Budžet Republike Srbije V 2013

U maju su, prema podacima ministarstva finansija i privrede, primanja republičkog budžeta iznosila 62,2 milijarde dinara, izdaci su bili 79,9 milijardi te je deficit bio 17,7 milijardi dinara. U odnosu na maj 2012 primanja su nominalno smanjena za
2,6%, dok je realno smanjivanje iznosilo 11,4% i ovo je bio 7 mesec uzastopno sa realnim međugodišnjim smanjivanjem primanja. Izdaci su nominalno povećani za 13,8%, dok je njihov realni rast bio 3,5%. Deficit je povećan za 11,4 milijardi dinara (6,4 milijarde u maju 2012) usled ovih divergentnih kretanja primanja i izdataka budžeta.

U periodu januar-maj primanja budžeta bila su 312 milijardi dinara (+3%), izdaci 405,7 milijardi (+3,4%), a deficit je iznosio 93,6 milijardi dinara (+4,9%).

U maju je naplaćeno PDV-a u iznosu od 31,4 milijardi dinara, što je nominalno manje za 1,7%, a realno manje za 10,6%, u odnosu na isti mesec 2012. godine. Akcize su naplaćene u iznosu od 15,9 milijardi dinara, što je nominalni rast za 22%, a realni za 11%. Carine su naplaćene u iznosu od 2,5 milijardi dinara, što je nominalno manje za 17,7%, a realno za 25,1%. Ukupno je iz ova tri poreska izvora prikupljeno 49,8 milijardi dinara, što je nominalno više za 3,7%, a realno manje za 5,7% nego u maju 2012.

U periodu januar-maj ukupna primanja budžeta povećana su za 9 milijardi dinara, izdaci za 13,4 milijardi, te je deficit povećan za 4,4 milijardi dinara.

Primanja od PDV-a povećana su za 15,9 milijardi dinara, od akciza za 9,9 milijardi dinara, od poreza na dohodak građana za 0,8 milijardi, a od ostalih poreskih prihoda za 0,7 milijardi, dok su smanjena od neporeskih prihoda za 11,7 milijardi, i od poreza na dobit preduzeća za 5,5 milijardi dinara.

Među izdacima najviše su povećani rashodi za otplatu kamata (za 18,4 milijarde), rashodi za zaposlene (6,8), socijalna zaštita iz
budžeta (6,5), transferi OOSO (4,7), dok su smanjene subvencije (za 7,5 milijardi), kapitalni izdaci (4,9), rashodi za kupovinu roba i usluga (4,6), i ostali tekući rashodi (za 3,2 milijarde dinara).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *