Krstinja, Vojnić

Krstinja je 1931g imala 400 stanovnika, a1948g imala je 306s. 1991g imala je 166s (Srba 157, ostalih 7 i 2 Hrvata) a 99s 2001.

 

Basara (Danilo) Petar, rođen 1898. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Brusovača (0181036022)
Basara (Gavra) Milka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (0181036023)
Basara (Nn) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (0631003037)
Basara (Petar) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (0181036025)
Basara (Petar) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krstinja (0181036024)
Berić (Žarko) Bogdanka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2269038008)
Berić (Žarko) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2269038007)
Berić (Žarko) Mila, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00252)
Bunčić (Dragan) Bosiljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Brusovača (2269038103)
Bunčić (Dragan) Mara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Brusovača (2269038101)
Bunčić (Dragan) Marija, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Ruševica (7032s00253)
Bunčić (Dragan) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Brusovača (2269038102)
Bunčić (Dragan) Mirjana, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Ruševica (7032s00255)
Bunčić (Dragan) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2269038099)
Bunčić (Marko) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (0388027009)
Bunčić (Marko) Marija, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (0388027010)
Bunčić (Marko) Milka, rođena 1940. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00254)
Bunčić (Marko) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (0388027008)
Bunčić (Marko) Soka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Ruševica (7032s00256)
Bunčić (Milić) Ljuba, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Brusovača (2269038100)
Bunčić (Milić) Marko, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0388027007)
Cetina (Nikola) Mica, rođena 1935. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Krstinja (7033s00036)
Cetina (Nikola) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Krstinja (2239001050)
Čulibrk (Milivoj) Bogdan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Cetingrad (2304007016)
Čulibrk (Milivoj) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Žunberak (2304007017)
Dević (Dušan) Mićo, rođen 1941. Srbin, poginuo 1943. u izbeglišvu, Beograd (2241006060)
Dević (Petar) Ranka, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0899050001)
Dević (Teodor) Ljubica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Beograd (0535031015)
Duduković (Bane) Milka, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kladuša (0936078040)
Đaković (Mile) Dragica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (0941010001)
Eror (Damjan) Dušan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Budačka rijeka (0481004009)
Eror (Đura) Mihajlo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (0563047001)
Eror (Đuro) Mihajlo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krstinja (2411067014)
Eror (M) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pod banije (2411067018)
Eror (M) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2411067019)
Eror (M) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Dachau (2411067017)
Eror (Mane) Marija, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Đakovo (0563047002)
Eror (Mihajlo) Dušan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremski front (0563047005)
Eror (Mihajlo) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (0563047006)
Eror (Mihajlo) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (0563047003)
Eror (Mihajlo) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kordun (2411067016)
Eror (Mihajlo) Miloš, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Auschwitz (0563047004)
Eror (Mihajlo) Zora, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2411067020)
Eror (Mihajlo) Zorica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (0563047007)
Eror (Nn) Marija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2411067015)
Hrkman (Janko) Petar, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinje (0835073029)
Hrkman (Milić) Ljuba, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038051)
Hrkman (Miloš) Đuro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vaganac-lika (2269038056)
Hrkman (Miloš) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Krstinja (2269038057)
Hrkman (Miloš) Pajo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrhovine-lika (2269038049)
Hrkman (Miloš) Vlado, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2269038048)
Hrkman (Nikola) Anđelija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Krstinja (2269038055)
Hrkman (Pajo) Miloš, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2269038050)
Hrkman (Petar) Ljuba, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Krstinje (0835073031)
Hrkman (Petar) Miloš, rođen 1891. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (0835073030)
Hrkman (Petar) Pavao, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. kod kuće Krstinja (2269038004)
Hrkman (Petar) Rade, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (2269038054)
Hrkman (Petar) Radivoje, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krstinje (0835073032)
Hrkman (Teodor) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (2269038052)
Juzbaša (Dmitar) Mila, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038111)
Juzbaša (Milić) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krstinja (2269038112)
Juzbaša (Milić) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Krstinja (2269038113)
Juzbaša (Milić) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Krstinja (2269038115)
Juzbaša (Milić) Milić, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038114)
Kijurina (Dmitar) Dragica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (0780014003)
Kokir (Nikola) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, 8.divizija (0578111002)
Krmar (Petar) Milić, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kestenova gora (0578114040)
Madžar (Nn) Petra, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (0932053044)
Martinović (Đuro) Ljuba, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1943. U zbegu, Bosna (2269038003)
Martinović (Đuro) Milan, rođen 1930. Srbin, umro 1943. u zbegu, Frkašić (2269038073)
Martinović (Đuro) Milić, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom  teroru, Beograd (2269038070)
Martinović (Đuro) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2269038002)
Martinović (Đuro) Miloš, rođen 1908. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038077)
Martinović (Gajo) Milica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Krstinja (2269038072)
Martinović (Gajo) Nikola, rođen 1878. Srbin, umro 1943. nepoznato, Krstinja (2269038005)
Martinović (Gajo) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (2269038021)
Martinović (Ilija) Milica, rođena 1894. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038044)
Martinović (Ilija) Miloš, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krstinja (2269038038)
Martinović (Ilija) Stanko, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038039)
Martinović (Lazo) Mile, rođen 1881. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038015)
Martinović (Marko) Đuđelija, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Krstinja (2269038045)
Martinović (Marko) Kata, rođena 1912. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Krstinja (2269038078)
Martinović (Marko) Mila, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Crni vrh (2269038013)
Martinović (Marko) Pero, rođen 1896. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brusovača (2269038017)
Martinović (Marko) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (0533017049)
Martinović (Marko) Rade, rođen 1901. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Cazin (2269038018)
Martinović (Marko) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Voćin slavonija (2269038071)
Martinović (Mihajlo) Mila, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Lika (2269038075)
Martinović (Mihajlo) Miloš, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Lika (2269038074)
Martinović (Mile) Marija, rođena 1877. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Krstinja (2269038006)
Martinović (Mile) Mila, rođena 1927. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Martinbrod (7032s00786)
Martinović (Mile) Miloš, rođen 1929. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Slunj (7032s00787)
Martinović (Mile) Petar, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vojnić (2269038014)
Martinović (Milić) Ilija, rođen 1915. Srbin, umro 1945. u NOBu, Ljubljana (2417006046)
Martinović (Milić) Mila, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038043)
Martinović (Milić) Mirjana, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038042)
Martinović (Milić) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krstinja (7032s00788)
Martinović (Miloš) Mila, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Veljun (2269038022)
Martinović (Nikola) Jelica, rođena 1886. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Krstinja (2269038080)
Martinović (Nikola) Kata, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Krstinja (2269038016)
Martinović (Nikola) Milka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038001)
Martinović (Nikola) Ranka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (2399038003)
Martinović (Ninko) Mile, rođen 1911. Srbin, umro 1944. u NOBu, Krstinja (2269038076)
Martinović (Ninko) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vaganac (2269038040)
Martinović (Nn) Miloš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slunj (2219127010)
Martinović (Petar) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0533017050)
Martinović (Petar) Mile, rođen 1936. Srbin, poginuo 1943. U izbeglišvu, Crna gora (2269038019)
Martinović (Petar) Simo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Krstinja (2269038020)
Martinović (Rade) Stanko, rođen 1910. Srbin, umro 1942. u NOBu, Krstinja (2269038009)
Martinović (Stanko) Danica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1943. U zbegu, Crni vrh (2269038011)
Martinović (Stanko) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Petrova gora (0892009059)
Martinović (Stanko) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038041)
Martinović (Stanko) Ilija, rođen 1939. Srbin, umro 1943. u zbegu, Crni vrh (2269038012)
Martinović (Stanko) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Cvijanović brdo (2269038046)
Martinović (Stanko) Rade, rođen 1934. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosanski Petrovac (2269038010)
Matijević (Nn) Stana, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. u zbegu, Vojišnica (2217120026)
Matijević (Slobodan) Sava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, B.krupa (0571014013)
Miljanović (Nn) Risto, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (0780014004)
Miljević (Petar) Vid, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Miholjsko (0577099051)
Miljković (Miladin) Miloš, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu Vrginmost (0895020003)
Mirlović (Simo) Sava, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krstinja (2269038117)
Novaković (Nn) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Krstinja (0835073048)
Novaković (Nn) Mihailo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Krstinja (0835073047)
Oreščanin (Ivan) Katarina, rođena 1884. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Krstinja (2269038047)
Pajić (Dragić) Stanica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0941010002)
Pajić (Stanko) Ninko, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0941010003)
Pavić (Dragan) Milan, rođen 1943. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038029)
Pavić (Đuro) Miloš, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Topusko (2269038108)
Pavić (Janko) Mila, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U masovnom pokolju, Krstinja (0857002003)
Pavić (Marko) Lazo, rođen 1860. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Krstinja (2269038109)
Pavić (Milić) Milić, rođen 1888. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038027)
Pavić (Miloš) Božo, rođen 1939. Srbin, umro od gladi 1944. nepoznato, Krstinja (2269038110)
Pavić (Nikola) Stanka, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038028)
Pavić (Petar) Vaso, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0954113002)
Pavić (Stevan) Katica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krstinja (2830022014)
Pavić (Vaso) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0954113003)
Pavlović (Petar) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Krstinja (2269038116)
Radičanin (Mateje) Jelica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (0896033013)
Radičanin (Matija) Lazo, rođen 1893. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vojnić (1106014001)
Radičanin (Nn) Stana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (1106014002)
Radusinović (Janko) Jelena, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Buchenwald (0260015023)
Rašić (Dragić) Božica, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038092)
Rašić (Đuro) Mila, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Krstinja (7032s00258)
Rašić (Lazo) Đuro, rođen 1863. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Klokoc (0577100015)
Rašić (Marko) Simo, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2269038097)
Rašić (Melo) Marko, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0432035012)
Rašić (Mile) Đuro, rođen 1903. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038095)
Rašić (Mile) Milić, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2269038094)
Rašić (Mile) Stevan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zemun Sajmište (0578104057)
Rašić (Milić) Milica, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038093)
Rašić (Miloš) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Krstinja (2269038096)
Rašić (Miloš) Milić, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038091)
Rašić (Petar) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0578104059)
Rašić (Simo) Miloš, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038098)
Rašić (Stevan) Ninko, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krstinja (2269038025)
Rašić (Stevan) Stana, rođena 1870. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Krstinja (2269038026)
Ribić (Dragan) Anka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Krstinja (7033s00105)
Ribić (Dragan) Dragan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Krstinja (7033s00106)
Ribić (Dragan) Milica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Krstinja (7033s00107)
Ribić (Dragan) Rade, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Krstinja (7033s00108)
Ribić (Marko) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00091)
Ribić (Milan) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (0543061056)
Ribić (Milan) Nikola, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0543061055)
Ribić (Milan) Petar, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00093)
Ribić (Miloš) Ljuban, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00092)
Rkman (Nikola) Stevo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Zemun Sajmište (0578103005)
Sagradžija (Mile) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Glamoč (0562024003)
Sagradžija (Mile) Vladimir, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ilok (0562024005)
Sagradžija (Nn) Kata, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U zbegu, Petrova gora (0562024004)
Sagradžija (Stevan) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0562024002)
Sremac (Janko) Marija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0275031007)
Stanić (Stevan) Đorđe, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2418015003)
Stipić (Miloš) Mićo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blagaj (0579117044)
Škorić (Đura) Desanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0863050002)
Škorić (Đuro) Lenka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0863050003)
Španović (Božo) Mile, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, P.gora-krstinja (2269038068)
Španović (Božo) Milić, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bučica-zagreb (2269038079)
Španović (Đuro) Inđija, rođena 1877. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038085)
Španović (Đuro) Milica, rođena 1916. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Kuplensko (2269038086)
Španović (Đuro) Rade, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2269038106)
Španović (Ilija) Janko, rođen 1870. Srbin, umro 1943. nepoznato, Krstinja (2269038063)
Španović (Ilija) Petra, rođena 1872. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Krupa-bosna (2269038083)
Španović (Janko) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Krstinja (2269038062)
Španović (Janko) Milka, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Krstinja (2269038023)
Španović (Jovan) Đuro, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (2269038065)
Španović (Jovan) Mile, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sunja-banija (2269038081)
Španović (Marko) Božo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Široka rijeka (0579117093)
Španović (Marko) Đuro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (0579117095)
Španović (Marko) Mica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (0579117098)
Španović (Marko) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (0579117096)
Španović (Marko) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mejino stanje – kladuša (0579117094)
Španović (Marko) Ranka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kapela lika-moč (2269038066)
Španović (Marko) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (0579117097)
Španović (Mile) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038089)
Španović (Mile) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038090)
Španović (Mile) Milka, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038082)
Španović (Mile) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0579117106)
Španović (Mile) Sofija, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038069)
Španović (Milić) Gojko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sunja-banija (2269038105)
Španović (Milić) Mile, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (0174003077)
Španović (Milić) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (2269038104)
Španović (Miloš) Borivoj, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038087)
Španović (Miloš) Mile, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Krstinja (2269038067)
Španović (Miloš) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Cetingrad (2269038058)
Španović (Ninko) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Krstinja (2269038064)
Španović (Ninko) Miloš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Rakovica (2269038024)
Španović (Petar) Boja, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krstinja (2269038088)
Španović (Petar) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2269038059)
Španović (Petar) Đuro, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mracelj (2269038060)
Španović (Petar) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Mracelj (2269038061)
Španović (Stevan) Đuro, rođen 1889. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038107)
Španović (Stevo) Dragica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U masovnom pokolju, Mejino stanje – kladuša (0579117092)
Vila (Nikola) Branko, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Njemačka (5024s00533)
Vuletić (Janko) Mila, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krstinja (2269038035)
Vuletić (Marko) Ljuba, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krstinja (2269038036)
Vuletić (Marko) Mila, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krstinja (2269038034)
Vuletić (Mile) Marko, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krstinja (2269038037)
Vuletić (Miloš) Pero, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2269038031)
Vuletić (Miloš) Vaso, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Babin Potok (2269038030)
Vuletić (Stanko) Milić, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Krstinja (2269038033)
Vuletić (Stanko) Miloš, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krstinja (2269038032)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *