Home » Evropska unija » Državna izdvajanja za religije u Evropi, 2008-2018.

Državna izdvajanja za religije u Evropi, 2008-2018.

Према подацима из базе Евростата укупна државна издвајања за религију и друге комуналне услуге износила су 7,3 милијарди евра у 2017. Ова издвајања имају стабилну вредност те су најнижа била 6,7 милијарди у 2015, а највиша у споменутој 2017.

Посматрано по земљама Италија и Шпанија су у 2008. учествовале са 41,2% у укупним издвајањима у ЕУ, да би збирни проценат смањиле на 25% у 2018. Дуготрајност економске кризе у овим земљама утицала је да она у Италији буду смањена за 22,6% а у Шпанији за 45,5%. Највећи пад издвајања за религијске намене имала је Хрватска (-71,2%), а највећи релативан пораст имали су УК (7,6 пута), Бугарска (4,9 пута) и Мађарска (4,7 пута). Највећа издвајања у 2018. имала је Данска (1.237,7 милиона евра) а Норвешка је, након Италије била на трећем месту.

Из ових података се не може видети које су верске заједнице добиле новац, да ли се ради о протестантским, католичким, православним или исламским верским заједницама. И ове верске заједнице саме улажу новац на основу прихода које остварују.

Релативно посматрано, највећа улагања у религију имала је Мађарска (0,6%), испред Данске (0,4%), Исланда и Норвешке (обе по 0,3%). Мања улагања од 0,05% БДП-а имало је 16 европских земаља.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>