Робна размена Косова и Метохије, 2010-2021

Према приштинским подацима (линк) у периоду од 2010. до 2021. КиМ је повећало робни извоз за 155%, при чему је само у две године његова вредност удвостручена, са 383,5 милиона евра у 2019. на 755,7 милиона евра у 2021.

У периоду од 2010. до 2021. увоз КиМ повећан је за 117%, са 2,16 на 4,68 милијарди евра.

Покривеност увоза извозом била је 13,7% у 2010. смањена је на 11% у 2019. и повећана је на 16,1% у 2021.

Удео примарних производа у укупном извозу смањен је са 37,4% у 2010. на 29,5% у 2021. док је код увоза удео смањен са 41,4% на 34,6%, респективно.

Прва табела приказује 30 група производа које су заједно учествовале са 82,1% у укупном извозу КиМ у 2021.

Најважнији производ у извозу постао је намештај и његови делови код кога је извоз од 2010. повећан 100 пута, а преко 9 пута од 2019. до 2021.

На другом месту је извоз сировог гвожђа а коме је вредност смањена са 140,9 милиона евра у 2010. на 77,2 милиона у 2021.

Након намештаја и руде гвожђа следи извоз производа од пластике код којих је вредност повећана 22 пута, са 2,3 на 50,1 милиона евра.

Од осталих производа именоваћемо само пољопривредно-прехрамбене производе:

  • Безалкохолна пића су имала раст вредности извоза са 2,6 на 22,1 милиона евра, што је повећање 8,4 пута за 11 година;
  • Алкохолна пића су имала раст вредности са 2,7 на 14,8 милиона евра, што је повећање 5,6 пута;
  • Извоз свежег воћа повећан је 12 пута, са 650 хиљада евра на 7,7 милиона евра;
  • Прерађено воће имало је раст извоза са 477 хиљада на 6.075 хиљада евра, што је увећање 12,7 пута;
  • Прерађено поврће је имало раст извоза 9,5 пута, са 620 хиљада евра на 5.870 хиљада евра;
  • Свеже поврће је имало раст вредности за 65% са 3,6 на 5,9 милиона евра.
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics

Увоз КиМ је разуђенији од извоза те је збирни удео приложених 30 група производа у укупном износио 54,6% у 2021.

Најважнији је увоз деривата нафте (385 милиона евра), путничких возила (298), производа од гвожђа и челика (178) и електричне енергије (114 милиона евра).

Након ових производа следе без-алкохолна пића (90,3), разни јестиви производи (88,3), цигарете (87,2), лекови (85,7) и прерађевине од житарица (78,5 милиона евра).

Након низа других производа на 20. месту се у 2021. налазио увоз оружја и муниције у вредности од 51,1 милиона евра а испод парфимерије, козметике и тоалетних прерата (51,9 милиона евра), што може да има и симболички значај: шта је важније оружје за сукоб или чист и миришљав изглед?

Укупна (регистрована) вредност увоза оружја и муниције од 2010. до 2021. износила је 104,4 милиона евра те је у 2021. увезено готово колико и у периоду од 11 претходних година. Овај увоз у 2021. се највероватније односи на увоз из САД који је у августу износио 11,2 а у септембру 47,1 милиона евра и након тога су почели упади албанских специјалаца на север Косова, у долину Ибра и Ибарски Колашин.

Свашта интересантно може да се закључи из података о извозу и увозу, али овде је основни мотив био да се у детаљима пронађе шта је утицало на нагли раст извоза након 2019. године.

Исто

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *