Budžet Srbije u 2016 godini

Према подацима Министарства финансија РС у децембру су остварена примања буџета у износу од 91 милијарди динара што је за 1,6% номинално више у односу на децембар 2015 године. Кориговано за раст цена (1,6%) примања су реално била на истом нивоу.

Издаци буџета у децембру износили су 136,4 милијарди динара и били су за 17,7% номинално, а за 19% реално мањи у односу на исти месец 2015 године. Дефицит буџета у децембру износио је 45,4 милијарди динара и мањи је за 40,4% у односу на исти месец 2015 године.

У 2016 години примања буџета износила су 1.042 милијарде динара и повећана су за 9,9%. Издаци су износили 1.050 милијарди и смањени су за 1,2%. Дефицит буџета смањен ја за 93,1%: са 114,4 на 7,9 милијарди динара.

У 2016 години примања буџета повећана су за 91,1 милијарди динара, издаци су смањени за 15,3 милијарде динара, те је буџетски резултат побољшан за 106,4 милијарде динара.

У 2016 години повећани су сви порески и непорески приходи. Највећи пораст вредности имали су ПДВ, за 37,4 милијарди динара, акцизе за 29,8 и порез на добит предузећа за 17,3 милијарде динара.

Укупни издаци смањени су за 15,3 милијарде динара. Највише су смањени социјална заштита из буџета, за 16,7 милијарди динара, и субвенције, за 14,1 милијарди динара. Највећи раст издатака био је за активиране гаранције (+8,9 милијарди динара),и расходи за куповину роба и услуга (+7,5 милијарди динара).

Када се искључе издаци за камате из укупних издатака долазимо до оствареног примарног суфицита у износу од 120 милијарди динара, што је 2,86% од процењеног БДП-а у 2016 години. Консолидовани примарни суфицит износи 74,1 милијарди динара, што је 1,76% БДП-а.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *