Stradanje stanovnika Brača u Drugom svetskom ratu

Мотив за овај пост ми је вест из Слободне Далмације (линк) о страдању Брачана у Другом светском рату. Пошто имам драгог колегу са тог осунчаног отока, ред је да одвојим пар минута пажње и на страдање његових становника у Другом светском рату.

Према подацима Музеја жртава геноцида у Београду, острво/општина Брач је имала 781 погинулих у рату.

У НОБ-у је страдало 456 бораца.

56 је страдало приликом борби или бомбардовања.

135 је страдало у директном терору Немаца и Италијана.

32 је убијено или умрло у логорима.

17 је убијено или умрло у затворима.

15 је убијено или умрло као заробљени борци НОБ-а.

4 је погинуло у априлском рату.

19 је напознат узрок смрти.

1 је страдао од нагазне мине.

2 је умрло на принудном раду у Немачкој.

31 је умро приликом депортације и

13 деце млађе од 5 година је умрло у збегу у Ел Шату у Египту.

Према старости смрти Брачани су били:

85 млађе од 18 година.

396 узраста од 18 до 29 година (великом већином мушкараца, бораца НОБ-а).

250 је било у узрасту од 30 до 64 године.

50 старо 65 и више година.

 

Bobovišće Lebedina (Stjepan) Lucija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Bobovišće (2609001007)
Bobovišće Sekul (Blaž) Anton, rođen 1943. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U logoru, Italija (2609001003)
Bobovišće Trebatić (Martin) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U okolini (2609001002)
Bobovišće Treviž (Nikola) Jerka, rođena 1939. Hrvatica, umrla 1944. u zbegu, El šat, egipat (2609001005)
Bol Baković (Mićo) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609004014)
Bol Barhanović (Ante) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2609004004)
Bol Bodlović (Ante) Jakov, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609004022)
Bol Bodlović (Kuzman) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bol (2609002001)
Bol Brešković (Petar) Josip, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609002004)
Bol Cvitanić (Dinko) Benko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2609004023)
Bol Cvitanić (Jakov) Dinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609004017)
Bol Cvitanić (Jakov) Josip, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2609004018)
Bol Cvitanić (Mate) Šimun, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2609004019)
Bol Cvitanić (Stipe) Dinko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2609004007)
Bol Cvitanić (Šimun) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grahovo (2609002011)
Bol Cvitanović (Mate) Stjepan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Biokovski odred (2609003002)
Bol Devlahović (Ante) Bogdan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Bol (2609003003)
Bol Elezović (Lovro) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2609004013)
Bol Elezović (Lovro) Mate, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Biševo (2609004012)
Bol Florio (Anđelo) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sv.katarina (2609003007)
Bol Florio (Anđelo) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (2609003006)
Bol Ivulić (Mate) Pavao, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ibarska dolina (2609004011)
Bol Josipović (Frane) Jure, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2667087012)
Bol Kaplan (Franc) Marjeta, rođena 1900. Slovenka, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ljubljana (1893054008)
Bol Karmelić (Dinko) Vinko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Viški kanal (2609004006)
Bol Karmelić (Vicko) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2609004005)
Bol Karninčić (Antica) Vido, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Supetar (2609004003)
Bol Karninčić (Dinko) Vlado, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Split (2609004001)
Bol Karninčić (Ivan) Dragutin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vis (2675027033)
Bol Karninčić (Luka) Antica, rođena 1901. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Supetar (2609004002)
Bol Kraljević (Petar) Stjepan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2609004016)
Bol Kraljević (Petar) Tomo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609004021)
Bol Kraljević (Šimun) Josip, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609004020)
Bol Macanović (Juraj) Mate, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2609003001)
Bol Marinković (Ante) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2609004015)
Bol Marinković (Ivan) Josip, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2609002008)
Bol Marinković (Ivan) Vinko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1945. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (2609002005)
Bol Marinković (Jakov) Tomo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nevesinje (2609002002)
Bol Marinković (Jerko) Jakov, rođen 1925. Hrvat, umro od Italijana 1944. u NOBu, Bari italija (2609003005)
Bol Marinković (Petar) Nikica, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2609002006)
Bol Marinković (Toma) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609003008)
Bol Marinković (Toma) Petar, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2642014015)
Bol Marinković (Tomo) Vinko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2609003004)
Bol Milić (Nikola) Zoro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Lapac (2655019003)
Bol Muha (Janko) Anton, rođen 1900. Slovenac, umro od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (1893054007)
Bol Prizmić (Pavle) Zdenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2643031055)
Bol Soljačić (Šime) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vidova gora-bol (2609004010)
Bol Stanušić (Dobroslav) Mario, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Dalmacija (2835050003)
Bol Tarašić (Andrija) Andrija, rođen 1930. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Aleksandrija egipat (2689121015)
Bol Vodanović (Dinko) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Korčula (2609002003)
Bol Vodanović (Mićo) Joze, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2609002009)
Bol Vuković (Marko) Nikola, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Supetar (2609004009)
Bol Zečević (Đuro) Todor, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2599002008)
Dol Arnelić (Vjeko) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bistrica (2675028020)
Dol Gospodnetić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2610014029)
Dol Gospodnetić (Ante) Jerko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kozice (2609005006)
Dol Gospodnetić (Ante) Jerko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2609005008)
Dol Gospodnetić (Ante) Juko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Mosor (2676032038)
Dol Gospodnetić (Ante) Juraj, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Supetar (2610014030)
Dol Gospodnetić (Ante) Zamarija, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Šošiće (2609005005)
Dol Gospodnetić (Ante) Žanmarije, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Mosor (2676032039)
Dol Gospodnetić (Ivan) Tonko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Dol (2609005007)
Dol Gospodnetić (Kuzmo) Jerko, rođen 1939. Hrvat, umro 1944. U zbegu, El šat, egipat (2609005009)
Dol Gospodnetić (Petar) Jerko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. Pri deportaciji, Imotski (2609005002)
Dol Marinković (Ante) Petar, rođen 1894. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Vinkovci (2609002007)
Dol Matulić (Nikola) Petrito, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Praznice (2609005004)
Dol Matulić (Pavle) Pave, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Supetar (2609005001)
Dol Matulić (Petar) Ivan, rođen 1872. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Slav.brod (2609005003)
Dol Tarašić (Andrija) Miroslav, rođen 1931. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Bol (2689121016)
Donji Humac Dragičević (Ante) Dinko, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Donji humac (2609006005)
Donji Humac Dragičević (Ante) Mića, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krivodol (2684074038)
Donji Humac Jakšić (Ante) Tonci, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Škrip (2609006001)
Donji Humac Jakšić (Dinko) Ante, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Donji humac (2609006006)
Donji Humac Jakšić (Juraj) Jerko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2609006003)
Donji Humac Jakšić (Mihovil) Mate, rođen 1866. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Donji humac (2609006007)
Donji Humac Jakšić (Petar) Marinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2609006002)
Donji Humac Martinović (Mato) Ecija, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Milna-brač (2613031042)
Donji Humac Piplica (Juro) Luka, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2613031028)
Donji Humac Želanov (Mihajilo) Boris, rođen 1917. ostalo, poginuo 1945. U NOBu, Knin (2609006008)
Dračevica Bezmalinović (Ivan) Toma, rođen 1926. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Beograd (2609007002)
Dračevica Ilijić (Jerko) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2609007009)
Dračevica Ilijić (Vjekoslav) Petar, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Varaždin (2609007003)
Dračevica Marinković (Mate) Ante, rođen 1917. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Split (2609007012)
Dračevica Marinković (Mate) Josip, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod livna (2609007014)
Dračevica Marinković (Mate) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2609007013)
Dračevica Šimunović (Ante) Ivan, rođen 1879. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dračevica (2609007001)
Dračevica Šimunović (Jerko) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Supetar (2609007006)
Dračevica Šimunović (Jerko) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Šibenik (2609007005)
Dračevica Šimunović (Nikola) Petar, rođen 1880. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Zagreb (2609007004)
Dračevica Zorančić (Ivan) Tomislav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Od brača do vis (2609007008)
Dračevica Zorančić (Juraj) Ivan, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dračevica (2609007007)
Dračevica Žuvić (Kuzma) Petar, rođen 1923. Hrvat, umro od ranjavanja 1945. u NOBu, Split (2609007011)
Dračevica Žuvić (Petar) Toma, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2609007010)
Gornji Humac Brizić (Ivan) Ivan, rođen 1872. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008011)
Gornji Humac Carević (Ivan) Mate, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008008)
Gornji Humac Carević (Mate) Ivan, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008023)
Gornji Humac Carević (Mate) Mate, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod knina (2609008009)
Gornji Humac Eterović (Mate) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2609008024)
Gornji Humac Jakšić (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2461015016)
Gornji Humac Marčić (Nikola) Ivan, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008030)
Gornji Humac Marčić (Nikola) Juraj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana-istra (2609008028)
Gornji Humac Marčić (Tomo) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2609008016)
Gornji Humac Marinelić (Juraj) Mandina, rođena 1920. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Split (2609008021)
Gornji Humac Marinelić (Juraj) Nikola, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2609008025)
Gornji Humac Marinelić (Mate) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na biokovu (2609008013)
Gornji Humac Stipičić (Ivan) Jerko, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008019)
Gornji Humac Stipičić (Juraj) Jerko, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008007)
Gornji Humac Stipičić (Juraj) Juraj, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008020)
Gornji Humac Šćepanović (Frane) Vicko, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008010)
Gornji Humac Šćepanović (Ivan) Josip, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008026)
Gornji Humac Šćepanović (Jerko) Juraj, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008027)
Gornji Humac Šesnić (Ivan) Vinko, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008018)
Gornji Humac Šesnić (Juraj) Stjepan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gornji humac (2609008015)
Gornji Humac Šesnić (Vicko) Ivan, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008017)
Gornji Humac Šesnić (Vicko) Juraj, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008014)
Gornji Humac Šesnić (Vicko) Stjepan, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008029)
Gornji Humac Taraš (Nikola) Jakov, rođen 1930. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2677035081)
Gornji Humac Taraš (Stjepan) Nikola, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008022)
Gornji Humac Taraš (Tomo) Nina, rođena 1888. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2677035080)
Gornji Humac Trutanić (Ivan) Marko, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008012)
Gornji Humac Vrsalović (Ivan) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod biograda n/ (2609008005)
Gornji Humac Vrsalović (Josip) Frane, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2679045075)
Gornji Humac Vrsalović (Josip) Nikola, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008002)
Gornji Humac Vrsalović (Josip) Zvonko, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008004)
Gornji Humac Vrsalović (Juraj) Tomislav, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Gornji humac (2609008006)
Gornji Humac Vrsalović (Nikola) Josip, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008001)
Gornji Humac Vrsalović (Petar) Jakov, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornji humac (2609008003)
Ložišće Biskupović (Marko) Luka, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Tičevo (2678043021)
Ložišće Domić (Dinko) Zoran, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Nepoznato (2609009023)
Ložišće Domić (Martin) Jergo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Na sutjesci (2609009010)
Ložišće Domić (Tomo) Jakov, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Široki brijeg (2609009020)
Ložišće Ivko (Petar) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sr crna gora (2609009007)
Ložišće Juraga (Tomo) Dinko, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ofrić (2605004040)
Ložišće Juras (Stjepan) Juraj, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor-bosna (2609009009)
Ložišće Jurin (Ante) Ante, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Ložišće (2609009014)
Ložišće Jurin (Marko) Lovro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor-bosna (2609009001)
Ložišće Lučić (Marko) Dare, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2609009024)
Ložišće Pavlov (Juraj) Mihovil, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2609009017)
Ložišće Pavlov (Juraj) Toma, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna-brač (2609009016)
Ložišće Pavlov (Stjepan) Marica, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Blato-korčula (2609009019)
Ložišće Perić (Ivan) Stjepan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor-bosna (2609009018)
Ložišće Rakela (Ante) Franko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2609009006)
Ložišće Rakela (Nikola) Nikola, rođen 1931. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Ložišće (2609009022)
Ložišće Rakela (Nikola) Pave, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ložišće (2609009026)
Ložišće Sapunar (Ivan) Hipolit, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Široki brijeg (2609009015)
Ložišće Sapunar (Josip) Ante, rođen 1943. Hrvat, umro 1943. pri deportaciji, Malina, italija (2609009004)
Ložišće Sapunar (Josip) Mate, rođen 1941. Hrvat, umro 1943. Pri deportaciji, Malina, italija (2609009003)
Ložišće Sapunar (Nn) Tonko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mostar (2674020035)
Ložišće Sapunar (Pavle) Petar, rođen 1928. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Ložišće (2609009021)
Ložišće Sapunović (Frane) Marjan, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ložišće (2609009013)
Ložišće Sapunović (Marjan) Ivo, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Vis (2609009012)
Ložišće Stipanov (Ante) Marjan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vodice-šibenik (2609009008)
Ložišće Uroda (Tomo) Tomo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. u NORu, Biokovo (2609009025)
Milna Aras (Luka) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2679045006)
Milna Aras (Nikola) Luka, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milna (2679045005)
Milna Bonačić (Luko) Neda, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kod bjelobara (2610010002)
Milna Bonačić (Mato) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Supetar (2610010003)
Milna Bonačić (Stjepan) Mate, rođen 1926. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2610010010)
Milna Buzolić (Anto) Stjepan, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vin (2610011016)
Milna Buzolić (Mato) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2610011014)
Milna Buzolić (Mato) Tude, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krčula (2610011015)
Milna Buzolić (Stipan) Ante, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milna (2670001027)
Milna Buzolić (Stjepan) Ante, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Milna (2610011003)
Milna Filipić (Stjepan) Stjepan, rođen 1893. Hrvat, umro 1945. Pri deportaciji, Split (2674019065)
Milna Franić (Mato) Ivica, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2517160002)
Milna Harašić (Ivan) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Brač (2676031003)
Milna Harašić (Jerko) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2670003057)
Milna Harašić (Jerko) Tadija, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2717032010)
Milna Harašić (Tadija) Jerko, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Milna (2717032009)
Milna Ivčević (Luko) Mato, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milna (2610010006)
Milna Ivica (Marko) Josip, rođen 1868. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milna (2673016049)
Milna Jurin (Ante) Jakov, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sveta katarina (2672010014)
Milna Kordić (Petar) Marko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kalinovnik (2672012022)
Milna Lekšić (Ivan) Mladen, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 4. crnogorska brigad (2610011013)
Milna Lentić (Anto) Karmen, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Milna (2610010007)
Milna Livačić (Dinko) Stjepan, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Milna (2610011019)
Milna Lozić (Ivan) Ante, rođen 1876. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Osijek (2675025007)
Milna Lozić (Tomo) Josip, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2610011002)
Milna Marinković (Nikola) Mihovil, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2610010001)
Milna Marinović (Ivan) Juraj, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Milna (2610011005)
Milna Marinović (Jerko) Josip, rođen 1940. Hrvat, umro 1943. u zbegu, El šat, egipat (2610011012)
Milna Markusović (Mirko) Aira, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klani istra (2610011008)
Milna Nigojević (Nikola) Stjepan, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Milna (2610011020)
Milna Ozretić (Anto) Drago, rođen 1927. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2610010008)
Milna Palentić (Defilipis) Karmen, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Milna (2835048008)
Milna Pulišević (Ivan) Jakov, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Milna (2610010005)
Milna Restović (Marin) Jerko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ložišice (2610011001)
Milna Sfarčić (Ivan) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Smrka (2610011011)
Milna Suzan (Anto) Tonko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, His (2610010004)
Milna Svarčić (Nikola) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2610011018)
Milna Svarčić (Vicko) Pavao, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sv.martin (2610010009)
Milna Škanić (Anto) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Milna (2610011009)
Milna Tavra (Ivan) Petar, rođen 1926. Hrvat, poginuo od Nemaca 1945. U NOBu, Nemci srem (2610011017)
Milna Terzić (Martin) Mate, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2671005043)
Milna Tomaš (Anto) Ante, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milna (2610011021)
Milna Ugrinović (Marin) Josip, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Milna (2610011010)
Milna Vucić (Luko) Jovica, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Milna (2610011006)
Milna Vucić (Petar) Luka, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Milna (2610011007)
Mirce Bakulić (Ivan) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Škrljevo šusak (2610012007)
Mirce Bakulić (Marko) Jerko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2610012014)
Mirce Cvitanić (Ivan) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2610012016)
Mirce Lozić (Tomo) Josip, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crikvenica (2674019052)
Mirce Petrinović (Fabo) Janko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod bihaća (2610012015)
Mirce Petrinović (Frano) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2610012004)
Mirce Petrinović (Ivan) Jani, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U lici (2610012005)
Mirce Sinovčić (Ivan) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2610012006)
Mirce Sinovčić (Ivan) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Bari italija (2610012012)
Mirce Sinovčić (Jakov) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nerežišće (2610012009)
Mirce Sinovčić (Jakov) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šušak (2610012008)
Mirce Vladislavić (Anton) Napolon, rođen 1881. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mirce (2610012013)
Mirce Vladislavić (Ivan) Ante, rođen 1877. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Brač (2673014013)
Mirce Vladislavić (Mato) Darci, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Baška voda (2610012011)
Mirce Vladislavić (Mato) Dragi, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ilirska bistric (2610012010)
Mirce Vladislavić (Napoleon) Žane, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bistrica (2610012001)
Mirce Vladislavić (Nikola) Stjepan, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mirce (2610012002)
Mirce Vladislavić (Stjepan) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grohote (2610012003)
Murvica Baković (Dinko) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna brač (2610013002)
Murvica Baković (Luka) Radoslav, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nevesinje (2613028005)
Murvica Baković (Luko) Blago, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor (2610013003)
Murvica Baković (Mate) Ante, rođen 1908. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Sarajevo (2610013005)
Murvica Barkanović (Frane) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Veli drvenik (2610013006)
Murvica Beroš (Ante) Nikola, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nerežišća (2610013007)
Murvica Papić (Frane) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kod knina (2610013004)
Murvica Ščepanović (Ivan) Luka, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Murvica brač (2610013008)
Murvica Ščepanović (Vicko) Filip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Prozor bosna (2610013009)
Murvica Žuljević (Filip) Vladimir, rođen 1941. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2610013001)
Nerežišće Bakić (Pavle) Nikola, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2610014054)
Nerežišće Baković (Jacint) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Od šolte do vis (2610014014)
Nerežišće Baković (Jacint) Josip, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Veleš Planina (2610014013)
Nerežišće Baković (Petar) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2610014004)
Nerežišće Baković (Petar) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Petrovac (2610014003)
Nerežišće Baković (Petar) Jakov, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 4.dalm.udar.brigada (2610014002)
Nerežišće Bezmalinović (Andrija) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bol (2610014028)
Nerežišće Brešković (Jerko) Mate, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šćurino Polje (2610014044)
Nerežišće Cvitanić (Mato) Fansito, rođen 1910. Hrvat, umro od Italijana 1944. u NOBu, San ferdinando italija (2610014049)
Nerežišće Dragičević (Dinko) Janko, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1942. U zatvoru, Split (2610014055)
Nerežišće Dubravčić (Josip) Nikola, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2610014042)
Nerežišće Dubravčić (Marko) Dinko, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Dubrovnik (2610014008)
Nerežišće Franulić (Andrija) Andrija, rođen 1927. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zagreb (2610014010)
Nerežišće Franulić (Antun) Bana, rođena 1892. Hrvatica, umrla 1943. u NOBu, 4 korpus (2850024004)
Nerežišće Franulić (Ivan) Marko, rođen 1863. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nerežišće (2610014006)
Nerežišće Franulić (Josip) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod sutjeske (2610014024)
Nerežišće Franulić (Josip) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Čavle (2610014018)
Nerežišće Garafulić (Nikola) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Postira (2610014050)
Nerežišće Garafulić (Petar) Luka, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2610014043)
Nerežišće Gardilčić (Ivan) Dinko, rođen 1941. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru, Nerežišće (2610014021)
Nerežišće Gardilčić (Ivan) Juraj, rođen 1939. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U direktnom teroru, Nerežišće (2610014022)
Nerežišće Gardilčić (Ivana) Lenka, rođena 1904. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Nerežišće (2610014020)
Nerežišće Harašić (Ante) Neli, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Vis (2610014058)
Nerežišće Harašić (Dinko) Etica, rođena 1928. Hrvatica, umrla 1945. u NOBu, Zagreb (2610014059)
Nerežišće Harašić (Ivan) Juraj, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2610014019)
Nerežišće Harašić (Kuzman) Elša, rođena 1932. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. nepoznato, Cmijno brdo (2610014048)
Nerežišće Janković (Jakov) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2613028022)
Nerežišće Janković (Jerko) Nikola, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Novi sad (2610014033)
Nerežišće Janković (Mihovil) Anđelka, rođena 1942. Hrvatica, umrla 1944. U zbegu, El šat, egipat (2610014034)
Nerežišće Janković (Nikola) Nikola, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Bol – murvica (2610014056)
Nerežišće Jerković (Jerko) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2610014017)
Nerežišće Kevešić (Juraj) Frane, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2610014057)
Nerežišće Klarić (Petar) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2610014009)
Nerežišće Kušćević (Ante) Ivanica, rođena 1869. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Obršja (2610014052)
Nerežišće Kušćević (Frane) Ante, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Obršja (2610014051)
Nerežišće Kušćević (Ivan) Marko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Cista-krivodol (2610014015)
Nerežišće Kušćević (Jakov) Nikola, rođen 1942. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2610014045)
Nerežišće Kušćević (Petar) Nataša, rođena 1943. Hrvatica, umrla 1944. U zbegu, El šat, egipat (2610014053)
Nerežišće Kušćević (Stjepan) Danica, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Široki brijeg (2610014046)
Nerežišće Kušćić (Anto) Frane, rođen 1884. Hrvat, umro od Italijana 1944. Pri deportaciji, Gruma italija (2610014016)
Nerežišće Kušćić (Mate) Dinka, rođena 1870. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nerežišće (2610014060)
Nerežišće Lebedina (Stjepan) Božo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepozn.jedinica (2609001006)
Nerežišće Martinić (Anto) Ivan, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. Pri deportaciji, Split (2610014012)
Nerežišće Martinić (Marko) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2610014040)
Nerežišće Martinić (Petar) Mate, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2610014005)
Nerežišće Martinović (Mate) Jakov, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Obržje (0790011017)
Nerežišće Pavišić (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Veleš Planina (2610014039)
Nerežišće Pavišić (Mate) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šolta – vis (2610014035)
Nerežišće Pavišić (Vicko) Anka, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2610014041)
Nerežišće Pivačić (Petar) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2610014047)
Nerežišće Restović (Dinko) Stjepko, rođen 1942. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2610014001)
Nerežišće Restović (Ivan) Frane, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Veleš Planina (2610014036)
Nerežišće Restović (Ivan) Mladen, rođen 1926. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Ogulin (2610014037)
Nerežišće Restović (Juraj) Jerko, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Brdo nerežišće (2610014025)
Nerežišće Restović (Jurica) Jerko, rođen 1878. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nerežišće (0855076026)
Nerežišće Restović (Marijan) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677035002)
Nerežišće Restović (Marjan) Marinko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Brige nerežišće (2610014011)
Nerežišće Restović (Tomo) Franka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kod nerezišća (2610011004)
Nerežišće Sapunar (Vale) Davor, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rašajače (2610014007)
Nerežišće Senković (Jerko) Pavao, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2455004014)
Nerežišće Senković (Marko) Kata, rođena 1897. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Brač (2455004015)
Nerežišće Senjković (Jerko) Pavao, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod draga-vode (2610014031)
Nerežišće Senjković (Pavle) Kata, rođena 1897. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Draga-voda (2610014032)
Nerežišće Sočo (Petar) Milan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Pive (2610014023)
Nerežišće Stanić (Ivan) Paulina, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nerežišće (2610014061)
Nerežišće Žuvić (Ivan) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Velež Planina (2610014027)
Nerežišće Žuvić (Nikola) Ivan, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kod nerežišća (2610014026)
Novo Selo Antonijević (Frano) Ivan, rođen 1876. Hrvat, umro 1945. Pri deportaciji, Bosanski brod (2610015013)
Novo Selo Antonijević (Ivan) Marijan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Klano istra (2610015014)
Novo Selo Antonijević (Ivan) Petar, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vrhovine lika (2610015012)
Novo Selo Antonijević (Nikola) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Gorski kotar (2610015002)
Novo Selo Antonijević (Nikola) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Na Pivi c.gora (2610015001)
Novo Selo Antonijević (Nn) Anka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od Italijana 1945. u logoru, Italijanski logor (2848006019)
Novo Selo Antonijević (Tomo) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Udbina (2671008004)
Novo Selo Bezmalinović (Jerko) Jerka, rođena 1921. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Novo selo (2610015018)
Novo Selo Bezmalinović (Mate) Marija, rođena 1911. Hrvatica, streljana od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Novo selo (2610015006)
Novo Selo Bezmalinović (Nikola) Tereza, rođena 1921. Hrvatica, ubijena 1944. u direktnom teroru, Novo selo (2610015011)
Novo Selo Bezmalinović (Uroš) Ljubo, rođen 1935. Hrvat, streljan od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Novo selo, brač (2610015007)
Novo Selo Bezmalinović (Uroš) Srđan, rođen 1937. Hrvat, streljan od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Novo selo, brač (2610015008)
Novo Selo Jašić (Petar) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrpolje šibenik (2610015009)
Novo Selo Paliteo (Nikola) Ivan, rođen 1862. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Novo selo (2610015003)
Novo Selo Perić (Josip) Šimun, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Novo selo (2610015015)
Novo Selo Perić (Šimun) Davor, rođen 1936. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Novo selo, brač (2610015017)
Novo Selo Perić (Šimun) Jozo, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Novo selo, brač (2610015016)
Postire Antonini (Stipe) Ivan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Raduša-sinj (2672012043)
Postire Antunović (Juraj) Milomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Gacko (2611016002)
Postire Antunović (Nikola) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Ostrvo vis (2611016001)
Postire Barbarić (Nikola) Ivan, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Postire (2611017022)
Postire Biočina (Josip) Katica, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017007)
Postire Biočina (Mate) Juraj, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postire-brač (2811007001)
Postire Biočina (Stjepan) Perina, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017006)
Postire Bižaca (Jakov) Petar, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2611016005)
Postire Bižaca (Juraj) Anka, rođena 1911. Hrvatica, umrla od Italijana 1943. pri deportaciji, Italija (2811007002)
Postire Bižaca (Nikola) Ivica, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Postire (2611016004)
Postire Bižača (Jahov) Nikola, rođen 1883. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mostar (2611017025)
Postire Bižica (Marko) Ivan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krivodol (2611016024)
Postire Bogdanović (Vicko) Mario, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zagvozd (2611016003)
Postire Ceperić (Jurij) Amoncija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017029)
Postire Ceperić (Nikola) Juraj, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017028)
Postire Cepernić (Andrija) Katica, rođena 1917. Hrvatica, umrla 1944. U NOBu, Ell shat uar (2611017008)
Postire Cepernić (Frane) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vela luka-korču (2611017010)
Postire Cvitanić (Frane) Frane, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1944. Pri deportaciji, Split (2611016006)
Postire Fortunić (Nn) Marija, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611016025)
Postire Glavinić (Ante) Josip, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017005)
Postire Glavinić (Frane) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bugojno (2611017009)
Postire Glavinić (Jurij) Fanita, rođena 9999. Hrvatica, umrla 1945. u NOBu, Postira (2611017020)
Postire Glavinić (Luka) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (2611017019)
Postire Gospodnetić (Jakov) Josip, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. Pri deportaciji, Split (2611016007)
Postire Gospodnetić (Pavle) Lucija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Knin-oštra glav (2611017011)
Postire Janjiš (Ivan) Frane, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Dubrovnik (2611016008)
Postire Jelavić (Mićo) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gornji vakuf (2611017003)
Postire Jelinčić (Frane) Ivan, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nerežišća (2611016011)
Postire Jelinčić (Ivan) Franjo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bugojno (2611017002)
Postire Jelinčić (Ivan) Jakov, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2611017004)
Postire Jelinčić (Ivan) Mare, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postire (2611016009)
Postire Jelinčić (Marko) Mara, rođena 1942. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Postire (2611016010)
Postire Jelinčić (Nikola) Franjo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor (2611017001)
Postire Kalašić (Lovro) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2611016013)
Postire Kalašić (Lovro) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611016012)
Postire Kalašić (Lovro) Jakov, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2611016014)
Postire Marković (Ante) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bileće (2611016015)
Postire Matulić (Ivan) Stjepan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Danići (2611016016)
Postire Matulić (Nikola) Juraj, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U Prelazu neretve (2611017021)
Postire Miljak (Ivanka) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šibenik (2611017023)
Postire Petrić (Petar) Katica, rođena 1916. Hrvatica, umrla 1945. u NOBu, Postira (2611017033)
Postire Ristić (Đorđe) Trifun, rođen 1908. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2611017027)
Postire Suić (Nikola) Nikola, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017024)
Postire Šantić (Ante) Ante, rođen 1888. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Danica Koprivnica (2611017014)
Postire Šantić (Ante) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kupres (2611017015)
Postire Šantić (Ante) Vjekoslav, rođen 1890. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Danica Koprivnica (2611017012)
Postire Šantić (Ivan) Juraj, rođen 1895. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Osijek (2611016017)
Postire Šantić (Ivan) Mate, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vakuf (2611017026)
Postire Šantić (Jerko) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Črnica-brač (2611016018)
Postire Šantić (Vjekoslav) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2611017013)
Postire Šantić (Zvone) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Postira (2611017030)
Postire Škarić (Tomo) Jerko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac-poluos (2611016020)
Postire Tafra (Nn) Vicko, rođen 1880. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Bosanski brod (2611016026)
Postire Utrobičić (Ante) Nikola, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Postire (2611017018)
Postire Utrobičić (Ante) Tonka, rođena 1931. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Postire (2611017017)
Postire Utrobičić (Nikola) Antica, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611017016)
Postire Vlahović (Ante) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2611016022)
Postire Vlahović (Jakov) Dome, rođena 1884. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Postira (2611016023)
Postire Vlahović (Mate) Pave, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2611016021)
Postire Vlahović (Nn) Domina, rođena 1878. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Postire (2339116001)
Povlja Dragićević (Ante) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (2611018011)
Povlja Dragićević (Petar) Ivan, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Povlja (2611018025)
Povlja Dragićević (Petar) Josip, rođen 1906. Hrvat, umro 1945. Pri deportaciji, Slavonski brod (2611018022)
Povlja Ilrić (Ante) Nikica, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2611018010)
Povlja Ilrić (Anton) Petar, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (2611018009)
Povlja Ilrić (Ivan) Ivo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 12. brigada (2611018024)
Povlja Litović (Franjo) Milan, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Povlja (2338109009)
Povlja Ostojić (Ante) Tonči, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2611018007)
Povlja Ostojić (Dragutin) Vica, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Posušje (2611018031)
Povlja Ostojić (Dragutin) Vinka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2684074041)
Povlja Ostojić (Fabijan) Fabo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Donje jelenje (2611018008)
Povlja Ostojić (Ivan) Anđelka, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Povlja (2611018019)
Povlja Ostojić (Ivan) Mate, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2611018018)
Povlja Ostojić (Ivan) Vitomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Povlja (2611018021)
Povlja Ostojić (Juraj) Drago, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Povlja (2611018027)
Povlja Ostojić (Stipan) Slavko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bogomolja-hvar (2611018004)
Povlja Ostojić (Stjepan) Vicko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Neretva (2611018012)
Povlja Perić (Tomo) Tomo, rođen 1918. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2611018002)
Povlja Sitović (Tomo) Milan, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. na prinudnom radu, Nemačka (2611018001)
Povlja Tocolin (Ljubo) Slavko, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Povlja (2611018003)
Povlja Tocolin (Viktor) Mate, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2611018005)
Povlja Vrsalović (Andrija) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2611018033)
Povlja Vrsalović (Andrija) Juraj, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u zatvoru, Povlja (2611018014)
Povlja Vrsalović (Bartul) Vjeko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2611018032)
Povlja Vrsalović (Jure) Sokol, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Povlja (2611018020)
Povlja Vrsalović (Mate) Vicko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nerezišća (2611018015)
Povlja Vrsalović (Petar) Antonijo, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2611018028)
Povlja Vrsalović (Petar) Josip, rođen 1911. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Povlja (2611018029)
Povlja Vrsalović (Petar) Vicko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pula (2611018030)
Povlja Zlatar (Andrija) Juraj, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Visoko (2611018017)
Povlja Zlatar (Andrija) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2611018016)
Povlja Zlatar (Andro) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Merežišće (2611018006)
Povlja Zlatar (Ivan) Anka, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Povlja (2611018023)
Povlja Zlatar (Mate) Andrija, rođen 1913. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Fruška gora (2611018026)
Pražnice Buvinić (Ante) Antica, rođena 1885. Hrvatica, poginula od četnika 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Kod Ploča (2612019032)
Pražnice Buvinić (Ivan) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kamešnica (2612019002)
Pražnice Buvinić (Ivan) Petar, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Metković (2612019031)
Pražnice Buvinić (Marko) Petar, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019001)
Pražnice Buvinić (Vicko) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko konjica (2612019029)
Pražnice Goić (Ivan) Frane, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (2612019015)
Pražnice Goić (Ivan) Marko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2612019016)
Pražnice Goić (Ivan) Nikola, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šir.brijeg-most (2612019005)
Pražnice Ivelić (Ante) Dinko, rođen 1862. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019018)
Pražnice Ivelić (Ante) Ivan, rođen 1922. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Postojna (2612019003)
Pražnice Ivelić (Petar) Marija, rođena 1866. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019017)
Pražnice Jerčić (Juraj) Mate, rođen 1930. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019030)
Pražnice Koljatić (Petar) Mate, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2675030018)
Pražnice Kusanović (Ante) Mate, rođen 1873. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019006)
Pražnice Kusanović (Ivan) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2610014038)
Pražnice Kusanović (Ivan) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2612019020)
Pražnice Kusanović (Ivan) Klemica, rođena 1913. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vis (2612019026)
Pražnice Kusanović (Ivan) Krunoslav, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019021)
Pražnice Kusanović (Ivan) Stjepan, rođen 1881. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kod Pražnica (2612019014)
Pražnice Kusanović (Juraj) Juraj, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod makarske (2612019004)
Pražnice Kusanović (Juraj) Marko, rođen 1872. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019019)
Pražnice Kusanović (Marko) Mara, rođena 1876. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019007)
Pražnice Kusanović (Marko) Marko, rođen 1871. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kod Pražnica (2612019023)
Pražnice Kusanović (Petar) Stjepan, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019025)
Pražnice Kusanović (Stjepan) Frane, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Klis (2612019013)
Pražnice Kusanović (Stjepan) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod konjica (2612019024)
Pražnice Kuzmanić (Juraj) Ante, rođen 1866. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019033)
Pražnice Mihovilović (Ivan) Rita, rođena 1920. Hrvatica, umrla 1945. u NOBu, Split (2612019027)
Pražnice Mihovilović (Juraj) Dijana, rođena 1871. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Pražnice (2612019011)
Pražnice Mihovilović (Juraj) Franka, rođena 1870. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kod Pražnica (2612019009)
Pražnice Mihovilović (Juraj) Juraj, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Pražnice (2612019012)
Pražnice Mihovilović (Juraj) Kata, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kod Pražnica (2612019010)
Pražnice Mihovilović (Marinko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2612019034)
Pražnice Stipetić (Jurje) Juraj, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2675025041)
Pražnice Stipetić (Petar) Juraj, rođen 1867. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pražnice (2612019022)
Pražnice Velenčić (Ante) Petar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Pražnica (2612019008)
Pražnice Veleničić (Ante) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod hvara (2612019028)
Pučišće Bauk (Ivan) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Debeljak-šiben. (2612023014)
Pučišće Bauk (Ivan) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, D.brinje-neves. (2612022029)
Pučišće Bruketa (Ivan) Ružica, rođena 1922. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0919081020)
Pučišće Capković (Juraj) Ivan, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pučišća (2612022013)
Pučišće Dobronić (Juraj) Petar, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Šolta-grohote (2612022019)
Pučišće Dobrović (Josip) Marieta, rođena 1893. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pučišća (2612023001)
Pučišće Dopić-derado (Juraj) Franka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sandžak (2612021009)
Pučišće Dopić-maha (Ivan) Juraj, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Pučišća (2612021003)
Pučišće Drpić (Ante) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zagvozd (2612022015)
Pučišće Drpić (Ante) Josip, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Pučišće (2612022007)
Pučišće Drpić (Frane) Ante, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Selca (2612022008)
Pučišće Drpić (Stjepan) Jakov, rođen 1915. Hrvat, umro 1945. u NOBu, El šat uar (2612022032)
Pučišće Eterović (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Blato-korčula (2612020008)
Pučišće Eterović (Ante) Ivan, rođen 1927. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Maribor (2612022012)
Pučišće Eterović (Ante) Josip, rođen 1878. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Zenica (2612023010)
Pučišće Eterović (Ante) Juraj, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak (2612022011)
Pučišće Eterović (Ante) Mihovil, rođen 1919. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Pučišća (2612023015)
Pučišće Eterović (Anto) Tone, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis-dalmacija (1662031022)
Pučišće Eterović (Ivan) Božo, rođen 1883. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Slavonski brod (2612022020)
Pučišće Eterović (Ivan) Nikola, rođen 1875. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Ljubuški (2612022024)
Pučišće Eterović (Josip) Jurica, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612022017)
Pučišće Eterović (Juraj) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2612022026)
Pučišće Eterović (Mate) Roko, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612022006)
Pučišće Eterović (Petar) Ivan, rođen 1925. Hrvat, umro 1944. u NOBu, El šat uar (2612023002)
Pučišće Eterović (Šimun) Šimun, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pučišća (2612022021)
Pučišće Eterović-kanje (Ivan) Juraj, rođen 1887. Hrvat, umro 1945. u logoru, Zenica (2612021016)
Pučišće Eterović-karava (Ante) Juraj, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Gala kod sinja (2612021017)
Pučišće Franić (Ivan) Ante, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pučišća (2612020007)
Pučišće Franić (Marko) Ivan, rođen 1924. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zagreb (2612023004)
Pučišće Galetović (Mato) Stjepan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Bol na braču (2612020005)
Pučišće Grego (Emidija) Ante, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2612022018)
Pučišće Jašić (Petar) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gaža-vidova g. (2612022004)
Pučišće Kačić (Viktor) Smiljan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bos. grahovo (2334054005)
Pučišće Kalilić (Ante) Darinka, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Pučišća (2612023008)
Pučišće Kaštelan (Ivan) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Jablanica (2612022009)
Pučišće Kaštelan (Juraj) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod sušavca (2612023009)
Pučišće Kaštelan (Juraj) Mate, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Škrijevo-sušak (2612022023)
Pučišće Kaštelan (Mate) Juraj, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji hukac (2612022022)
Pučišće Kočić (Ante) Rudolfo, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zenica (2675028031)
Pučišće Kočić (Rudolf) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675028032)
Pučišće Marinović (Frane) Ivan, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2612022033)
Pučišće Marosović (Ante) Juraj, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Zenica (2612022016)
Pučišće Martinić (Antun) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2612020001)
Pučišće Martinić (Duje) Ljubica, rođena 1923. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Zagreb (2612023007)
Pučišće Martinić (Ivan) Ivan, rođen 1861. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612022030)
Pučišće Martinić (Ivan) Mate, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Gorica (2612022010)
Pučišće Martinić (Juraj) Petar, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612023006)
Pučišće Martinić (Jure) Spasenka, rođena 1943. Hrvatica, umrla 1944. U zbegu, El šat, egipat (2512096029)
Pučišće Martinić (Lovre) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2612020011)
Pučišće Martinić (Nikola) Stjepan, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Pučišće (2612022031)
Pučišće Martinić (Petar) Juraj, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612021014)
Pučišće Martinić (Vicko) Ante, rođen 1878. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612022025)
Pučišće Martinić-dragan (Petar) Ante, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod nevesinja (2612021012)
Pučišće Martinić-dragan (Petar) Ivo, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod jablanice (2612021013)
Pučišće Martinić-perme (Ante) Juraj, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Maribor (2612021011)
Pučišće Martinić-perme (Ante) Mate, rođen 1905. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2612021007)
Pučišće Martinić-perme (Ante) Vicko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Gala-sinj (2612021010)
Pučišće Martinić-perme (Franjo) Nikola, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Biokovo (2612021006)
Pučišće Martinić-plemić (Juraj) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Vidovica-brač (2612021008)
Pučišće Mihaić (Juraj) Nikola, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Supetar (2672012073)
Pučišće Mihaić (Juraj) Stijepan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672012074)
Pučišće Mladineo (Marko) Ivan, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612023003)
Pučišće Mladinić (Mate) Ante, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612023005)
Pučišće Nižetić (Bonaventur) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Postojna-istra (2612020010)
Pučišće Nižetić (Nikola) Tomo, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612020009)
Pučišće Orlandini (Nada) Anka, rođena 1942. Hrvatica, umrla 1944. U zbegu, El šat, egipat (2612021018)
Pučišće Otračić (Josip) Dragi, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kutinovo (0929033003)
Pučišće Perdec (Josip) Ivan, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Pučišće-brač (2670002008)
Pučišće Perdec (Josip) Ljubo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670002009)
Pučišće Plastić (Stjepan) Frane, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kotorina istra (2612020003)
Pučišće Radić (Ante) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Resnik (2612020002)
Pučišće Radić (Ivan) Tomislav, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pučišća (2612023013)
Pučišće Radić (Juraj) Dinko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2612022027)
Pučišće Radić (Pavle) Ivan, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2612023011)
Pučišće Radić (Petar) Karlo, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612022028)
Pučišće Radić (Stjepan) Juraj, rođen 1906. Hrvat, umro od Italijana 1944. U NOBu, Gruiza italija (2612022001)
Pučišće Radić (Tomo) Ivan, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Pučišća (2612023012)
Pučišće Rajčević (Ivan) Juraj, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac-jazjik (2612022003)
Pučišće Rajčević (Ivan) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Skrijevo-sušak (2612022002)
Pučišće Šarić (Ivan) Desanka, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Postire (2611016019)
Pučišće Štambuk (Srečko) Vjeko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2612022005)
Pučišće Ujević (Ante) Andrija, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2671008051)
Pučišće Vlahović (Ante) Juraj, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pučišća (2612021015)
Pučišće Vrandečić (Juraj) Josip, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Pučišća (2612022014)
Pučišće Vrandečić (Marko) Rade, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Debeljak-šiben. (2612021002)
Pučišće Vrandečić (Nikola) Šimun, rođen 1941. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2612021004)
Pučišće Vrandečić-kvint (Ivan) Ante, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Pril.transporta (2612021001)
Selca Baleta (Josip) Emil, rođen 1924. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Mostar (2612025008)
Selca Bezmalinović (Petar) Nikola, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Sv.katarina-rij (2613033001)
Selca Biskupović (Ante) Stjepan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2609006004)
Selca Bošković (Josip) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Skoplje (2612025011)
Selca Bošković (Juraj) Ivo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šolta (2612024017)
Selca Bošković (Nikola) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Popovo Polje (2612025020)
Selca Bošković (Nikola) Komnen, rođen 1878. Hrvat, ubijen 1944. Pri deportaciji, Oko imotskog (2612025023)
Selca Bošković (Nikola) Nikola, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sarajevo (0779011020)
Selca Bronzović (Ivan) Juraj, rođen 1895. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Zadvorje (2612025004)
Selca Bronzović (Ivan) Komnen, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Selca (2612025001)
Selca Bronzović (Josip) Andro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2712153009)
Selca Bulić (Mate) Tonči, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Komiža (2612025021)
Selca Cacvić (Mate) Ante, rođen 1872. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Selca (2612025014)
Selca Carević (Juraj) Juraj, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Zenica (2764046001)
Selca Carević (Nikola) Juraj, rođen 1888. Hrvat, umro 1944. u logoru, Zenica (2612025009)
Selca Carević (Nn) Ante, rođen 1880. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Brač (2672012039)
Selca Fistanić (Juraj) Nikola, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2612025005)
Selca Jakšić (Juraj) Vidoslav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2612025015)
Selca Lozić (Matko) Andrina, rođena 1913. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2641012001)
Selca Mišetić (Josip) Nikica, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod zagreba (2612024013)
Selca Mišetić (Josip) Nikola, rođen 1893. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Sarajevo (2612024023)
Selca Mišetić (Josip) Nikola, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod zagreba (2671008023)
Selca Mišetić (Nn) Nikola, rođen 1914. Hrvat, streljan od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Selce (2726013046)
Selca Mošić (Josip) Dinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ljubuški (2612024012)
Selca Mošić (Josip) Juraj, rođen 1882. Hrvat, umro 1945. pri deportaciji, Bjelovar (2612024019)
Selca Mošić (Juraj) Josip, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. pri deportaciji, Mostar (2612024015)
Selca Nižetić (Dragutin) Katica, rođena 1927. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Supetar-brač (2612024001)
Selca Nižetić (Dragutin) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Gospić (2612024002)
Selca Nižetić (Dragutin) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2612024003)
Selca Nižetić (Juraj) Nikola, rođen 1898. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Zenica (2612024022)
Selca Nižetić (Mate) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bistrica (2612025010)
Selca Nižetić (Milan) Marija, rođena 1930. Hrvatica, umrla od Nemaca 1945. na prinudnom radu, Nemačka (2612024009)
Selca Nižetić (Roko) Dragi, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč-livno (2612024016)
Selca Štambuk (Ante) Antonio, rođen 1944. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2612025025)
Selca Štambuk (Ante) Miljenko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2612025007)
Selca Štambuk (Blažo) Rajko, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2612025003)
Selca Štambuk (Ignacijo) Olga, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Virovitica (2612024020)
Selca Štambuk (Ignjacije) Volga, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Čazma (2676032052)
Selca Štambuk (Ivan) Ante, rođen 1944. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Mostar (2612025002)
Selca Štambuk (Juraj) Boldo, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Makarska (2612025024)
Selca Štambuk (Mate) Tomo, rođen 1895. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2612025022)
Selca Štambuk (Mato) Ljubomir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2613028016)
Selca Štambuk (Miloš) Vjeko, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (2612025019)
Selca Štambuk (Nikola) Jakica, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Nerežišće-brač (2625011034)
Selca Štambuk (Nikola) Kruno, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zagreb (2612025016)
Selca Štambuk (Nikola) Krunoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Srem. mitrovica (2625011033)
Selca Trutanić (Frane) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2612024018)
Selca Trutonić (Anto) Ivka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi, Selce (2613033003)
Selca Trutonić (Ivan) Vicko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Milna (2613033005)
Selca Trutonić (Ivan) Zane, rođen 1904. Hrvat, umro 1945. pri deportaciji, Zemun Sajmište (2613033002)
Selca Trutonić (Juraj) Juraj, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Brač (2613033006)
Selca Trutonić (Petar) Ivo, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Čazma (2613033007)
Selca Trutonić (Vicko) Petar, rođen 1878. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi, Selca (2613033004)
Selca Ursić (Ante) Ignacijo, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zenica (2517153016)
Selca Ursić (Josip) Andrija, rođen 1888. Hrvat, umro 1945. nepoznato, Selca (2612025018)
Selca Ursić (Klement) Mihovil, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Područje brača (2612024005)
Selca Ursić (Nikola) Vido, rođen 1922. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2612024004)
Selca Ursić (Petar) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Maribor (2612024011)
Selca Ursić (Petar) Perica, rođena 1916. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Selca (2612025006)
Selca Ursić (Vid) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2612024010)
Selca Vrsalović (Petar) Zdravko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Šolta (2672012080)
Selca Vrselović (Stjepan) Slavko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nerežišće (2612025013)
Selca Vuković (Andrija) Slavica, rođena 1906. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Selca-brač (2612024014)
Selca Vuković (Dominko) Ante, rođen 1883. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Slavonski brod (2612024021)
Selca Vuković (Ivan) Milan, rođen 1888. Hrvat, umro 1945. pri deportaciji, Zagreb (2612024024)
Selca Vuković (Nikola) Davor, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selca-brač (2612024008)
Selca Vuković (Nikola) Mate, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selca-brač (2612024007)
Selca Vuković (Nikola) Neda, rođena 1931. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Selca, brač (2612024006)
Splitska Babarović (Petar) Dinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prozor herceg. (2612026001)
Splitska Babarović (Petar) Petar, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Splitska mlina (2612026003)
Splitska Baldasar (Helen) Dušan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod sinja (2612026014)
Splitska Balić (Mate) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2612026013)
Splitska Bošković (Ante) Kažimir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2612026011)
Splitska Drpić (Juraj) Špiro, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Splitska (2612026017)
Splitska Drpić (Juraj) Žarko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 4.ofanzivi (2612026016)
Splitska Dujmović (Ivan) Jakov, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2612026005)
Splitska Dujmović (Ivan) Lucijano, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Italijana 1945. u zatvoru, Italija (2612026006)
Splitska Fabjanović (Ivan) Mate, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Neuengamme (2612026020)
Splitska Fabjanović (Mate) Filip, rođen 1900. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Brčko (2612026022)
Splitska Mišetić (Jerko) Miroslav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2612026012)
Splitska Mišetić (Šimun) Nikola, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Splitska mlina (2612026021)
Splitska Šetelić (Petar) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gorski kotar (2612026008)
Splitska Širković (Mate) Jakov, rođen 1878. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (2612026019)
Splitska Širković (Simo) Ante, rođen 1941. Hrvat, umro 1945. u zbegu, El šat, egipat (2612026018)
Splitska Štambuk (Ante) Dujo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selca (2612026004)
Splitska Štambuk (Ivan) Milodar, rođen 1925. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2671007009)
Splitska Vulić (Duje) Visko, rođen 1888. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Slavonski brod (2612026015)
Sumartin Amčić (Stjepan) Juro, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Ljubuški (2613027011)
Sumartin Borojević (Antun) Drago, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Zenica (2677037018)
Sumartin Borojević (Martin) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrulja g.brela (2613027004)
Sumartin Lučić (Frano) Ivica, rođen 1939. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Sumartin (2613027012)
Sumartin Šerka (Anto) Anto, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Zenica (2613027003)
Sumartin Šerka (Jakov) Marija, rođena 1874. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Sumartin (2613027014)
Sumartin Šerventić (Anđelo) Marija, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Sumartin (2613027009)
Sumartin Šerventić (Anto) Dinko, rođen 1879. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sumartin (2613027013)
Sumartin Trutanić (Vicko) Kruno, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2613027002)
Supetar Barić (Grada) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2463035017)
Supetar Bašković (Luka) Juraj, rođen 1913. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Brčko (2678041011)
Supetar Bendić (Mihovil) Joško, rođen 1917. Hrvat, streljan 1941. u logoru, Zagreb (2613028018)
Supetar Bendić (Petar) Vanja, rođena 1931. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Supetar (2613028019)
Supetar Bendić (Petar) Zorka, rođena 1935. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Supetar (2613028020)
Supetar Beović (Anto) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2613030010)
Supetar Beović (Ivan) Božidar, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Supetar (2613028004)
Supetar Biskupović (Anto) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Plato na celni (2613029014)
Supetar Bjažević (Ivan) Anton, rođen 1894. Hrvat, umro 1944. u NOBu, El šat egipat (2613028025)
Supetar Bosančić (Ivan) Marija, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Brač (2685084178)
Supetar Bosančić (Petar) Jela, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Klis (2685084179)
Supetar Botičević (Filip) Stjepan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2613030001)
Supetar Botičević (Mato) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Supetar (2613030006)
Supetar Botičević (Mato) Vicko, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2613030007)
Supetar Ćilić (Marko) Stipe, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jagnjedovac (2658029007)
Supetar Derado (Kuzma) Božo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na brodu-marin2 (2613029012)
Supetar Deroda (Anto) Antuko, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2613029006)
Supetar Deroda (Jakov) Ivo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Globučići (2613029005)
Supetar Dragaš (Juraj) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2613028007)
Supetar Dragičević (Dinko) Mato, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Biokovski odred (2613028026)
Supetar Dragičević (Ivan) Andrija, rođen 1934. Hrvat, utopljen od Nemaca 1944. nepoznato, Supetar (9999s99256)
Supetar Dragičević (Luka) Marko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Korčula (2613029015)
Supetar Dragičević (Petar) Petar, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nerežišće (2613030002)
Supetar Dragičević (Šimun) Vicko, rođen 1875. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Sarajevo (2613030008)
Supetar Dragičević (Vicko) Juraj, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grehote (2613030009)
Supetar Dragičević (Vicko) Juraj, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreč (2613030017)
Supetar Dragičević (Vicko) Jure, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šolta (0574065008)
Supetar Dukić (Petar) Danibor, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Konje vrat-šibe (2613029004)
Supetar Granić (Ivan) Petar, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Supetar (2613029011)
Supetar Hržić (Aga) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2613030011)
Supetar Hržić (Juro) Božidar, rođen 1923. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2613028023)
Supetar Jakovljević (Simo) Boro, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivan sedlo brad (1440044017)
Supetar Jakšić (Mate) Ivo, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2678041049)
Supetar Jakšić (Mate) Lena, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Supetar (2678041050)
Supetar Jakšić (Mato) Ivan, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2613030012)
Supetar Jakšić (Mato) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2613028010)
Supetar Jakšić (Roko) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreč (2613030016)
Supetar Junušić (Petar) Mihovil, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Škrip (2613030003)
Supetar Karsulović (Petar) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lička jedinica nov (2613030015)
Supetar Kolimbotović (Josip) Pano, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Supetar (2613029008)
Supetar Kostić (Ivan) Mirko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bakar (2613028021)
Supetar Kuzmanić (Josip) Gojko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Knin-kosovo (2613028017)
Supetar Letinić (Josip) Lovre, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Metković (2725008007)
Supetar Letnić (Josip) Lovro, rođen 1875. Hrvat, umro 1944. pri deportaciji, Split (2613028015)
Supetar Letnić (Lovro) Petar, rođen 1905. Hrvat, umro od bolesti 1944. U NOBu, Split (2613028011)
Supetar Maričić (Nikola) Stjepan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosorski odred (2613029007)
Supetar Mataš (Šimun) Anto, rođen 1912. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Nepoznato (2613029017)
Supetar Matić (Frano) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Supetar (2613028012)
Supetar Mihovilović (Antun) Juraj, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (2832037052)
Supetar Mišetić (Ima) Zdravka, rođena 1942. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Splitska (2455004011)
Supetar Papić (Grgo) Nikola, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sumartin (2613029010)
Supetar Papić (Juraj) Anto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržanovo (2613029013)
Supetar Popović (Filip) Lovro, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Milna-brač (0851047020)
Supetar Popović (Toni) Ivan, rođen 1888. Hrvat, umro 1945. pri deportaciji, Slavonski brod (2613028024)
Supetar Proso (Jerko) Josip, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (0934068027)
Supetar Proso (Jerko) Luka, rođen 1921. Hrvat, nestao 1941. nepoznato, Zagreb (0934068026)
Supetar Pruga (Mato) Josip, rođen 1906. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Novska (2613029009)
Supetar Rendić (Anto) Grgo, rođen 1904. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2613028006)
Supetar Rendić (Dragutin) Nikica, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. u logoru, Italijanski logor (2676032043)
Supetar Rendić (Dragutin) Tonči, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2676032044)
Supetar Rendić (Mato) Nikola, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Petrovaradin (2613030014)
Supetar Rendić (Petar) Anto, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Supetar (2613029002)
Supetar Rendić (Petar) Filko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split (2613029001)
Supetar Rendić (Vicko) Mato, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Na minu (2613030013)
Supetar Sapunar (Petar) Juraj, rođen 1900. Hrvat, umro 1944. Pri deportaciji, Sarajevo (2613029016)
Supetar Sinčić (Frane) Luka, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Supetar (2678041090)
Supetar Šimunović (Ivan) Mato, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Supetar (2613028003)
Supetar Ugrinović (Juraj) Milan, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna (2613028008)
Supetar Vitaić (Visko) Ante, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Supetar (2613028001)
Supetar Vodanović (Mato) Mladen, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2613030004)
Supetar Vodanović (Mato) Zvonimir, rođen 1923. Hrvat, umro 1945. U NOBu, Supetar (2613030005)
Supetar Vušković (Anto) Tonći, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Supetar (2613029003)
Sutivan Antičević (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2613031005)
Sutivan Beović (Petar) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Konjic (2613031036)
Sutivan Biskupović (Ante) Petar, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Blato na cetini (2679045065)
Sutivan Domić (Luka) Juraj, rođen 1925. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2613031020)
Sutivan Grubšić (Jerko) Ecija, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2613031035)
Sutivan Grubšić (Jerko) Tomo, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Supetar (2613031034)
Sutivan Gvozdanović (Mato) Anto, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sutivan (2613031037)
Sutivan Ilić (Mićo) Marija, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Lomeć (2613031017)
Sutivan Ivanović (Dinko) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hrv.primorje (2613031007)
Sutivan Ivanović (Frano) Marko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2613031011)
Sutivan Ivanović (Frano) Petar, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2613031012)
Sutivan Ivanović (Frano) Tomislav, rođen 1924. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2613031013)
Sutivan Ivanović (Ivan) Marko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U jedinici n.o.v.-a (2831036014)
Sutivan Ivanović (Ivan) Mato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Most kod n.sada (2613031046)
Sutivan Ivanović (Ivan) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, U jedinici n.o.v.-a (2831036015)
Sutivan Ivanović (Ivan) Tomislav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, U jedinici n.o.v.-a (2831036016)
Sutivan Ivanović (Jakov) Milodar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2613031009)
Sutivan Ivanović (Jerko) Antica, rođena 1876. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Sutiven (2678042012)
Sutivan Ivanović (Juraj) Jerka, rođena 1875. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sutivan (2613031006)
Sutivan Ivanović (Mato) Lovre, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutivan (2613031033)
Sutivan Ivanović (Mato) Marko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2613031032)
Sutivan Ivanović (Nikola) Nikola, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2613031041)
Sutivan Jeličić (Nikola) Flora, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Zlopolje-bosna (2613031021)
Sutivan Jutronić (Bartul) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2613031003)
Sutivan Jutronić (Ivan) Jerko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2613031025)
Sutivan Jutronić (Mato) Budimir, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2613031008)
Sutivan Jutronić (Roko) Anto, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Most na dunavu (2613031026)
Sutivan Jutronić (Roko) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Blato na cetini (2613031027)
Sutivan Kirigin (Vicko) Roko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2613031049)
Sutivan Kuljiš (Vladimir) Radovan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2674019053)
Sutivan Lukić (Ivan) Andrija, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Brač (2674022025)
Sutivan Lukšić (Ivan) Kuzma, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klobuk-herceg. (2613031047)
Sutivan Ljubetić (Dinko) Jugoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Otočac (2825052018)
Sutivan Ljubetić (Dinko) Maja, rođena 1927. Hrvatica, umrla 1945. u NOBu, Split (2825052019)
Sutivan Ljubetić (Jerko) Jerka, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Mostar (2613031043)
Sutivan Ljubetić (Jerko) Vicko, rođen 1909. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2613031001)
Sutivan Manzoni (Kuzma) Anto, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kneževravan (2613031024)
Sutivan Manzoni (Lovro) Kuzma, rođen 1868. Hrvat, umro od Italijana 1944. nepoznato, Santa maria italija (2613031023)
Sutivan Marinković (Anto) Andrija, rođen 1921. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Bari (2613031015)
Sutivan Marinković (Anto) Vladimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2613031016)
Sutivan Matijašević (Šimo) Petar, rođen 1878. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Port said egipat-uar (2613031010)
Sutivan Matković (Luka) Jerko, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Debelo brdo-šib (2613031022)
Sutivan Medić (Nn) Mihovil, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sutivan (2613031018)
Sutivan Perišić (Petar) Anto, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gornje sitno (2613031039)
Sutivan Perišić (Petar) Božidar, rođen 1923. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2613031040)
Sutivan Perišić (Petar) Tomislav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mozor-dubrava (2613031038)
Sutivan Radmilović (Anto) Branko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Neretva (2613031019)
Sutivan Radmilović (Grgo) Uroš, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Oko sutjeske (0845003008)
Sutivan Škaro (Mato) Anto, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2613031044)
Sutivan Škaro (Mato) Krešimir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2613031045)
Sutivan Tavra (Jakov) Martin, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Slavonski brod (2613031030)
Sutivan Tomšić (Mate) Juraj, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Supetar (2676032007)
Sutivan Tosti (Niko) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2677035038)
Sutivan Vladislavić (Mićo) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (2613031014)
Sutivan Vraničić (Anto) Mirko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrgorac (2613031004)
Sutivan Zuanić (Anakleto) Ivan, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2613031048)
Sutivan Zuanić (Ivan) Gojimir, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2613031029)
Škrip Damjanović (Anto) Jakov, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032007)
Škrip Damjanović (Anto) Marica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Škrip (2613032009)
Škrip Damjanović (Anto) Marko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032008)
Škrip Damjanović (Ivan) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2613032017)
Škrip Damjanović (Ivan) Jerko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032015)
Škrip Damjanović (Ivan) Mato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032016)
Škrip Dujmović (Dujo) Mato, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2613032003)
Škrip Dujmović (Jakov) Jakov, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Slavonija (2613032006)
Škrip Fabijanović (Jura) Tomica, rođena 1922. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2676031011)
Škrip Fabjanović (Mato) Anto, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032013)
Škrip Fabjanović (Petar) Frano, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2613032024)
Škrip Krstulović (Bartulo) Juraj, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, G.kotor (2613032018)
Škrip Krstulović (Kruno) Josip, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2613032001)
Škrip Krstulović (Kruno) Nina, rođena 1924. Hrvatica, ubijena od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (2613032002)
Škrip Martić (Anto) Jerko, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Mathausen (2613032014)
Škrip Martić (Stipe) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2613032012)
Škrip Martić (Stipe) Mićo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032011)
Škrip Metličić (Mićo) Anto, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032021)
Škrip Mihovilović (Grga) Anto, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032027)
Škrip Mirić (Dinko) Dinko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032023)
Škrip Mirić (Dinko) Duje, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod knina (2613032022)
Škrip Mirić (Petar) Nikola, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (2674023006)
Škrip Mirić (Petar) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032026)
Škrip Radojković (Jula) Frano, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofan. (2613032004)
Škrip Radojković (Jula) Jerko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032010)
Škrip Radojković (Pavo) Dinko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod knina (2613032005)
Škrip Žuvić (Ivan) Petar, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032019)
Škrip Žuvić (Pavo) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U bosni 5.ofanz (2613032020)

 

 

 

2 komentara

  1. Dobar dan dali mogu dobitiise informacija o mome pok. barbi, bratu moje pok. majke iz Donjeg Humca otok Brac Hrvatska Piplica (Juro) Luka rodjen 1927 god. Hrvat poginuo 1943 god. u NBOu kod Klisa (2613031028)
    Hvala unaprjed
    Tomislav Ivanovic

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *