Економска кретања у Црној Гори у новембру 2020.

Запосленост

Према подацима из Мјесечног статистичког прегледа (линк) у новембру је било запослено 163.851 лица и број је смањен за 2.110 у односу на октобар 2020. У односу на новембар 2019. смањен је за 39.272 лица, што је пад за 19,3%.

Пад броја активних лица био је за 30.143, те је број незапослених повећан за 9.129, у односу на новембар 2019.

Највећи пад броја запослених био је у трговини, за 7.437 што је -18,7%, па следе административне и помоћне делатности (за 5.838; -47,8%), грађевинарство (-4.836; -33,7%) и услуге смештаја и исхране (-4.074; -25,4%).

Пад броја запослених имале су све делатности, како у односу на октобар 2020, тако и у односу на новембар 2019.

Број запослених је највише смањен у приморским туристичким општинама, и то у Тивту (-23,7%), Херцег Новом (-23%) и Будви (-22,7%) а и Подгорица је смањила број запослених за више од једне петине (-20,5%). Плужине, Андријевица, Будва и Херцег Нови су имали међугодишње смањење просечне зараде. Фонд зарада је смањен за 18% и једино је Шавник имао раст за 0,1%. Највеће смањење фонда зарада имали су Будва (-26,6%), Херцег Нови (-25,6%) и Плужине (-23,9%).

Индустрија

У односу на новембар 2019. укупна индустријска производња у Црној Гори смањена је за 0,7%, док је у периоду јануар-новембар била на истом нивоу као у 2019.

Вађење руда и камена повећано је за 17,5% а и кумулативу за 7,4%, прерађивачка је имала раст за 7% (-0,2% за 11 месеци), а електрична енергија пад за 11% (-2%).

При незнатном паду прерађивачке индустрије (-0,2%) производња дуванских производа повећана је за 51,8%, пр. производа од гуме и пластике за 51% а пр. основних фармацеутских производа повећана је за 33,8%.

Највеће смањење имале су производња намештаја (-40%), производња пића (-32,2%), пр. одеће (-31.4%) и производња основних хемијских производа (-29,7%).

Спољна трговина

У саопштењу (линк) Управе уа статистику Црне Горе пише:

„Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – novembar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 247,5 miliona eura, što ukazuje na pad od 18,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 324,2 miliona eura, a uvoz 1 923,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 13,2%, a uvoz manji za 19,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,9% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,7%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 73,2 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 42,2 mi.eura, Pluta i drvo – 26,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 441,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 111,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 100,2 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (88,6 mil. eura), Slovenija (32,3 mil. eura) i Mađarska (21,4 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (378,2 mil. eura), Kina (198,8 mil. eura) i Njemačka (183,5 mil. eura). Spoljno trgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.“

Извоз Црне Горе у Србију смањен је за 4,9%, са 93,2 на 88,6 милиона евра, док је увоз из Србије смањен за 17,9%, са 460,7 на 378,2 милиона евра.

Туризам

Укупно смањење броја ноћења странаца у колективном смештају било је 3.558 хиљада за 11 месеци. Највеће апсолутно смањење броја било је из Русије (за 601,6 хиљада), Србије (407,8), Француске (318,2), УК (276,4) и из Пољске (за 184,1 хиљада).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *