Martinovići, Glina

Muzej žrtava genocida u Beogradu:

 

Arbutina (Janko) Ilija, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2595119010)

Arbutina (Janko) Jovan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029074)

Arbutina (Janko) Stojan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Žirovac (2538029076)

Arbutina (Jovan) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029079)

Arbutina (Jovan) Jovan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vagović (2538029075)

Arbutina (Kuzman) Kuzman, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Glina (1126005054)

Arbutina (Nn) Marko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Petrinja (7036s00815)

Arbutina (Nn) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Petrinja (7036s00814)

Arbutina (Nn) Miljka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029078)

Arbutina (Nn) Miljkan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Petrinja (7036s00813)

Arbutina (Petar) Ana, rođena 1896. Srpkinja, nestala 1943. u NOBu, Žirovac (0289027017)

Arbutina (Petar) Mile, rođen 1938. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Žirovac (0289027016)

Arbutina (Stanko) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029072)

Arbutina (Stanko) Mara, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029073)

Arbutina (Stanko) Stanko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029071)

Arbutina (Stanko) Stanko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Buzetina (0388026011)

Arbutina (Stojan) Jovan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029077)

Arbutina (Stojan) Julika, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Drvar (7036s00812)

Arbutina (Stojan) Kuzman, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029070)

Arbutina (Stojan) Miljkan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Drvar (7036s00811)

Arbutina (Tanasije) Boško, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2538029080)

Arbutina (Tanasije) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2538029081)

Arbutina (Tanasije) Janja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Martinovići (0289027018)

Bila (Đuro) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (2538029061)

Bila (Gligo) Stanko, rođen 1927. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Martinovići (7036s00809)

Bila (Janko) Nikola, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Martinovići (2538029056)

Bila (Nikola) Gligo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (2538029052)

Bila (Nikola) Stojan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Krupa (2538029053)

Bila (Stevan) Kata, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029054)

Bila (Stevan) Ružica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029055)

Božić (Đuro) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Korapnović (2538029033)

Božić (Mićo) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (2538029034)

Božić (Mićo) Mirko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Drvar (2538029035)

Božić (Nikola) Mile, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kumrovi (2538029032)

Božić (Nikola) Stanko, rođen 1900. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Beograd (2578031033)

Božić (Petar) Vasilj, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Martinovići (7036s00810)

Božić (Stanko) Stojan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Crna gora (2578031034)

Brkić (Antanasije) Marija, rođena 1887. ostalo, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinović (0295007021)

Brkić (Janko) Kata, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kameniti most (2538029049)

Brkić (Stojan) Anđelija, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kameniti most (2538029048)

Brkić (Stojan) Mika, rođena 1913. ostalo, ubijena 1942. u direktnom teroru, Martinović (0295007022)

Brkić (Stojan) Vasan, rođen 1915. ostalo, ubijen 1941. u direktnom teroru, M. gradac (0295007020)

Galić (Đuro) Evica, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029025)

Galić (Mile) Stana, rođena 1862. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029023)

Galić (Nikola) Ana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (0877048045)

Galić (Nn) Evica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Martinovići (2538029026)

Galić (Nn) Kata, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bosna (2538029027)

Galić (Stojan) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ljeskovac (2538029024)

Marić (Janko) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Prekaja (2538029007)

Marić (Janko) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vaganac-slunj (0020036045)

Marić (Jovan) Janko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0932050022)

Marić (Jovan) Janko, rođen 1922. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2538029017)

Marić (Jovan) Miladin, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, B.grabovac (2538029005)

Marić (Jovan) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Veliki gradac (0932050023)

Marić (Jovan) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drenovo (2851038002)

Marić (Jovan) Sofija, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma šamarica (0020036043)

Marić (Jovan) Zorka, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma šamarica (0020036044)

Marić (Mićo) Adam, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Volinja (2538029015)

Marić (Mićo) Kata, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029016)

Marić (Mićo) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ripački klanac (2538029014)

Marić (Milan) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Labrenica (2851038003)

Marić (Mile) Evica, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Bosna (2538029010)

Marić (Miloš) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosna (2538029012)

Marić (Nikola) Evica, rođena 1894. ostalo, poginula od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (2534017050)

Marić (Nikola) Janja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kraljevčani (2538029011)

Marić (Nikola) Mile, rođen 1916. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Glina (2538029013)

Marić (Savo) Stojan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Maja (2538029009)

Marić (Stanko) Stoja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Jabukovac (5005s00267)

Marić (Stanko) Stoja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029006)

Marić (Stojan) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gralovac (2538029001)

Martinović (Adam) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Martinovići (0462011037)

Martinović (Adam) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Martinovići (5015s00131)

Martinović (Arsenije) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029041)

Martinović (Đuro) Ana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2538029044)

Martinović (Đuro) Draga, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Žirovac (7036s00826)

Martinović (Đuro) Draga, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Drvar (7036s00822)

Martinović (Đuro) Joka, rođena 1861. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Korjenica (2538029019)

Martinović (Đuro) Julika, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Žirovac (7036s00825)

Martinović (Đuro) Stevan, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Žirovac (7036s00827)

Martinović (Ilija) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Strašnik (2534015007)

Martinović (Ilija) Ljuban, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2538029040)

Martinović (Ilija) Milan, rođen 1941. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2534015013)

Martinović (Janko) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Martinovići (2534016145)

Martinović (Janko) Dragan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2534016146)

Martinović (Janko) Evica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (2538029002)

Martinović (Janko) Milutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2534016119)

Martinović (Janko) Ružica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029030)

Martinović (Janko) Stanko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029036)

Martinović (Janko) Vasilj, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Prozor (2534016114)

Martinović (Jovan) Draginja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029067)

Martinović (Jovan) Evica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029066)

Martinović (Jovan) Manda, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Martinovići (2538029031)

Martinović (Jovan) Simo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2538029028)

Martinović (Jovan) Vlado, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Žirovac (7036s00823)

Martinović (Juje) Joka, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Planina kapela (0916065027)

Martinović (Kuzman) Stojan, rođen 1868. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, V.gradac (2538029060)

Martinović (Luka) Gligo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029050)

Martinović (Luka) Janja, rođena 1876. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Prekaje-dvor (2534015006)

Martinović (Mile) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Veljun (2538029059)

Martinović (Mile) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029008)

Martinović (Mile) Petar, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2538029065)

Martinović (Mile) Stevan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2534015008)

Martinović (Mile) Stojan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komorovo (2538029063)

Martinović (Miloš) Luka, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029018)

Martinović (Nikola) Joka, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kod grahova (2534015009)

Martinović (Nikola) Mile, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Moščinica (2538029003)

Martinović (Nikola) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Martinovići (0462011038)

Martinović (Nn) Ana, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Petrinja (7036s00830)

Martinović (Nn) Draginja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (5005s00449)

Martinović (Nn) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Petrinja (7036s00829)

Martinović (Nn) Julika, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Petrinja (7036s00828)

Martinović (Pavle) Arsenije, rođen 1865. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029042)

Martinović (Petar) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Martinovići (2538029064)

Martinović (Petar) Jovan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029029)

Martinović (Petar) Julika, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (0462011041)

Martinović (Petar) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (0462011042)

Martinović (Petar) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (0462011043)

Martinović (Petar) Miljka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Lapac (2538029004)

Martinović (Petar) Nikola, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029038)

Martinović (Petar) Petar, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u NOBu, Martinovići (2530002053)

Martinović (Petar) Sava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Martinovići (0462011040)

Martinović (Petar) Stojan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2598147017)

Martinović (Pilip) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Martinovići (5005s00447)

Martinović (Simo) Jovan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029021)

Martinović (Stanko) Evica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Martinovići (0462011039)

Martinović (Stanko) Janko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029037)

Martinović (Stanko) Julika, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kameniti most (2538029046)

Martinović (Stanko) Nikola, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029020)

Martinović (Stanko) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029057)

Martinović (Stevan) Anka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (5005s00448)

Martinović (Stevan) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drenovac banski (7036s00819)

Martinović (Stevan) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (7036s00817)

Martinović (Stevan) Draga, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Drenovac banski (7036s00821)

Martinović (Stevan) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (7052s00077)

Martinović (Stevan) Marija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (7052s00078)

Martinović (Stevan) Miljko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Martinovići (7036s00816)

Martinović (Stevan) Mira, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Drenovac banski (7036s00820)

Martinović (Stevan) Mirko, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosansko grahovo (2534015011)

Martinović (Stevan) Nikola, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Blinski kut (2534017034)

Martinović (Stevan) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Bijelnik (2538029051)

Martinović (Stevan) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosansko grahovo (2534015012)

Martinović (Stevan) Stevan, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Livno (7036s00824)

Martinović (Stevan) Stojan, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Drvar (7036s00818)

Martinović (Stevan) Stojan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u zbegu, Šuma kapela (7052s00076)

Martinović (Stevo) Sofija, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029022)

Martinović (Stojan) Evica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Martinovići (2538029039)

Martinović (Stojan) Mile, rođen 1898. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Glina (2538029058)

Martinović (Stojan) Stevan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2538029062)

Martinović (Tanasije) Ana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029043)

Martinović (Tanasije) Stanko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Martinovići (2538029045)

Martinovići (Stanko) Evica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Martinovići (5005s00450)

Rajković (Petar) Adam, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Martinovići (2538029069)

Rajković (Stanko) Stojan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (2538029068)

 

P.S. Martinovići su 1931g imali 634s, 1948g 499s, 1991g 290s, a 2011g 71s.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *