Home » Penzije » Penzije, XII 2016

Penzije, XII 2016

Према подацима из Статистичког месечног билтена РФ ПИО у децембру 2016 године укупно је исплаћено 1.728.138 пензионерских чекова. То је за 7.804 чекова мање него у децембру 2015 године. Од децембра 2014 до децембра 2015 године број чекова смањен је за 6.129, што значи да се убразало смањење броја пензионера у Србији.

При паду укупног броја пензионера дошло је до повећања броја старих лица којима је потребна накнада за помоћ и негу другог лица, те је број исплаћених чекова по овом основу повећан за 3.892, са 163.236 на 167.128.

Број корисника накнаде за телесна оштећења смањен је за 3.235, са 69.875 на 66.640.

Укупно исплаћен фонд пензија повећан је са 483,5 милијарди динара у 2015. години на 487,6 милијарди динара у 2016. години, што је повећање од 0,85%. Просечан раст цена у 2016 години износио је 1,2%, те је фонд укупно исплаћених пензија реално смањен за око 0,35%.

Фонд исплаћених накнада на име старања повећан је са 13,5 милијарди динара у 2015. години на 13,85 милијарди динара у 2016, док је повећање фонда исплаћеног новца за телесна оштећења смањен са 1,26 на 1,22 милијарде динара.

Укупан број пензионера на КиМ смањен је са 32.602, у децембру 2015, на 32.130 на крају 2016 године. Фонд исплаћених пензија био је 8,5 милијарде динара у 2015 години, колико је износио и у 2016 години (повећан је за 6,3 милиона динара).

Просечан број исплаћених пензија смањен је у 37 од 42 филијале РФ ПИО, не рачунајући КИМ. Без КиМ, просечан месечни број пензионера смањен је са 1.706 хиљада у 2015 години на 1.696 хиљада у 2016 години. Просечан број пензионера повећан је у филијалама: Кула, Нови Пазар, Крагујевац, Стара Пазова и исплате у дирекцији. Број пензионера највише је смањен у Прокупљу – за 2,3%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>