MALI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI: Potrebna veća podrška!

Srbija je ostvarila napredak u poglavlјu 11 Klastera 5, koji se odnosi na resurse i polјoprivredu, dok je u poglavlјima 12 i 13 ostvaren ograničen napredak, zaklјučeno je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o EU i Ministarstva polјoprivrede. U saopštenju Nacionalnog konventa se navodi da se poglavlјe 11 odnosi na polјoprivredu i ruralni razvoj, poglavlјe 12 na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, a poglavlјe 13 na ribarstvo. “U poglavlјu 11 Srbija je napredovala u ispunjavanju preporuka u odnosu na prethodni izveštaj Evropske komisije. Ocenjeno je kao pozitivno usvajanje okvirnog zakonodavstva o zajedničkoj organizaciji tržišta kao i zaklјučivanje prvog poziva za IPARD II meru o Diversifikaciji polјoprivrednih gazdinstava i razvoju poslovanja”, navodi se u saopštenju nakon sednice EU KONVENTA održanog u Skupštini Srbije.

Srbija poseduje 5,1 miliona hektara polјoprivrednog zemlјišta. Od toga je 4,1 miliona hektara obradivo. U Srbiji postoji 565.000 polјoprivrednih gazdinstava koji obrađuju oko 3.476.000 hektara oranica koje čini 19 miliona parcela. Kada se kaže mala gazdinstva to se podrazumevaju ona do dva hetkara veličine. Takvih vlasnika zemlјe ima  217.623! Cilј je da se njima omogući da mogu da žive od obrade tih poseda, naravno da se bave intenzivnom proizvodnjom hrane. To znači da proizvode za sopstvene potrebe, ali da budu i robni proizvođači.

Dodaje se da je EK preporučila da Srbija ubrza obradu prijava za mere u okviru IPARD II programa, pre svega, da bi izbegla gubitak fondova EU. Navodi se kako je potrebno da se dostavi IPARD III program za period 2021-2027. godine i da se nastavi usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

Prenosi se ocena EK da je u poglavlјu 12 zabeležen ograničen napredak u sprovođenju preporuka, te da se pred Srbijom u narednom periodu nalaze zadaci usvajanja sveobuhvatne strategije i akcionog plana za usaglašavanje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, jačanje napora na održivom upravlјanju pesticidima i pobolјšanje procene rizika prilikom kontrole uvoza. EK konstatuje kako “nema napretka u usvajanju zakonodavstva koje se tiče genetski modifikovanih organizama”.

Ocenjeno je da se u poglavlјu 13 takođe beleži ograničen napredak i da je u narednom periodu potrebno da bude usvojen akcioni plan koji će obezbediti punu usaglašenost sa zahtevima iz pravnih tekovina EU do dana pristupanja, naročito u pogledu organizacije tržišta, akvakulture, prikuplјanja podataka i kontrolnih mera protiv nezakonitog, neprijavlјenog i neregulisanogribolova. U zaklјučku sastanka Radne grupe i Ministarstva ponovlјena je molba da se iz republičkog budžeta odvoje veća sredstva za male polјoprivredne proizvođače, kao i za veće investicije u polјoprivredu.Negativne posledice ukrajinske krize koje se očekuju naredne godine naročito govore u prilog potrebi da se ojačaju napori za unapređenje domaće polјoprivredne proizvodnjе. (B. Gulan)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *