Марићи страдали у НДХ

Bačka PalankaNeštinMarić (Milan) Petar, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Ilok (0089006002)
Banja LukaBanja LukaMarić (Anton) Mara, rođena 1900. Slovenka, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1913082001)
Banja LukaBanja LukaMarić (Vukan) Ljubomir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (1132057015)
Banja LukaPiskavicaMarić (Andrija) Jovanka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125012)
Banja LukaPiskavicaMarić (Mihaila) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1139125014)
Banja LukaPiskavicaMarić (Mihaila) Ratko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bos.gradiška (1139125013)
Banja LukaPiskavicaMarić (Rade) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (1139125008)
Banja LukaPiskavicaMarić (Stojan) Risto, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Piskavica (1139125007)
BeočinBeočinMarić (Pante) Ilija, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banjaluka (0176011023)
BihaćHrgarMarić (Đurica) Luka, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Kostajnica (5010s00134)
BihaćHrgarMarić (Lazo) Đuro, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bihać (0205042008)
BihaćHrgarMarić (Lazo) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U zbegu, Velebit (5010s00135)
BihaćHrgarMarić (Mara) Đurica, rođen 1895. Srbin, streljan od ustaša 1941. U zbegu, Garevica (5010s00127)
BihaćHrgarMarić (Mile) Mara, rođena 1859. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Hrgar-bihać (1330034006)
BihaćHrgarMarić (Sima) Jovan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na sandžaku (0201005018)
BihaćHrgarMarić (Stojan) Jika, rođena 1867. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. kod kuće, Hrgar (5010s00133)
BihaćLipaMarić (Pera) Savo, rođen 1898. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kulen vakuf (0838011002)
BihaćLipaMarić (Savo) Miladin, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krupa (0838011003)
BihaćLohovoMarić (Mile) Branko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Vrkašić (1333045070)
BihaćTeočakMarić (Ilija) Mile, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bihać (1337068012)
BihaćTeočakMarić (Pero) Sava, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bihać (1337068013)
BihaćTeočakMarić (Savo) Miladin, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1337068014)
BihaćTeočakMarić (Trivun) Mika, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Kod gospića (0934068091)
BijeljinaBijeljinaMarić (Tomo) Čedomir, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Puračić kod luk (1613008002)
BijeljinaBijeljinaMarić (Tomo) Lela, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1944. u NOBu, Suho Polje (1613008003)
BijeljinaBjeloševacMarić (Mihajlo) Vasiljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bijeljina (1615018018)
BijeljinaCrnjelovo DonjeMarić (Mićo) Pano, rođen 1910. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Vezkose (1617025017)
BijeljinaPučileMarić (Milan) Cvetko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Trnovo (1623068061)
BjelovarBjelovarMarić (Savo) Mara, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Mala dapčevica (0105004002)
BjelovarBrezaMarić (Tadija) Marija, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2108135010)
BjelovarDiebaliMarić (Đuro) Pero, rođen 1880. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Mladenovac (2107121002)
BjelovarDiebaliMarić (Jovo) Mihailo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bjelovar (2107124003)
BjelovarDiebaliMarić (Kuzma) Ljubica, rođena 1894. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Mladenovac (2107121003)
BjelovarObrovnicaMarić (Jakov) Stevo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2100054001)
BjelovarObrovnicaMarić (Mile) Pajo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Panći (2100054011)
BjelovarObrovnicaMarić (Nn) Sava, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2100054002)
BjelovarObrovnicaMarić (Stevo) Dragan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Bjelovar (2095005005)
Bosanska DubicaBosanska DubicaMarić (Pero) Čedo, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2848007002)
Bosanska DubicaBosanska DubicaMarić (Pero) Marko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2848007003)
Bosanska DubicaBosanska DubicaMarić (Petar) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2848007004)
Bosanska DubicaDemirovacMarić (Dragoje) Gojko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Zagreb (5002s00737)
Bosanska DubicaDemirovacMarić (Dragoje) Jela, rođeno 1936. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (5002s00738)
Bosanska DubicaDemirovacMarić (Mile) Dragutin, rođen 1920. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Kozara (1155019317)
Bosanska DubicaDemirovacMarić (Savan) Dragoje, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1155019271)
Bosanska DubicaDemirovacMarić (Simo) Anđa, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu, Kozara (1155019316)
Bosanska DubicaDraksenićMarić (Milovan) Pero, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025194)
Bosanska DubicaDraksenićMarić (Pero) Marko, rođen 1930. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025195)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Božo) Dušan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1168036099)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Božo) Jovan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1168036098)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Dušan) Bogoljub, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1168036100)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Dušan) Božo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0938092013)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Milan) Božo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1168036103)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Milisav) Milovan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (2127002002)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Pero) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1168036101)
Bosanska DubicaKadin JelovacMarić (Pero) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1168036102)
Bosanska DubicaKlekovciMarić (Đ.) Anđa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Kozara (5002s00103)
Bosanska DubicaKlekovciMarić (Jovo) Joka, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Slavonska Požega (1147008063)
Bosanska DubicaPucariMarić (Cvijo) Bosa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1149008099)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Dmitar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1149008097)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942 bačen u bunar, Slaboština (7050s00437)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Mićo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5021s00083)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Milenko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1149008096)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Rajko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Bačen u bunar, Slaboština (7050s00436)
Bosanska DubicaPucariMarić (Mile) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. bačen u bunar, Slaboština (7050s00438)
Bosanska DubicaPucariMarić (Nikola) Dragan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2596130053)
Bosanska DubicaPucariMarić (Nikole) Radovan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1184055087)
Bosanska DubicaPucariMarić (Nn) Marta, rođena 1911. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Bosans. dubica (2596130052)
Bosanska DubicaPucariMarić (Pavla) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1184055086)
Bosanska DubicaPucariMarić (Peja) Manojlo, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Zemun Sajmište (5007s00227)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Milan) Ljubomir, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Bosanska dubica (1149010130)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Milan) Milja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Grubišno Polje (1149010133)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Milan) Radomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (7003s01470)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Milan) Svetko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji, Bosanska dubica (1149010134)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Milan) Vojislav, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1149010132)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Stojan) Milan, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji, Nepoznato (1149010135)
Bosanska DubicaSključaniMarić (Stojan) Milja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Grubišno Polje (5002s00157)
Bosanska DubicaSreflijeMarić (Ljubomir) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s01507)
Bosanska DubicaSreflijeMarić (Ljubomir) Ljubomir, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Grubišno Polje (1150010136)
Bosanska DubicaSreflijeMarić (Ljubomir) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1150010137)
Bosanska DubicaSreflijeMarić (Milan) Ljubomir, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01506)
Bosanska DubicaVriociMarić (Kosta) Ostoja, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1196071025)
Bosanska GradiškaBosanska GradiškaMarić (Đ.) Savka, rođena 1854. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00348)
Bosanska GradiškaGašnicaMarić (Nn) Dragoja, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00880)
Bosanska GradiškaGašnicaMarić (Nn) Mihajlo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00879)
Bosanska GradiškaKijevciMarić (Jovo) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0954112014)
Bosanska GradiškaLužaniMarić (G.) Draže, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01110)
Bosanska GradiškaLužaniMarić (G.) Đorđe, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Lužani (5001s00054)
Bosanska GradiškaTrebovljaniMarić (Jovan) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Koprivnica (1225078002)
Bosanska GradiškaTrebovljaniMarić (Nikola) Đorđe, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1225078003)
Bosanska GradiškaTrebovljaniMarić (Stako) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1225078001)
Bosanska GradiškaTrebovljaniMarić (Vasa) Savka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0894018041)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (I.) Mara, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00645)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Ilija) Milka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7004s00808)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Ilija) Savka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1227081034)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (J.) Bosiljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00641)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (J.) Gospova, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00640)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (J.) Mihajlo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00642)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (L.) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00637)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Luka) Jovo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7004s00802)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Luka) Mihajlo, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00807)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Luka) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7004s00804)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (M.) Joka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00643)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (M.) Persa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00639)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (M.) Petra, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5106s00638)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (M.) Stojka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Jablanac (5106s00644)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Milan) Draginja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2518166017)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Milan) Kosta, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrbaška (1131043018)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Milan) Vlado, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2518166018)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Mile) Jela, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00805)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Mile) Vida, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00806)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Nn) Ana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0894018040)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Nn) Đorđe, rođeno 1940. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00575)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Nn) Mara, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Vrbaška (1491119015)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Nn) Marija, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00613)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (O.) Milka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Jablanac (5106s00646)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Ostoja) Petar, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrbaška (1227081013)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (S.) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00647)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Simo) Milica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1227081012)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Stojan) Mara, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1227081033)
Bosanska GradiškaVrbaškaMarić (Vaso) Stanoja, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1227081035)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Gavro) Stevo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Župica (0396113014)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Jovan) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Bačen u jamu (0795010002)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Milan) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Nepoznato (0795010003)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Nn) Anđa, rođena 1908. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Negoslavci (0396113011)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Savo) Gavro, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Osredak (0396113010)
Bosanska KrupaOsredakMarić (Sreten) Smilja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0396113016)
Bosanski BrodMočila GornjaMarić (Jovan) Marko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Močila gornja (5002s00955)
Bosanski BrodZborišteMarić (Luka) Niko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Zborište (5002s01076)
Bosanski BrodZborišteMarić (Simeun) Nikifor, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zborište-bos.br (1384034005)
Bosanski BrodZborišteMarić (Simeuna) Marko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Zborište (5004s00117)
Bosanski BrodZborišteMarić (Simo) Marko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (1384033013)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Blažo) Anđelko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u zbegu, Bastački do (1354003081)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Blažo) Branko, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U zbegu, Bastački do (1354003079)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Blažo) Janko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U zbegu, Bastački do (1354003080)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (David) Mika, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Drvar (1354003047)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Đuro) Deva, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Drvar (1354003059)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Luka) Danica, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1943. U direktnom teroru, Kolunić (1354003097)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Milan) Ilinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Drvar (1354003078)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Nn) Sretko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U zbegu, Osječenica (7006s00779)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Simo) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U zbegu, Bastački do (1354003060)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Stoja) Vid, rođen 1874. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Drvar (1354003058)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Vitomir) Boško, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003049)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Vitomir) Marija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Bastački do (1354003050)
Bosanski PetrovacKolunićMarić (Vitomir) Sretko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u zbegu, Bastački do (1354003048)
Bosanski PetrovacOštrelj Marić (Luka) Momir, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Drvar (1354003096)
Bosanski PetrovacRevenikMarić (Jovo) Ljubomir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Zemun Sajmište (1354005001)
Bosanski PetrovacSmoljanaMarić (Đorđe) Grozda, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Zelengora (1356015037)
Bosanski PetrovacSmoljanaMarić (Petar) Drago, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Martin brod (1356015036)
Bosansko GrahovoBosansko GrahovoMarić (Jovo) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Tiškovac (0273022029)
Bosansko GrahovoDonji TiškovacMarić (Stevan) Branko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremski front (0210001027)
Bosansko GrahovoLukaMarić (Simo) Jovan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crni lug bos. g (1338015003)
Bosansko GrahovoLukaMarić (Stevan) Ilija, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kakanj (1338015002)
Bosansko GrahovoMaleševciMarić (Rade) Luka, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bajina bašta (0209079065)
Bosansko GrahovoObljajMarić (Simo) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srbija (1338021009)
Bosansko GrahovoObljajMarić (Stevan) Stevan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1338021007)
CazinCazinMarić (Aleksa) Svetozar, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Cazin (0841029016)
CazinCazinMarić (Aleksa) Vladimir, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Cazin (0841029017)
CazinOsredakMarić (Boža) Mile, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Potočani (0274028013)
CazinOsredakMarić (Dušan) Boško, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. pri deportaciji, Bosanski Petrovac (1365054003)
CazinOsredakMarić (Dušan) Nikola, rođen 1932. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. pri deportaciji, Bosanski Petrovac (1365054004)
CazinOsredakMarić (Dušan) Žarko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. pri deportaciji, Bosanski Petrovac (1365054005)
CazinOsredakMarić (Đurađ) Filip, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Ostrožac (0089003015)
CazinOsredakMarić (Đurađ) Pilip, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (1365054045)
CazinOsredakMarić (Filip) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (5006s00432)
CazinOsredakMarić (Filip) Miloš, rođeno 1930. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Trstovac (5006s00433)
CazinOsredakMarić (Jovo) Kosta, rođen 1910. Srbin, poginuo od Bugara 1941. U NOBu, Osredak (1365054006)
CazinOsredakMarić (Jovo) Tadija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Macin dol (5006s00430)
CazinOsredakMarić (Jovo) Vojin, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1365054001)
CazinOsredakMarić (Lazo) Sin, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Osredak (7035s00163)
CazinOsredakMarić (Milan) Danica, rođena 1930. Srpkinja, nestala 1943. u zbegu, Grmeč (0205046028)
CazinOsredakMarić (Milan) Vojin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Krndija (7035s00164)
CazinOsredakMarić (Mile) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ostražac (1365054012)
CazinOsredakMarić (Nikola) Anđa, rođena 1902. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Osredak (2420041066)
CazinOsredakMarić (Nikola) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo od Bugara 1941. u NOBu, Osredak (1365054010)
CazinOsredakMarić (Nikola) Živko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Osredak (0386008014)
CazinOsredakMarić (Nn) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Cazin,m.dolovi (0205046027)
CazinOsredakMarić (Nn) Simeuna, rođena 1890. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Osredak (5006s00431)
CazinOsredakMarić (Nn) Vida, rođena 1915. Srpkinja, umrla od tifusa 1941. Kod kuće, Osredak (5006s00434)
CazinOsredakMarić (Pero) Danica, rođena 1938. Srpkinja, nestala 1943. u zbegu, Nepoznato (2420041068)
CazinOsredakMarić (Pero) Dušan, rođen 1899. Srbin, umro 1942. kod kuće, Osredak (0205046025)
CazinOsredakMarić (Pero) Milan, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Osredak (2420041070)
CazinOsredakMarić (Pero) Ruža, rođena 1934. Srpkinja, nestala 1943. u zbegu, Nepoznato (2420041069)
CazinOsredakMarić (Sava) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bihać (1365054046)
CazinOsredakMarić (Sava) Mile, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (1365054011)
CazinOsredakMarić (Savo) Gavro, rođen 1910. Srbin, poginuo od Bugara 1941. U NOBu, Osredak (1365054007)
CazinOsredakMarić (Savo) Tade, rođen 1895. Srbin, poginuo od Bugara 1941. U NOBu, Macini dolovi (1365054008)
CazinOsredakMarić (Savo) Vlado, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Između bihaća i kru (0396113015)
CazinOsredakMarić (Toda) Pero, rođen 1900. Srbin, poginuo od Bugara 1941. U NOBu, Osredak (1365054013)
CazinOsredakMarić (Tode) Nikola, rođen 1889. Srbin, poginuo od Bugara 1941. U NOBu, Osredak (1365054009)
CazinOsredakMarić (Todo) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Osredak (2420041067)
CazinOsredakMarić (Vojin) Jovo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 4 ofanziva (1365054002)
ČapljinaKlepciMarić (Pavo) Manojlo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bivolje brdo (1426026057)
ČapljinaKlepciMarić (Pavo) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bivolje brdo (1426026056)
ČapljinaKlepciMarić (Pero) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bivolje brdo (1426026058)
ČapljinaKlepciMarić (Pero) Pavo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bivolje brdo (1426026059)
ČapljinaNeumMarić (Lazar) Janko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Hutovska jama (1424014001)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Bojo) Mara, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2112006033)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Jovo) Jula, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bastaji-daruvar (2854057011)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Luka) Dmitar, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Miletinac (2112006048)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Nn) Marija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112006049)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Nn) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112006050)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Petar) Rade, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Bastaji-daruvar (2854057010)
DaruvarBrđani BastajskiMarić (Stevan) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (2112006052)
DaruvarDaruvarMarić (Ilija) Mile, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Oštrelj b. Petr (1338015001)
DaruvarKoreničaniMarić (Blagoje) Savo, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2115040048)
DaruvarSiračMarić (Andrija) Rade, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Daruvar (2117061010)
DaruvarZajileMarić (Đorđe) Jela, rođena 1898. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2119078012)
DaruvarZajileMarić (Ignjatije) Petar, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šiljkovac-ljuto (2119078001)
DaruvarZajileMarić (Lazo) Ivan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ribnjačka (2119078003)
DaruvarZajileMarić (Marko) Blagoje, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja koviljača (2112004003)
DaruvarZajileMarić (Mile) Jula, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zaile (2119078007)
DaruvarZajileMarić (Mile) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zajile (0850042012)
DaruvarZajileMarić (Petar) Danica, rođena 1942. Srpkinja, poginula 1942. Kod kuće, Zajile (2119078008)
DaruvarZajileMarić (Petar) Jaga, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1943. U direktnom teroru, Zajile (2117056098)
DaruvarZajileMarić (Savo) Đuro, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ribnjačka (2119078005)
DaruvarZajileMarić (Simo) Jeka, rođena 1903. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zaile (2119078011)
DaruvarZajileMarić (Stevan) Jeka, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zaile (2119078010)
DaruvarZajileMarić (Stevo) Jeka, rođena 1940. Srpkinja, poginula 1943. Kod kuće, Zajile (2119078009)
DaruvarZajileMarić (Stojan) Bojo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Ljutoč-zaile (2119078013)
DaruvarZajileMarić (Stojan) Jela, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Pakrani (2117056044)
DaruvarZajileMarić (Stojan) Nikola, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mali bostaji (2333051015)
DerventaBukovica MalaMarić (Aleksa) Darinka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1388007023)
DerventaBukovica MalaMarić (Aleksa) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1388007024)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Andreja) Stanko, rođen 1910. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Mašica (0537040052)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Andrija) Bogdan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Derventa (1388015021)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Andrija) Stanko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donja ljupljani (1388015022)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Dušan) Nikola, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Donja ljupljani (1388015023)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Đorđe) Dušan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donja ljupljani (1388015024)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Đorđe) Teodor, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donja ljupljani (1388015020)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Mlađan) Mirko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Derventa (1388015019)
DerventaDonja LjupljanicaMarić (Mlađan) Vid, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Derventa (1388015018)
DerventaGornji DetlakMarić (Luka) Rade, rođen 1900. Srbin, umro 1943. u direktnom teroru, Gornji detlak (1389021010)
DerventaLužani BosanskiMarić (Simo) Nedeljko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Slavonska Požeg (1389034046)
DerventaPojeznaMarić (Evrem) Ljubo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sarajevo (1390043016)
DerventaPojeznaMarić (Jevta) Filip, rođen 1902. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Pojezna (1390043015)
DerventaPojeznaMarić (Jevta) Savo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Bjelovar (1390043008)
DerventaPojeznaMarić (Ostoja) Stana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Pojezna (1390043019)
DobojDobojMarić (Andrija) Stanko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donja ljubljavi (0937090004)
DobojKožuheMarić (Teodosije) Živko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kod doboja (1394035026)
DobojPodnovljeMarić (Maksim) Miloš, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Podnovlje (1397081007)
DobojPodnovljeMarić (Maksim) Rade, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Podnovlje (1397081006)
DobojPodnovljeMarić (Maksim) Slavko, rođen 1931. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Podnovlje (1397081008)
DobojPodnovljeMarić (Risto) Vidosava, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Podnovlje (1397081009)
Donji MiholjacKućanciMarić (Dionisije) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo od Mađara 1945. u NOBu, Barč mađarska (2301014029)
Donji MiholjacKućanciMarić (Đuro) Simo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Donji miholjac (2301014049)
Donji MiholjacKućanciMarić (Filip) Pero, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Čačinci (2301014050)
Donji MiholjacKućanciMarić (Josip) Dionisije, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šljivošani (2301014028)
Donji MiholjacOrešnjakMarić (Stevo) Pero, rođen 1941. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Veliki kamen (2301017001)
DrvarBosanski OsredciMarić (Petar) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ub (1367005021)
DrvarBunčevacMarić (Nn) Marko, rođen 1910. Srbin, umro 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Drvar (0666003027)
DrvarBunčevacMarić (Stojan) Marko, rođen 1907. Srbin, umro 1945. nepoznato, Bunčevac (1371040002)
DrvarBunčevacMarić (Stole) Vujo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1371040003)
DrvarDrvarMarić (Božo) Brane, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Drvar (1354003095)
DrvarDrvarMarić (Branko) Duško, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Drvar (1506031009)
DrvarDrvarMarić (Branko) Gojko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Drvar (1506031011)
DrvarDrvarMarić (Branko) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Drvar (1506031012)
DrvarDrvarMarić (Branko) Uroš, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Drvar (1506031010)
DrvarDrvarMarić (Jovan) Jole, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Drvar (1127009039)
DrvarDrvarMarić (Luka) Božo, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (1354003093)
DrvarDrvarMarić (Nn) Boja, rođena 1907. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, 8.krajiška brig. (0016019003)
DrvarDrvarMarić (Nn) Jovan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 8.krajiška brig. (0016019002)
DrvarDrvarMarić (Obrad) Danica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (1354003094)
DrvarDrvarMarić (Risto) Joka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Drvar (1506031008)
DrvarDrvarMarić (Savo) Glišo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Risovac Petrova (1367008010)
DrvarDrvarMarić (Vasilije) Jovo, rođen 1863. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Drvar (1577073020)
DrvarDrvarMarić-bosnić (Nn) Jelica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (0404245007)
DrvarDrvar SeloMarić (Vasilj) Đuro, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Selo delići (1368010059)
DrvarGornji TiškovacMarić (Jovo) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Bosanski Petrov (0273022028)
DrvarGornji TiškovacMarić (Lazo) Marko, rođen 1870. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. tiškovac (1371045007)
DrvarGornji TiškovacMarić (Savo) Slavko, rođen 1935. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Gornji tiškovac (1371045006)
DrvarGornji TiškovacMarić (Savo) Stevan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, G. tiškovac (1371045005)
DrvarGornji TiškovacMarić (Stanko) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Tiškovac (0388022031)
DrvarPrekajaMarić (Joja) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (1369022021)
DrvarŠipovljaniMarić (Blažo) Gojko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1369025084)
DrvarŠipovljaniMarić (Damjan) Boško, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Drvar (1369025083)
DrvarŠipovljaniMarić (Nikola) Boja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Drvar (1369025082)
DrvarŠipovljaniMarić (Prokop) Jovan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Drvar (1369025081)
DrvarVrtačeMarić (Branko) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00226)
DrvarVrtačeMarić (Branko) Mile, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Vrtače (7011s00227)
DrvarVrtačeMarić (Branko) Sretko, rođen 1932. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00228)
DrvarVrtačeMarić (Branko) Uroš, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Vrtače (7011s00229)
DrvarVrtačeMarić (Jovan) Toma, rođen 1889. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrtače drvar (1371034030)
DrvarVrtačeMarić (Pero) Savka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Vrtače drvar (1371034031)
DrvarVrtačeMarić (Tomo) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1371034070)
DvorDvorMarić (Janko) Mile, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Dvor (2526025009)
DvorDvorMarić (Vasilj) Janko, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dvor (2526025010)
DvorRujevacMarić (Nikola) Ljuban, rođen 1936. Srbin, od zaostale mine 1945 kod kuće, Rujevac (7031s00235)
DvorZakopaMarić (Nikola) Ljuban, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0009924)
ĐakovoBorovikMarić (Milan) Danica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2346163059)
ĐakovoBorovikMarić (Milan) Ruža, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2346163058)
FočaDonje ŽešćeMarić (Jovica) Neđo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Donje žešće (1483030017)
FočaPrevilaMarić (Jovica) Neđo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Previla (1483029011)
FočaUstikolina Marić (Filip) Dimitrije, rođen 1867. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ustikolina (1483025026)
GlamočHalapićMarić (Miloš) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Staretina (7013s00107)
GlamočHalapićMarić (Simo) Mara, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Rudići (5107s00189)
GlamočHalapićMarić (Simo) Miloš, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Glamoč (5107s00238)
GlamočKarlovacMarić (Boža) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Staro selo (0388027012)
GlamočKarlovacMarić (Rade) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanski novi (0388027011)
GlamočVrbaMarić (Cvijo) Risto, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Vrba (5107s00868)
GlamočVrbaMarić (Risto) Milojko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Korićka jama (5107s00867)
GlamočVrbaMarić (Simo) Milojko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5026s00556)
GlamočVrbaMarić (Ž.riste) Jelka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Vrba (5107s00866)
GlamočZajarugaMarić (Mijo) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Zajaruškom vaganu (5107s00890)
GlamočZajarugaMarić (Nn) Uroš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Zajaruškom vaganu (5107s00891)
GlamočZajarugaMarić (Simo) Milorad, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Livno (5107s00889)
GlinaGlinaMarić (Adam) Mirko, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Grabovac (0089005009)
GlinaGlinaMarić (Nn) Vasilj, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (1454034013)
GlinaGlinaMarić (Stanko) Ružica, rođena 1885. Srpkinja, nestala od ustaša 1943. nepoznato, Grabovac (0089005010)
GlinaMali GradacMarić (Dušan) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Drvar (2537027022)
GlinaMali GradacMarić (Milan) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (2537027023)
GlinaMali GradacMarić (Nikola) Dragan, rođen 1939. Srbin, nestao 1943. u zbegu, Bosna (7036s00432)
GlinaMali GradacMarić (Nikola) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (7036s00439)
GlinaMali GradacMarić (Nikola) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1943. U zbegu, Bosna (7036s00433)
GlinaMali GradacMarić (Nikola) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U zbegu, Bosna (7036s00440)
GlinaMali GradacMarić (Nn) Stana, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Drvar (2537027021)
GlinaMali GradacMarić (Nn) Stana, rođena 1884. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Livno – duvno (0926011004)
GlinaMali GradacMarić (Stojan) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (0939099044)
GlinaMali GradacMarić (Šime) Ilija, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Žirovac (2537027055)
GlinaMartinovićiMarić (Janko) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Prekaja (2538029007)
GlinaMartinovićiMarić (Janko) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vaganac-slunj (0020036045)
GlinaMartinovićiMarić (Jovan) Janko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0932050022)
GlinaMartinovićiMarić (Jovan) Miladin, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, B.grabovac (2538029005)
GlinaMartinovićiMarić (Jovan) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Veliki gradac (0932050023)
GlinaMartinovićiMarić (Jovan) Sofija, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma šamarica (0020036043)
GlinaMartinovićiMarić (Jovan) Zorka, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma šamarica (0020036044)
GlinaMartinovićiMarić (Mićo) Adam, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Volinja (2538029015)
GlinaMartinovićiMarić (Mićo) Kata, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029016)
GlinaMartinovićiMarić (Mićo) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ripački klanac (2538029014)
GlinaMartinovićiMarić (Milan) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Labrenica (2851038003)
GlinaMartinovićiMarić (Mile) Evica, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Bosna (2538029010)
GlinaMartinovićiMarić (Miloš) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosna (2538029012)
GlinaMartinovićiMarić (Nikola) Evica, rođena 1894. ostalo, poginula od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (2534017050)
GlinaMartinovićiMarić (Nikola) Janja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kraljevčani (2538029011)
GlinaMartinovićiMarić (Nikola) Mile, rođen 1916. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Glina (2538029013)
GlinaMartinovićiMarić (Savo) Stojan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Maja (2538029009)
GlinaMartinovićiMarić (Stanko) Stoja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Jabukovac (5005s00267)
GlinaMartinovićiMarić (Stanko) Stoja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029006)
GlinaMartinovićiMarić (Stojan) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gralovac (2538029001)
GoraždeAhmovićiMarić (Risto) Todor, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ahmovići (1494001019)
GoraždeAhmovićiMarić (Stevo) Koviljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Ahmovići (1494001026)
GoraždeAhmovićiMarić (Todo) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Italijana 1942. kod kuće, Ahmovići (7013s00710)
GoraždeAhmovićiMarić (Todo) Petar, rođen 1928. Srbin, ubijen od Italijana 1942. Kod kuće, Ahmovići (7013s00711)
GoraždeAhmovićiMarić (Todo) Stevo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ahmovići (1494001020)
GoraždeAhmovićiMarić (Todo) Zorka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Ahmovići (1494001023)
GoraždeBareMarić (Spasoja) Dragica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Bare (5009s00002)
GoraždeBareMarić (Spasoja) Radoje, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Bare (5009s00003)
GoraždeBiljinMarić (Milovan) Ignjat, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Biljin (5009s00004)
GoraždeBiljinMarić (Savo) Milovan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Nepoznato (5009s00108)
GoraždeGoradžeMarić (Blagoje) Gojko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Vlasenica (1496053022)
GoraždeGoradžeMarić (Blagoje) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. u logoru, Nemačka (5009s00033)
GoraždeGoradžeMarić (Laza) Bosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Goražde (5009s00138)
GoraždeGoradžeMarić (Nn) Jovo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Čajniče (5009s00074)
GoraždeGoradžeMarić (Nn) Vidoje, rođen 9999. Srbin, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Čajniče (5009s00075)
GoraždeGoradžeMarić (Nn) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od Italijana 1942. nepoznato, Čajniče (5009s00076)
GoraždeGoradžeMarić (Stevo) Sena, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od Italijana 1942. nepoznato, Ahmovići (5009s00069)
GoraždeGoradžeMarić (Todo) Zoranka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Goražde (5009s00137)
GoraždeGoradžeMarić (Vaso) Anđelko, rođen 1918. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Nepoznato (5009s00295)
GoraždeKrašićiMarić (Risto) Dragica, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Krsnica (1496055018)
GoraždeKrašićiMarić (Spasoja) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Zakrsnica, višegrad (1496055020)
GoraždeKrašićiMarić (Spasoja) Radoje, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Zakrsnica, višegrad (1496055019)
GoraždeZupčići Marić (Radovan) Risto, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zupčići (1498126053)
GospićGospićMarić (Vaso) Petar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2194004031)
GospićLipovo PoljeMarić (Vaso) Perica, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (M0009159)
GospićMedakMarić (Nikola) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1945. u NOBu, Sveta katarina (2149104040)
GospićMedakMarić (Nikola) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Klana bistrica (0022041022)
GospićŠiroka KulaMarić (Andrija) Milka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Tolić-udbina (2837006022)
GospićŠiroka KulaMarić (Bogdan) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Mirić Poljana (2194004035)
GospićŠiroka KulaMarić (Bogdan) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Mirić Poljana (2194004034)
GospićŠiroka KulaMarić (Bogdan) Milica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Mirić Poljana (2194004036)
GospićŠiroka KulaMarić (Ilija) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Lukavac (2194006061)
GospićŠiroka KulaMarić (Ilija) Stevo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Duboki do, dalmacija (0021038028)
GospićŠiroka KulaMarić (Iso) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2197015153)
GospićŠiroka KulaMarić (Iso) Nikola, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (0022040069)
GospićŠiroka KulaMarić (Jovan) Mile, rođen 1866. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Gospić (2197015089)
GospićŠiroka KulaMarić (Mile) Anka, rođena 1921. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Gospić (2197015091)
GospićŠiroka KulaMarić (Mile) Branko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Klenovac (0021038029)
GospićŠiroka KulaMarić (Mile) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, 16 voj.diviz.2 briga (0327008011)
GospićŠiroka KulaMarić (Nikola) Danica, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Gospić (2197015157)
GospićŠiroka KulaMarić (Nn) Marta, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2197015090)
GospićŠiroka KulaMarić (Petar) Milka, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1944. u NORu, Prijeboj (7037s00022)
GospićŠiroka KulaMarić (Petar) Todor, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Široka kula (2197015151)
GospićŠiroka KulaMarić (Rade) Dane, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Široka kula (2197018034)
GospićŠiroka KulaMarić (Savo) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Široka kula (2194004033)
GospićŠiroka KulaMarić (Simo) Anđelija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Mirić Poljana (2194004032)
GospićŠiroka KulaMarić (Todor) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Široka kula (2197015152)
GospićŠiroka KulaMarić (Todor) Mile, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2197015158)
GospićŠiroka KulaMarić (Trivun) Mile, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Široka kula (2197015154)
GospićŠiroka KulaMarić (Vaso) Momčilo, rođen 1943. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Udbina (2837006023)
GospićŠiroka KulaMarić (Vaso) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Široka kula (M0009164)
GospićŠiroka KulaMarić (Vujo) Stana, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Gospić (2197015156)
Grubišno PoljeDonja RašenicaMarić (Milisav) Manja, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2127002003)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Jovo) Kata, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2135035066)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Jovo) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2135035061)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Jovo) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2136037024)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Mile) Anka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2135035063)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Mile) Bosiljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2135035064)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Mile) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2135035065)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Mile) Joka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2135035062)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Nikola) Pela, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2135035067)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Nikola) Soka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2136037025)
Grubišno PoljePavlovacMarić (Simo) Kata, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2136037023)
Grubišno PoljeVeliki GrđevacMarić (Arsenije) Đuro, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2136038100)
Grubišno PoljeVeliki GrđevacMarić (Nn) Jalena, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2136038101)
Grubišno PoljeVeliki GrđevacMarić (Nn) Milica, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2136038114)
Grubišno PoljeVeliki GrđevacMarić (Vaso) Savo, rođen 1868. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Bjelovar (2136038113)
GrudeGrudeMarić (Mato) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ivan Planina (1436007001)
Han PijesakŽeraviceMarić (Mijat) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1503002002)
IlijašDonja BiočaMarić (Nn) Cvijeta, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, D.bioča (1508016001)
IlijašGornja BiočaMarić (Simo) Boško, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (1508017003)
IlijašGornja BiočaMarić (Simo) Dušan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (1508017004)
IlijašSovrleMarić (Gruja) Janko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Karlovac (1540016025)
IlijašSovrleMarić (Mićo) Milena, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sovrle (1476028010)
IlijašSovrleMarić (Nn) Milena, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ilijaš (1540016024)
InđijaKrčedinMarić (Nn) Aksentije, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s01105)
IrigIrigMarić (Sava) Simeon, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dobrinci ruma (0183002045)
IrigMala RemetaMarić (Nn) Petar, rođen 1900. Srbin, streljan 1942. u zatvoru, Ruma (0185022011)
IrigVrdnikMarić (Nn) Pavle, rođen 1885. Srbin, zaklan 1944. u direktnom teroru, Vrdnik (0184009009)
JablanicaJablanicaMarić (Blagoje) Pero, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1437001007)
JablanicaJablanicaMarić (Blagoje) Rosa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Jablanica (1437001006)
JajceBrvanciMarić (Mića) Đorđije, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Podmilačje-jajc (1261029005)
JajceČerkazovićiMarić (Stanko) Stanko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Podmilača (1259005029)
JajceČerkazovićiMarić (Vido) Jovanka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Podmiločje (1259005028)
JajceLjoljićiMarić (Cvijo) Pero, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jezero (1260020025)
JajceLjoljićiMarić (Đuro) Božo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Podmilačje (1260020023)
JajceLjoljićiMarić (Pavle) Cvijo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Podmilačje (1260020024)
JajceLjoljićiMarić (Pero) Osto, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kupres (1260020027)
JajceLjoljićiMarić (Pero) Stanka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1260020026)
JajcePrisojeMarić (Đuro) Ile, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jajce (1261022070)
JajceVinacMarić (Lazo) Živko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jajce (0387021034)
JajceVinacMarić (Makso) Ika, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vinac (0387021035)
JajceVinacMarić (Nikola) Ika, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u reku, Vinac vrbas (5002s01275)
KakanjSaranovićiMarić (Stojan) Rade, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Saranovići (1510012008)
KakanjSaranovićiMarić (Stojan) Simo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Saranovići (1510012007)
KalesijaSajtovićiMarić (Drago) Mila, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sajtovići (1640014002)
KalesijaSajtovićiMarić (Drago) Slobodan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Sajtovići (1640014003)
KalesijaSajtovićiMarić (Drago) Todora, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Sajtovići (1640014005)
KalesijaSajtovićiMarić (Drago) Vukašin, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Sajtovići (1640014004)
KalesijaSajtovićiMarić (Krsto) Drago, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sajtovići (1640014001)
KalesijaSajtovićiMarić-sokolović (Đoko) Stana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Sajtovići (1640014008)
KarlovacOkićMarić (Milić) Jovan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sunja (2211057010)
KarlovacOkićMarić (Milić) Marko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanić jarak (2211057009)
KarlovacVelika CrkvinaMarić (Marko) Miloš, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plava draga (0577102036)
KljučBiljani Donji Marić (Jove) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Biljani (2778007005)
KljučBiljani Gornji Marić (Božo) Miloš, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002094)
KljučBiljani Gornji Marić (David) Dara, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Bjelajski vaganac (1263002032)
KljučBiljani Gornji Marić (Edemije) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos. vrhpolje (1263002012)
KljučBiljani Gornji Marić (Eremije) David, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos. vrhpolje (1263002030)
KljučBiljani Gornji Marić (Eremije) Obrad, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos. vrhpolje (1263002029)
KljučBiljani Gornji Marić (Jovo) Bogdan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos. vrhpolje (1263002013)
KljučBiljani Gornji Marić (Jovo) Milka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Biljani gornji (1263002014)
KljučBiljani Gornji Marić (Mile) Božo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002092)
KljučBiljani Gornji Marić (Mile) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002089)
KljučBiljani Gornji Marić (Mile) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002090)
KljučBiljani Gornji Marić (Mile) Obrad, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002091)
KljučBiljani Gornji Marić (Mile) Stole, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1263002093)
KljučBiljani Gornji Marić (Vučen) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Biljani gornji (1263002088)
KljučBiljani Gornji Marić (Vujo) Mara, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Bjeljavina-brov (1263002031)
KninGolubićMarić (Ante) Todo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Oklaj (2632008030)
KninGolubićMarić (Ilija) Jovan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Golubić (2632008029)
KninGolubićMarić (Nikola) Dušan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Oklaj (2632008028)
KninGolubićMarić (Nikola) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Strmica (2632008031)
KninKninMarić (Đuro) Ljubo, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2634019012)
KninOrlićMarić (Đuro) Vojo, rođen 1936. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Orlić (2636038025)
KninOrlićMarić (Ilija) Mile, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2636038020)
KninOrlićMarić (Jovan) Đuro, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2636038019)
KninOrlićMarić (Jovan) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (2220133042)
KninOrlićMarić (Simo) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (2636038045)
KorenicaKrbavicaMarić (Nikola) Savo, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00673)
Kotor VarošImljaniMarić (Đurađ) Lazar, rođen 1898. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1269005008)
Kotor VarošImljaniMarić (Gosto) Dimitrije, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Perković (1269004029)
Kotor VarošImljaniMarić (Jovo) Milica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. kod kuće, Imljani (7006s00479)
Kotor VarošImljaniMarić (Marko) Stjepan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petrovo Polje (1269004033)
Kotor VarošImljaniMarić (Niko) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Goleš (1269004028)
Kotor VarošImljaniMarić (Petar) Stoko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Uzlovac (1269005015)
Kotor VarošImljaniMarić (Simo) Danica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Imljani (1269005009)
Kotor VarošImljaniMarić (Spasen) Pero, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Očauš (1269005001)
Kotor VarošImljaniMarić (Stanko) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bilice (1269004031)
Kotor VarošImljaniMarić (Stanko) Petar, rođen 1918. Srbin, nestao 1944. u NOBu, Derventa (1269005013)
Kotor VarošImljaniMarić (Stanko) Stjepan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Osinja (1269004030)
Kotor VarošImljaniMarić (Stjepan) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Uzlomac (1269004032)
Kotor VarošImljaniMarić (Stojan) Đorđo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Perla (1269004014)
Kotor VarošImljaniMarić (Tešo) Lazo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Imljani (1269005012)
Kotor VarošImljaniMarić (Vasilija) Đuka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Imljani (1269005002)
Kotor VarošJakotinaMarić (Niko) Jovan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Komar (1601018003)
Kotor VarošKotor VarošMarić (Đuro) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (1246006036)
Kotor VarošKruševo BrdoMarić (Đuro) Dušan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Teslić (1269011002)
KupresBajramovciMarić (Đorđije) Dušan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Kupres (1281011003)
KupresBajramovciMarić (Marko) Miloš, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, B.luka (1281011001)
KupresBajramovciMarić (Stevan) Lazo, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kupres (1281011002)
KupresBlagajMarić (Jovan) Stanko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Kupres (1280002020)
KupresBlagajMarić (Jovo) Luka, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Kupres (1280002021)
KupresBlagajMarić (Jovo) Mićo, rođen 1874. Srbin, poginuo od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Kupres (1280002013)
KupresBlagajMarić (Jovo) Milorad, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Kupres (1280002022)
KupresBlagajMarić (Lazo) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1944. u direktnom teroru, Hrbine (0659013019)
KupresBlagajMarić (Mihajlo) Vaso, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1280002032)
KupresBlagajMarić (Mitar) Nedeljko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1280002019)
KupresBlagajMarić (Pero) Gojko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Kupres (1280002015)
KupresBlagajMarić (Petar) Gojko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Blagaj (5016s00189)
KupresBlagajMarić (Petar) Ljubomir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Beograd (5016s00188)
KupresBlagajMarić (Petar) Stevan, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Beograd (5016s00191)
KupresBlagajMarić (Savo) Mitar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kupres (1280002018)
KupresBlagajMarić (Sima) Pavle, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kupres (0276037005)
KupresBlagajMarić (Sima) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (0276037003)
KupresBlagajMarić (Sima) Vlado, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kupres (0276037004)
KupresBlagajMarić (Simo) Krstan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 9 krajiška brigada (1246008006)
KupresBlagajMarić (Simo) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1280002031)
KupresBlagajMarić (Stojan) Jefa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Hrbina kupres (0659013018)
KupresBlagajMarić (Stojan) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Stožar kupres (1280002033)
KupresBlagajMarić (Stojan) Milica, rođena 1872. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u direktnom teroru, Kupres (1280002017)
KupresBlagajMarić (Trifun) Petar, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Blagaj (5016s00190)
KupresDonji MalovanMarić (Božo) Boško, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji malovan (1281016029)
KupresDonji MalovanMarić (David) Leko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 9 krajiška brig (1281016048)
KupresDonji MalovanMarić (Đorđe) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji malovan (1281016035)
KupresDonji MalovanMarić (Đuro) Stana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Donji malovan (1281016005)
KupresDonji MalovanMarić (Ilija) Lazo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornji malovan (1247010087)
KupresDonji MalovanMarić (Ilija) Niko, rođen 1897. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016019)
KupresDonji MalovanMarić (Komlen) Boja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Donji malovan (1281016007)
KupresDonji MalovanMarić (Lazo) Mitar, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornji malovan (1247010086)
KupresDonji MalovanMarić (Lazo) Savo, rođen 1907. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016031)
KupresDonji MalovanMarić (Marko) Mirjana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bugojno (0843045012)
KupresDonji MalovanMarić (Marko) Risto, rođen 1915. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016018)
KupresDonji MalovanMarić (Marko) Risto, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, D.malovan doboj (0843045014)
KupresDonji MalovanMarić (Marko) Simo, rođen 1912. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016017)
KupresDonji MalovanMarić (Marko) Simo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, D.malovan doboj (0843045013)
KupresDonji MalovanMarić (Mitar) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji malovan (1281016016)
KupresDonji MalovanMarić (Mitar) Stana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Donji malovan (1281016001)
KupresDonji MalovanMarić (Nikola) Petar, rođen 1917. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sarajevo (1281016037)
KupresDonji MalovanMarić (Nn) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U direktnom teroru, Donji malovan (1281016006)
KupresDonji MalovanMarić (Simo) Dušan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kupres (1281016036)
KupresDonji MalovanMarić (Simo) Gospava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Donji malovan (1281016003)
KupresDonji MalovanMarić (Simo) Ilija, rođen 1924. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016002)
KupresDonji MalovanMarić (Simo) Ljubo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Donji malovan (1281016004)
KupresDonji MalovanMarić (Stojan) Marko, rođen 1890. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (0843045011)
KupresDonji MalovanMarić (Stojan) Milan, rođen 9999. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1281016015)
KupresKupresMarić (Simo) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Jablanica (1246004060)
KupresNovo SeloMarić (Jovo) Stanko, rođen 1860. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Novo selo kupres (1282024003)
KupresNovo SeloMarić (Krstan) Ljubo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Malovan-kupres (1282025007)
KupresNovo SeloMarić (Luka) Desanka, rođena 1903. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Hrbine kupres (1282024004)
KupresNovo SeloMarić (Ljubo) Milica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1944. u direktnom teroru, Hrbine (1282024002)
KupresNovo SeloMarić (Milenko) Mara, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Muslima 1944. u direktnom teroru, Hrbine (9999s99485)
KupresNovo SeloMarić (Risto) Petra, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Muslima 1944. u direktnom teroru, Hrbine (1282024005)
KupresNovo SeloMarić (Savo) Pero, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Duge njive (0548003056)
KupresNovo SeloMarić (Savo) Simo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Novo selo kupres (1282025001)
KupresNovo SeloMarić (Stojan) Jelica, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (1282025002)
KupresRastičevoMarić (Vlada) Vukan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 7 krajiška (0689003009)
KupresRilićMarić (Marko) Joka, rođena 1939. Srpkinja, streljana od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Rilić (0210083070)
KupresRilićMarić (Milenko) Jovo, rođen 1943. Srbin, umro 1943. u zbegu, Kupres (1282031007)
KupresRilićMarić (Pano) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Rilić-šuma (0675017006)
KupresRilićMarić (Stevan) Savo, rođen 1902. Srbin, spaljen 1943. u direktnom teroru, Štrljanice kupr (1282031006)
KupresRilićMarić (Trimun) Bogoljub, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rilić kupres (1282031005)
KupresŠemenovciMarić (Marko) Simo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2502034011)
KupresŠemenovciMarić (Milenko) Boro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Šemenovci (1282033013)
KupresŠemenovciMarić (Miloš) Stojan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Resavci d.vakuf (1282033011)
KupresŠemenovciMarić (Mitar) Stevan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrbas d.vakuf (1282033015)
KupresZanaglinaMarić (Cvijo) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Berlin nemačka (1282032018)
KupresZanaglinaMarić (Đuro) Božo, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1945. nepoznato, Kupres (1282032015)
KupresZanaglinaMarić (Janko) Marko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Kupres-rilić (1282032020)
KupresZanaglinaMarić (Milosav) Lazo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Zanagline-kupre (1282032002)
KupresZanaglinaMarić (Pero) Lazo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zanagline-kupre (1282032004)
KupresZanaglinaMarić (Slavko) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Kupres (1282032016)
KupresZanaglinaMarić (Vlado) Dušan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Kupres (1282032019)
KupresZanaglinaMarić (Vukan) Dragomir, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Kupres (1282032014)
LaktašiDovićiMarić (Ostoja) Savo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Slavonija (1275033021)
LaktašiSlatinaMarić (Lazo) Trivo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1272013018)
LaktašiSlatinaMarić (Trivo) Rade, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1272013019)
LaktašiVeliko BlaškoMarić (Jovo) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, V.blaško (1274025046)
LivnoLivnoMarić (Slavko) Mara, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Koprivnica kod bugojna (5021s00066)
LivnoPotokMarić (Matija) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Tušnica (7006s00306)
LivnoPotokMarić (Matija) Ilinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Tušnica (7006s00307)
LivnoVrbicaMarić (Rista) Milojko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrba (1548096040)
LivnoZastinjeMarić (Milan) Nedeljko, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Zastinje (7006s00354)
LivnoŽabljakMarić (Ilija) Matija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prolog livno (1446031015)
LivnoŽabljakMarić (Matija) Anđelko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prolog livno (1446031018)
LivnoŽabljakMarić (Matija) Savo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Livno (1446031017)
LivnoŽabljakMarić (Milan) Stana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Livno (1446031016)
LivnoŽabljakMarić (Milan) Vida, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jezero livno (1446031023)
LivnoŽabljakMarić (Tošo) Boško, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prolog livno (1446031022)
LopareMirosavciMarić (Ilija) Goja, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (1647021101)
LopareMirosavciMarić (Luka) Đuro, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Mirosavci (1647021092)
LopareMirosavciMarić (Luka) Jefto, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Mirosavci (1647021093)
LopareMirosavciMarić (Pajo) Risto, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dragovo brdo (1647021087)
LopareMirosavciMarić (Pajo) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dragovo brdo (1647021086)
LopareMirosavciMarić (Risto) Cvija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mirosavci (1647021099)
LopareMirosavciMarić (Risto) Milojka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Tobut (0803101064)
LoparePribojMarić (Jovo) Stevo, rođen 1852. Srbin, poginuo 1941. u direktnom teroru, Proboj (1648028035)
LoparePribojMarić (Stevo) Tadija, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u direktnom teroru, Priboj (1648028020)
LjubinjeLjubinjeMarić (Cvjetko) Petra, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ljubinje (2337086003)
MaglajTrbukMarić (Jovo) Nedo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Doboj (1403043005)
MaglajTrbukMarić (Mijat) Stanko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Trbuk (1403043007)
MaglajTrbukMarić (Simo) Simo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Trbuk (1403043006)
ModričaDugo PoljeMarić (Gavro) Savica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dugo Polje (1404010017)
ModričaDugo PoljeMarić (Maksim) Spasoje, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dugo Polje (1404010025)
ModričaDugo PoljeMarić (Spasoje) Gavro, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Dugo Polje (1404010016)
ModričaDugo PoljeMarić (Spasoje) Maksim, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dugo Polje (1404010024)
ModričaDugo PoljeMarić (Vaso) Dane, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Buchenwald (2295041008)
MostarHodbinaMarić (Jovo) Vaso, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. Kod kuće, Hodbina (7013s00544)
MostarHodbinaMarić (Rista) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Mostar (1453018001)
MostarHodbinaMarić (Špira) Cvijeta, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mostar (1453018002)
MostarHodbinaMarić (Vaso) Jovo, rođen 1935. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Mostar (1453018003)
MostarMalo PoljeMarić (Nn) Cvijeta, rođena 1862. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Seljanima (5015s00616)
MostarMalo PoljeMarić (Savo) Trifko, rođen 1863. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029006)
MostarMalo PoljeMarić (Todor) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029021)
MostarMalo PoljeMarić (Todor) Spasoje, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029020)
MostarMalo PoljeMarić (Trifko) Luko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029019)
MostarMalo PoljeMarić (Trifko) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029018)
MostarMalo PoljeMarić (Trifko) Žarko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1454029017)
MostarMostarMarić (Đoko) Žarko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Čapljina (1457052073)
MostarMostarMarić (Jovo) Branko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0859021046)
MostarMostarMarić (Lale) Đoko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1457052072)
MostarMostarMarić (Pero) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. bačen u jamu, Strujići (1456049017)
Mrkonjić GradDonja PeckaMarić (Pavle) Vid, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Donja Pecka (1279030003)
Mrkonjić GradGornja PeckaMarić (Pera) Vido, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, G.pecka (0625166038)
Mrkonjić GradMedna Marić (Dimitrije) Maksim, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sanski most (1277014036)
Mrkonjić GradMedna Marić (Nikola) Ilija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Medna (0672028031)
NašiceBudimciMarić (Danilo) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na zvečevu (2310006070)
NašiceBudimciMarić (Pavle) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (2338109010)
NevesinjeBratačMarić (Jefta) Tripo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jugovići (1460002009)
NevesinjeBratačMarić (Petar) Božo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Bratač (1460002008)
NevesinjeBratačMarić (Savo) Filip, rođen 1900. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Kifino selo (1460002024)
Nova GradiškaBodegrajiMarić (Đuro) Ignjo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pitomača (2321013062)
Nova GradiškaBodegrajiMarić (Petar) Ana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2321013060)
Nova GradiškaBodegrajiMarić (Savo) Stevan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Nemački logor (2321013061)
Nova GradiškaNova GradiškaMarić (Đuro) Rade, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pleternica (0922097016)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Ćiro) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2305025029)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Jevrem) Stanko, rođen 1874. Srbin, zaklan 1944. U direktnom teroru, Opršinac (2327042080)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Jevrem) Stanko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Opatovac (2326038001)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Jevrem) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šuma kod drežni (2327044008)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Petar) Jefto, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, N.gradiška (2327044015)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Petar) Jefto, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2305025012)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Petar) Jela, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi, Opršinac (2327044007)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Petar) Mladen, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Planina krndija (2327044006)
Nova GradiškaOpršinacMarić (Trivun) Simo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Podvrško (2327044005)
Nova GradiškaPoljaneMarić (Andrija) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2328053056)
Nova GradiškaPoljaneMarić (Đuro) Rade, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kod Pleternice (2328053048)
Nova GradiškaPoljaneMarić (Ljubomir) Mićo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2325028031)
Nova GradiškaPoljaneMarić (Vaso) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2325028032)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Avram) Soja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042059)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Đure) Mihajlo, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2597140009)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Ilija) Stevo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ratkovica (2327042103)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Jaćim) Kata, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042102)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Lazo) Mara, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2327042065)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Milan) Ljuba, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042060)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Mojo) Joco, rođen 1896. Srbin, obešen 1943. u zatvoru, Zopatje (2327042098)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Mojo) Vaso, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2327042096)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Nikola) Milka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042099)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Nikola) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Nova gradiška (2327042083)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Pane) Đuro, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kukunjevac Pakr (2327042101)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Petar) Milka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042097)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Petar) Pela, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2327042082)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Proko) Tomo, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2327042073)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Savo) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (2327042066)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Savo) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. u zatvoru, Nova gradiška (2327042062)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Srdjen) Savo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2327042061)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Srđen) Marko, rođen 1882. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Rajić (2326038049)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Stevan) Pane, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2327042100)
Nova GradiškaŠumetlica CerničkaMarić (Tomo) Đuja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2326038048)
Nova GradiškaVrbovljaniMarić (Jakov) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dragalić (0929029019)
Nova GradiškaVrbovljaniMarić (Vlado) Jakov, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2322014013)
Novi GradBosanski NoviMarić (Mićo) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008412)
Novi TravnikBožićiMarić (Mihajlo) Nedeljko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Donja trnova (1666002160)
Novi TravnikBožićiMarić (Mihajlo) Savo, rođen 1865. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Donja trnova (1666002158)
Novi TravnikBožićiMarić (Mihajlo) Vasiljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bjeloševac (1666002159)
Novi TravnikBožićiMarić (Tomo) Čedo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trebova (1666002162)
Novi TravnikBožićiMarić (Tomo) Lela, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Suho Polje (1666002161)
NovskaBairMarić (Dmitar) Petar, rođen 1875. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bair (2560001011)
NovskaDonji RajićMarić (Lazo) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2560006051)
NovskaDonji RajićMarić (Nikola) Ana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2560006046)
NovskaDonji RajićMarić (Nikola) Đukan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2560006045)
NovskaDonji RajićMarić (Nikola) Lazo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2560006047)
NovskaDonji RajićMarić (Nikola) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2560006048)
NovskaDonji RajićMarić (Nikola) Teja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2560006049)
NovskaDonji RajićMarić (Nn) Jula, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. Kod kuće, Donji rajić (5006s00776)
NovskaDonji RajićMarić (Nn) Teodora, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5006s00775)
NovskaDonji RajićMarić (Petar) Boja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2560006050)
NovskaDonji RajićMarić (Savo) Jula, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, D.rajić (2560006043)
NovskaDonji RajićMarić (Stevan) Jovan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, D.rajić (2560006044)
NovskaDonji RajićMarić (Tešo) Mila, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, D.rajić (2560006052)
NovskaDonji RajićMarić (Vaso) Milka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, D.rajić (2560006042)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Cvijeta, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donja dubica (1407001119)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Danica, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donja dubica (1407001123)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Milenko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Donja dubica (1407001121)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Tomo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Donja dubica (1407001122)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Zagorka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dubica (1407001118)
OdžakDonja DubicaMarić (Dušan) Žarko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Donja dubica (1407001120)
OdžakDonja DubicaMarić (Gojko) Stano, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Donja dubica (1407001117)
OdžakDonja DubicaMarić (Teodor) Đuka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dubica (1407001116)
OdžakDonja DubicaMarić (Tomo) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Donja dubica (1407001115)
OrahovicaDuzlukMarić (Nn) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (2340124005)
OrahovicaDuzlukMarić (Pero) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2373033004)
OsijekBijelo BrdoMarić (Đoko) Pero, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nemački logor (2345162046)
OsijekBijelo BrdoMarić (Jerotije) Đoko, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2345162041)
OsijekBijelo BrdoMarić (Pajo) Miloje, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2345162039)
OsijekBijelo BrdoMarić (Pajo) Milutin, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2345162057)
OsijekBijelo BrdoMarić (Rade) Vaso, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Koritna (2345161024)
OsijekBijelo BrdoMarić (Stevan) Drago, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Slavonska Požega (2345162040)
OsijekBijelo BrdoMarić (Živko) Vaso, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2345161020)
OsijekČepinMarić (Miloš) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kod beograda (2330013027)
OsijekOsijekMarić (Milan) Lazar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Stražman (2341145016)
OsijekOsijekMarić (Nn) Aleksandra, rođena 1874. Srpkinja, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Osijek (0867096002)
OsijekPaulin DvorMarić (Nikola) Danilo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Đurđevac (2348184022)
OsijekVišnjevacMarić (Milan) Lazo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Strožeman (2345162018)
OtočacŠkareMarić (Jovo) Buda, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Otočac (2233039056)
PakracBranešciMarić (Petar) Mlađan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Voćin (2150004044)
PakracGornji GrahovljaniMarić (Niko) Jaga, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Španovica (2153016075)
PakracGornji GrahovljaniMarić (Nikola) Ljuban, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bastaji (2153016074)
PakracGornji GrahovljaniMarić (Nikola) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2153016073)
PakracGornji GrahovljaniMarić (Stevan) Pela, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Zailje (2153016071)
PakracPakracMarić (Dragoljub) Stanko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Buđanovci (0931043011)
PakracŠeovicaMarić (Mile) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Papuk (2158036073)
PakracŠeovicaMarić (Mile) Petra, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šeovica (2158036074)
PakracŠeovicaMarić (Nn) Mile, rođen 1889. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Šeovica (2158036072)
PećinciDečMarić (Jovan) Lepoja, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Ruma (0456005061)
PećinciKupinovoMarić (Stevan) Slavko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kupinovo (0457010031)
PećinciSubotišteMarić (Jova) Nenad, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (0543061145)
PećinciSubotišteMarić (Obrad) Živana, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Skela kupinovo (0540054016)
PećinciSubotišteMarić (Živan) Obrad, rođen 1900. Srbin, nestao od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0540054015)
PećinciŠimanovciMarić (Joca) Živan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Šimanovci (0460024027)
PećinciŠimanovciMarić (Predrag) Branko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trnava (0177014006)
PećinciŠimanovciMarić (Predrag) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kladivo (0177014008)
PećinciŠimanovciMarić (Predrag) Živko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lipovac-batrova (0177014007)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Adam) Mirko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022234)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Đuro) Simica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022230)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Jandrija) Luka, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kloštar (2574022222)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Jovan) Anđelija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022224)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Jovan) Mara, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022223)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Jovan) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022228)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Luka) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022221)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Luka) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022220)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornji grabovac (2851028010)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Petar) Ana, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022232)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Petar) Draga, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Grabovci (2574022233)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Petar) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00597)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Savan) Đuro, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022231)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Stanko) Ružica, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022235)
PetrinjaGrabovac BanskiMarić (Stojan) Ružica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022229)
PetrovaradinSremska KamenicaMarić (Jovan) Dragica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Irig (0390052007)
PrijedorDonji OrlovciMarić (Nikola) Ostoja, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1287016017)
PrijedorDonji OrlovciMarić (Novak) Jakov, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šiprage (1287016027)
PrijedorDonji OrlovciMarić (Ostoja) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1287016019)
PrijedorDonji OrlovciMarić (Stojan) Vaskrsija, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Veliko Palančište (1287016024)
PrijedorJarugeMarić (Tome) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Prijedor (1291027075)
PrijedorLjubijaMarić (Mihailo) Radomir, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (0495004032)
PrijedorOmarskaMarić (Aleksa) Dragoljub, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Lušci Palanka (1295052058)
PrijedorOmarskaMarić (Božo) Petra, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Prijedor (0920088040)
PrijedorOmarskaMarić (Đorđija) Gojko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Omarska (7012s00477)
PrijedorOmarskaMarić (Jovo) Stanko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Omarska (1294051004)
PrijedorOmarskaMarić (Kosta) Dragoljub, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Prijedor (1294051038)
PrijedorOmarskaMarić (Kosta) Ostoja, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Omarska (7012s00478)
PrijedorOmarskaMarić (Mikajlo) Trivun, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nikšić (1294051036)
PrijedorOmarskaMarić (Novak) Vaskrsija, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Kozara (1294051037)
PrijedorOmarskaMarić (Obrad) Radovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (7012s00469)
PrijedorOmarskaMarić (Oste) Stanoja, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanska gradiška (1295052029)
PrijedorOmarskaMarić (Rade) Mira, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1294051045)
PrijedorOmarskaMarić (Risto) Bjelan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1294051006)
PrijedorOmarskaMarić (Simeun) Obrad, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1294051099)
PrijedorOmarskaMarić (Simeun) Ratko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1294051100)
PrijedorOmarskaMarić (Stanko) Mile, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1294051002)
PrijedorOmarskaMarić (Stanko) Obrad, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1294051041)
PrijedorOmarskaMarić (Stanko) Simeun, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zenica (1294051003)
PrijedorOmarskaMarić (Stojan) Krstan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1294051044)
PrijedorOmarskaMarić (Stojan) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ivanjska (1294051005)
PrijedorOmarskaMarić (Stojan) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7012s00479)
PrijedorOmarskaMarić (Stojan) Pava, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1294051043)
PrijedorOmarskaMarić (Stojan) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1294051042)
PrijedorOmarskaMarić (Stojić) Milovan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1294051047)
PrijedorOmarskaMarić (Stojić) Mira, rođena 1913. Srpkinja, poginula 1942. U direktnom teroru, Omarska (1294051046)
PrijedorOmarskaMarić (Stojić) Zorka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1294051048)
PrijedorOmarskaMarić (Vaskrsije) Milka, rođena 1939. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Omarska (0920088057)
PrijedorOmarskaMarić (Vuk) Stanko, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1294051040)
PrijedorSaničaniMarić (Stojan) Stevo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Hrgari,bihać (1298066033)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Janko) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Veliko Palančište (1548096003)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Laza) Stoja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Veliko Palančište (1296057177)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Brane, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (1296057181)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Draginja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (7012s00104)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Dragoja, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (7012s00108)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (1296057182)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (1296057180)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1296057179)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Neđo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (7012s00107)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Lazo) Stoja, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (5108s01163)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Mile) Petra, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1296057178)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Mitar) Stoja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (5108s01081)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Nikola) Ilinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Veliko Palančište (1548096006)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Nikola) Ostoja, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Veliko Palančište (1548096005)
PrijedorVeliko PalančišteMarić (Sime) Petra, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Veliko Palančište (1548096004)
PrnjavorDrenovaMarić (Ostoja) Rade, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prnjavorski odred (1302015001)
PrnjavorMujinciMarić (Mika) Jelisije, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Prnjavor (1303038001)
PrnjavorPrnjavorMarić (Jandrija) Bogdan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (0771027001)
RogaticaBuloziMarić (Božo) Trifko, rođen 1889. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Laze (1533088007)
RogaticaBuloziMarić (Đorđo) Jovo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banjek (1499168003)
RogaticaBuloziMarić (Milan) Vlado, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bulozi (1533088009)
RogaticaBuloziMarić (Trivko) Božo, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bulozi (1533088006)
RudoZarbovinaMarić (Toda) Novica, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Foča (1501170001)
RudoZlatariMarić (Todo) Zorka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Nepoznato (7013s00714)
RumaRumaMarić (Maksa) Stana, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0531007014)
RumaRumaMarić (Nn) Slavka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s01108)
RumaRumaMarić (Nn) Slobodan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s01109)
Sanski MostBrdariMarić (Jovo) Ilija, rođen 1900. Srbin, nestao od Nemaca 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (1311045027)
Sanski MostBrdariMarić (Jovo) Jovo, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u masovnom pokolju, Brdari (1311045025)
Sanski MostBrdariMarić (Jovo) Savo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stari majdan (1311045026)
Sanski MostKijevoMarić (Cvijo) Mirko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, S.most (1313055027)
Sanski MostKijevoMarić (Cvijo) Mitar, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, S.most (1313055028)
Sanski MostSasinaMarić (Niko) Anđa, rođena 1896. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1312051002)
Sanski MostTomina Marić (Vučen) Trivo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (0431031026)
Sarajevo CentarSarajevoMarić (Danilo) Antun, rođen 1896. Crnogorac, poginuo 1945. U NOBu, Gospić (0925004012)
Sarajevo CentarSarajevoMarić (Krsto) Cvijeta, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Bioče (0802095061)
Sarajevo CentarSarajevoMarić (Risto) Ljubomir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Novo mjesto (1591006051)
Sarajevo NovoAhatovićiMarić (Đorđo) Zoranka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Uhotići (1494001025)
Sarajevo NovoAhatovićiMarić (Todo) Vidoje, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Ahmovići (1494001024)
Sarajevo NovoSarajevoMarić (Mićo) Stjepan, rođen 1912. Srbin, ubijen od Italijana 1942. U logoru, Prevlaka kod herceg novog (1460002007)
SisakCrkveni BokMarić (Stojan) Živko, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2584050300)
SisakMala PaukovaMarić (Simo) Gojko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Sisak (2595123001)
Skender VakufKostićiMarić (Spasoje) Jovan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Fojnica (1317004002)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Adam) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125012)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Čedo) Borislav, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00549)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Đuro) Dobrila, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125018)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Ignjo) Draginja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125011)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Ilija) Anka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383125013)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Ilija) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00310)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Ilija) Svetislav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00556)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Josip) Ana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00307)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Josip) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2408041012)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Milan) Dragan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383125010)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Milan) Radojka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125007)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Milan) Velinka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125008)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Mirko) Milka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2408041010)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Mirko) Milka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125019)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Momčilo) Ljuba, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125004)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Momčilo) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125003)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Nn) Ana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2408041011)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Nn) Draga, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00308)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Nn) Kata, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383125006)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Nn) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00309)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Nn) Tešo, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00311)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Petar) Ana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1945. Na prinudnom radu, Dobrogošće (2383125014)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Petar) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2383125009)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Sovro) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2383125015)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Stanko) Jela, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125017)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Svetozar) Mileva, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125005)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Vaso) Ljubica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383125016)
Slavonska PožegaDobrogošćeMarić (Vaso) Mila, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383125002)
Slavonski BrodSlavonski Brod Marić (Ćiro) Bogoljub, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2390033003)
Slavonski BrodSlavonski Brod Marić (Ćiro) Desanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2390033001)
Slavonski BrodSlavonski Brod Marić (Ćiro) Teodor, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sl. brod (2390033002)
SlunjHrvatski BlagajMarić (Simo) Pavle, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (2216102005)
SlunjMaljevacMarić (Janko) Mila, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Livno (2246027096)
SlunjMaljevacMarić (Mile) Stana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Maljevac (2246027095)
SlunjMaljevacMarić (Savo) Janko, rođen 1881. Srbin, umro 1942. u NOBu, Ravna dobina (2246027094)
SokolacČavarineMarić (Jevto) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rogatica (1580020003)
SokolacČavarineMarić (Jevto) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Romanija (1580020002)
SokolacČavarineMarić (Jovo) Manolja, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čavarine (1580020006)
SokolacČavarineMarić (Kosta) Mitar, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čavarine (1580020004)
SokolacČavarineMarić (Kosta) Spasoje, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vučevo.c.gora (1580020005)
SokolacČavarineMarić (Manolja) Jelka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čavarine (1580020008)
SokolacČavarineMarić (Milovan) Aleksa, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Čavarine (1580020027)
SokolacČavarineMarić (Mišo) Jovo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Romanija (1580020011)
SokolacČavarineMarić (Simo) Jevto, rođen 1875. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Goražde (1580020001)
SokolacČavarineMarić (Stjepan) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rogatica (1580020009)
SokolacČavarineMarić (Stjepan) Rajko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rogatica (1580020010)
SokolacČavarineMarić (Stjepan) Rosa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čavarine (1580020007)
SokolacČitluciMarić (Ilija) Đuka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Vlasenica.h.pje (1580021005)
SokolacMargetićiMarić (Gavro) Mijat, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Margetići (1581032018)
SokolacMargetićiMarić (Lazo) Joka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Margetići (1581032017)
SokolacMargetićiMarić (Mijat) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Margetići (1581032019)
SokolacSijerciMarić (Pero) Jovan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (1581029022)
SokolacSijerciMarić (Pero) Obrad, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sijerci (1581029028)
SokolacSmrtićiMarić (Nikola) Krsta, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Raketnica-rogat (1581025016)
SokolacŠenkovićiMarić (Arse) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Stambolčić (1580023010)
SokolacŠenkovićiMarić (Luka) Krsta, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (1580023011)
SrbacSrbacMarić (Tomo) Ostoja, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prnjavor (1323010019)
SrbacSrđevićiMarić (Lazar) Dragoljub, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ljubić Prnjavor (1324024016)
Sremska MitrovicaKuzminMarić (Đorđe) Ivan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lopare-bosna (0596048023)
Sremska MitrovicaKuzminMarić (Nedeljko) Dragutin, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kuzmin (0596048027)
Sremska MitrovicaKuzminMarić (Stevan) Dobrivoj, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u logoru, Morović (0596048037)
Sremska MitrovicaLaćarakMarić (Kuzman) Saveta, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0594033015)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Drago) Panta, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Grabovo (0593018050)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Drago) Rade, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0593018051)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Dušan) Radmila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Nepoznato (6002s00516)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Đoka) Ivan, rođen 1897. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0599057010)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Đoka) Proka, rođen 1893. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0599057121)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Gavra) Slavica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Bosna (6002s00552)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Ilija) Draga, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nep (0593018049)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Ilija) Dušan, rođen 1901. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Srem mitrovica (0673003040)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Ivan) Kosta, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ležimir (0599057011)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Jovan) Lazar, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Sremska mitrovic (6002s00600)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Jovan) Marko, rođen 1897. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0599057002)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Jovan) Milorad, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Sremska mitrovica (6002s00599)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Jovan) Uroš, rođen 1892. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0599057120)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Jovan) Živan, rođen 1891. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sremska mitrovica (0598054041)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Ljubomir) Vasilije, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Sremska mitrovica (6002s00601)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Marko) Jovan, rođen 1921. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0599057003)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Miloš) Georg, rođen 1880. Srbin, zaklan od ustaša 1942. Kod kuće, Ležimir (6002s00472)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Miloš) Ljubomir, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U crkvi, Ležimir (6002s00493)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Nn) Julijana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Ležimir (6002s00471)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Proka) Sofija, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Vlasenica (0599057122)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Toša) Gavra, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0592013027)
Sremska MitrovicaLežimir Marić (Živan) Mitar, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sremska mitrovica (0598054042)
Sremska MitrovicaManđelosMarić (Nn) Aleksa, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Manđelos (0599059125)
Sremska MitrovicaMartinciMarić (Aleksa) Uroš, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Vinkovci (0595039010)
Sremska MitrovicaMartinciMarić (Mijo) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (AM00s01106)
Sremska MitrovicaMartinciMarić (Nn) Uroš, rođen 1840. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s01110)
Sremska MitrovicaSremska MitrovicaMarić (Milan) Pera, rođen 1924. Srbin, umro 1944. nepoznato, Sre.mitrovica (0591002020)
Sremska MitrovicaSremska MitrovicaMarić (Nn) Ljubica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s01107)
Stara PazovaVojkaMarić (Rade) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šimanovci (0611080018)
Stara PazovaVojkaMarić (Rade) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Jasenovac (0611080019)
Stara PazovaVojkaMarić (Veljko) Teodor, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Vojka (0608047005)
Stara PazovaVojkaMarić (Živan) Stevan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, G. milanovac (0608049013)
StolacStolac Marić (Nn) Branka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0011378)
StolacStolac Marić (Nn) Danka, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011379)
StolacStolac Marić (Nn) Lada, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011380)
StolacStolac Marić (Pero) Dragan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ljubinje (1469031033)
ŠekovićiAkmačićiMarić (Cvijetin) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Akmačići (1657001002)
ŠekovićiAkmačićiMarić (Nenad) Cvijetin, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Akmačići (1657001004)
ŠekovićiAkmačićiMarić (Nikola) Nenad, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Akmačići (1657001005)
ŠekovićiAkmačićiMarić (Pero) Gospava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Akmačići (1657001001)
ŠekovićiAkmačićiMarić (Todor) Sretko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mijahlovići (1657001003)
ŠekovićiPapraćaMarić (Todor) Savka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, G.brainci (0946052003)
ŠekovićiPobedarjeMarić (Sretko) Rado, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Crvena stjena (1658019014)
ŠekovićiŠekovićiMarić (David) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šekovići (1609004025)
ŠekovićiŠekovićiMarić (Dimitrije) David, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šekovići (1609004023)
ŠekovićiŠekovićiMarić (Jovan) Velimir, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Laparde,zvornik (1661021030)
ŠekovićiŠekovićiMarić (Nn) Obrenija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Šekovići (1609004024)
ŠekovićiŠekovićiMarić (Velimir) Miladin, rođen 1935. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Šekovići (1661021031)
ŠidAdaševciMarić (Proka) Toma, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Adaševci (0662041001)
ŠidŠidMarić (Pero) Đoko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Sremska mitrovica (0394068013)
ŠipovoĐukićiMarić (Pero) Radojka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grbavica (1319011027)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Đuro) Rade, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (1319010059)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Gnjatija) Jovanka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornji mujdžići (1319010061)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Jovo) Stevan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Čađevica (1319010025)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Ostoja) Jela, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornji mujdžići (1319010064)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Ostoja) Ruža, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornji mujdžići (1319010062)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Ostoja) Simo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornji mujdžići (1319010063)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Ostoja) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornji mujdžići (1319010065)
ŠipovoGornji MujdžićiMarić (Risto) Sava, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornji mujdžići (1319010060)
ŠipovoGrbavicaMarić (Ile) Mara, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (1319011029)
ŠipovoGrbavicaMarić (Ile) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (1319011028)
ŠipovoGrbavicaMarić (Ile) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (1319011030)
ŠipovoGrbavicaMarić (Krstan) Desanka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Grbavica (0275036035)
ŠipovoGrbavicaMarić (Simo) Mladen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (0275036036)
ŠipovoGrbavicaMarić (Simo) Savko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (0275036038)
ŠipovoGrbavicaMarić (Simo) Vaskrsije, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grbavica (0275036037)
ŠipovoGrbavicaMarić (Tošo) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grbavica (1319011026)
ŠipovoMočiociMarić (Manojlo) Rosa, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Crna gora (1320019015)
TravnikMudrikeMarić (Aleksa) Nedo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1584007010)
TravnikMudrikeMarić (Aleksa) Sekula, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1584007004)
TravnikMudrikeMarić (Anđelo) Bogdan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mudrike (1584007006)
TravnikMudrikeMarić (Dušan) Vasko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Busovača (1584007003)
TravnikMudrikeMarić (Jovo) Đorđo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Teslić (1584007012)
TravnikMudrikeMarić (Marko) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1584007015)
TravnikMudrikeMarić (Simo) Vaso, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1584007005)
TravnikMudrikeMarić (Stanko) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Mudrike (1584007007)
TravnikŠišavaMarić (Jovo) Ilija, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vinacjajce (1584008009)
TravnikŠišavaMarić (Jovo) Ljubo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vinac-jajce (1584008006)
TravnikŠišavaMarić (Mitar) Pera, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kod travnika (0443034008)
TravnikŠišavaMarić (Mitar) Pero, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod travnika (1584008005)
TravnikTravnik Marić (Bogdan) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Beograd (1584019022)
TravnikTravnik Marić (Boško) Branko, rođen 1924. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Beograd (1584018002)
TravnikTravnik Marić (Nikola) Miroslav, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1603025009)
TravnikVitovljeMarić (Jovan) Aleksa, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585032011)
TravnikVitovljeMarić (Nikola) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585032036)
TravnikVitovljeMarić (Nikola) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585032012)
TravnikVitovljeMarić (Stevo) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Božikovac (1585032033)
TrebinjeBijogradMarić (Lazo) Špiro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u direktnom teroru, Trebinje (1471027001)
TrebinjeGomiljaniMarić (Mićan) Rade, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kokorina kod ga (1470014002)
TrebinjeProsjekMarić (Stevan) Vlado, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gradina,čapljin (1473126001)
TrebinjeStrujićiMarić (Luka) Mladen, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gacko (1474163008)
TrebinjeStrujićiMarić (Pero) Jovan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Ljubinja (5015s01167)
TrebinjeStrujićiMarić (Voislav) Molorad, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Trst (1474163006)
TrebinjeStrujićiMarić (Voislav) Rajko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nevesinje (1474163005)
TrebinjeTrebinjeMarić (Toma) Spasa, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Trebinje (0857004010)
TuzlaTuzlaMarić (Mihailo) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Pag (1661021064)
UgljevikKorenita Marić (Blagoje) Simo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Kraljevo (1667003031)
Velika KladušaBosanska BojnaMarić (Rade) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (0133011143)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Đuro) Kći, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Crvarevac (1378014068)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Đuro) Kći, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Crvarevac (1378014069)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Đuro) Kći, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Crvarevac (1378014070)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Nn) Đuro, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378014066)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Nn) Rade, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378014084)
Velika KladušaCrvarevacMarić (Nn) X(đure ž.), rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1378014067)
Velika KladušaGradinaMarić (Đuran) Janja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gradina kod jasenovca (1374007100)
Velika KladušaGradinaMarić (Ilija) Anđa, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007096)
Velika KladušaGradinaMarić (Jovan) Mile, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1374007101)
Velika KladušaGradinaMarić (Jovo) Slavko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007098)
Velika KladušaGradinaMarić (Mile) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007099)
Velika KladušaGradinaMarić (Rade) Milkan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1374007097)
Velika KladušaŠiljkovačaMarić (Simo) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šiljkovača (1377012089)
Velika KladušaZborišteMarić (Đurđe) Janja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013276)
Velika KladušaZborišteMarić (Ilija) Anđa, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013284)
VinkovciLipovacMarić (Ivan) Jelena, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2412087031)
VinkovciLipovacMarić (Nikola) Ilija, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2412087030)
VinkovciOstrovoMarić (Glišo) Sofija, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Pčelići (2406027034)
VukovarTrpinjaMarić (Stevan) Branko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trpinja (2422058022)
Zagreb TrešnjevkaZagreb DioMarić (Savo) Ratko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (2842012013)
ZavidovićiPodvolujakMarić (Dujko) Đorđe, rođen 1892. Srbin, ubijen od Muslima 1942. bačen u reku, Krivaja (5022s00320)
ZavidovićiPodvolujakMarić (Dujko) Đorđe, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krivaja (1418045006)
ZavidovićiPodvolujakMarić (Đorđe) Marko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Omerove vode (5022s00319)
ZavidovićiPodvolujakMarić (Stojan) Grozda, rođena 1931. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Podvolujak (7035s00429)
ZemunUgrinovciMarić (Milan) Dragoljub, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Batajnica (0931043010)
ZenicaBukovicaMarić (Ilija) Ilija, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1607136004)
ZenicaBukovicaMarić (Nikola) Ilko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Begov han (1607136001)
ZenicaBukovicaMarić (Savo) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bukovica (1607136005)
ZenicaMutnicaMarić (Jovo) Pero, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kakanj (1606072002)
ZenicaZenicaMarić (Mićo) Tomo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Donji drežanj (1460002006)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *