Promena strukture izvoza Srbije 2008-2011

Dolarska vrednost izvoza povećana je za 808 miliona dolara u 2011. u odnosu na 2008. godinu, sa 10.973 na 11.781 miliona dolara. U evrima je povećanje iznosilo 1.014 miliona, rast sa 7.429 na 8.443 miliona.

Rast izvoza imalo je 144 grupa proizvoda za 2.355 miliona dolara (sa 6.085 na 8.439 miliona), a 106 grupa je imalo smanjenje vrednosti za 1.565 miliona dolara (sa 4.797 na 3.232 miliona dolara).

Tabela prikazuje po 30 proizvoda sa najvećim rastom i smanjivanjem vrednosti izvoza. Najveći rast izvoza imali su kukuruz i oprema za distribuciju električne energije. Uz niz primarnih proizvoda dobro je da je i punu industrijskih proizvoda imalo veliki rast vrednosti izvoza. Imena grupa proizvoda mogu se očitati iz tabele.

Najveće smanjenje vrednosti izvoza imali su neplatirani valjani proizvodi, za 448 miliona dolara, šinska vozila i oprema i ugljovodonici i derivati, po 97 miliona dolara.

Vrednost izvoza u hiljadama $
2008 2011 Promena
Ukupno 10,972,082 11,775,411 803,329
044 Kukuruz, u zrnu  

129,577

 

455,504 325,927
773 Oprema za distrib. el. energ. 138,581 325,637 187,056
682 Bakar 422,141 578,401 156,260
041 Pšenica i napolica, u zrnu 19,134 97,626 78,492
692 Metalni kontejneri 75,121 146,926 71,805
057 Voće sveže ili suvo 77,626 146,684 69,058
672 Ingoti, dr.polupr. gvož.i čel. 914 68,118 67,204
625 Gume za automobile i sl. 261,614 325,918 64,304
775 Elek. i neelek.opr.za domać. 105,378 169,512 64,134
335 Otpadni proiz.od nafte i sl. 37,576 89,978 52,402
421 čvrste bilj.masti,ulja „meka“  

136,856

 

188,570 51,714
764 Telekomunikaciona oprema 34,655 84,729 50,074
778 Elektr. mašine, aparati, nn 45,383 95,345 49,962
334 Ulja od nafte i minerala 148,843 195,736 46,893
058 Voće i proizvodi (sem sokova) 274,589 321,357 46,768
288 Otpaci od baznih metala 52,166 97,936 45,770
287 Rude i konc.baznih metala 16,455 61,534 45,079
054 Povrće, sveže, smrznuto, prerađ. 51,347 91,336 39,989
641 Hartija i karton 145,584 180,913 35,329
642 Hartija i karton, sečeni 58,573 93,581 35,008
581 Cevi i creva od plast. masa 56,579 88,250 31,670
081 Stočna hrana (sem žit.u zrnu) 70,705 102,055 31,350
232 Sintet, regener.kaučuk, otpaci 45,227 76,373 31,146
784 Delovi, pribor za mot. vozila 97,838 126,671 28,834
851 Obuća 241,351 269,975 28,624
222 Uljano semenje za „laka“ ulja 17,540 45,412 27,872
821 Nameštaj i delovi 187,143 213,770 26,627
872 Medicinski instrumenti 29,100 53,444 24,344
351 Elektri?na energija 157,317 180,237 22,920
759 Del., pribor za kanc. maš. aop 28,620 49,910 21,290
731 Maš. za obr.skidanjem metala 16,397 7,381 -9,016
046 Prekrupa, brašno od pšenice 63,561 53,101 -10,460
752 Mašine za aop i jedinice 39,416 27,274 -12,142
841 Muški kaputi, jakne i sl. 77,631 65,431 -12,200
691 Konstrukcije i delovi 102,921 88,988 -13,932
748 Transmis.vratila, krivaje, sl. 29,025 14,574 -14,451
248 Drvo, prosto obra?eno 70,018 55,210 -14,807
892 Štampane stvari 86,418 71,174 -15,244
728 Maš.za pojedine ind.gr.ost 73,447 56,709 -16,739
783 Drumska motorna vozila, nn 20,616 3,757 -16,859
842 Ženski kaputi, ogrtači i sl. 88,075 68,420 -19,655
782 Mot.vozila za prevoz robe 31,428 11,734 -19,694
011 Meso goveđe, sveže i smrznuto 30,596 9,261 -21,334
693 Proizvodi od žice 31,175 9,544 -21,631
047 Prekrupa, brašno od ost.žitar. 35,074 10,831 -24,243
662 Glineni,vatrostalni građ.mat. 117,144 88,148 -28,996
893 Proizvodi od plastike, nn 261,536 231,914 -29,622
674 Valjani proizvodi, platirani 219,762 190,025 -29,737
793 Brodovi, čamci, plov.konstruk. 78,911 49,068 -29,843
661 Kreč, cement, građevinski mat. 54,951 25,076 -29,875
741 Opr. za zagrevanje i hlađenje 61,333 26,394 -34,939