Budžet IX 2016

Према подацима Министарства финансија, у септембру су приливи у буџет износили 81,7 милијарди динара, а издаци из буџета 86,4 милијарди динара. У односу на септембар 2015 године приходи су номинално повећани за 1,4% (реално за 0,8%), а издаци за 2,8% (реално за 2,2%).

Бржи пораст издатака од прилива утицао је да се дефицит повећа са 3,4 милијарде динара, у септембру 2015, на 4,6 милијарди динара, у септембру 2016 године.

У периоду јануар-септембар приливи су износили 775,1 милијарди динара и повећани су за 11,1%, издаци су износили 747,9 милијарди, и повећани су за 2,1%. Уместо дефицита од 34,4 милијарди динара, колико је износио у 2015г, сада је остварен суфицит од 27,2 милијарде динара.

Укупна примања буџета повећана су за 77,3 милијарде динара, издаци су повећани за 12,7 милијарди динара, те је салдо буџета побољшан за 61,6 милијарди динара.

Највећи раст примања имали су акцизе (за 30,7 милијарди динара), ПДВ (27) и порез не добит предузећа (11,9 милијарди динара). Донације су веће за 3,9 милијарди, порез на доходак грађана за 3,2 милијарде, царине за 2,5 милијарди, остали порески приходи за 0,2 милијарде, док су непорески приходи смањени за 2,2 милијарде динара.

Код расхода пораст су имали: активиране гаранције (за 5,5 милијарди динара), остали текући расходи (4,7), расходи по основу отплате камата (4,4), капитални издаци (3,5), субвенције (2,2), расходи за запослене (2), трансфери осталим нивоима власти (1,6), расходи за куповину робе и услуга (1,3), дотације међународним организацијама (0,5) и нето буџетске позајмице (0,3).

Смањени су издаци по основу социјалне заштите из буџета (за 4,8 милијарди динара) и трасфери ООСО (4,8).

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *