Cvijetići stradali u NDH

Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Dmitar) Milena, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021005)
Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Mijajlo) Spasoje, rođen 1891. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Sisak (1126002013)
Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Ostoja) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2833021007)
Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Ostoja) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Drakulići (1496051020)
Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Spasoje) Dušanka, rođena 1925. Srpkinja, umrla 1944. U zatvoru, Sisak (1126002014)
Banja Luka Banja Luka Cvijetić (Spasoje) Milan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komlatinci (1126002012)
Banja Luka Dobrnja Cvijetić (Jevto) Jelka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dobrnja (0602068019)
Banja Luka Drakulić Cvijetić (Nikola) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092361)
Banja Luka Drakulić Cvijetić (Tešo) Stanko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092360)
Banja Luka Pavići Cvijetić (Vujo) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pavići (1139120003)
Bjelovar Prgomelje Cvijetić (Adam) Milka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2108133053)
Bjelovar Prgomelje Cvijetić (Nikola) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ljudovac (2108133043)
Bjelovar Prgomelje Cvijetić (Pantelija) Rade, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2108133054)
Bjelovar Prgomelje Cvijetić (Rade) Stevo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2108133052)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Milan) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7002s00317)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Milan) Ilija, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00384)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Milan) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska dubica (1149010126)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Mile) Ostoja, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1146006070)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Mirko) Branko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Garešnica (7002s00318)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Mirko) Milorad, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Bjelajci (1149010084)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Ostoja) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1146006072)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Ostoja) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0045020023)
Bosanska Dubica Bjelajci Cvijetić (Ostoja) Mile, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1146006071)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Cvijetić (Jovan) Simeuna, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0045020024)
Čelinac Jošavka Cvijetić (Đurađ) Risto, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250012007)
Foča Zavait Cvijetić (Nn) Danilo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zavait,foča (1487082018)
Foča Zavait Cvijetić (Nn) Mileva, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zavait,foča (1487082019)
Foča Zavait Cvijetić (Vasika) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Zavajit (1496053069)
Glamoč Skucani Cvijetić (Jevto) Rajko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kruzi-livno (1256029014)
Glamoč Skucani Cvijetić (Jovan) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Busija-glamoč (1256029004)
Glamoč Skucani Cvijetić (Jovan) Vaso, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Busija-glamoč (1256029001)
Glamoč Skucani Cvijetić (Lazo) Dimitrije, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi, Kupres (5107s00787)
Glamoč Skucani Cvijetić (Lazo) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Skucani-glamoč (1256029006)
Glamoč Skucani Cvijetić (Mile) Momčilo, rođen 1922. Srbin, umro 1943. u NOBu, Košur (1256029003)
Glamoč Skucani Cvijetić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Skucani (5107s00790)
Glamoč Skucani Cvijetić (Pero) Risto, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Busija glamoč (1256029015)
Glamoč Skucani Cvijetić (Sava) Nedeljko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi, Tjentište (5107s00789)
Glamoč Skucani Cvijetić (Stevan) Neđeljko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (1256029005)
Glamoč Skucani Cvijetić (Stevo) Rajko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Skucani (5107s00786)
Han Pijesak Džimrije Cvijetić (Savo) Marko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Han-pjesak (1504017073)
Han Pijesak Džimrije Cvijetić (Savo) Milovan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Han-pjesak (1504017075)
Han Pijesak Džimrije Cvijetić (Savo) Stanko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Han-pjesak (1504017074)
Kakanj Kondžilo Cvijetić (Petar) Cvijeta, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kondžilo kakanj (1512056003)
Kakanj Kondžilo Cvijetić (Risto) Rosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kondžilo kakanj (1512056002)
Kostajnica Dubica Cvijetić (Daka) Anđa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0929033019)
Laktaši Koljani Cvijetić (Nn) Mile, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1272015003)
Laktaši Laktaši Cvijetić (G.) Đorđo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5005s00265)
Laktaši Petoševci Cvijetić (Đorđo) Miloš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028059)
Laktaši Petoševci Cvijetić (Petar) Đorđo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028058)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Božo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (7006s00300)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Ljeposava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022033)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Marija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022014)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Marija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022009)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Mile, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022008)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Sava, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022005)
Livno Lištani Cvijetić (Božo) Sava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022037)
Livno Lištani Cvijetić (Đorđe) Cvita, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022038)
Livno Lištani Cvijetić (Đorđe) Ljuba, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022045)
Livno Lištani Cvijetić (Đorđe) Petar, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022012)
Livno Lištani Cvijetić (Ile) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022034)
Livno Lištani Cvijetić (Ile) Zorka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022041)
Livno Lištani Cvijetić (Ilija) Živko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (7006s00298)
Livno Lištani Cvijetić (Jovo) Anđa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022019)
Livno Lištani Cvijetić (Jovo) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (7006s00301)
Livno Lištani Cvijetić (Jovo) Sava, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022006)
Livno Lištani Cvijetić (Luka) Joka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022020)
Livno Lištani Cvijetić (Luka) Marko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022042)
Livno Lištani Cvijetić (Marko) Todora, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022007)
Livno Lištani Cvijetić (Milan) Niko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022011)
Livno Lištani Cvijetić (Milan) Rajko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022010)
Livno Lištani Cvijetić (Mile) Boja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022023)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Anđa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (7006s00296)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Bosa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022027)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Cvitko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022035)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Mara, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022018)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (7006s00297)
Livno Lištani Cvijetić (Niko) Petar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022021)
Livno Lištani Cvijetić (Nikola) Boja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022025)
Livno Lištani Cvijetić (Nikola) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (7006s00295)
Livno Lištani Cvijetić (Nikola) Vojko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1445022032)
Livno Lištani Cvijetić (Nn) Dana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022026)
Livno Lištani Cvijetić (Petar) Marija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (7006s00299)
Livno Lištani Cvijetić (Todor) Anđa, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022028)
Livno Lištani Cvijetić (Todor) Ljuba, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022031)
Livno Lištani Cvijetić (Todor) Mara, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022029)
Livno Lištani Cvijetić (Todor) Stana, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022030)
Livno Lištani Cvijetić (Todor) Zdravko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022036)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Danica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022022)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Draginja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022024)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Gospava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022015)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (7006s00303)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Ljuba, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lištani (1445022013)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (7006s00302)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Trnovac (1445022017)
Livno Lištani Cvijetić (Vlado) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trnovac (1445022016)
Mostar Mostar Cvijetić (Jovan) Novica, rođen 1895. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Mostar (2519181001)
Nevesinje Donji Lukavac Cvijetić (Obrad) Tripko, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Rogače (0049065035)
Nevesinje Donji Lukavac Cvijetić (Vidak) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bežđeđe (1462026003)
Novi Grad Kuljani Cvijetić (M.) Ljuban, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Kozara (8007s00155)
Novi Grad Kuljani Cvijetić (Mlađen) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi, Kuljani (8006s00807)
Novi Grad Kuljani Cvijetić (Ostoja) Miloš, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00805)
Novi Grad Kuljani Cvijetić (Simo) Ostoja, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00806)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Marko) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Okučani (2359006003)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Nikola) Milenko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kamensko (2359006004)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Stanko) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bokane (2359006020)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Stevan) Tanasije, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Duzluk (2359006002)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Stevo) Simo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Šuma macute (2359006015)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Timo) Marko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bokane (2359006021)
Podravska Slatina Bokane Cvijetić (Timo) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ljužnjakovac (2359006016)
Podravska Slatina Macute Cvijetić (Stevo) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Mocute (2368070035)
Rogatica Babljak Cvijetić (Jevrem) Soka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Babljak (1529046020)
Rogatica Babljak Cvijetić (Jevrem) Stana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Babljak (1529046021)
Rogatica Babljak Cvijetić (Lazar) Dragomir, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kovanj-rogatica (1529046002)
Rogatica Babljak Cvijetić (Lazar) Ilija, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Babljak (1529046003)
Rogatica Babljak Cvijetić (Milovan) Aćim, rođen 1886. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Višegrad (1529046018)
Rogatica Babljak Cvijetić (Milovan) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Babljak (1529046019)
Rogatica Babljak Cvijetić (Obrad) Radomir, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Babljak (1529046001)
Rogatica Babljak Cvijetić (Obren) Lazar, rođen 1870. ostalo, ubijen 1942. u direktnom teroru, Babljak (1529046004)
Rogatica Rogatica Cvijetić (Savo) Svetozar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (1544046033)
Rudo Sokolovići Cvijetić (Ile) Branko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sijerci sokolac (1503016039)
Sarajevo Centar Sarajevo Cvijetić (Nikola) Uroš, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Sarajevo (1539009021)
Slavonska Požega Kantarovci Cvijetić (Ignjatije) Đuka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrhovci (2378051007)
Slavonska Požega Kantarovci Cvijetić (Luka) Nenad, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vetovo (2378049027)
Slavonska Požega Kantarovci Cvijetić (Petar) Dušan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, N. gradiška (2378051013)
Slavonska Požega Kantarovci Cvijetić (Petar) Lazo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Voćin (2378051014)
Slavonska Požega Kantarovci Cvijetić (Vaso) Ljuba, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Seovci (2378051008)
Slavonska Požega Novi Mihaljevci Cvijetić (Petar) Stevo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zvečevo (2378051015)
Sokolac Klečkovac Cvijetić (Đorđe) Manojlo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Devetak-sokolac (1582040012)
Sokolac Klečkovac Cvijetić (Ilija) Bogdan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rogatica (1582040010)
Sokolac Klečkovac Cvijetić (Marko) Sava, rođen 1864. Srbin, umro od četnika 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Klečkovac-sokol (1582040014)
Sokolac Klečkovac Cvijetić (Neđo) Staka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Devetak-sokolac (1582040013)
Sokolac Klečkovac Cvijetić (Stevo) Rajko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rogatica (1582040011)
Sokolac Mandra Cvijetić (Anđelko) Stevo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1582041006)
Sokolac Mandra Cvijetić (Ilija) Krista, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Han Pijesak (1582041005)
Sokolac Mandra Cvijetić (Ilija) Milka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Han Pijesak (1582041004)
Sokolac Mandra Cvijetić (Mile) Vaso, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Han Pijesak (1582041003)
Sokolac Sokolovići Cvijetić (Nn) Stevo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1545056004)
Sokolac Žljebovi Cvijetić (Milan) Stevo, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (1582034003)
Sokolac Žljebovi Cvijetić (Stevan) Uroš, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (1582034004)
Teslić Pribinić Cvijetić (Marko) Marinko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Banja luka (1411020037)
Vareš Letevci Cvijetić (Nikola) Đuro, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Letevci (1589006001)
Vareš Vareš Cvijetić (Đorđe) Radovan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Živinice (1589013033)
Visoko Kalotići Cvijetić (Aćim) Gojko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Golobrdo (1592035003)
Visoko Kološići Cvijetić (Mičan) Vidoja, rođen 1891. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kolašići (1592026001)
Zagreb Centar Zagreb Dio Cvijetić (Jovo) Petar, rođen 1926. Srbin, umro 1945. u NOBu, Nepoznato (2678040002)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *