Analiza slobodnih novčanih tokova za 10 naj …. privrednih društava u Srbiji po poslovnim prihodima u 2012. godini

Uspeh preduzeća ne zavisi samo od njegove sposbnosti da generiše  prihode i dobitna ostavrenja , već takođe i od toga i da kreira pozitivne novčane tokove,  posebno slobodne novčane tokove. Slobodni novčani tokovi predstavljaju diskrecione novčane tokove koji su raspoloživi vlasnicima, i oni sa njima mogu da otplate dug, isplate dividendu ili otkupe akcije (udele). Postoje brojni načini za izračunavanje slobodnih novčanih tokova. Mi smo koristili najčešću formulu neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti manje kapitalni izdaci.

Marža slobodnih novčanih tokova predstavlja odnos slobodnih novčanih tokova i prihoda i to je pokazatelj koji pokazuje sposbnost preduzeća da stvara vrednost. Pokretači marže slobodnih novčanih tokova i implicite vrednosti su: stopa poslovnog dobitka pre amortizacije, gotovinski ciklus i odnos kapitalnih izdataka i prihoda. Ovaj poslednji ima negativan uticaj na tekuće slobodne novčane tokove ali obezbeđuje kreiranje vrednosti u dugom roku.

Na strani efikasnosti povećanje potraživanja i zaliha troši slobodne novčane tokove, dok povećanje dobavljača obezbeđuje novčane tokove. Strategijom usporavanja izmirenja obaveza iz poslovanja se koriste sva tri trgovinska lanca iz našeg uzorka, i imaju negativan gotovinski ciklus. Naravno da ovo nije rešenje, preduzeće treba da generiše slobodne novčane tokove efikasnim i profitabilnim poslovanjem.

U nastavku ćemo predstaviti analizu slobodnih novčanih tokova i njihovih pokretača na uzorku 10 preduzeća koja su u 2012. godini ostvarili najveće prihode


Medijana marže slobodnih novčanih tokova za posmatrani period je -2,06%, a za 2012 je -2,47%.

Medijana Stope poslovnog dobitka pre amortizacije za posmatrani period je 4,99%, a za 2012 je 4,01%

Medijana gotovinskog ciklusa za posmatrani period je 4,92 dana, a za 2012 je 9,78 dana

Medijana stope kapitalnih izdataka za posmatrani period je 4,83%, a za 2012 je 7,09%

Sumarni pregled prosečnih vrednosti nije ohrabrujući naime imamo negativnu maržu slobodnih novčanih tokova što implicira distorziju vrednosti. Podaci su dodatno ohrabrujući ako imamo u vidu kratak gotovinski ciklus što je posledica ne, efikasnog
upravljanja potraživanjima i zalihama već odgađanjem izmirenja obaveza prema dobavljačima.

Napomena: Pokazatelji su računati na osnovu podataka iz pojedinačnih finansijskih izveštaja. Kao aproksimacija za promene na nenovčanom obrtnom kapitalu je korišćen gotovinski ciklus računat na osnovu obrta potraživanja, zaliha i obaveza iz poslovanja. Znači nisu uzete u obzir promene na pozicijama na porez na dodatu vrednost i AVR, odloženih poreskih sredstava, ostalih kratkoročnih obaveza, i obaveza po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda.

Slobodni novčani tokovi su računati kao razlika između neto novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti i odliva za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *