Platni bilans u 2012 godini

U 2012. godini su platno-bilansna kretanja pogoršana za 2.939 miliona evra, jer je ukupan bilans od suficita u iznosu od 1.802 miliona evra, ostvarenog u 2011. godini, prešao u deficit od 1.137 miliona evra. Tekući račun pogoršan je za 285 miliona, kapitalni za 8 miliona, finansijski za 2.749 miliona, dok je suficit na poziciji “greške i propusti –neto) povećan za 104 miliona evra.

Tekući račun je u 2012. godini bio u deficit od 3.155 miliona evra, i on je posledica deficita u trgovini od 5.297 miliona, deficita na poziciji dohotka od 799 miliona evra i suficita u tekućim transferima od 2.941 miliona evra. Pogoršanje salda tekućeg računa za 285 miliona evra bilo je posledica povećanja deficita u robnoj razmeni za 142 miliona, povećanja deficita dohotka za 41 milion i smanjivanje suficita tekućih transfera za 102 miliona evra.

Trgovinski saldo je pogoršan usled povećanja deficita u robnoj razmeni za 131 milion evra, i zbog smanjivanja suficita u trgovini uslugama za 11 miliona evra. i kod robe i kod usluga ova pogoršanja bila su posledica relativno malih promena vrednosti izvoza i uvoza. Robni izvoz vredeo je 8.822 miliona evra i povećan je za 4,5%, dok je uvoz iznosio 14.272 miliona i povećan je za 3,7%, te je deficit iznosio 5.450 miliona i povećan je sa 5.318 miliona evra u 2011. godini. U trgovini uslugama prihodi su iznosili 3.091 milion evra, i povećani su za 1,9%, a rashodi su bili 2.939 miliona evra i povećani su za 2,4%, te je suficit u trgovini uslugama iznosio 152 miliona evra i smanjen je za 11 miliona evra u odnosu na ostvaren u 2011. godini.

Na poziciji dohotka prihodi su povećani za 27,8% u odnosu na vrednost u 2011. godini, i iznosili su 547 miliona evra. Plate zaposlenih bile su 164 miliona evra, dohodak od direktnih investicija bio je 136 miliona evra, od portfolio 153 miliona, a od kamata 94 miliona evra. Rashodi su iznosili 1.346 miliona evra i povećani su za 13,5%. Odliv po osnovu plata zaposlenih bio je 31 milion evra, a repatrijacija profita 466 miliona evra, od portfolio investicija 21 milion, dok je na kamate po osnovu spoljnog duga odliv iznosio 828 miliona evra (2,3 miliona evra dnevno za kamatu i još 1,3 miliona po osnovu profita).

Prihodi od tekućih transfera iznosili su 3.281 milion evra u 2012. godini i smanjeni su za 3,3%, dok su rashodi iznosili 340 miliona, i smanjeni su za 3,2%. Registrovane donacije su u 2012 godini iznosile 198 miliona evra i smanjene su za 22,6% u odnosu na 2011. godinu (256 miliona evra). Doznake su procenjene u iznosu od 1.989 miliona evra i smanjene su za 5,8%, dok su ostali transferi iznosili 1.093 miliona i povećani su za 6,4%. Priliv u trgovini sa teritorijom Kosovo i Metohija iznosio je 303 miliona evra i povećan je za 13,9%, ostali porezi na proizvodnju iznosili su 44,5 miliona evra, pomoć i pokloni 181 milion, a ostali tekući transferi (penzije?) iznosili su 565 miliona evra. Poslate doznake iz Srbije iznosile su 55 miliona evra, i povećane su za petinu u odnosu na 2011. (46 miliona), devizni odliv na KiM iznosio je 34 miliona (+49,4%), ostali porezi na proizvodnju bili su 22 miliona (-23,7%), pomoć i pokloni bili su 84 miliona (+4,3%), a ostali tekući transferi 23 miliona evra (+15,1%).

Deficit na poziciji kapitalnog računa povećan je sa 2,5 na 10,8 miliona evra usled smanjivanja prihoda sa 2,7 na 1,1 miliona i povećanja rashoda sa 5,2 na 11,9 miliona evra.

Na finansijskom računu, bez promena deviznih rezervi, suficit je smanjen sa 4.495 miliona evra u 2011 godini na 1.746 miliona evra u 2012 godini. To je bilo posledica smanjenja priliva investicija za 1.548 miliona evra (sa 3.446 na 1.898 miliona), smanjenog neto priliva kredita za 59 miliona (sa 80 na 21), i prelaska pozicije „gotov novac i depoziti“ iz suficita od 970 u deficit od 173 miliona evra.

Neto priliv stranih direktnih investicija smanjen je sa 1827 na 232 miliona evra. Odliv investicija u inostranstvo smanjen je sa 122 na 42 miliona evra, dok je priliv iz inostranstva smanjen sa 1.948 na 274 miliona evra. Portolio investicije su imale rast neto priliva sa 1.619 na 1.666 miliona evra.

Odliv deviza po osnovu odobravanja kredita inostranstvu je povećan u 2012 godini. Odobravanje trgovinskih kredita povećano je sa 300 na 471 milion evra, a finansijskih kredita sa 18 na 174 miliona evra. Banke su povećale odobravanje kredita inostranstvu sa 18 na 135 miliona evra, a ostali sektori su u decembru kreditirali inostranstvo sa 39 miliona evra, dok do tog meseca nije registrovan ovaj vid kreditiranja.

Priliv deviza po osnovu dobijenih trgovinskih kredita povećan je sa 793 na 920 miliona evra, dok je smanjen neto odliv finansijskih kredita sa 395 na 254 miliona evra. NBS je u 2011. godini imala korišćenje kredita u iznosu od 51,7 miliona evra, što u 2012 godini nije bio slučaj, ali je zato povećala otplate sa 7 miliona u 2011. na 219 miliona u 2012 godini. Vlada je smanjila neto korišćenja sa 688 na 261 milion evra, tako što je smanjila korišćenja sa 963 na 710 miliona, a povećala otplate sa 276 na 449 miliona evra. Banke su smanjile odliv novca iz Srbije sa 711 na 401 milion evra; korišćenja kredita smanjena su sa 842 na 331 milion evra, otplata kredita je povećana sa 404 na 578 miliona, a smanjenje kratkoročnog duga smanjeno je sa 1.149 miliona u 2011. na 154 miliona evra. Ostali sektori su iz razduživanja u iznosu od 430 miliona evra u 2011, prešli u neto zaduživanje od 96 miliona evra. Korišćenja dugoročnih kredita smanjena su sa 2.172 na 1.881 milion, a otplate su smanjene sa 2.602 na 1.785 miliona evra, dok je kratkoročni dug povećan za 9 miliona evra (za 14 miliona u 2011).

Na ime servisiranja spoljnog duga (kamata i glavnica dugoročnih kredita) potrošeno je 3.859 miliona evra, što je za 5,2% manje nego u 2011 godini (4.072 miliona), pa je stopa servisiranja spoljnog duga smanjena sa 35,5% vrednosti izvoza robe i usluga u 2011, na 32,4% u 2012. godini.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *