Home » BJR spoljna trgovina » Trgovina SAD sa BJR, I 2015

Trgovina SAD sa BJR, I 2015

Према подацима US Census Bureau, увоз САД из држава и територија насталих распадом СФРЈ у јануару 2015 године износио је 152,5 милиона долара, увоз је био 72,1 милион долара, те су САД имале дефицит у износу од 80,4 милиона долара. Увоз из БЈР повећан је за 39,9%, извоз на ово подручје смањен је за 0,1% те је дефицит САД повећан са 36,8 на 80,4 милиона долара.

Словенија је имала извоз вредан 51,2 милиона долара, увоз 33 милиона долара, уз суфицит у износу од 18,2 милиона долара. Извоз у САД је повећала за 1,8%, увоз из САД је повећала скоро три пута, те је смањила суфицит, који је у јануару 2014 године износио 39,6 милиона долара.

Србија је имала извоз вредан 43,3 милиона долара, увоз 6,2 милиона долара, те је суфицит изнео 37,1 милиона долара. У односу на јануар 2015 године (15,6 милиона) извоз је повећан скоро три пута, увоз је смањен за петину, те је суфицит (7,7 милиона долара у јануарау 2014) повећан 4,8 пута.

Хрватска је у јануару 2015 године имала извоз вредан 37 милиона долара (+25,9%), увоз 29,7 милиона (-34,1%) те је прешла из дефицита од 15,7 у суфицит од 7,3 милиона долара.

Македонија је имала извоз вредан 14,4 милиона долара, увоз симболичних 0,6 милиона долара те је остварила суфицит од 13,8 милиона долара. Извоз је скоро удвостручен (са 7,7 милиона у јануару 2014), увоз је смањен за шест седмина (са 3,8 милиона), па је и суфицит повећан са 3,9 милиона долара 3,5 пута.

БиХ је имала изво вредан 6,3 милиона долара (+6,8%), увоз 1,7 милиона (-32%), уз суфицит од 4,6 милиона долара (3,4 милиона у јануару 2014 године).

Из Црне Горе је регистрован пласман од 0,3 милиона долара, увоз је био 0,5 милиона, уз дефицит од 0,2 милиона. У јануару 2014 године извоза из Црне Горе није било те је увоз био једнак дефициту од 0,8 милиона долара.

КиМ није имала извоз у САД (0,1 милиона у јануару 2014), а увоз је био 0,4 милиона (исто у јануару 2014), те је и дефицит био 0,4 милиона (0,3 у јануару 2014).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>