Batinova Kosa, Vrginmost

Batinova Kosa je 1931g imala 430 stanovnika, a 1948g 184 stanovnika. 1991g imala je 159(Srba 149, Hrvata i ostalih po 5), a 2001g imala je 37 stanovnika.

 

Ajdinović (Josip) Savo, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004126)
Ajdinović (Jovan) Đuka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004120)
Ajdinović (Jovan) Stanica, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004119)
Ajdinović (Mićo) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004125)
Ajdinović (Mirko) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004127)
Ajdinović (Nikola) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004130)
Ajdinović (Nikola) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004135)
Ajdinović (Ostoja) Draga, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004122)
Ajdinović (Ostoja) Jovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00008)
Ajdinović (Ostoja) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004123)
Ajdinović (Ostoja) Milka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004121)
Ajdinović (Pajo) Stanica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004128)
Ajdinović (Petar) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004133)
Ajdinović (Petar) Stojan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2274004134)
Ajdinović (Stevan) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00009)
Ajdinović (Stevan) Zorka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00010)
Ajdinović (Stojan) Draga, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00007)
Ajdinović (Stojan) Dragan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004136)
Arlov (Damjan) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Jukinac (7038s00011)
Badlović (Đuro) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004005)
Badlović (Jovan) Ljuban, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru, Glina (2274004009)
Badlović (Nikola) Ljubica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Glina (2274004010)
Badlović (Nikola) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2274004004)
Badlović (Petar) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004007)
Badlović (Stanko) Đuro, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004003)
Badlović (Stevan) Kata, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004008)
Bodlović (Đuro) Draga, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bukovica, vrginmost (2274004006)
Bodlović (Đuro) Miljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bukovica, vrginmost (7038s00012)
Bodlović (Jovan) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004080)
Bodlović (Mile) Dragan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00013)
Bodlović (Mile) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00014)
Borota (Dušan) Đuro, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004088)
Borota (Dušan) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Martin brod (2274004103)
Borota (Dušan) Milutin, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Čemernica (7038s00016)
Borota (Dušan) Petar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Čemernica (7038s00018)
Borota (Đuro) Dušan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004101)
Borota (Đuro) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2274004102)
Borota (Đuro) Milka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Batinova kosa (2409047001)
Borota (Đuro) Milka, rođena 1912. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Batinova kosa (2274004094)
Borota (Đuro) Stana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004107)
Borota (Jovan) Mila, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004106)
Borota (Jovan) Pavao, rođen 1861. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2274004137)
Borota (Jovo) Draga, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004090)
Borota (Luka) Uroš, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004117)
Borota (Marko) Marica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004142)
Borota (Mile) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004151)
Borota (Miloš) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2274004091)
Borota (Miloš) Pero, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004089)
Borota (Mirko) Darinka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004140)
Borota (Nikola) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (2595119034)
Borota (Nikola) Nada, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (2595119033)
Borota (Nikola) Vladimir, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2595119032)
Borota (Nn) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Čemernica (7038s00015)
Borota (Pajo) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Glina (0950081007)
Borota (Pavle) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kod vrginmosta (2595119031)
Borota (Pavle) Evica, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Batinova kosa (2274004104)
Borota (Pavle) Mirko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004138)
Borota (Pavle) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004141)
Borota (Pavle) Slavko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004095)
Borota (Pero) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004144)
Borota (Pero) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004143)
Borota (Pero) Ružica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004118)
Borota (Petar) Dušan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Batinova kosa (2409047002)
Borota (Petar) Đuro, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2268037019)
Borota (Petar) Mara, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1943. U izbeglišvu, Beograd (2268037018)
Borota (Petar) Nikola, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2595119030)
Borota (Petar) Nikola, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Čemernica (7038s00017)
Borota (Petar) Soka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00019)
Borota (Stojan) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004139)
Borota (Uroš) Đuro, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004105)
Borota (Uroš) Luka, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Šatorja glina (2274004116)
Crevar (Marko) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0847015034)
Crevar (Stojan) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0847015036)
Čabić (Nn) Koja, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00863)
Čavić (Đuro) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jasenovac (0906012009)
Čavić (Ignjat) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Batinova kosa (5005s00870)
Čavić (Ignjat) Gojko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Batinova kosa (5005s00871)
Čavić (Mile) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (0662037035)
Čavić (Mirko) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00865)
Čavić (Mirko) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00020)
Čavić (Nn) Bosiljka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (0906012007)
Čavić (Nn) Damjan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00867)
Čavić (Nn) Đuro, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00868)
Čavić (Nn) Jelena, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 kod kuće, Batinova kosa (5005s00869)
Čavić (Nn) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008593)
Čavić (Nn) Nikola, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00864)
Čavić (Nn) Tanasije, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00866)
Čavić (Pavle) Petra, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00021)
Čavić (Pavo) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2410059028)
Čavić (Stojan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2410059029)
Čović (Đuro) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004047)
Čović (Đuro) Milinka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Topusko (2274004042)
Čović (Đuro) Pavao, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004048)
Čović (Jovan) Božica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004045)
Čović (Jovan) Mirko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004044)
Čović (Jovan) Tanasije, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004050)
Čović (Mihajlo) Matija, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004040)
Čović (Mihajlo) Mile, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004041)
Čović (Mile) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004043)
Čović (Petar) Petra, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004049)
Čović (Petar) Stojan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004001)
Čović (Stojan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004002)
Čović (Tanasije) Branko, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u NOBu, Petrova gora (2274004053)
Čović (Tanasije) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004051)
Čović (Tanasije) Slavko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004052)
Dančula (Petar) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2274004129)
Dević (Nn) Božica, rođena 1890. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. u direktnom teroru, Batinova kosa (0023005020)
Dević (Nn) Božica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (5024s00886)
Dević (Nn) Todor, rođen 9999. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0023005017)
Dević (Teodor) Dušan, rođen 1919. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0023005019)
Dević (Teodor) Savo, rođen 1911. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0023005018)
Dragoš (Janko) Marija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004074)
Dragoš (Jovan) Draga, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004072)
Dragoš (Jovan) Evica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004073)
Dragoš (Mihajlo) Danica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004075)
Dragoš (Mihajlo) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004076)
Duzdović (Stojan) Tanasije, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2534015073)
Dužarević (Jandro) Janko, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Pavina luka (2413096006)
Dužarević (Janko) Jandro, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina crkva (2413096009)
Dužarević (Janko) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina crkva (2413096010)
Dužarević (Jovan) Stevanija, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2413096011)
Dužarević (Jovo) Kata, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2413096007)
Duždević (Bogdan) Bosiljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Batinova kosa (2274004079)
Duždević (Janko) Damjan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004078)
Duždević (Janko) Jandro, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004077)
Duždević (Jovan) Draga, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Pina topusko (0572024017)
Duždević (Jovan) Draga, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Prekopa, glina (7038s00022)
Duždević (Jovan) Ilija, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čemernica (0572024016)
Duždević (Jovan) Marko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Karlovac (0854067015)
Duždević (Jovan) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004035)
Duždević (Jovan) Pavle, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (0572024018)
Duždević (Jovan) Stanica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004031)
Duždević (Jovan) Uroš, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0600061026)
Duždević (Kuzman) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0600061027)
Duždević (Milan) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Batinova kosa (0600061028)
Duždević (Milan) Milka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004036)
Duždević (Milan) Uroš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Batinova kosa (0600061029)
Duždević (Miloš) Đuro, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004033)
Duždević (Miloš) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004032)
Duždević (Miloš) Stevo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2274004034)
Duždević (Miloš) Stevo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Glina (7038s00023)
Duždević (Nikola) Anđa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004037)
Duždević (Nikola) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Čemernica (2274004038)
Duždević (Nn) Jovan, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom  teroru, Botur (0572024014)
Duždević (Petar) Mila, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2413096012)
Duždević (Tanasije) Anka, rođena 1933. Srpkinja, umrla od zime 1942. u zbegu, Šuma tončevac (7038s00031)
Duždević (Tanasije) Milka, rođena 1937. Srpkinja, umrla od zime 1942. u zbegu, Šuma tončevac (7038s00032)
Duždović (Tanasije) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Crkva glina (2534015105)
Đoković (Jovan) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Prekopa glina (2534015109)
Gvoić (Pavao) Petar, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinjsko dugo selo (0847015029)
Ivković (Matija) Mile, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004085)
Ivković (Mila) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0927014016)
Ivković (Milan) Pero, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0927014015)
Ivković (Mile) Jovan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004086)
Ivković (Mile) Matija, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004087)
Jakšić (Adam) Petra, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (0780018009)
Jakšić (Adam) Petra, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004021)
Jakšić (Adam) Stevan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0780018008)
Jakšić (Adam) Stevo, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004020)
Jakšić (Đuro) Luka, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004024)
Jakšić (Đuro) Luka, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U crkvi, Glina (7052s00081)
Jakšić (Jovan) Milka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Na Polju (0444052006)
Jakšić (Luka) Adam, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0780018012)
Jakšić (Luka) Adam, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004019)
Jakšić (Luka) Mićo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004018)
Jakšić (Luka) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0780018011)
Jakšić (Luka) Pava, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (0444052005)
Jakšić (Luka) Pavle, rođena 1889. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. u NOBu, Glina (0278057010)
Jakšić (Marko) Milka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Batinova kosa (0278057011)
Jakšić (Miloš) Stana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Batinova kosa (2274004029)
Jakšić (Nn) Evica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (0372016009)
Jakšić (Nn) Luka, rođen 1844. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Batinova kosa (5005s00854)
Jakšić (Pavle) Milica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004028)
Jakšić (Pavle) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0444052007)
Jakšić (Petar) Luka, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004017)
Jakšić (Petar) Miloš, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004026)
Jakšić (Petar) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004027)
Jakšić (Rade) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2274004023)
Jakšić (Rade) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004022)
Jakšić (Sima) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (0372016006)
Jakšić (Simo) Branko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (0372016007)
Jakšić (Simo) Nikola, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (0372016008)
Jakšić (Stojan) Luka, rođen 1855. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Batinova kosa (0780018010)
Jakšić (Stojan) Petar, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Batinova kosa (2274004025)
Jakšić (Stojan) Sima, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (0372016005)
Janjanin (Jovan) Jelica, rođena 1890. Srpkinja, umrla od ustaša 1942. u NOBu, Šatinja glina (2274004132)
Janjanin (Jovan) Nikola, rođen 1881. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004131)
Kajganić (Jovan) Evica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Donja čemernica (5015s00357)
Letica (Damjan) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004114)
Letica (Gavrilo) Damnjan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čemernica (0779009065)
Letica (Mile) Simo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Iverjak (2274004115)
Letica (Savo) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2274004112)
Letica (Simo) Damjan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004113)
Manojlović (Dušan) Gojko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (2274004014)
Manojlović (Nikola) Mila, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2274004012)
Manojlović (Petar) Milan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004015)
Manojlović (Petar) Nikola, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004013)
Manojlović (Petar) Pavao, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004016)
Manojlović (Simo) Petar, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004011)
Marković (Gavro) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Grgurevci (0600061030)
Mišćević (Jovan) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0576097010)
Mišćević (Pero) Dušan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Andrijevica (0576097032)
Mišćević (Pero) Pero, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plavča draga (0576097031)
Nosić (Đuro) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Batinova kosa (0600061008)
Nosić (Đuro) Mila, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Batinova kosa (0600061007)
Nosić (Đuro) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004057)
Nosić (Nikola) Đura, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0600061006)
Nosić (Pavle) Milka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (2274004063)
Nosić (Petar) Draga, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (2274004061)
Nosić (Petar) Dragan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (2274004060)
Nosić (Petar) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (2274004064)
Nosić (Petar) Milka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Batinova kosa (7038s00024)
Nosić (Petar) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004058)
Nosić (Petar) Rade, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (2274004059)
Nosić (Petar) Rade, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Batinova kosa (7038s00025)
Nosić (Petar) Simo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (2274004062)
Obradović (Mile) Matija, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941 u direktnom teroru, Glina (2274004092)
Ostojić (Đuro) Mirko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004096)
Ostojić (Mile) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mjenjani kraj drvara (2274004099)
Ostojić (Mile) Milka, rođena 1925. Srpkinja, poginula od ustaša 1943. u NOBu, Obljoj glina (2274004100)
Ostojić (Mirko) Dragan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberak (2274004097)
Ostojić (Mirko) Dragan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Bosna (7038s00006)
Ostojić (Petar) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004098)
Radošević (Ilija) Marko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Čemernica (7038s00026)
Radošević (Ilija) Stanica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00027)
Radošević (Mirko) Đuro, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004110)
Radošević (Mirko) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004109)
Radošević (Mirko) Stanica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2274004111)
Radošević (Nikola) Draga, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004108)
Radošević (Petar) Stanica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004082)
Radošević (Tanasije) Tešo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004081)
Radošević (Tešo) Dragan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004083)
Radošević (Tešo) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004084)
Ratković (Jovan) Julika, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004148)
Ratković (Petar) Miloš, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004150)
Ratković (Petar) Stanko, rođen 1872. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004145)
Ratković (Stanko) Nikola, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004149)
Ratković (Stanko) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004147)
Ratković (Stevan) Milka, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čemernica (2274004146)
Stojković (Mile) Ostoja, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004124)
Šapić (Damjan) Nebojša, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Čemernica (7038s00028)
Vorkapić (Mile) Pavao, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2274004093)
Vranešević (Adam) Ljuban, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Batinova kosa (7038s00029)
Vranešević (Janko) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2268037031)
Vranešević (Jovan) Adam, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004067)
Vranešević (Jovan) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Tovarnik-šid (2274004069)
Vranešević (Jovan) Mile, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2274004068)
Vranešević (Jovan) Milka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Batinova kosa (2274004071)
Vranešević (Jovan) Stoja, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2268037032)
Vranešević (Jovan) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (2274004066)
Vranešević (Pavle) Boja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Batinova kosa (2274004070)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *