Republika Srpska u svetskom robnom izvozu

У периоду од 2007. до 2016. године, изражено у еврима, светски извоз је повећан за 43,1%. У истом периоду Република Српска повећала је извоз за 71,6%, што је довело до повећања њеног удела у светском извозу са 0,0085% на 0,0102%. У односу на удео у светском становништву (0,007%) Српска има већи удео у светском извозу, то јест, има већи извоз по глави становника. Пошто РС нема значајне приходе од услуга (?) раст прихода од робног извоза је пут ка већем стандарду становништва (прилив дознака чини стандард вишим деценијама уназад).

Светски извоз пољопривредних производа повећан је за 86,1% (са 680 на 1.266 милијарди евра), а РС је повећала за 133,1%, те је овде удео повећан са 0,0104% на 0,0130%. У извозу пољопривредних производа РС има готово два пута већи удео у односу на удео у светском становништву.

У међународна статистичка поређења на улази унутрашњи промет са Федерацијом БиХ. Попут мирног раздвајања Чешке и Словачке, овај промет би утицао да извоз статистички постане два до три пута већи, а и открио би нам производе који представљају произведени вишак, али се не пласирају у извозу.

Пошто има релативно малу вредност извоза, логично је да она буде високо сконцентрисана на мали број производа, што се може приметити на основу приложене табеле. Више од две трећине укупне вредности извоза долази од само 37 производа, чија је вредност извоза појединачно већа до 10 милиона евра, а са још 114 производа, са преко милион евра долазимо до готово 95% од укупне вредности извоза.

Broj proizvoda Vrednost izvoza Udeo u ukupnom
Preko 10 miliona 37 983.368 67,0
Od 1 do 10 miliona 114 406.364 27,7
Od 0,1 do 1 miliona 183 68.565 4,7
Manje od 0,1 384 8.663 0,6
Manje od 0,001 85 12 0,0
Bez izvoza 259 0 0,0

 

Ипак, светска трговина има одређене тржишне сегменте који су минијатурни, а брзо растући, и обратно – огромни али опадајући, те треба узети у обзир и производе са мањом вредношћу извоза, уколико имају могућности да се њихова вредност значајно повећа.

Без познавања конкретних предузећа у Републици Српској овде ћемо само приложити још две табеле: (1) производи са вредношћу извоза изнад 10 милиона евра и (2) производи са уделом изнад 0,1% у светском извозу.

Познајући трговину са Руском Федерацијом можемо приметити да су јабуке постале један од најзначајнијих производа за извоз Српске, захваљујући пласману у Русију, док су до 2014 године имале занемарљиво малу вредност спољног пласмана. То значи да се у овој, и у наредним годинама, међу водећим производима у извозу могу појавити и неки други пољопривредни производи, уколико дође до њиховог пласмана у Русију и на трећа тржишта.

Product code Product label 2016
‘TOTAL All products 1466970,6
‘4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, 88229
‘6406 Parts of footwear, incl. uppers whether or not attached to soles other than outer soles; removable 76786
‘2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide 74386
‘9403 Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary 57719
‘2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude); preparations containing 48732
‘9401 Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, 46814
‘4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms; wood in chips or particles; sawdust 42481
‘6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of 41545
‘2716 Electrical energy 38591
‘7308 Structures and parts of structures „e.g., bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, 35496
‘6404 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of 29800
‘8544 Insulated „incl. enamelled or anodised“ wire, cable „incl. coaxial cable“ and other insulated 21938
‘2842 Salts of inorganic acids or peroxoacids, incl. aluminosilicates whether or not chemically defined 21278
‘1702 Other sugars, incl. chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; 19462
‘7214 Bars and rods, of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 19318
‘3925 Builders’ ware of plastics, n.e.s. 18750
‘2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals 18648
‘4803 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper for household or sanitary 18647
‘8503 Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric 17681
‘7314 Cloth, incl. endless bands, grill, netting and fencing, of iron or steel wire, expanded metal 16671
‘7213 Bars and rods of iron or non-alloy steel, hot-rolled, in irregularly wound coils 16645
‘1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion 16100
‘6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which 15341
‘7318 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers, incl. 14371
‘4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used 14322
‘4409 Wood, incl. strips and friezes for parquet flooring, not assembled, continuously shaped „tongued, 14297
‘8431 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8425 to 8430, n.e.s. 14206
‘3826 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum 13984
‘4418 Builders’ joinery and carpentry, of wood, incl. cellular wood panels, assembled flooring panels, 13620
‘1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa 13233
‘6402 Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding waterproof footwear of 12890
‘2607 Lead ores and concentrates 12698
‘0808 Apples, pears and quinces, fresh 12453
‘4101 Raw hides and skins of bovine „incl. buffalo“ or equine animals, fresh, or salted, dried, limed, 12100
‘6405 Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber, plastics, leather 11966
‘2713 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oil or of oil obtained from 11378
‘7326 Articles of iron or steel, n.e.s. (excluding cast articles) 10789

 

Република Српска има 46 производа са уделом већим од 0,1% у светском извозу, а код 4 производа удео је већи од 1%. Међу ова четири производа у светској трговини један има опадајућу тражњу, а остала три изнад просечну.

 

Product code Product label Svet RS Udeo RS u svetskom Svet indeks RS indeks
  All products 14.378.533.128 1.466.971 0,010 143,1 171,6
‘2842 Salts of inorganic acids or peroxoacids, incl. aluminosilicates whether or not chemically defined 938.169 21.278 2,268 246,2  
‘4413 Metallised wood and other densified wood in blocks, plates, strips or profile shapes 253.957 4.388 1,728 86,8 269,9
‘6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which 1.248.477 15.341 1,229 193,0 350,2
‘6406 Parts of footwear, incl. uppers whether or not attached to soles other than outer soles; removable 7.201.540 76.786 1,066 150,5 209,1
‘4406 Railway or tramway sleepers „cross-ties“ of wood 276.873 2.205 0,796 157,5 1.184,6
‘2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide 11.412.871 74.386 0,652 113,4 105,8
‘4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms; wood in chips or particles; sawdust 7.131.873 42.481 0,596 231,3 377,2
‘4803 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper for household or sanitary 3.145.705 18.647 0,593 165,4 141,1
‘4402 Wood charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not agglomerated (excluding wood charcoal 894.106 4.544 0,508 258,1 190,3
‘7314 Cloth, incl. endless bands, grill, netting and fencing, of iron or steel wire, expanded metal 3.485.302 16.671 0,478 101,6 104,9
‘1702 Other sugars, incl. chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; 4.737.168 19.462 0,411 175,4 117,9
‘2522 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime (excluding pure calcium oxide and calcium hydroxide) 822.977 3.134 0,381 157,8 732,4
‘6405 Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber, plastics, leather 3.317.687 11.966 0,361 122,6 130,4
‘8608 Railway or tramway track fixtures and fittings (excluding sleepers of wood, concrete or steel, 780.629 2.772 0,355 163,3  
‘4409 Wood, incl. strips and friezes for parquet flooring, not assembled, continuously shaped „tongued, 4.129.677 14.297 0,346 99,0 205,8
‘5510 Yarn of artificial staple fibres (excluding sewing thread and yarn put up for retail sale) 1.561.802 5.300 0,339 126,6  
‘4101 Raw hides and skins of bovine „incl. buffalo“ or equine animals, fresh, or salted, dried, limed, 4.087.723 12.100 0,296 119,9 257,4
‘4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, 31.531.105 88.229 0,280 120,7 110,9
‘2607 Lead ores and concentrates 5.006.393 12.698 0,254 207,4 308,4
‘7213 Bars and rods of iron or non-alloy steel, hot-rolled, in irregularly wound coils 6.629.672 16.645 0,251 70,0  
‘9106 Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating 293.515 654 0,223 98,3 212,9
‘7109 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured 65.252 139 0,213 216,7  
‘4408 Sheets for veneering, incl. those obtained by slicing laminated wood, for plywood or for other 2.551.798 5.405 0,212 94,1 239,8
‘3925 Builders’ ware of plastics, n.e.s. 9.155.006 18.750 0,205 151,2 292,6
‘2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals 9.637.787 18.648 0,193 162,1  
‘3802 Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, whether or not spent 2.400.550 4.616 0,192 214,6  
‘1101 Wheat or meslin flour 4.210.470 8.088 0,192 166,2  
‘2702 Lignite, whether or not agglomerated (excluding jet) 1.916.348 3.571 0,186 1.550,5 352,5
‘8510 Electric shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric 3.625.079 6.695 0,185 167,0 237,1
‘6603 Parts, trimmings and accessories for umbrellas and sun umbrellas of heading 6601 or for walking 246.843 436 0,177 218,2  
‘7214 Bars and rods, of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 11.103.597 19.318 0,174 67,1 2.884,8
‘2716 Electrical energy 22.499.241 38.591 0,172 105,0 99,1
‘3826 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum 8.918.303 13.984 0,157    
‘4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used 9.497.353 14.322 0,151 71,9 87,8
‘8417 Industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, incl. incinerators (excluding drying 3.777.295 5.636 0,149 101,1 336,7
‘0808 Apples, pears and quinces, fresh 8.717.798 12.453 0,143 157,8 2.188,2
‘0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not 3.806.508 5.217 0,137 180,5 193,3
‘2608 Zinc ores and concentrates 6.735.837 9.134 0,136 88,2 444,8
‘2712 Petroleum jelly, paraffin wax, micro- crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite 2.827.113 3.774 0,133 127,6  
‘0508 Coral and similar materials, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms, cuttle-bone, powder 152.259 200 0,131 168,1 102,3
‘2713 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oil or of oil obtained from 9.419.610 11.378 0,121 135,9  
‘8503 Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric 14.993.846 17.681 0,118 119,6 214,3
‘4813 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes 1.243.072 1.449 0,117 177,1  
‘6601 Umbrellas and sun umbrellas, incl. walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas 2.748.460 3.140 0,114 198,0 4.643,5
‘4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, 2.816.769 3.039 0,108 135,5 222,1
‘0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter 6.733.897 6.766 0,100 146,1 81,2

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *