Home » Penzije » Broj penzionera četiri meseca u padu

Broj penzionera četiri meseca u padu

Према подацима из Статистичког билтена фонда ПИО, у јуну је у Србији било 1.736.154 пензионера, што је за 5.917 лица мање у односу на рекордни број од 1.742.071 у фебруару 2015 године.  Смањивање броја пензионера је експанзивног карактера: одлив код св. Петра је убрзан, а прилив из радничке класе успорен, те се број пензионера смањује по убрзаној динамици: за 809 у марту, за 886 у априлу, за 1.719 у мају, да би у јуну пад ипак био смањен на само 741 лице (тј. чек) у односу на мај.

Мањи број пензионера последично доноси уштеде издацима фонда ПИО те је износ исплаћен пензионерима смањен са 40.355 милиона динара у фебруару, на 40.235 милиона динара у јуну, те је укупна уштеда фонду, по овом основу, износила 275 милиона динара, а повећава се из месеца у месец: 20 милиона у марту, 49 у априлу, 86 у мају и 120 милиона динара у јуну (заокружено на милионе).

Пошто пензије нису смањене само у Србији већ у низу земаља (у Грчкој, Румунији…) већ постојe аналитичке могућности за економетријска мерења односа броја пензионера и промене вредности пензија, али мислим да још увек није довољно дуг период да би се добили статистички значајне оцене овог еластицитета. А и јавиле би се свакако разлике у оценама. На пример, смањена пензија Грку оставља још увек довољно новца да се нахрани и да купи лекове, што није случај у сиромашнијим земљама, где би овај еластицитет требао да буде већи у погледу мањег броја пензионера.

А опет, промене броја пензионера по категоријама могу да укажу на друге разлоге за смањење њиховог броја, а да томе нису узрок мање пензије већ, можда, рестриктивније њихово додељивање (или штајк у фонду ПИО, који је могао да доведе до спорије обраде пензионих решења?). Највише је смањен број инвалидских пензија запослених (за 3.672) и старосних пензија пољопривредника (за 2.569), док је број старосних пензија самосталних делатности повећан за 1.353.

Ови подаци ме упућују да треба да прекинем да мудрујем, већ да се вратим основној мисији бата Милашина, да константујем.

Кад већ константујем пад статистичке појаве у целини, ред је и мало константација о детаљима. Од 42 филијале и дирекције фонда ПИО, у две је дошло до пораста броја пензионера (Врбас и покрајинска дирекција), а у осталих 40 дошло је до пада. Највећи пад имала је филијала у Прокупљу за 6,6% (са 22.897 на 21.388, или за 1.509 у само четири месеца), затим у Новом Саду за 3% (са 92.511 на 89.728), и у Сомбору за 2,4% (са 20.631 на 20.135). Осталих 37 филијала имало је мањи пад од 2%.

П.С. Према подацима из Месечног статистичког билтена, број умрлих је повећан за 6%, са 8.491 на 8.980 у просеку месечно (у периоду јануар-мај), што потврђује напред изнету улогу св.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>