BELEX 15 realni sektor: kvalitet dobitka

Visoko kvalitetan dobitak je onaj iskazani dobitak koji poboljšava predviđanje budućih zarada ili novčanih tokova i usled toga omogućava vrednovanje preduzeća. Finansijski analitičari često prikazuju kvalitet zarade kao deo iskazane zarade koji će biti održivi u budućnosti, generalno apstrahujući neobične i nerepetativne pozicije (npr. dobici od prodaje imovine). Dobitak visokog kvaliteta: reflektuje tekuće poslovne performanse, dobar je indikator budućih poslovnih performansi i tačno određuje intrinsičnu vrednost preduzeća. Kvalitet dobitak je i važan faktor koji deluje na famozni P/E racio. Nizak kvalitet dobitka implicira negativan uticaj na P/E racio. Nizak kvalitet dobitka smanjuje ovaj racio. Kvalitet dobitka je višeznačan fenomen koji zavisi od brojnih faktora koje je potrebno sagledati pri njegovoj oceni. U praksi se kao jedna od mera kvaliteta dobitka veoma često koriste racio brojevi: racio kvaliteta prihoda i racio kvaliteta dobitka.

Tabela 1: Red flags: Kvalitet prihoda – Benčmark 1

Tiker 2008 2009 2010 P/E
NIIS 1,02 1,54 1,57 4,3025
IMLK 0,99 0,96 0,97 20,1839
SJPT 0,90 1,21 1,18 5,6998
AERO 1,03 0,99 1,05 8,6308
ENHL 1,01 1,10 0,88 10,0431
MTLC 1,01 1,21 1,13 3,6784
JESV 1,14 1,08 1,16 2,8004
ALFA 1,02 1,14 1,06 2,9447
TIGR 1,00 1,06 0,98 6,7643
VZAS 1,05 0,98 1,00 2,1368

Napomena: Kvalitet prihoda je računat kao odnos novčanih priliva od prodaje i primljenih avansa i prihoda od prodaje. Značajnije odstupanje od 1 predstavlja upozoravajući indikator. Kada je ovaj racio veći od jedan to može ukazivati na postojanje latentnih rezervi, svakako da je opasnije kada je on značajno manji od jedan jer to onda može ukazivati na postojanje skrivenih gubitaka.Nisu poželjne ni velike oscilacije u različitim vremenskim periodima što bi ukazivalno na promene u računovodstvenim politikama priznavanja i merenja prihoda. Ovo tumačenje se odnosi i na racio kvaliteta dobitka s tim što u ovom slučaju treba razmotriti i računovodstvene politike vezane za priznavanje i merenje i rashoda.

Vrednosti P/E racia su preuzete sa www.bloomberg.com i predstavljaju procenjene vrednosti na 12/11 osim za IMLK, JESV, ALFA i VZAS za koje su prikazane tekuće vrednosti takođe preuzete sa www.bloomberg.com . Ostali podaci korišćeni u obračunu su preuzeti iz finansijskih izveštaja analiziranih preduzeća. Finansijski izveštaji su preuzeti sa www.apr.gov.rs

Tabela 2: Red flags: Kvalitet dobitka – Benčmark 1

Tiker 2008 2009 2010
NIIS -0,39 -7,58 0,68
IMLK 0,41 1,42 0,91
SJPT -2,72 1,13 2,88
AERO 1,09 0,96 1,14
ENHL 0,39 0,76 -1,73
MTLC 0,43 1,57 0,79
JESV -0,58 0,86 0,64
ALFA 0,17 2,15 1,00
TIGR -1,41 -3,83 -3,23
VZAS 1,11 0,58 0,24

Napomena: Kvalitet dobitka je računat kao odnos neto novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti i poslovnog dobitka. Negativni neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti predstavljaju upozoravajući indikator izuzev ako se preduzeće nalazi u fazi rasta. Ovde je potrebno imati u vidu da racio broj je samo dobro postavljeno pitanje ne i odgovor na to pitanje.  Povećani novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti mogu biti i posledica usporavanja izmirenja obaveza prema dobavljačima ali i smanjenjem potraživanja i zaliha što je slučaj sa SJPT u 2009 i 2010 što je posledica restruktuiranja poslovanja i prenošenja nekih segmenata poslovanja na matično preduzeće. NIIS ima negativne neto novčane tokove iz poslovnih aktivnosti u 2008 dok je poslovni dobitak pozitivan a neto dobitak negativan. U 2009 NIIS ima pozitivne neto novčane tokove i negativan i poslovni i neto dobitak.  Negativni neto dobitak i poslovni dobitak su uvek upozoravajući indikatori. Ovaj poslednji je između ostalog i u ogromnoj meri posledica objektiviranja skrivenih gubitak nakon preuzimanja.

Tabela 3: Konzervativni racio kvaliteta dobitka

– Benčmark manje od 2

Tiker 2008 2009 2010
NIIS -1,48 -0,46 1,05
IMLK 1,07 3,36 1,85
SJPT -12,88 3,42 6,38
AERO 1,22 0,89 1,30
ENHL 0,43 0,79 -1,37
MTLC 0,74 2,71 1,02
JESV -0,58 0,71 0,46
ALFA 0,15 1,58 0,96
TIGR -11,20 -4,93 -15,35
VZAS 4,12 0,78 0,70

Napomena: Ovaj racio se računa kao odnos neto novčanog toka iz poslovnih aktivnosti i neto dobitka. On po svojoj prirodi može biti izrazito strog zato ga treba brižljivo implementirati uzimajući u obzir finansijsku strukturu nekada on može biti nizak jer preduzeće nema velike finansijske rashode ali isto tako može biti posledica nerepetativnih komponenti neto dobitka nastalih tranzitornim dobicima. Naravno da niske vrednosti mogu biti i posledica manjih novčanih priliva iz poslovnih aktivnosti u odnosu na sumu akrualnih komponenti dobitnih ostvarenja što onda i jeste upozoravajući indikator u pravom smislu reči.

Prefiksom – su označeni i slučajevi kada su i poslovni dobitak ili neto dobitak i novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti negativni.  Ovi slučajevi su prikazani i u tabeli 2 i tabeli 3 jer uvek kada je neka veličina korišćena u obračun negativna postoji upozoravajući indikator koji zahteva dodatnu analizu.

Jedan komentar

  1. Dugo pratim vase analize i smatram ih vrlo korisnim, dal bi mogli da date misljenje o vrednosti kompanije IMLEK.
    Unapred zahvalan

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *