BELEX 15: REALNI SEKTOR

Prilikom vrednovanja modelom PE racia veoma često se u praksi pored osnovne postavke koristi i prilaz PE racia sa konstantnom stopom rasta. Po ovom prilazu do PE racia se dolazi pomoću sledeće formule:

PE = 1 / (trošak kapitala – očekivana stopa rasta)

Osnovni faktori koji deluju na PE racio su: rizik, rast, razlika između tekuće zarade i očekivane (permannetne) zarade i primena različitih računovodstvenih metoda i principa. Ovaj prilaz na neposredan način obuhvata dve važne varijable rizik i rast. Ako imamo u vidu da se u PE modelu veoma lako može primenjivati analiza senzitivnosti toga čini još atraktivnijim. Mi smo u našem modelu prilikom obračuna troška kapitala koristili po našem mišljenju današnjim uslovima primereno veću bezrizičnu stopu i premiju za  tržišni rizik. Zaintersovanim predlažemo da probaju i sa umerenijim rizikom na primer da se kao bezrizična stopa koristi 5.5% aktuelna stopa na 20 godišnje Nemačke državne obveznice i premiju za tržišni rizik koja se najčešće koristila za zrela tržišta pre izbijanja dužničke krize od 4.5%.

Analiza senzitivnosti se može primeniti i na očekivanu stopu rasta. Mi smo u našoj analizi stopu rasta obračunavali na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2010 po sledećoj formuli:

Očekivani rast = (1- racio isplate dividendi) x ROE

U sledećoj tabeli je prikazan obračun troška kapitala:

Tabela 1: Obračun troška kapitala

Bezrizična stopa 7.25%
Premija za tržišni rizik 6.21%
Beta 0.993
Premija za rizik države 4.20%
Premija za veličinu preduzeća 1.20%
Trošak sopstvenog kapitala 18.82%

 

Napomene: U prethodnoj tabeli je prikazan obračun za NIIS do troškova kapitala ostalih hartija se dolazi zamenom (korišćenjem) podataka za betu i premije za veličinu preduzeća za odgovarajuće hartije iz tabele 2. Kao bezrizičnu stopu smo koristili stopu na obveznice naše zemlje a kao premiju za tržišni rizik smo koristili obračunatu premiju za tržišni rizik S&P 500 indeksa za Novembar 2011.

Tabela 2: Obračun PE racia prilazom konstantnog rasta

Tiker PE racio Očekivani rast Trošak kapitala Beta ROE Premija za veličinu Racio isplate dividendi
NIIS 8.64/11.33 35.58% 18.82% 0.993 35.58% 1.20% 0%
IMLK 9.17 8.00% 18.94% 0.981 14.07% 1.40% 42%
SJPT 6.85 7.30% 21.89% 1.456 7.30% 1.40% 0%
AERO 6.01 1.00% 17.63% 0.786 8.60% 1.30% 88.42%
ENHL 6.93 6.88% 21.30% 1.360 7.33% 1.40% 2.50%
MTLC 9.37 8.91% 19.59% 1.053 13.35% 1.60% 33.20%
JESV 6.86 2.76% 17.34% 0.691 12.32% 1.60% 77.58%
ALFA 10.37 10% 19.65% 1.063 12.35% 1.60% 19.03%
TIGR 4.86 0% 20.56% 1.210 n/a 1/60% n/a
VZAS 5/96 2.54% 19.41% 0.992 2.54% 1.70% 0%

Napomene: Podaci o betama su preuzeti sa www.bloomberg.com osim za NIIS i AERO gde su korišćeni za NIIS prosek uporedivih preduzeća a za AERO medijana uporedivih preduzeća (videti Vrednovanje AERO i P/E racio sektor nafta&gas na www.makroekonomija.org

Preduzeće TIGAR AD PIROT TIGR je za 2010 iskazalo gubitak pa je korišćena pretpostavka nultog rasta i do ocenjenog P/E racia se došlo pomoću formule 1 / trošak kapitala.

Preduzeće Naftna Industrija Srbije NIIS ima stopu rasta koja je veća od njegovog troška kapitala i u ovom slučaju model PE racio sa konstantnim rastom otkazuje. Zbog toga smo se mi poslužili u jednoj opciji svojevrsnim pravilom palca kojim se inače nismo služili prilikom obračuna kod ostalih preduzeća a to je da stopa rasta ne može biti veća od  bezrizične stope koju smo koristili u obračunu troška kapitala. U tom slučaju PE racio za NIIS iznosi 8.64. U drugoj opciji smo pošli od pretpostavke da je stopa rasta jednaka najvećoj stopi rasta za pojedinačno preduzeće iz uzorka a to je 10%. U ovom slučaju PE racio za NIIS iznosi 11.33.

IZVORI:

www.apr.gov.rs

www.belex.rs

www.bloomberg.com

www.makroekonomija.org

Jedan komentar

  1. I kakav je zakljucak da li je PE visok,nizak ili potaman..

    Iskreno,nesto mi sumnjive te manje beta vrednosti i to bas za pomenute kompanije.. Kako su poceli da ga budze plasim se pobedice sistematski rizik ??
    Teoretski i da ga pobede ne bi se desilo nista,to treba neko da im kaze…

    Nema tu boze pomozi…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *