Home » BJR spoljna trgovina » Robna razmena SAD sa BJR, II 2014

Robna razmena SAD sa BJR, II 2014

Podaci su US Census Bureau

Иако је на крају 2013. године изгледало да ће у 2014. години Србија, након што је имала већи извоз од Хрватске, претећи Словенију према вредности извоза у САД, подаци из прва два месеца 2014. године не указују да ће се то и десити.

У 2013. години извоз у САД Србије је био 524 милиона долара (146 у 2012. години), Словеније 575 (561), а Хрватске 417 милиона долара (442 милиона у 2012. години). У прва два месеца 2014 године извоз Словеније је износио 96,3 милиона
долара, Хрватске 71,4 а Србије 52,9 милиона долара. У односу на исти период 2013 године извоз Србије је повећан за 139,4%, Словеније за 23,5%, док је из Хрватске смањен за 2,1%. У истом периоду увоз из САД износио је код Хрватске 72
милиона долара, Словеније 26,9 милиона долара, а Србије 16,3 милиона долара, те је Хрватска била у дефициту, а Србија и Словенија су у суфициту.

Босна и Херцеговина је повећала извоз у САД за 54,9%, са 8,2 на 12,7 милиона долара, док је увоз из САД смањила са 4,6 на 3,8 милиона долара, те је повећала суфицит у размени са још увек највећом економијом на свету.

Македонија је смањила извоз за 1,7%, са 23,9 на 23,5 милиона долара, увоз је смањила чак за 56,6%, са 12,2 на 5,3 милиона долара, те је повећала суфицит у размени са САД.

Црна Гора је повећала извоз за петину, са 0,5 на 0,6 милиона долара, а увоз је удвостручила, са 1,2 на 2,5 милиона долара, те је последично и дефицит повећан.

УНМИК Косово је имало регистрован извоз од 0,1 милион долара, што је пад за две трећине према истом периоду 2013 године (0,3 милиона долара), а увоз је смањило са 1,3 на 0,9 милиона долара.

Сви ови парчићи некадашње целине у збиру су повећали извоз са 205,9 на 257,5 милиона долара, а увоз са 116 на 127,7 милиона долара, уз раст збирног суфицита са 89,9 на 129,8 милиона долара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>