Blanuše i Glušice stradale u NDH

Bihać Bihać Blanuša (Đurađ) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Donji lapac (2218126032)
Bihać Doljani Blanuša (Mile) Rade, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Piskovica (0902077033)
Bihać Donja Gata Blanuša (Jovo) Luka, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lipa (0550020140)
Bihać Donja Gata Blanuša (Jovo) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrsta (0550020139)
Bihać Dubovsko Blanuša (Kojo) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Podgrmeč (1328019014)
Bihać Dubovsko Blanuša (Maksim) Stana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1577065017)
Bihać Dubovsko Blanuša (Mile) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Banja luka (1577065016)
Bihać Dubovsko Blanuša (Rade) Lazo, rođen 1935. Srbin, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Bihać (1577065018)
Bihać Orašac Blanuša (David) Mileva, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od četnika 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Orašac (1334054015)
Bihać Orašac Blanuša (Milan) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Očigrije (1334054020)
Bihać Orašac Blanuša (Novak) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Očigrije (1334054016)
Bihać Ripač Blanuša (Lazo) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Suvojčina (0597051122)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Đokan) Radomir, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01721)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Gavro) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0259001029)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Gavro) Mirko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01699)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Gavro) Rade, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1165031054)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Pane) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska dubica (1165031052)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Pane) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01698)
Bosanska Dubica Gunjevci Blanuša (Rade) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska dubica (1165031053)
Cazin Cazin Blanuša (Petar) Sava, rođena 1867. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Adrovac (0539046046)
Cazin Hadžin Potok Blanuša (Dragan) Đurđe, rođen 1915. Srbin, poginuo od Italijana 1943. u NOBu, Korenica (5006s00260)
Cazin Hadžin Potok Blanuša (Mile) Milovan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mašvina (1364052003)
Donji Lapac Birovača Blanuša (Đurađ) Neđo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Birovača (2188002022)
Donji Lapac Birovača Blanuša (Miloš) Mika, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Birovača (2188002062)
Donji Lapac Birovača Blanuša (Nn) Milanka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, D.lapac (2809091002)
Donji Lapac Donji Lapac Blanuša (Milan) Rade, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Kruge (0935075045)
Donji Lapac Donji Štrbci Blanuša (Gavro) Marija, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Donji štrpci (2191019027)
Donji Lapac Kestenovac Blanuša (Dane) Ilija, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bihać (2191018019)
Donji Lapac Kestenovac Blanuša (Dane) Mile, rođen 1873. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kestenovac-d.la (2191018034)
Donji Lapac Kestenovac Blanuša (Mile) Vojin, rođen 1901. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Miljenac-d.lapa (2191018018)
Donji Lapac Kestenovac Blanuša (Vid) Marija, rođena 1876. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kestenovac-d.la (2191018020)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Dane) Deva, rođena 1908. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kruge (2191019021)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Dane) Jovica, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ramljani (0931047009)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Dane) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kruge (2191019007)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Đukan) Kojo, rođen 1874. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kruge (2191019022)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Đuro) Mile, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2191019014)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Đuro) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šid (2191019015)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Ilija) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kruge (2191019006)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Jovan) Stevo, rođen 1896. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Donji lapac (1035094007)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Jovo) Sofija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kruge (2191019012)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Jozo) Andrija, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, D.lapac (0017006040)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Kojo) Jovo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kruge (2191019010)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Mile) Marija, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Kruge (2191019008)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Mile) Nikola, rođen 1916. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Kruge (2191019024)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Mile) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zagreb (0018010050)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Nikola) Marko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2191019023)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Rade) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Kruge (2191019011)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Stevan) Dane, rođen 1892. Srbin, umro od ranjavanja 1943. u NOBu, Kruge (0931047008)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Stevan) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kruge (2191019009)
Donji Lapac Kruge Blanuša (Vid) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (2191019013)
Donji Lapac Mišljenovac Blanuša (Đuro) Mara, rođena 1917. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Zelengora (0018011066)
Donji Lapac Mišljenovac Blanuša (Ilija) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2521204039)
Donji Lapac Mišljenovac Blanuša (Luka) Jeka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kestenova korit (2521204040)
Gračac Deringaj Blanuša (Rade) Rade, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Deringaj (2205008037)
Gračac Gračac Blanuša (Mile) Janko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Turovac (0429011068)
Gračac Gračac Blanuša (Mile) Nikola, rođen 1889. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Deringaj (0429010024)
Gračac Gubavčevo Polje Blanuša (Dušan) Marko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Benkovac (0429010014)
Gračac Gubavčevo Polje Blanuša (Dušan) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kijevo-knin (0429010013)
Gračac Gubavčevo Polje Blanuša (Petar) Milutin, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Turovac-gračac (0429010015)
Gračac Lovinac Blanuša (Jovan) Stevan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Lavinci (0176009002)
Inđija Ljukovo Blanuša (Milan) Dušan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 2.mačvanski bataljon (0179029021)
Inđija Ljukovo Blanuša (Mile) Savo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Mačvanska mitro (0175005001)
Inđija Ljukovo Blanuša (Sava) Đuro, rođen 1920. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Crna gora (0175005002)
Ključ Donji Vojići Blanuša (Dane) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1264015002)
Ključ Gornji Vojići Blanuša (Dako) Jovo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Nepoznato (5003s01478)
Ključ Ključ Blanuša (Dane) Ljubo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Ključ (1127010044)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Blanuša (Mile) Mirko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0206051001)
Kostajnica Gumnjani Blanuša (Dušan) Anđa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U zbegu, Kozara (8006s00743)
Kostajnica Gumnjani Blanuša (Dušan) Bosiljka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U zbegu, Kozara (8006s00744)
Kostajnica Gumnjani Blanuša (Ilija) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00742)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Dušan) Bosiljka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1943. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (0928024016)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Đurđa) Jovo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kostajnica (1244061102)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Ilija) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1244061022)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Ilija) Trivun, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1244061016)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Jovo) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1244061010)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Mile) Miloš, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1244061011)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Mile) Pero, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Jasenovac (1244061023)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trifun) Đuja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0610075009)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trifun) Mlađen, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Svodna (0610075010)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trivun) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (8006s00769)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trivun) Grozda, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (8006s00768)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trivun) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1244061020)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trivun) Mlađan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Petkovac (1244061018)
Kostajnica Kalenderi Blanuša (Trivun) Srpko, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1244061019)
Kutina Mikleuška Blanuša (Mihajlo) Stevo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Virovitica (2558035003)
Kutina Srpsko Selište Blanuša (Đuka) Marko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Austrijska gran (2557019015)
Nova Gradiška Donji Lipovac Blanuša (Nn) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00162)
Novi Grad Velika Žuljevica Blanuša (Mirko) Žarko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (0206051002)
Pakrac Pakrac Blanuša (Gavro) Đorđe, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2755024003)
Pakrac Pakrac Blanuša (Gavro) Đuro, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2157033052)
Pakrac Pakrac Blanuša (Gavro) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2320010058)
Pakrac Pakrac Blanuša (Gavro) Nikola, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2320010059)
Pakrac Pakrac Blanuša (Jovan) Julka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (2320010057)
Pakrac Pakrac Blanuša (Jovo) Julijana, rođena 1869. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00581)
Prijedor Kalajevo Blanuša (Ilija) Dušan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (0928024014)
Prijedor Kalajevo Blanuša (Pero) Anđa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0928024015)
Slavonska Požega Poreč Blanuša (Đuro) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sl.požega (2381098011)
Slavonska Požega Poreč Blanuša (Đuro) Jovan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Gračanica bih (2381098004)
Slavonska Požega Slavonska Požega Blanuša (Đura) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Slav.požega (0829011017)
Slavonska Požega Slavonska Požega Blanuša (Ilija) Milenko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (0829011018)
Slavonski Brod Slavonski Brod Blanuša (Tomislav) Stanko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Slavonski brod (0859027006)
Slunj Bogovolja Blanuša (Dragan) Mile, rođen 1941. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Slunj (0543061103)
Slunj Bogovolja Blanuša (Gojka) Vlado, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Lapac-lika (2239002059)
Slunj Bogovolja Blanuša (Gojko) Ilija, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Donji lapac (2239002058)
Slunj Bogovolja Blanuša (Gojko) Milka, rođena 1929. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Donji lapac (2239002060)
Slunj Bogovolja Blanuša (Ilije) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Vaganac-rakovac (2239002003)
Slunj Bogovolja Blanuša (Laza) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Početin (0542060137)
Slunj Bogovolja Blanuša (Lazo) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blagoja (0176001015)
Slunj Bogovolja Blanuša (Mihajlo) Milica, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Duvno (2239002061)
Slunj Bogovolja Blanuša (Milan) Božo, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Zbjeg močilski (2239002009)
Slunj Bogovolja Blanuša (Milan) Dragan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Mašvina (2239002008)
Slunj Bogovolja Blanuša (Milan) Đuro, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1942. U zbegu, Mašvina (7033s00793)
Slunj Bogovolja Blanuša (Milana) Nikola, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plaškovnik (2239002007)
Slunj Bogovolja Blanuša (Mile) Dragan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Topličke kose (0543061104)
Slunj Bogovolja Blanuša (Mile) Mara, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bogovolja (2239002006)
Slunj Bogovolja Blanuša (Mile) Nikola, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zdenčina (2239002012)
Slunj Bogovolja Blanuša (Mile) Vlado, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mašvina-slunj (2239002098)
Slunj Bogovolja Blanuša (Nikola) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Kordunski ljeskovac (7033s00058)
Slunj Bogovolja Blanuša (Nikola) Đuro, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Kordunski ljeskovac (0542060136)
Slunj Bogovolja Blanuša (Nikola) Rade, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Bogovolja (2239002013)
Slunj Bogovolja Blanuša (Nino) Đuro, rođen 1933. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Kordunski ljeskovac (7033s00794)
Slunj Bogovolja Blanuša (Petar) Dragutin, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Donjak (0176001016)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Cvijo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Blagaj-slunj (2239002056)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Dragan, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1942. U zbegu, Krstinja (2239002109)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Gojko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drežnica (2239002055)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bogovolja (2239002106)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Rade, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ogulin (0175008077)
Slunj Bogovolja Blanuša (Rade) Zorka, rođena 1943. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Bogovolja (2239002108)
Slunj Bogovolja Blanuša (Sime) Lazo, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj-slunj (2239002044)
Slunj Bogovolja Blanuša (Tode) Staja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Lapac-lika (2239002057)
Slunj Bogovolja Blanuša (Tome) Dragoje, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bogovolja (2239002005)
Slunj Bogovolja Blanuša (Vlado) Mihajlo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Mašvina (2239002099)
Slunj Bogovolja Blanuša (Vlado) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Mašvina (7033s00059)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Branko) Milena, rođena 1941. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Lipovača drežnička (2254015185)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Dragić) Branko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Primišlje-slunj (2254015184)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Milan) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Krbavica (7033s00843)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Rade) Jeka, rođena 1902. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Plitv.ljeskovac (2248033068)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Tomo) Mane, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Oštarski stanovi (5024s00151)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Tomo) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Lipovača (2244021042)
Slunj Lipovača Drežnička Blanuša (Tomo) Nikola, rođen 1900. Srbin, zaklan od ustaša 1942. kod kuće, Lipovača (5024s00150)
Slunj Mašvina Blanuša (Gojko) Vlado, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Donji lapac (0571018043)
Slunj Mašvina Blanuša (Jovan) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, nestala 1943. Pri deportaciji, Grahovo (0571018041)
Slunj Nova Kršlja Blanuša (Dane) Dragan, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Zbjeg močilski (7033s01277)
Slunj Nova Kršlja Blanuša (Dane) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Zbjeg močilski (7033s01278)
Slunj Nova Kršlja Blanuša (Dane) Milja, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u crkvi, Sadilovac (7033s00658)
Slunj Nova Kršlja Blanuša (Ilija) Dušan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Petrinja (0539046083)
Slunj Nova Kršlja Blanuša (Ilija) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Priseka (0177016068)
Slunj Ruševica Blanuša (Milan) Mile, rođen 1933. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Klokoč (7033s00823)
Slunj Ruševica Blanuša (Milovan) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Bogovolja (0542060135)
Surčin Dobanovci Blanuša (Stevan) Nikola, rođen 1923. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0632014014)
Velika Kladuša Glinica Blanuša (Miloš) Rade, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Glinica (0532014043)
Velika Kladuša Glinica Blanuša (Stanko) Miloš, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (0433039024)
Velika Kladuša Glinica Blanuša (Stanko) Miloš, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Glinica (0532014042)
Velika Kladuša Gradina Blanuša (Ilija) Stoja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007046)
Velika Kladuša Gradina Blanuša (Marko) Mihailo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Majur (1374007043)
Velika Kladuša Gradina Blanuša (Marko) Tomo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majur (1374007044)
Velika Kladuša Gradina Blanuša (Rade) Đuro, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majur (1374007042)
Velika Kladuša Gradina Blanuša (Tomo) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bos.novi (1374007045)
Velika Kladuša Poljana Blanuša (Miloš) Rade, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Velika kladuša (1127009083)
Velika Kladuša Poljana Blanuša (Stanko) Miloš, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Velika kladuša (1127009082)
Velika Kladuša Zborište Blanuša (Marko) Mihajlo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Mošćenica (0598054033)
Velika Kladuša Zborište Blanuša (Marko) Toma, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0598054034)
Velika Kladuša Zborište Blanuša (Rade) Đuro, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (0411368005)
Velika Kladuša Zborište Blanuša (Toma) Marko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (0598054032)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Jovan) Dušan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar.nep.div. (2279017062)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Anka, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (2279017056)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017103)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (2279017055)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017102)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Rade, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017101)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017097)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Mile) Stevo, rođen 1943. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Katinovac (2279017057)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Nikola) Marta, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Vorkapić selo (2279017058)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Bogdan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00343)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Jovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2279017061)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Ljuban, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2279017059)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2279017060)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Milka, rođena 1895. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Katinovac (2279017104)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Ninko) Simo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00349)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Petar) Joka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017098)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Petar) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Topusko (0274023008)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stanko) Mila, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00347)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stanko) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017100)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stanko) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017099)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevan) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00342)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevan) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00344)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevan) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00345)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevan) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00346)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevan) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00348)
Vrginmost Katinovac Blanuša (Stevo) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Čemernica (2279017054)
Vrginmost Vorkapić Blanuša (Mićo) Ana, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ponikvari (2268038093)
Vrginmost Vorkapić Blanuša (Mile) Stevan, rođen 1922. Srbin, umro 1944. u NOBu, Plaški (2268038091)
Vrginmost Vorkapić Blanuša (Pavle) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vorkapić (2268038092)
Zvornik Zvornik Blanuša (Stojan) Božo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (0874037006)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *