Kinjačka

Kinjačka je 1931g imala 501 stanovnika a 1948g 233. 1991g imala je 383s (Srba 346, ostalih 29 i 8 Hrvata), a 2001g 263.

 

Abramović (Adam) Mara, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00632)
Abramović (Boško) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00021)
Abramović (Boško) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00023)
Abramović (Nn) Anđa, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00553)
Abramović (Nn) Leposava, rođena 1882. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Odvedena od kuće (0769021013)
Abramović (Nn) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2586056177)
Abramović (Nn) Nikola, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0769021014)
Abramović (Savo) Ljeposava, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. u zatvoru, Sisak (2586056176)
Abramović (Simo) Anđelija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00634)
Balać (Jovan) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00036)
Balać (Nikola) Sofija, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00579)
Banjeglav (Pero) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056173)
Banjeglav (Pero) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056172)
Banjeglav (Petar) Desa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056170)
Banjeglav (Petar) Draga, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056171)
Banjeglav (Petar) Leposava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7052s00087)
Banjeglava (Damjan) Miloš, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Sutjeska (5006s00334)
Banjeglava (Jovan) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056169)
Banjeglava (Milan) Damjan, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (5006s00333)
Banjeglava (Milan) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Joševica (5006s00342)
Banjeglava (Nn) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00343)
Banjeglava (Petar) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jastrebarsko (5005s00314)
Banjeglava (Vujo) Draginja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00335)
Banjeglava (Vujo) Draginja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Đakovo (2586056168)
Banjeglavac (Nikola) Marija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00332)
Banjev (Jovan) Draga, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00589)
Banjev (Nikola) Mara, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00591)
Banjev (Vaso) Draga, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00590)
Bekić (Adam) Kata, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056162)
Bekić (Adam) Ružica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056027)
Bekić (Dušan) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00054)
Bekić (Dušan) Mara, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00057)
Bekić (Dušan) Marija, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056022)
Bekić (Đuro) Bosiljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056165)
Bekić (Đuro) Bosiljka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00051)
Bekić (Đuro) Dragan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2586056166)
Bekić (Đuro) Lazo, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056163)
Bekić (Đuro) Milovan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056164)
Bekić (Gligo) Branko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056002)
Bekić (Gligo) Milovan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Caprag- sisak (2586056001)
Bekić (Ilija) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056012)
Bekić (Ilija) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00058)
Bekić (Jovan) Bosiljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056105)
Bekić (Jure) Branko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00065)
Bekić (Lazo) Ana, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00050)
Bekić (Lazo) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056026)
Bekić (Lazo) Ljeposava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00055)
Bekić (Lazo) Marija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00059)
Bekić (Milan) Draga, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056040)
Bekić (Mile) Miljka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056109)
Bekić (Nikola) Draga, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056110)
Bekić (Nikola) Gligo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056003)
Bekić (Nikola) Kata, rođena 1922. Srpkinja, umrla od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2586056041)
Bekić (Nikola) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00060)
Bekić (Nikola) Miljka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Blinja (2586056023)
Bekić (Nikola) Pajo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00063)
Bekić (Nikola) Soka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00064)
Bekić (Nikola) Stevo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Koprivnica (2586056042)
Bekić (Nn) Miljka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056019)
Bekić (Nn) Miljka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00602)
Bekić (Nn) Ružica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00265)
Bekić (Pavle) Bosiljka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00600)
Bekić (Pavle) Miljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056011)
Bekić (Pavle) Petar, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2586056111)
Bekić (Pavle) Stevan, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056104)
Bekić (Petar) Draginja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056103)
Bekić (Simo) Kata, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00601)
Bekić (Stevan) Draga, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00053)
Bekić (Stevan) Jovan, rođen 1926. Srbin, umro 1945. u NOBu, Prolom (2586056009)
Bekić (Stevan) Mara, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00061)
Bekić (Stevan) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00062)
Bekić (Stevan) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2586056039)
Bekić (Stojan) Stoja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056004)
Bekić (Teodor) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056005)
Bekić (Teodor) Lazo, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056024)
Bekić (Teodor) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056025)
Bekić (Vaso) Jovo, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056020)
Bekić (Vukašin) Milan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056010)
Crljenica (Aleksa) Aleksa, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00641)
Crljenica (Božo) Andrija, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00138)
Crljenica (Ćira) Milka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00643)
Crljenica (Ćiro) Miljka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056037)
Crljenica (Jovan) Mara, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056179)
Crljenica (Jovan) Marija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049002)
Crljenica (Lazo) Bosiljka, rođena 1923. Srpkinja, umrla 1945. U NOBu, Kraljevčani kod (2586056032)
Crljenica (Lazo) Mladen, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Postuža kod gli (2586056031)
Crljenica (Mihajlo) Ana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056183)
Crljenica (Mihajlo) Draga, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049006)
Crljenica (Mihajlo) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056185)
Crljenica (Mihajlo) Ljubica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056182)
Crljenica (Mihajlo) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056184)
Crljenica (Mihajlo) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049009)
Crljenica (Mihajlo) Nata, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049008)
Crljenica (Mirko) Anđelija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056181)
Crljenica (Mirko) Anđelija, rođena 1906. Srpkinja, poginula od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049004)
Crljenica (Nikola) Đuro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056035)
Crljenica (Nikola) Nikola, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00142)
Crljenica (Nikola) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056036)
Crljenica (Nikola) Teodor, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056178)
Crljenica (Nikola) Todor, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0833049001)
Crljenica (Nn) Angelina, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00644)
Crljenica (Pavle) Julika, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00642)
Crljenica (Petar) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2586056082)
Crljenica (Petar) Simo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2586056033)
Crljenica (Simo) Anđelija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056034)
Crljenica (Teodor) Mihailo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2586056180)
Crljenica (Todor) Mihajlo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Crna gora (0833049003)
Crljenica (Vaso) Julika, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056030)
Cvijetković (Nn) Ljeposava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00357)
Cvjetković (Stojan) Pero, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00168)
Didulica (Andrija) Kata, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00688)
Didulica (Dezra) Draginja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00686)
Didulica (Đuro) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2586056114)
Didulica (Jovan) Pavao, rođen 1900. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kinjačka (2586056101)
Didulica (Jovan) Stana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056112)
Didulica (Jovan) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00194)
Didulica (Jovo) Miljka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056098)
Didulica (Lazo) Draginja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Đakovo (2586056100)
Didulica (Lazo) Julka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00687)
Didulica (Ljuban) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00691)
Didulica (Ljuban) Mara, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056014)
Didulica (Mijo) Bosiljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056088)
Didulica (Mijo) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056089)
Didulica (Mijo) Pajo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00193)
Didulica (Mile) Draga, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2586056015)
Didulica (Mile) Kata, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (5100s00689)
Didulica (Mile) Miljka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2586056016)
Didulica (Nikola) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (2586056097)
Didulica (Nikola) Stevan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00192)
Didulica (Petar) Jovo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056259)
Didulica (Petar) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056257)
Didulica (Petar) Ružica, rođena 1903. ostalo, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056102)
Didulica (Savo) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056092)
Didulica (Simo) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00692)
Didulica (Stevan) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00187)
Didulica (Stevan) Dušan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00189)
Didulica (Stevan) Đuro, rođen 1896. Srbin, umro 1941. u zatvoru, Sisak (2586056113)
Didulica (Stevan) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056051)
Didulica (Stevan) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056258)
Didulica (Stevo) Dušan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (2586056018)
Didulica (Stevo) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056017)
Didulica (Vujo) Marija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00693)
Diduljica (Đuro) Pavao, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056084)
Diduljica (Jovan) Kata, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056050)
Diduljica (Ljuban) Ljubica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056091)
Diduljica (Nikola) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2586056049)
Diduljica (Pavle) Savo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Crna gora (2586056090)
Diduljica (Savo) Julika, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056086)
Diduljica (Vujo) Marija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056085)
Dudulica (Đuro) Ljubica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00690)
Duduljica (Nikola) Jovo, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Norveška (2587057088)
Đurić (Arsenije) Draginja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056080)
Đurić (Đuro) Ružica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056235)
Đurić (Janko) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056055)
Đurić (Jovan) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (2586056208)
Đurić (Jovan) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (2586056227)
Đurić (Jovo) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00225)
Đurić (Kojo) Miljka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056225)
Đurić (Mihailo) Marija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056244)
Đurić (Mihailo) Marija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056054)
Đurić (Mihailo) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056245)
Đurić (Mihailo) Ranko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (2586056248)
Đurić (Milan) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056228)
Đurić (Mirko) Ljuba, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00223)
Đurić (Mirko) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056213)
Đurić (Nikola) Branka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056229)
Đurić (Nikola) Branko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00219)
Đurić (Nikola) Ljeposava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056217)
Đurić (Nikola) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00227)
Đurić (Nn) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00220)
Đurić (Nn) Draginja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00768)
Đurić (Nn) Ljeposava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00222)
Đurić (Nn) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056215)
Đurić (Nn) Mira, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00761)
Đurić (Pavle) Desanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056207)
Đurić (Pavle) Evica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00769)
Đurić (Pavle) Janko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00221)
Đurić (Pavle) Ruža, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056212)
Đurić (Petar) Bosiljka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2586056081)
Đurić (Petar) Miljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2586056246)
Đurić (Ranko) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00226)
Đurić (Savo) Kata, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056214)
Đurić (Simo) Marija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00759)
Đurić (Stevan) Ana, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00767)
Đurić (Stevan) Evica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056226)
Đurić (Stevan) Miljka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00760)
Đurić (Stevan) Miljka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056210)
Đurić (Stevan) Ranko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2586056209)
Đurić (Tešo) Janko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056053)
Grubić (Đuro) Soka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00838)
Grubić (Đuro) Soka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056252)
Grubić (Ilija) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056253)
Grubić (Jovan) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056251)
Grubić (Jovan) Kosta, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056095)
Grubić (Nn) Sava, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2586056096)
Jovanić (Savo) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056233)
Karilović (Nikola) Danica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00070)
Karlović (Jovan) Dragan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00365)
Karlović (Jovan) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00366)
Karlović (Jovan) Kata, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00071)
Karlović (Jovan) Miljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00371)
Karlović (Mihailo) Milutin, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2586056145)
Karlović (Mile) Mara, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00072)
Karlović (Milutin) Jovo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Koprivnica (2586056147)
Karlović (Nikola) Danica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056151)
Karlović (Nikola) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00370)
Karlović (Nn) Miljka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056146)
Karlović (Stevan) Draga, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00364)
Karlović (Stevan) Đorđe, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051149)
Karlović (Stevan) Ljeposava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051145)
Karlović (Stevan) Ljeposava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00368)
Karlović (Stevan) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051146)
Karlović (Stevan) Mihajlo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2585051150)
Košutić (Jovan) Stevan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Kinjačka (2586056155)
Košutić (Nn) Ana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00139)
Košutić (Stevan) Gojko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056154)
Košutić (Stevan) Stevanija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056153)
Kutlić (Jandrija) Petar, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2832044053)
Lovrenović (Mihailo) Sava, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056074)
Lovrenović (Ostoja) Desa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056219)
Lovrenović (Ostoja) Dragan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056221)
Lovrenović (Ostoja) Milanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056218)
Lovrenović (Ostoja) Pero, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056220)
Lovrenović (Stevan) Ostoja, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2586056073)
Muslin (Nikola) Soka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00413)
Muslin (Nn) Sarija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00411)
Muslin (Ostoja) Sara, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00410)
Muslin (Pavle) Savija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00412)
Muslin (Stevan) Stana, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00414)
Musulin (Dragan) Đuro, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00642)
Musulin (Dragan) Mićo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00646)
Musulin (Dragan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056062)
Musulin (Đuro) Dragan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kinjačka (2586056056)
Musulin (Đuro) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056057)
Musulin (Janko) Jovan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Crna gora (2586056075)
Musulin (Janko) Miloš, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2586056076)
Musulin (Jovan) Ana, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056115)
Musulin (Jovan) Ana, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056116)
Musulin (Jovan) Danica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056119)
Musulin (Jovan) Draga, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056121)
Musulin (Jovan) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056126)
Musulin (Jovan) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00647)
Musulin (Jovan) Miljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056117)
Musulin (Jovan) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2586056123)
Musulin (Jovan) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056118)
Musulin (Jovan) Ranko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056120)
Musulin (Jovan) Stevo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2586056124)
Musulin (Jovo) Draga, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00639)
Musulin (Jovo) Jovo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056079)
Musulin (Jovo) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00644)
Musulin (Marko) Ana, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00409)
Musulin (Mihailo) Luka, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Mijacinovci kod (2586056066)
Musulin (Mijo) Anica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056077)
Musulin (Milan) Dragan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (2586056061)
Musulin (Milan) Sava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056043)
Musulin (Mile) Ilija, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00643)
Musulin (Nikola) Sofija, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056060)
Musulin (Nn) Ana, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2586056122)
Musulin (Pavle) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00648)
Musulin (Pavle) Miljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00653)
Musulin (Petar) Desanka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056059)
Musulin (Petar) Vaso, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grubičko Polje (2586056065)
Musulin (Simo) Dušan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00641)
Musulin (Simo) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2586056045)
Musulin (Stevan) Ana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056070)
Musulin (Stevan) Draga, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056078)
Musulin (Stevan) Đuro, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056071)
Musulin (Stevan) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056069)
Musulin (Stevan) Ostoja, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2586056067)
Musulin (Stevan) Pero, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blinja kod Petr (2586056072)
Musulin (Stevan) Stana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056058)
Musulin (Stevo) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00649)
Musulin (Stojan) Miljka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056068)
Musulin (Stojan) Vida, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00657)
Musulin (Tešo) Marija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056064)
Naramčić (Kuzman) Draga, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00430)
Naramčić (Pavle) Julika, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00431)
Narančić (Đuro) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00659)
Narančić (Đuro) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00660)
Narančić (Đuro) Milja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00662)
Narančić (Đuro) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00664)
Narančić (Spasoja) Miloš, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00661)
Narančić (Spasoja) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00663)
Narančić (Spasoja) Spasoja, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00665)
Panjević (Miloš) Ljuba, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056206)
Panjević (Stevan) Đuro, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056204)
Panjević (Stevan) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (2586056203)
Panjević (Stevan) Stojan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056205)
Pauković (Josip) Marija, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056141)
Pauković (Nikola) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00732)
Pauković (Nikola) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00733)
Pauković (Nikola) Mileva, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00734)
Pauković (Nn) Jelica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056140)
Pauković (Nn) Mara, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00509)
Pavlović (Mijo) Miljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kinjačka kraj s (2586056133)
Pavlović (Milan) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00517)
Pavlović (Nikola) Pavo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056047)
Pavlović (Nikola) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056048)
Pavlović (Nn) Julika, rođena 1869. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056083)
Pavlović (Pavle) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056132)
Pavlović (Voso) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056046)
Pejaković (Jovan) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Koprivnica (2586056254)
Pejaković (Jovo) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5006s00267)
Pejaković (Jovo) Stevan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5006s00268)
Pejaković (Miloš) Ljubica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00524)
Pejaković (Nn) Pavao, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011079)
Pejaković (Pavle) Jovo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011077)
Pejaković (Stevan) Kata, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00523)
Pejaković (Stevan) Kata, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Buchenwald (0869006021)
Pejaković (Stevan) Ljuba, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00525)
Peškir (Bogdan) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056187)
Peškir (Đuro) Bosiljka, rođena 1915. Srpkinja, umrla od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (2586056238)
Peškir (Đuro) Pavao, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056237)
Peškir (Gligo) Bogdan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056186)
Peškir (Gligo) Dušan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056234)
Peškir (Miloš) Slavko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056232)
Peškir (Nn) Anica, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00534)
Peškir (Nn) Dušan, rođeno 9999. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011080)
Peškir (Nn) Kata, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00535)
Peškir (Nn) Sara, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00540)
Peškir (Nn) Sarija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00542)
Peškir (Nn) Sofija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056188)
Peškir (Pavle) Đuro, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2586056236)
Peškir (Pavle) Miloš, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056230)
Peškir (Pavo) Dragan, rođen 1900. ostalo, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (0854067021)
Peškir (Petar) Draga, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056189)
Peškir (Stojan) Mićo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00744)
Peškir (Špiro) Mirko, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051152)
Peškir (Tešo) Ljuba, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00536)
Peškir (Tešo) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00745)
Peškir (Tešo) Soka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00746)
Peškir (Todor) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056231)
Podunavac (Boško) Miljka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00637)
Podunavac (Boško) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00633)
Podunavac (Gligo) Pavao, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2586056255)
Podunavac (Jovan) Desa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056138)
Podunavac (Jovan) Draga, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056139)
Podunavac (Jovan) Stana, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056137)
Podunavac (Mijat) Draginja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056134)
Podunavac (Milan) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00756)
Podunavac (Nikola) Dragan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sutjeska (2586056129)
Podunavac (Nikola) Milan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gnjilavac (2586056128)
Podunavac (Nn) Miljka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056127)
Podunavac (Nn) Stana, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2586056136)
Podunavac (Pavle) Jovo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kinjačka – sisa (2586056135)
Podunavac (Pavle) Mile, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2586056256)
Podunavac (Pavle) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00755)
Podunavac (Uroš) Ljubica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056131)
Prnjat (Nn) Kata, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (5101s00578)
Pujaz (Luka) Kata, rođena 1898. Srpkinja, umrla od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (2586056223)
Pujaz (Mihailo) Mihailo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056224)
Pujaz (Mihailo) Stevan, rođen 1909. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2586056222)
Pujaz (Petar) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056152)
Relić (Đuro) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00888)
Relić (Ilija) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Brđani cesta (2596130004)
Relić (Ilija) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blinjski kut (2596130006)
Relić (Ilija) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2596130005)
Relić (Lazo) Stevan, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.  U logoru, Norveška (2586056202)
Relić (Nikola) Anica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00676)
Relić (Petar) Sofija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056156)
Runjajić (Đuro) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2586056201)
Srnalić (Nn) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011083)
Trkulja (Jovan) Milan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Koprivnica (2586056198)
Trkulja (Jovan) Petar, rođen 1900. Srbin, poginuo od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0815033050)
Trkulja (Nikola) Ružica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056197)
Trkulja (Stojan) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011084)
Vujanović (Nn) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011063)

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *