Gavrilovići stradali u NDH

Bihać Baljevac Gavrilović (Jovo) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bihać (2597136003)
Bihać Baljevac Gavrilović (Stevo) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Zavalje (1326002011)
Bihać Baljevac Gavrilović (Stevo) Milka, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Baljevac (1326002012)
Bihać Baljevac Gavrilović (Stojan) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Zavalje (1326002010)
Bihać Bihać Gavrilović (Ilija) Stevo, rođen 1896. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Korenica (0428005101)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Boško) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00719)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Boško) Pero, rođen 1939. Srbin, umro od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00718)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Dane) Anđelija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1168036022)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Dane) Marko, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1168036023)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Đ.) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00069)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (M.) Dragoja, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00070)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (N.) Mile, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kozara (5002s00071)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Nikola) Milutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00721)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (P.) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00072)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Petar) Proko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2849016008)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Proka) Boško, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Kadin jelovac (2849016010)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Gavrilović (Rajko) Smilja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. pri deportaciji, Grubišno Polje (7003s00720)
Bosanska Gradiška Elezagići Gavrilović (Stanko) Teodor, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (1207041074)
Bosanska Gradiška Mačkovac Gavrilović (Stojan) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1217060006)
Bosanska Krupa Bužim Gavrilović (Nn) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008350)
Bosanska Krupa Dobro Selo Gavrilović (Mile) Gojko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1340007184)
Bosanska Krupa Dobro Selo Gavrilović (Mile) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5003s00456)
Bosanska Krupa Dobro Selo Gavrilović (Todo) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1340007183)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Ostoja) Đorđo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosan Petrovac (1353049046)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Ostoja) Đorđo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. prilikom bombardovanja, Korčanica grmeč (1351045032)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Ostoja) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Sremski front (1351045031)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Ostoja) Milan, rođen 1922. Srbin, umro od Nemaca 1944. u NOBu, Bari (1353049045)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Pero) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bundočeki raj b (1351045029)
Bosanska Krupa Hašani Gavrilović (Rade) Đurđija, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Sanski most (1351045030)
Bosanska Krupa Ljusina Gavrilović (Pero) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ljusina (1341010006)
Bosanska Krupa Mahmić Selo Gavrilović (Dušan) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Dobro selo (0838008027)
Bosanska Krupa Mahmić Selo Gavrilović (Dušan) Zorka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Dobro selo (0838008026)
Bosanska Krupa Mahmić Selo Gavrilović (Ilija) Pava, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dobro selo (0838008021)
Bosanska Krupa Otoka Gavrilović (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008351)
Brčko Stanovi Gavrilović (Gajo) Spasoje, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Krbelja (1632051011)
Brčko Stanovi Gavrilović (Vojko) Gajo, rođen 1889. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crnjelevo (1632051012)
Cazin Cazin Gavrilović (Đuro) Pero, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2371003008)
Čajniče Marenići Gavrilović (Todor) Rajko, rođen 9999. Srbin, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Nepoznato (5025s00052)
Goražde Završje Gavrilović (Ilija) Mileva, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Završje (1501182002)
Goražde Završje Gavrilović (Jovo) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Goražde (5009s00135)
Goražde Završje Gavrilović (Mile) Savo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ustipača (1501182004)
Goražde Završje Gavrilović (Risto) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Završje (1501182001)
Goražde Završje Gavrilović (Risto) Jovo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Goražde (5009s00134)
Goražde Završje Gavrilović (Risto) Radovan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1501182005)
Han Pijesak Han Pijesak Gavrilović (Stjepan) Savo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U aprilskom ratu 1941 god., Vasin han (1541031027)
Kladanj Dole Gavrilović (Božo) Cvija, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Dole (1642007029)
Kladanj Dole Gavrilović (Koja) Boško, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vis (1614011088)
Kladanj Dole Gavrilović (Matija) Anđa, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Dole (1642007030)
Kladanj Dole Gavrilović (Matija) Aneta, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Dole (5003s00649)
Kladanj Dole Gavrilović (Mitar) Cvijeta, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Dole (5003s00655)
Kladanj Dole Gavrilović (Tošo) Đoko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Tuzla (1642007028)
Kladanj Vučinići Gavrilović (Nikola) Jerko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Vučinići (1644043003)
Kladanj Vučinići Gavrilović (Simo) Milo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Cikote (1644043001)
Kladanj Vučinići Gavrilović (Žarko) Laza, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Tuzla (0533021011)
Kladanj Vučinići Gavrilović (Žarko) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Tuzla (1644043002)
Ključ Donje Sokolovo Gavrilović (Đorđe) Boško, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (1263006001)
Ključ Ključ Gavrilović (Ilija) Mirko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (0666004008)
Novi Grad Poljavnice Gavrilović (M.) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Kozara (8007s00247)
Novi Grad Poljavnice Gavrilović (M.) Pero, rođen 1926. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Kozara (8007s00246)
Novi Grad Poljavnice Gavrilović (Milan) Slavko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943. nepoznato, Poljavnice (7012s00093)
Novi Grad Poljavnice Gavrilović (Mile) Božo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Poljavnice (8006s01229)
Prijedor Božići Gavrilović (Mile) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kotor varoš (1284004055)
Prijedor Božići Gavrilović (Ostoja) Mlađen, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Gornji jelovac (1284004057)
Prijedor Božići Gavrilović (Ostoja) Vaso, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Jajce (1284004058)
Prijedor Božići Gavrilović (Stojan) Mile, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1194068079)
Prijedor Božići Gavrilović (Stojan) Rade, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1194068078)
Prijedor Božići Gavrilović (Stojan) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1284004056)
Prijedor Božići Gavrilović (Vučen) Stevo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Gornji jelovac (1284004054)
Prijedor Gornji Orlovci Gavrilović (Nn) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornji orlovci (5108s00504)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Bosa, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1293043075)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Dosta, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1293043076)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1293043077)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1293043078)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Nena, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Prijedor (1194068080)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Mile) Pava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Prijedor (1194068081)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Stevan) Draginja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (1293043074)
Prijedor Malo Palančište Gavrilović (Stojan) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1293043073)
Prijedor Orlovača Gavrilović (Sava) Trivun, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijedor (0867095026)
Sokolac Margetići Gavrlović (Miloš) Milan, rođen 1865. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Milići (1581032016)
Sokolac Margetići Gavrlović (Stevan) Stevo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Margetići (1581032014)
Sokolac Margetići Gavrlović (Stevo) Rade, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Na drini (1581032015)
Sokolac Margetići Gavrlović (Stevo) Vlado, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Margetići (1581032013)
Šekovići Korijen Gavrilović (Maksim) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Ajvaze,zvornik (1657013016)
Trebinje Sedlari Gavrilović (Gaša) Risto, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sedlari (1473103023)
Trebinje Sedlari Gavrilović (Gaša) Savo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sedlari (1473103022)
Trebinje Sedlari Gavrilović (Pero) Stane, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sedlari (1473103024)
Trebinje Sedlari Gavrilović (Savo) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Sedlari (1473103025)
Tuzla Crno Blato Gavrilović (Stevo) Vlajko, rođen 1909. Srbin, ubijen od četnika 1944. u direktnom teroru, Crno blato (1661013019)
Tuzla Tuzla Gavrilović (Nn) Savka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1661016009)
Višegrad Greben Gavrilović (Nn) Vidoje, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Višegrad (1488092032)
Višegrad Koritnik Gavrilović (Aleksa) Leko, rođen 1888. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Koritnik (0041011020)
Višegrad Koritnik Gavrilović (Leko) Velisav, rođen 1907. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Koritnik (0041011019)
Živinice Tupković Donji Gavrilović (Marko) Spasenija, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Repuh (5020s00068)
Daruvar Daruvar Gavrilović (Dušan) Lara, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2182005005)
Daruvar Daruvar Gavrilović (Đuro) Petar, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2182005006)
Daruvar Daruvar Gavrilović (Nn) Pero, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00822)
Daruvar Gornja Vrijeska Gavrilović (Josip) Mile, rođen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu, Papuk (2114027025)
Daruvar Gornja Vrijeska Gavrilović (Pajo) Petar, rođen 1913. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Bolnica ljutoč (2114027002)
Daruvar Gornja Vrijeska Gavrilović (Stanko) Dmitar, rođen 1920. Srbin, umro 1943. U zatvoru, Gornja vrijeska (2114027015)
Daruvar Sirač Gavrilović (Jakov) Mato, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Daruvar (2117061011)
Daruvar Sirač Gavrilović (Marko) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Sirač (2116052002)
Glina Dabrina Gavrilović (Ilija) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2532009005)
Glina Dabrina Gavrilović (Miloš) Ilija, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2532009004)
Glina Dabrina Gavrilović (Miloš) Janko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008650)
Glina Dragotina Gavrilović (Đuro) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Donji klasnić (5005s00125)
Glina Dragotina Gavrilović (Đuro) Jelena, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (7052s00063)
Glina Dragotina Gavrilović (Đuro) Julika, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (7036s01127)
Glina Dragotina Gavrilović (Đuro) Sofija, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Bosansko grahovo (7036s01117)
Glina Dragotina Gavrilović (Đuro) Soka, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2533013120)
Glina Dragotina Gavrilović (Ilija) Đuro, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2533013119)
Glina Dragotina Gavrilović (Ilija) Georgi, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Nepoznato (5005s00090)
Glina Dragotina Gavrilović (Ilija) Živko, rođen 1924. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Glina (2533013058)
Glina Dragotina Gavrilović (Jovan) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5005s00118)
Glina Dragotina Gavrilović (Jovo) Mile, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5005s00121)
Glina Dragotina Gavrilović (Jovo) Stanko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2533013057)
Glina Dragotina Gavrilović (Lazo) Evica, rođena 1897. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (5005s00091)
Glina Dragotina Gavrilović (Nikola) Stanko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Dragotina (5005s00124)
Glina Dragotina Gavrilović (Petar) Đuro, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008649)
Glina Dragotina Gavrilović (Petar) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Nepoznato (5005s00122)
Glina Dragotina Gavrilović (Petar) Stana, rođena 1877. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (5005s00123)
Glina Dragotina Gavrilović (Petar) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2533013053)
Glina Dragotina Gavrilović (Savo) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2533013052)
Glina Dragotina Gavrilović (Stanko) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (7052s00049)
Glina Dragotina Gavrilović (Stanko) Mira, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (7052s00050)
Glina Dragotina Gavrilović (Stanko) Vasilija, rođena 1874. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Dragotina (5005s00119)
Glina Dragotina Gavrilović (Stojan) Boško, rođen 1926. Srbin, poginuo od ustaša 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (2533013056)
Glina Dragotina Gavrilović (Stojan) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2533013055)
Glina Dragotina Gavrilović (Stojan) Vasilija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2533013203)
Glina Glina Gavrilović (Nikola) Josip, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kraj gline (2842007007)
Grubišno Polje Velika Barna Gavrilović (Petar) Boško, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2131022133)
Grubišno Polje Velika Barna Gavrilović (Stevan) Toda, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2131022134)
Korenica Ličko Petrovo Selo Gavrilović (Mile) Marica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bihać (7031s01404)
Korenica Ličko Petrovo Selo Gavrilović (Petar) Mićo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bihać (5100s00106)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Ilija) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mihaljevac (2262059045)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Marko) Bosiljka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Mihaljevac (2262059038)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Marko) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Mihaljevac (2262059037)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Marko) Ilija, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Mihaljevac (2262059036)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Mile) Miloš, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2262059040)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Mile) Stevo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Mihaljevac (7031s01358)
Korenica Mihaljevac Gavrilović (Nn) Mane, rođen 1864. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mihaljevac (2262059039)
Korenica Željava Gavrilović (Proko) Mićo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zavalje (5066s00045)
Našice Budimci Gavrilović (Ilija) Milivoje, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ravna gora Papu (0830023030)
Našice Ličko Novo Selo Gavrilović (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Ličko novo selo (5005s00492)
Ogulin Kalca Gavrilović (Nikola) Josip, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Prekupa glina (2534015052)
Orahovica Crnac Gavrilović (Lazo) Šimo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5100s00823)
Orahovica Crnac Gavrilović (Simo) Lazar, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2337088002)
Orahovica Crnac Gavrilović (Simo) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Vinkovci (5005s00510)
Orahovica Crnac Gavrilović (Tomo) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, 18 slavonska brigada (2371003001)
Orahovica Crnac Gavrilović (Tomo) Lazar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2335066011)
Osijek Čepin Gavrilović (Vojin) Milan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Londžice (2347170011)
Osijek Dopsin Gavrilović (Vaso) Dafina, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dopsin (2347177039)
Osijek Dopsin Gavrilović (Vukašin) Rado, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Na Papuku (2347177009)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Ilija, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2342148031)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osijek (2342148061)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Stavomir, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2342148062)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Svetozar, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2342148065)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Vitomir, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Našice (2342148071)
Osijek Tenja Gavrilović (Nn) Vlado, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2342148070)
Osijek Tenja Gavrilović (Veso) Vlado, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2342148176)
Slavonska Požega Šnjegavić Gavrilović (Mile) Stoja, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Šnjegavić (2376022013)
Slavonski Brod Slavonski Brod Gavrilović (Miloš) Adam, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941 u logoru, Jadovno (2532009003)
Vinkovci Srijemske Laze Gavrilović (Jovo) Jelena, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Srijemske laze (2408038084)
Zagreb Centar Zagreb Dio Gavrilović (Radiša) Svetomir, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Rađevo s. (0708049015)
Beočin Čerević Gavrilović (Gavro) Sofija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (6002s00162)
Beočin Čerević Gavrilović (Nn) Soka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s00481)
Beočin Rakovac Gavrilović (Nn) Mirko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Srem. mitrovica (0089001082)
Irig Krušedol Selo Gavrilović (Pante) Vukašin, rođen 1924. Srbin, obešen 1943. U zatvoru, Srem. mitrovica (0185019016)
Novi Sad Sremski Karlovci Gavrilović (Marija) Dušan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (6002s00003)
Novi Sad Sremski Karlovci Gavrilović (Nn) Gina, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (6002s00002)
Pećinci Ašanja Gavrilović (Nikola) Žika, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Ašanja (0386005009)
Pećinci Ašanja Gavrilović (Petar) Ivan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Platičevo-klenak (0456001050)
Pećinci Ašanja Gavrilović (Petar) Jovan, rođen 1919. Srbin, nestao 1943. u NOBu, 6 bosanska brigada (0456001051)
Pećinci Kupinovo Gavrilović (Vaso) Lazo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kupinovo (0457010033)
Pećinci Obrež Gavrilović (Timotije) Negovan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Obrež (0842038036)
Pećinci Obrež Gavrilović (Živko) Borislav, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kupinovo (0631003038)
Pećinci Obrež Gavrilović (Živko) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Istočna bosna (0631003039)
Pećinci Sremski Mihaljevci Gavrilović (Adam) Branislav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u crkvi, Sremski mihaljevci (0460022040)
Pećinci Sremski Mihaljevci Gavrilović (Adam) Smiljana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u crkvi, Sremski mihaljevci (0460022041)
Pećinci Sremski Mihaljevci Gavrilović (Adam) Svetislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u crkvi, Sremski mihaljevci (0460022039)
Pećinci Sremski Mihaljevci Gavrilović (Đorđe) Nenad, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zenica-bosna (0460022012)
Pećinci Sremski Mihaljevci Gavrilović (Triva) Zagorka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U crkvi, Sr.mihaljevci (0460022038)
Petrovaradin Petrovaradin Gavrilović (Ljubomir) Milovan, rođen 1914. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kragujevac (0401182006)
Petrovaradin Petrovaradin Gavrilović (Savo) Dušan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0394065013)
Ruma Grabovci Gavrilović (Nikola) Lazar, rođen 1929. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Grabovci (0538042015)
Ruma Grabovci Gavrilović (Nikola) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Šaptinovci-naši (0538042014)
Ruma Platičevo Gavrilović (Miloš) Slavko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Irm (0541056017)
Ruma Platičevo Gavrilović (Sava) Boža, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. Na prinudnom radu, Nepoznato (0541056010)
Ruma Platičevo Gavrilović (Vlajko) Živko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Romanija (0541056014)
Ruma Ruma Gavrilović (Đorđe) Stevan, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0839015009)
Ruma Ruma Gavrilović (Stevan) Borislav, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Šabac-zasavica (0839015011)
Ruma Ruma Gavrilović (Vasa) Katica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0839015010)
Ruma Stejanovci Gavrilović (Trivo) Budimir, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Ruma (0538042016)
Ruma Stejanovci Gavrilović (Trivo) Joca, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Skela-obrenovac (0538042017)
Sremska Mitrovica Sremska Rača Gavrilović (Jestra) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. Kod kuće, Sremska rača (0597051066)
Surčin Boljevci Gavrilović (Sava) Pavle, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gornja višnjica (0633022008)
Surčin Boljevci Gavrilović (Savo) Petar, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kod tuzlr (0861036034)
Surčin Petrovčić Gavrilović (David) Živojin, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Auschwitz (0634028037)
Surčin Petrovčić Gavrilović (Milorad) Živorad, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vukovar (0634029019)
Surčin Petrovčić Gavrilović (Mirko) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (0893012020)
Surčin Petrovčić Gavrilović (Steva) Živka, rođena 1902. Srpkinja, spaljena 1944. Kod kuće, Petrovčić (0634028038)
Surčin Petrovčić Gavrilović (Živojin) Ljubica, rođena 1925. Srpkinja, spaljena 1944. kod kuće, Petrovčić (0634028039)
Surčin Petrovčić Gavrilović (Živojin) Radmila, rođena 1930. Srpkinja, spaljena 1944. kod kuće, Petrovčić (0634028040)
Šid Erdevik Gavrilović (Nikola) Danica, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Slavonski brod (0659017035)
Šid Višnjićevo Gavrilović (Spasoje) Jova, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Podgajci (0664054093)
Zemun Batanjica Gavrilović (David) Momir, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0937087066)
Zemun Batanjica Gavrilović (Ivan) Lazar, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Petrovci (0938095004)
Zemun Batanjica Gavrilović (Novak) Petar, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Auschwitz (0938095009)
Zemun Batanjica Gavrilović (Pera) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kod šekovića (0937089003)
Zemun Batanjica Gavrilović (Petar) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sandžak (0612105013)
Zemun Zemun Gavrilović (Adam) Nebojša, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bačka Palanka (0927018018)
Zemun Zemun Gavrilović (Dimitrije) Dragutin, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bosna (0929029014)
Zemun Zemun Gavrilović (Jova) Boško, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vukovar (0934064031)
Zemun Zemun Gavrilović (Lazar) Sava, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kupinovo (0930038005)
Zemun Zemun Gavrilović (Lazar) Stojan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Busije (0930038006)
Zemun Zemun Gavrilović (Miloš) Milena, rođena 1888. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0926012018)
Zemun Zemun Gavrilović (Vladimir) Zlata, rođena 1905. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0926012019)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *