok bi 2014. i 2015. iz državne kase trebalo obezbediti još po 150 miliona evra, odnosno ukupno 400 miliona evra. Deo kapitala biće obezbeđen trgovanjem hartijama od vrednosti s obzirom na to da će razvojna banka moći da ulaže u vrednosne papire i da tako ostvaruje profit. Stručnjaci se slažu u konstataciji da bi ova finansijska institucija trebalo bi da se fokusira na finansiranje velikih infrastrukturnih projekata utoliko pre što zemlje u tranziciji imaju potrebu za izdvajanjem oko pet odsto bruto domaćeg proizvoda za finansiranje razvoja infrastrukture, a mogućnosti nastupa na domaćem i inostranom kreditnom tržištu su im ograničene. Razloga za formiranje razvojne banke i te kako ima. Pitanje je samo da li su se stekli uslovi, pre svega oni finansijski, za realizaciju jednog takvog projekta ili će se, možda, i ova ideja, čim se izborna euforija stiša, raspršiti kao mehur od sapunice.

Maršalov plan i KfW

Posao izrade studije izvodljivosti koja bi trebalo da odgovori na sva bitna pitanja u vezi sa formiranjem razvojne banke, Ministarstvo finansija poverilo je stručnjacima je nemačke KfW banke. Zanimljivo je da je preko te banke koja se može pohvaliti tradicijom dužom od šest decenija (formirana je 1948) realizovan „Maršalov plan“ a i danas je to veoma značajan akter na, inače, veoma razvijenom finansijskom tržištu Nemačke.

Govor brojki

Podaci govore da su razvojne banke formirane u više od 40 zemalja dok se kreditiranjem razvojnih projekata bavi dvadesetak regionalnih i međunarodnih institucija, kao i 10 fondova. Čak i neke od većih zemalja, poput Japana, Kine, Indije, Brazila, Nemačke… imaju razvojne banke. U našem bližem okruženju tu finansijsku instituciju, osim Hrvatske i Slovenije, imaju i Rumunija, Bugarska, Kipar, Izrael…

Objavljeno u dnevnom listu Danas

link

 

11 komentara

 1. Ako neko misli da ce drzava Srbija u bilo kom organizacionom smislu moci da bude povoljnija od cross border kredita onda se silno vara.
  Ako pak neko od privrednika misli da ce nekim kreditom od drzave mozi da se relaksira od vec postojeceg cross border kredita onda se i i oni silno varaju.
  Prica o komercijalnim kreditima sa 20 ili 30 % kamate nije bas tacna. Pre svega to bi sada bili potpuno novi krediti a privreda se uglavnom zaduzila pre 5-6 godina po znatno povoljnijim uslovima. Banke se visokom kamatom stite od rizika a rizik je preveliki jer realno veliki deo privrede u Srbiji ne bi spasio ni jednokratan otpis dugova.
  Veliki deo privrede ne moze da se nanovo zaduzi bez obzira na visinu kamatne stope,oni samo mogu da probaju da nanovo „izvrte“ drzavu sto je ovde visedecenijska tradicija.Ovde se ne bankrotira ??
  Opet postavljam pitanje ….Koga bi taj fond ili ta banka kreditirala ,koji projekti imaju prioritet. Sta bi to drzava videla kao sansu sto komercijalne banke ne vide.
  I sada se privreda moze zaduziti po znatno povoljnim uslovima ali ona jednostavno ne ispunjava ni jedan uslov za dodatno zaduzivanje.
  Posebno je riskantna ta opcija sa otvorenim investicionim fondom jer to je neodrzivo…Nema osnaova za verovanje da bi iko bio zainteresovan za tu vrstu investicije jer da je tako ne bi imalo ni potrebe za fondom .Investiralo bi se direktno.

  Naopako ako Razvojna banka ne bude troduplo rigidnija od Fonda za razvoj ,pa ta rigidnost je drugo ime za takvu instituciju. Posebno u svetlu cinjenice da bi recimo donji minimum povlacenja sredstava iz takve institucija morao biti projekat ne manji od 5 ili 10 miliona evra.
  U suprotnom razbucace se citav bankarski sistem Srbije jer u zabludi je svako ko misli da ce se privatni kapital nadgornjavati sa drzavom.On se podigne i ode na drugu destinaciju ,bez velike buke….A sada je u fazi smanjenih plasmana i naplate sto znaci da bukvalno priprema teren da u datom trenutku nestane odavde…

 2. Rešenje je u „Srpskoj razvojnoj banci Dijaspore“.

 3. Bolje u Panslavistickoj ….Resenje je u povecanju efektivnog rada i u promeni politicko-ekonomskog modela.
  Ako hoce da podrze privredu NBS moze da ukine kreditni biro ili da skrati rok brisanja podataka na godinu dana.

  U Srbiji, privrednici bi da privreda procveta uz nova zaduzenja a drzava bi da privreda procveta od stednje ….
  NBS opet kaze nas cilj je inflacija a sustinski nema napretka bez inflacije.
  Nasuprot tome privreda kaze kurs dinara treba da je stabilan i po mogucnosti nizak a to i progresija su za Srbiju nemoguce stanje…

  Kao mace koje hoce da uhvati svoj rep.

  Jedno je sigurno i to ce potvrditi svaki zdravorazumski covek koji se jos moze naci samo na vecim nadmorskim visinama, banke i zaduzivanje nisu model po kom se moze uspeti u poslovanju i zivotu …
  Efektivan osmocasovni radni dan vratio bi Srbiji, u jednoj godini, potentnost koja bi zainteresovala mnoge ..
  Kapital bi to primetio kao sto ce i kao sto primecuje da pravac novog zaduzivanja vodi u neminovni bankrot.

  Zatvorite kafane i odvojite ljude od TV( enormnom taksom za emitere ) ,edukujte predradnike i mendzere i ne brinite za svetsku krizu…

  A banke ce se prilagoditi same i ispratiti pozitivno svaku naznaku zdravog napretka..

  P.S. Kako drzavi da se da banka u ruke kad evo danas ona nije u stanju da se „pogodi“ za cenu mosta sa Alpinom. Ni manje ni vise nego za 30 miliona novcanih jedinica !!??

 4. Da li neko iz urednistva moze da izlista ili da podatke za aktivnosti Hrvatske razvojne bake. Bilo bi interesantno videti sta oni rade.

 5. Peric

  Bilo ko može da pretraži iskustva po netu. Odlična je ideja, ali kad neko to i učini nije problem da zakačim.

  Pozdrav i srećan povratak u majčicu Srbiju.
  MZ

 6. „Ako pak neko od privrednika misli da ce nekim kreditom od drzave mozi da se relaksira od vec postojeceg cross border kredita onda se i i oni silno varaju.“
  Ne varaju se oni, Darko. Kredite uzete u inostranstvu ili od privatnih vlasnika oni moraju da vrate. Kada se radi sa drzavom tu su njihovi ljudi, sednu braca pa se dogovore… Zar postoji drugi smisao „razvojne“ banke?

 7. „I, ako nije reč o nekom od predizbornih trikova aktuelne vlasti, Srbija će ove godine dobiti razvojnu banku (Predlog zakona o razvojnoj banci ušao je u skupštinsku proceduru).“
  Skupstina je ukinuta, dakle, u pitanju je cista propaganda.

 8. A sto se bankara tice, naravno da su halapljivi i nemilosrdni. Samo takvi se i bave tim biznisom. Zar bi mogao neko sazaljiv da uteruje dugove sirotinji i da kredite, nezakonito, „ustupi“ sumnjivim „agencijama“ za naplatu? Devedestih su dugove uterivali mafijasi, a danas to rade „agencije“…

 9. Upljeskala ih Dana tekstom u Politici. Nisam citao predloge i zakonske odredbe za osnivanje te banke ali ono sto je ona navela je dovoljno. To je zaista sramno i nikako mi ne ide u glavu da neko stavi potpis iza takvih budalastih predloga.
  Deca donesu bolja pravila za svoje igrice..

  Punoletni i matori ljudi a pisu i rade gluposti..

  A tek ta budalastina o zaobilasku ingerencija NBS,to je necuveno . Zamislite ,hipoteticki,da jednog dana na finansijskom trzistu Srbije postoji institucija sa 2-3 milijarde necega koja nije pod kontrolom NBS.
  Vodi je ministarstvo finansija a nije pod kontrolom ni NBS ni parlamenta ??!

  Ili neko uopste ne misli da osniva tu banku ili neko uopste bukvalno ne misli..
  Na kraju krajeva mogu oni da predloze sta hoce ali oni je ne mogu ni osnovati bez befela NBS. A sumnjam da ce Soskic to aminovati u ovakvom obliku.

  Ako je vec ministar finansija u nadzornom odboru zasto samo ne otvore podracun ministarstva??!! I onako i ovako on ce biti i otac i majka.

 10. DARKO

  Pa sve je i zamisljeno tako da podobni privrednici dobiju narodne pare, a da niko ne talasa. Zakon je namerno tako napisan da sutra niko ne moze da odgovara, radio je sve po zakonu.

 11. Ne verujem u te vrste organizovane zavere…

  Verujem da neko misli da tako treba i to je sustina problema u Srbiji.Verujem da je to ,na zalost,maksimalni intelektualni domet.
  Da je iko u Srbiji sposoban da organizuje, predvidi i napravi ambijent za buducnost to bi bio znatan pomak .Bez obzira da li je to dostignuce pozitivno ili negativno, to bi bio znak potencijala.

  Za organizovano drustvo nije potrebna i dovoljna samo volja i zelja…

Оставите одговор на peric Одустани од одговора

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *