Koliko košta Srbija? Prodaja zemlje Arapima

Objavljeno 19.1.2013

Iz predugovora o prodaji 7 društvenih preduzeća i ustupanja prava na korišćenje zemlje Vojne ustanove Morović nije jasno kakav je državni i ekonomski interes Srbije da za 79,2 miliona evra proda 7.453 hektara poljoprivredne zemlje i da ustupi još 3.664 hektara novoj kompaniji.

Prodajna vrednost zemljišta je bliska mesečnom iznosu koji se plaća za kamatu na javni dug. Pošto se radi o 0,1% ukupne teritorije Srbije bez KiM, to znači da javni dug može po istom principu da se finansira prodajom 1,2% teritorije godišnje u naredne 83 godine, a da javni dug ostane na istom nivou, dok se ne proda poslednje parče Srbije.

Dugovi ovih preduzeća biće „očišćeni“, to jest povećaće vrednost javnog duga. Javni dug Srbije će dodatno biti uvećan za vrednost ovog zemljišta u postupku restitucije, a prodajna cena u ovoj transakciji može postati reper svim potraživanjima u restituciji, pa će samo na ovoj površini sudsko potraživanje dostići 80 miliona evra, a na ukupnom potraživanju povraćaja vlasništva poljoprivrednog zemljišta i iznos veći od 8 milijardi evra (što je dva puta više od „fer“ odštete u procesu restitucije).

Ukoliko će proizvodnja biti plasirana u izvoz to znači da neće biti plaćen PDV, te od takvog izvoza, pa ni proizvodnje, nikakvu materijalnu korist neće imati ni budžet ni ekonomija Srbije u širem smislu.

Član 16. sam „zacrveneo“ a tiče se zaposlenih u ovim preduzećima:

„Нова компанија ће обавити разговоре са лицима која су тренутно запослена у Друштвима те ће на основу добијених резултата преузети само она која задовољавају задате критеријуме. Нова компанија ће уложити максималне напоре и вољу како би преузела што већи број квалификованих радника која су приликом закључења коначних уговора предвиђених овим предуговором запослена у Друштвима наведеним у ставу 1. овог предуговора.“

Ovaj član otvara nekoliko pitanja:

–         Hoće li Arapi za novo zapošljavanje kao kriterijum postaviti izbor mlade ženske radne snage, od 18 do 25 godina, „bez tereta“ (dece)?

–         Hoće li, u skladu sa profitabilnošću, niskom cenom izvoza, zaposliti radnike za 200-300 evra, mesečno u sezoni, i to iz Rumunije, Bugarske ili Albanci sa Kosova, ukoliko lokalni meštani nisu zainteresovani za tako niske nadnice?

–         Ili će, recimo, zaposliti 1.000 Arapa iz Emirata po ceni od 3.000 evra mesečno, što daje 36 miliona evra godišnje, te će se knjižiti gubitak poslovanja zajedničkog preduzeća, uprkos izuzetno povoljnim cenama po kojima se izvozi?

–         Ili će, recimo, uprkos niskoj ceni radne snage, poput transfernih cena kod izvoza kukuruza, preduzeće ostvarivati gubitke usled izvoza po znatno nižim cenama od svetskih ili od domaćih troškova proizvodnje?

Prodaja zemlje, teritorije, otvara dodatna pitanja:

–         Da li bi PKB nakon završetka mosta Zemun-Borča mogao da za 8 hektara uz most da zaradi istih 80 miliona evra, ukoliko bi se promenila namena zemljišta u poslovno-stambenu. To znači da bi za 2 godine PKB mogao da zaradi ogroman novac kao javno preduzeće i da dođe do kapitala za investiranje u tehniku, i poljoprivredno-tehničke mere usmerene na rast proizvodnje. Na nivou celog PKB-a isto ponašanje donelo bi 2,3 milijarde evra, što je više od polovine „fer“ cene za restituciju. Isto tako, Nova kompanija može da krene u promenu namene zemljišta te da prodajom par hektara povrati novac od kupovine 7.453 hektara za 79,2 miliona evra;

–         Ovom transakcijom se prodaje 0,096% ukupne površine Srbije bez Kosova i Metohije. Ukoliko pretpostavimo da je cela površina Srbije jednako vredna kao ovo poljoprivredno zemljište dolazimo do iznosa od 82.417.994.901 evra, što je pet puta više od trenutne vrednosti javnog duga. To znači da je dovoljno prodati petinu zemlje (dve trećine Vojvodine) kako bi se otplatio javni dug u celini. Udeo zemljišta koje se prodaje je 1,11% teritorije Beogradskog regiona, i 0,18% teritorije Vojvodine. Centralna Srbija još uvek nema sreću da je u ovakvim državničkim transakcijama.

–       Ukoliko se prodaje teritorija Vojvodine i Beograda postavlja se pitanje po kojoj ceni se može prodati vlasništvo nad političkim stavom da nećemo priznati nezavisnost Kosova?

Puno se pitanja otvara u vezi sa ovom prodajom.

Ali, sva pitanja i konstatacije ne menjaju suštinu sprovođenja politika u Srbiji.
Magični procenat iznad 5% osvojen na izborima kvalifikuje genijalne ideje koje se zatim legalizuju kao državna politika kroz parlamentarnu većinu u skupštini. Sad, da li su genijalne ili nešto drugo, zavisi od ugla posmatranja.

Meni padaju napamet Džonijevi stihovi:

„I niko ne pokušava da zaustavi propadanje,

I niko ne pokušava da bude više od hladne želatine,

koja laprda među krajnostima kao rijetko govno“

http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/PREDUGOVOR_Clean.pdf

ПРЕДУГОВОР

у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

1. Републике Србије, коју заступа Влада, а коју представљају Александар Вучић, први потпредседник Владе и министар одбране и Млађан Динкић, министар финансија и привреде;

2. Al Dahra Agricultural Company LLC, Abu Dhabi („Al Dahra”), коју заступа

_____________________________________;

3. Акционарско друштво Агробачка, Бач – у реструктурирању, које заступа извршни директор Драган Гутић;

4. Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању, које заступа извршни директор Невенко Пајић;

5. Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа Драган Марковић – у реструктурирању, које заступа генерални директор Драган Миливојчевић;

6. Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању, које заступа извршни директор Бранко Зорић;

7. Пољопривредно-производно предузеће Млади борац ад Сонта –у реструктурирању, које заступа извршни директор Стеван Живковић;

8. Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању, које заступа генерални директор Донко Рајковић;

9. Акционарско друштво Војводина Старчево – у реструктурирању, које заступа генерални директор Слободан Словић;

10. Пољопривредна корпорација Београд ад Падинска Скела – у реструктурирању (“ПКБ”), коју заступа генерални директор Рајко Мандић.

(Појединачно као: Страна, и заједнички као: Стране. Стране од тач. 3. дo 10. у даљем тексту: Друштва).

I. ПРЕДМЕТ, ПРАВНО ДЕЈСТВО И УСЛОВИ

Члан 1.

Овај прелиминарни уговор (Предуговор) представља сиже основних одредаба и услова које Стране предвиђају у вези са низом трансакција између Страна ради остварења циљева изложених у Споразуму о сарадњи између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата (Међудржавни споразум), од или око датума закључења овог Предуговора (у даљем тексту: Трансакција).

Осим ако није другачије предвиђено, овај предуговор није правно обавезујући ни за једну од Страна све до момента испуњења Услова (како је дефинисано у даљем тексту) и усаглашавања и потписивања Коначних уговора (како је дефинисано у даљем тексту). Овај предуговор је намењен само за утврђивање одређених комерцијалних услова у вези са Трансакцијом. Услови у наставку текста представљају комерцијалне услове који ће послужити као основ за закључење Коначних уговора.

Спровођење Трансакције предвиђене овим предуговором је условљено: (а) усвајањем и ратификацијом Међудржавног споразума од стране надлежних органа Републике Србије, (б) закључењем Коначних уговора, (в) прибављањем свих интерних и екстерних одобрења треће стране (уколико је потребно), (г) успешним окончањем процеса анализе пословања (due diligence) од стране Al Dahrе, (д) Al Dahrinim одобрењем и усвајањем релевантне студије о изводљивости а по питању Трансакција предвиђених Предуговором (Услови).

За сврхуе Трансакције предвиђене овим предуговором,Коначни уговори укључују али нису ограничени на, (а) Уговор о закупу, (б) Уговор о сарадњи, (в) ЈVА (термини дефинисани у наставку текста) и (г) Уговоре о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме (Уговори о продаји), између појединих Друштава и Нове компаније, као што је даље наведено у члановима 6. – 13. (закључно).

Имовина (катастарске парцеле, објекти, опрема, итд) која ће бити предмет Уговора о закупу, Уговора о сарадњи и Уговора о продаји биће побројана у прилозима ових уговора и чиниће саставни део Уговора о закупу, Уговора о сарадњи и Уговора о продаји.

II. ОСНИВАЊЕ МЕШОВИТЕ КОМПАНИЈЕ

Члан 2.

За потребе остваривања циљева из овог предуговора, биће основана мешовита компанија (Нова компанија) у складу са важећим прописима у Републици Србији. Нова компанија биће основана у складу са обавезујућим уговором о заједничкој сарадњи (ЈVА), којим ће се регулисати одговарајућа права и обавезе уделичара Нове компаније, а у циљу остварења услова одређених овим предуговором.

Власништво у Новој компанији ће бити подељено на следећи начин:

• 80% удела у капиталу Нове компаније ће припадати Al Dahra

• 20% удела у капиталу Нове компаније ће заједнички
припадати Републици Србији и Граду Београду

Удео Републике Србије и Града Београда би био утврђен на основу оснивачког уговора Нове компаније и уплаћеног капитала у износу од по 1 евро. Al Dahra ће уложити, као део оснивачког капитала, укупну имовину и друга права стечена по основу закључења уговора чије се извршење предвиђа овим предуговором.

Структура власништва у Новој компанији имаће структуру описану у ст. 2. и 3. овог члана без обзира на додатне улоге уделичара односно структура власништва остаће непромењена без  обзира на додатне улоге чланова друштва што ће
бити посебно дефинисано оснивачким актом Нове компаније.

III. ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 3.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Нова компанија ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (Уговор о закупу) површине од 2982 ha.

Пољопривредно земљиште које је предмет закупа, а које је наведено у ставу 1. овог члана, даће се у закуп по почетној цени од 250 евра по хектару годишње, што ће се примењивати током првих 10 (десет) година трајања закупа.

Након једанаесте (11-е) годишњице Уговора о закупу, цена закупа ће се сваке године усклађивати у односу на УИЦМ индекс (Усклађен индекс цена у малопродаји) објављен од стране канцеларије за статистику Европске уније (Еуростат), који индекс се узима као мера инфлације. Годишња усаглашавања цене закупа ће се примењивати на кориговану цену у односу на претходну годину при чему коригована цена не може бити већа 370 (три стотине седамдесет) евра нити мања од 250 (две стотине педесет) евра по хектару годишње а током трајања уговора о закупу.

Период важења Уговора о закупу ће бити тридесет (30) година од дана закључења Уговора о закупу. Након истека закупа, Стране могу споразумно договорити продужење закупа на исти или сличан период важења у будућности.

IV. ПОСЛОВНО- ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ВОЈНОМ УСТАНОВОМ МОРОВИЋ-ПОГОН КАРАЂОРЂЕВО

Члан 4.

Министарство одбране Републике Србије и Нова компанија ће закључити Уговор о пословно-техничкој сарадњи (Уговор о сарадњи) којим ће се регулисати питања везана за коришћење ресурса Војне установе Моровић- погон Карађорђево.

Члан 5.

Уговором o сарадњи Нова компанија ће добити право да користи површину од 3.664 хектара пољопривредног земљишта које тренутно користи Војна установа Моровић- погон Карађорђево, на период од тридесет (30) година, а које је у власништву државе док Министарство одбране има уписано право коришћења овог земљишта, као и зграда и ресурса Војне установе Моровић – погон Карађорђево, све у складу са Уговором о сарадњи. Након истека Уговора о сарадњи, стране могу споразумно договорити продужетак сарадње на исти или сличан временски рок у будућности.

Нова компанија ће давати Војној установи Моровић- погон Карађорђево двадесет процената (20%) годишњег
приноса оствареног на земљишту које је наведено у ставу 1. овог члана.

Појединости у вези са наведеним Уговором о сарадњи као и предложен удео годишњег приноса ће бити предмет студије о изводљивости на којој ће заједнички радити представници Al Dahrе и Министарства одбране Републике Србије или трећа страна споразумно постављена од стране AlDahrе и Министарства одбране Републике Србије.

V.
ПРОДАЈА ИМОВИНЕ

Члан 6.

ПКБ и Нова компанија ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, око 2.329 хектара пољопривредног земљишта у власништву ПКБ, по продајној цени од 12.000 евра по хектару, што укупно износи 27.948.000,00 евра.

ПКБ се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, а које су неопходне за упис власништва ПКБ на земљишту које се наводи у ставу 1. овог предуговора у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи ПКБ-а ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта у складу са прописима Републике Србије, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на земљишту које је предмет Уговора о продаји
пољопривредног земљишта, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 7.

АД Агробачка, Бач – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Агробачка, Бач – у реструктурирању продаје пољопривредно
земљиште површине од око 791 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 7.910.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

АД Агробачка, Бач – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме а које су неопходне за упис власништва АД Агробачка, Бач – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи АД Агробачка, Бач – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, у складу са прописима Републике Србије, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 8.

АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да ће АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању продати пољопривредно земљиште површине од око 595 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.950.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила
законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 9.

АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1253 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 12.530.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, зграда, објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објекта и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 10.

Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 518 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.180.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва компаније Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима. Надлежни органи компаније
Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 11.

Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 307 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 3.070.000,00 евра. Процена вредности наведених бјекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва Пољопривредно-производног предузећа Млади борац Сонта – у реструктурирању на непокретностима којесу наведене у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи Пољопривредно-производног предузећа Млади борац Сонта – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила
законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 12.

Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од
око 1080 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 10.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, зграда и опреме, а које су неопходне за упис власништва Пољопривредног друштва Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању на непокретностима које сеу наведене у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима. Надлежни органи Пољопривредног друштва Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању
ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.

Члан 13.

АД Војводина Старчево – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Војводина Старчево – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 580 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

АД Војводина Старчево – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва АД Војводина Старчево – у
реструктурирању на непокретносима које су наведене у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.

Надлежни органи АД Војводина Старчево – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну
имовину.

Члан 14.

На основу одредаба предвиђених Коначним уговорима, који такође укључују следеће:

Функционални системи за наводњавање и одводњавање, рибњакa,

– Вишегодишње засаде старости између 3 и 15 година,

– Виногради старости између 3 и 30 година, и

– Функционалне пољопривредне објекте

који се налазе на земљишту у државној својини, Нова компанија ће остварити право пречег закупа у складу са Међудржавним Спoрaзумом измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Уjeдињeних Арaпских Емирaтa и законом.

Члан 15.

На основу одредаба и услова предвиђених Коначним уговорима, Нова компанија ће инвестирати односно обезбедити инвестицију (путем средстава трећег лица или на други начин) у укупном износу који не прелази ЕУР 100.000.000 (сто милиона евра) у системе за наводњавање, агро- технички развој итд. (80% од целокупног износа улагања) и у обртни капитал (20% од целокупног износа улагања), у складу са конкретним инвестиционим програмима који представљају саставни део коначних уговора чије је закључивање дефинисано у овом предуговору.

Република Србија као уделичар у Новој компанији неће бити у обавези да обезбеђује средства нити гаранције у смислу извшења инвестиција из става 1.овог члана.

Износ из става 1. овог члана ће бити инвестиран у целокупно пољопривредно земљиште којим управља и које обрађује Нова компанија, а које укључује земљиште стечено у својину, земљиште које обрађује по основу дугорочног уговора о закупу или земљиште које Нова компанија обрађује по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.

Након истека закупа пољопривредног земљишта у државној својини из члана 3. овог предуговора као и пословно-техничке сарадње из члана 5. овог предуговора, сви објекти и постројења која су била предмет обавезног улагања постају власништво Републике Србије, без права на повраћај улагања или било која друга таква права и без права на укључивање улагања у цену закупа.

Нова компанија је дужна да достави независну, безусловну и неопозиву банкарску гаранцију плативу на први позив у корист Републике Србије у одговарајућој форми Агенцији за приватизацију која ће бити одговорна за надзор извршавања уговорних обавеза од стране уговорних страна у складу са чланом 17. овог предуговора, као средство обезбеђења за обавезе које су наведене у ставу 1. oвог члана, као и за друге обавезе које ће бити дефинисане коначним уговорима чије је закључење предвиђено овим предуговором, укључујући без ограничења обавезе према запосленима.

Банкарска гаранција ће бити утврђена као одређен проценат од укупне инвестиције дефинисане инвестиционим програмом.

Члан 16.

Нова компанија ће обавити разговоре са лицима која су тренутно запослена у Друштвима те ће на основу добијених резултата преузети само она која задовољавају задате критеријуме. Нова компанија ће уложити максималне напоре и вољу како би преузела што већи број квалификованих радника која су приликом закључења коначних уговора предвиђених овим предуговором запослена у Друштвима наведеним у ставу 1. овог предуговора.

Начин и услови за преузимање запослених ће бити детаљније утврђени у коначним уговорима о продаји имовине Друштава.

Члан 17.

Агенција за приватизацију ће бити одговорна за надзор и контролу извршавања уговорних обавеза које су предвиђене коначним уговорима и дефинисане у овом предуговору.

Члан 18.

Друштва која имају опрему у лизингу дужна су да спроведу све потребне радње како би омогућиле Новој компанији преузимање обавеза у складу са закљученим уговорима о лизингу (закупу).

Члан 19.

Стране ће настојати да споразумно закључе Коначне уговоре до 31. марта 2013. године, (Крајњи рок), под условом да Стране закључе Уговор о сарадњи у року од месец дана од дана одобрења

Студије о изводљивости од стране Al Dahrе и Министарства одбране Републике Србије. Овај предуговор престаје да важи на дан Крајњег рока, са могућношћу продужења уз једногласну писaну сагласност.

Након закључења Коначних уговора, те у складу са одредбама и условима из Коначних уговора, (а) Нова компанија ће платити целокупан износ купопродајне цене за земљиште, зграде, објекте и опрему пре или на дан 31. мај 2013. године, и (б) пренос својине као и брисање терета на имовини која је предмет продаје (земљиште, зграде, објекти и опрема из члана
6.-13.) ће се извршити до 31. јула 2013. године, под условом да је Нова компанија уплатила целокупан износ купопродајне цене као што претходно наведено под (а).

Члан 20.

Овај предуговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.

Члан 21.

Овај предуговор је сачињен и тумачи се у складу са Међудржавним Спoрaзумом измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Уjeдињeних Арaпских Емирaтa и важећим законима Републике Србије, где је то примењиво.

Члан 22.

У циљу извршења свих обавеза из овог предуговора, Стране ће настојати да прибаве све неопходне државне или друге дозволе или одобрења применљива за сваку од уговорних страна.

Члан 23.

Овај предуговор је потписан у 10 (десет) примерака на српском и енглеском језику, по 1 (један) примерак за сваког потписника Предуговора.

За Републику Србију: Млађан Динкић, министар финансија
и привреде

_________________________________

Александар Вучић, први потпредседник Владе и министар одбране

_________________________________

За Al Dahra:

_________________________________

За Акционарско друштво Агробачка, Бач – у реструктурирању:

_________________________________

извршни директор Драган Гутић

Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању:

_________________________________

извршни директор Невенко Пајић

За Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа Драган Марковић – у реструктурирању:

_________________________________

генерални директор Драган Миливојчевић

За Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању:

_________________________________

извршни директор Бранко Зорић

За Пољопривредно-производно предузеће Млади борац ад Сонта – у реструктурирању:

_________________________________

извршни директор Стеван Живковић

За Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању:

________________________________

генерални директор Донко Рајковић

За Акционарско друштво Војводина Старчево – у реструктурирању:

_________________________________

генерални директор Слободан Словић

За Пољопривредна корпорација Београд ад Падинска Скела
– у реструктурирању:_________________________________

генерални директор Рајко Мандић

7 komentara

 1. Ma budalastina dva nepismena lika ( Vucic i Dinkic) Prvom je u interesu samo da se nesto talasa ne bi li iz velikog talasa usao u nove izbore i konacno se ustolicio sa vise od 50% osvojenih glasova a drugi je tradicionalni ekonomski diletant.
  Ekonomksi interes iz ovog ugovora je onoliki koliki je i od Fiata…Kad se oduzme uvoz od izvoza itd.. ostane samo politicka marketing ljustura ..
  No kako „ljuti arapi“ nemaju predstavu kako je to poslovati u Srbiji i kako izgleda kad ovde nesto kupis to prognoziram da ce seik ubrzo poceti da su uz klanjanje i krsti…

  Jos opasniji , u svom besmislu , je treci politicki trkac a to je Dacic. U svojoj zelji da ne zaostaje za prvom dvojicom on cuda pravi i o jadu zabavlja narod. On je tek u neku ruku hibridna tvorevina prve dvojice …ambiciozni diletantizam sa pecatom potpune odsutnosti u odnosu na saasnjost. On nije bazdaren.
  Na kraju a jos bolje na pocetku ,Srbija bi momentalno trebala da izoluje svu trojicu a Nikolic ce vec nastaviti da pece rakiju, za toliko je seljacki vispren.
  Novi izbori su se nametnuli Srbiji brze nego sto je iko ocekivao. Ovog puta to je po prvi put neminovnost.
  Arapi,Rusi,Kinezi,Evropljani,Turci …morali bi da znaju da sve sto se dogovore u Srbiji sada u buducnosti nece vaziti.
  Oni su svi kolateral predizbornog politickog marketinga pomenute trojke Vucic-Dinkic-Dacic…Naravno kolateral je i vascela Srbija..

  No ne treba se plasiti propasti ostao je jos samo LDP da odigra ples i ugasi svetlo na kraju. Imace i oni ovde svojih pet minuta besmisla.

 2. Sumnjam da je prodaja UAE nacin da se dodje do arapskog trzista. Njima treba brend, kolicina i kvalitet. Srpske firme to nemaju, a ove arapske farme u Sr. to nece biti u stanju da stvore jer Arapi preferiraju trange frange kombinacije sa 300% zarade. Srbiji su kao trziste mnogo znacajniji Egipat, Alzir, Irak, Sirija mozda Etiopia i Sudan. Trziste od 300 miliona a ne 8 mil. Po svemu sudeci ovi kombinati zavrsece u rasprodaji i preprodaji, uz nekoliko afera sa pretvaranjem zemlje u gradjevinsko zemljiste. Mislim da Seiku nije bas bio srecan onaj dzemper.

 3. Drzavi koja prodaje svoju zemlju stranim licima, ne treba vojska. Ako je ministar vojni trgovac to je onda sukob interesa???

  Ko prodaje za novac srpsku zemlju nipodastava svaku kap krvi koja je prolivena za ovu drzavu odvajkada.
  Takvih ce se i rodjena majka odreci.

  To je izdaja ma koliko neko smatrao ,u svom besmislu, da je u pitanju savremeni ekonomski model. Lako je tudje prodavati.

  • O kakvom patriotizmu ti pricas? Za sta bi trebali da se borimo i sta da cuvamo? Fiatove fabrike? Arapske plantaze? Popovske mercedese ili nase pravo da radimo u Juri 12h dnevno za 200 eura?
   Nema patriotizma u kapitalizmu!

 4. A ne , ne ide to u tom smeru …U stvari koliko je patriotizam deo drzavnosti ,toliko s eovde i radi o patriotizmu. Drzava se gubi na nekoliko nacna , izgubite naciju ili zemlju ili jednostavno prodate drzavu ?? Ovde se radi o tome da neko prodajom zemlje danas zasigurno gura svoju decu i unuke u rat. Bukvalno u rat!! Problem je sto sadasnja politicka elita nema grama svesti i znanja o posledicima svojih besmislenih postupaka. Bezemljasi prodaju zemlju zato sto su rodjeni na uglu i zato sto je zemlja za nih samo parkic na kraju ulice…A i na njega parkiraju automobile..

  Dakle ovde se radi o drzavi i njenoj buducnosti…

 5. Meni se cini da neko nije bas dobro informisan (mozda ja), jer koliko sam ja razumeo Kombinati koji su predmet prodaje ne poseduju nikakvo zemljiste. Dakle prodaje se imovina kombinata) ukljiuciv poslovne zgrade i zemljiste koje ide uz te zgrade, ali velike povrsine poljoprivrednog zemljista ne. To ne bi ni bilo moguce jer je trenutno protivzakonito, a koliko sam ja informisan dodelice se oko 15000 hektara u zakup sa cenom od 250 eur po hektaru prvih 10 godina a potom jos 20 godina po ceni od 250 do 350 eur.

 6. Pravnom krivinom ,za koju smo majstori, problem je resen kao i kod bankarskog sistema. Osnivanjem kompanija u Srbiji ??! Nije sija nego vrat.
  Pa tako svi u Srbiji potpuno ozbiljno i mrtvo-hladno izjave da recimo Hipo Alpe nije strana banka vec domaca… A ja onda treba da viljuskom sam sebi izvadim oci i izvrsim samolobotomiju.. I to sve punoletni ljudi ,porodicni ,ozbiljni…Sve sa Dugalicem na celu..

  Pravno regularno…nas alibi za sve…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *