Павлице страдале у НДХ

BihaćBihaćPavlica (Mane) Milovan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ilirska bistrica (0572030013)
Bosanska DubicaČelebinciPavlica (Jovo) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1154018080)
Bosanska DubicaČelebinciPavlica (Milan) Dragutin, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1154018082)
Bosanska DubicaČelebinciPavlica (Milan) Rajko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00091)
Bosanska KrupaHašaniPavlica (Mile) Marko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (0445060023)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Đuro) Mirko, rođen 1938. Srbin, umro od gladi 1943. U zbegu, Bosna (7036s00847)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Ilija) Stevan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Drenovac banski (2533014050)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Jovo) Adam, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, M. gradac (2533014044)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Mile) Eva, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. Kod kuće, Drenovac banski (7036s00844)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Nikola) Milica, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi, Crkvine (2533014045)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Nn) Jelica, rođena 1890. Srpkinja, poginula od ustaša 1943. prilikom borbi, Bojna glina (2533014035)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (S.) Mišo, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Drenovac banski (7036s00846)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (S.) Stanko, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1944. Kod kuće, Drenovac banski (7036s00845)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stanko) Jovan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, 7. banij. diviz. (2533014043)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stanko) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 7. bani. diviz. (2533014036)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stanko) Mile, rođen 1939. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi, Drenovac banski (2533014046)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stevan) Petar, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Drenovac banski (2533014051)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stevan) Stanko, rođen 1927. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Drenovac banski (7036s00849)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Stojan) Nikola, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2534015014)
GlinaDrenovac BanskiPavlica (Tanasije) Pavle, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Sutjeska (0532013025)
GlinaMajske PoljanePavlica (Ilija) Jovan, rođen 1890. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2341143009)
GlinaMajske PoljanePavlica (Ilija) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u crkvi, Glina u crkvi (2341143011)
GlinaMajske PoljanePavlica (Jovan) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod ksotajnice (2341143010)
GlinaMajske PoljanePavlica (Mile) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Prekopa, glina (2536024173)
GlinaMajske PoljanePavlica (Mile) Slavko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Prekopa, glina (2536024172)
GlinaMajske PoljanePavlica (Vujo) Mile, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2536024171)
GospićDonji KosinjPavlica (Petar) Dušan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 1 bataljon vuksana (2199027070)
GospićPočiteljPavlica (Dane) Branko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2199027022)
GospićPočiteljPavlica (Dane) Dmitar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kamenskik (2199027023)
GospićPočiteljPavlica (Jovo) Nikola, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2199027015)
GospićPočiteljPavlica (Milan) Jovan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Počitelj, gospić (7037s00462)
GospićPočiteljPavlica (Milan) Ljuba, rođena 1931. Srpkinja, poginula 1943. nepoznato, Počitelj, gospić (2199027073)
GospićPočiteljPavlica (Milan) Mara, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1943. nepoznato, Počitelj, gospić (2199027072)
GospićPočiteljPavlica (Nikola) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2199027014)
GospićPočiteljPavlica (Nikola) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bijeli Potok (2199027020)
GospićPočiteljPavlica (Nikola) Miljan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dalmacija (2199027021)
GospićPočiteljPavlica (Nn) Soka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Počitelj (0933059010)
GospićPočiteljPavlica (Rade) Milan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2199027074)
GospićPočiteljPavlica (Tomo) Nikola, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2199027016)
GračacGornja PločaPavlica (Budo) Maksim, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Gornja Ploča (5007s00272)
GračacGornja PločaPavlica (Đuro) Buda, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00571)
GračacGornja PločaPavlica (Đuro) Mile, rođen 1932. Srbin, od zaostale mine 1944. Kod kuće, Gornja Ploča (7031s00570)
GračacGornja PločaPavlica (Jovan) Boja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00570)
GračacGornja PločaPavlica (Jovo) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen od četnika 1941. Kod kuće, Ploča (0429011005)
GračacGornja PločaPavlica (Marko) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (7031s00568)
GračacGornja PločaPavlica (Marko) Darinka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (7031s00569)
GračacGornja PločaPavlica (Marko) Miloš, rođen 1883. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Gospić (0394061005)
GračacGornja PločaPavlica (Mile) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00573)
GračacGornja PločaPavlica (Miloš) Mane, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gornja Ploča (0394061007)
GračacGornja PločaPavlica (Miloš) Stevo, rođen 1923. Srbin, poginuo od četnika 1941. u NOBu, Ploča (0394061006)
GračacGornja PločaPavlica (Nikola) Anica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00569)
GračacGornja PločaPavlica (Nikola) Milan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Mogarić (0429010046)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Anka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021193)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Boja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od četnika 1941. u direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021191)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Bude, rođen 1880. Srbin, ubijen od četnika 1942. U direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021129)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Dane, rođen 1866. Srbin, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Ploča (2206021005)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Đurađ, rođen 1864. Srbin, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021003)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Đuro, rođen 1910. Srbin, poginuo od četnika 1941. U NOBu, Gornja Ploča (2206021130)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (2206021192)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Ilija, rođen 1911. Srbin, poginuo od četnika 1941. U NOBu, Gornja Ploča (2206021131)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Ilija, rođen 1918. Srbin, poginuo od četnika 1941. U NOBu, Gornja Ploča (2206021136)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Jovica, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (2206021135)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrbac medak (2206021137)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od četnika 1944. u direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021132)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Marija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Gornja Ploča (2206021133)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Mićo, rođen 1933. Srbin, ubijen od četnika 1945. nepoznato, Gornja Ploča (2206021189)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od četnika 1942. U direktnom teroru, Gornja Ploča (2206021134)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Mile, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2206021138)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od četnika 1941. u direktnom teroru, Ploča (2206021007)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Smilja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od četnika 1941. u direktnom teroru, Ploča (2206021006)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Soka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Logor (2206021139)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Soka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od četnika 1941. u direktnom teroru, Ploča (2206021008)
GračacGornja PločaPavlica (Nn) Stevo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2206021190)
GračacGornja PločaPavlica (Petar) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja Ploča (7031s00767)
GračacGornja PločaPavlica (Rade) Trifun, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00575)
GračacGornja PločaPavlica (Rade) Trifun, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2521208002)
GračacGornja PločaPavlica (Spasoje) Smiljana, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00574)
GračacGornja PločaPavlica (Steva) Đuro, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (5007s00572)
GračacKikPavlica (Miloš) Dane, rođen 1929. Srbin, poginuo od Italijana 1943. prilikom bombardovanja, Debeljača (7031s00571)
GračacKikPavlica (Miloš) Mane, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornja Ploča (7031s00572)
GračacKikPavlica (Miloš) Stevo, rođen 1919. Srbin, poginuo od četnika 1941. u NOBu, Ploča (0429013075)
GračacRudopolje BruvanjskoPavlica (Todor) Božo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Komić-udbina (2205017014)
IrigGrgetegPavlica (Stevan) Marinko, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u zatvoru, Srem.karlovci (0180033021)
KorenicaKomićPavlica (Ćiro) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Komić (0019016022)
KorenicaKomićPavlica (Dane) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Poljice (2256033090)
KorenicaKomićPavlica (Dane) Zorka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Poljice (2256033091)
KorenicaKomićPavlica (Dmitar) Dane, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Gračac (5005s00790)
KorenicaKomićPavlica (Dmitar) Rade, rođen 1895. Srbin, umro 1943. u NOBu, Komić (2256033016)
KorenicaKomićPavlica (Luka) Milka, rođena 1893. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Komić (2256033017)
KorenicaKomićPavlica (Mane) Jeka, rođena 1894. Srpkinja, poginula od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Poljice (2256033089)
KorenicaKomićPavlica (Marko) Deva, rođena 1861. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Komić (2256033018)
KorenicaKomićPavlica (Mile) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2256033035)
KorenicaKomićPavlica (Mile) Vaso, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2256033033)
KorenicaKomićPavlica (Mitar) Dane, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Udbina (0019023001)
KorenicaKomićPavlica (Nikola) Bogdan, rođen 1927. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Komić (7031s01556)
KorenicaKomićPavlica (Nikola) Rade, rođen 1932. Srbin, poginuo 1943. u zbegu, Bosna (2256033037)
KorenicaKomićPavlica (Rade) Anđa, rođena 1895. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Komić (2256033015)
KorenicaKomićPavlica (Špiro) Stevo, rođen 1862. Srbin, umro od ustaša 1944. U NOBu, Poljice (2256033088)
KorenicaKomićPavlica (Vaso) Mile, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Komić (2256033034)
KorenicaKomićPavlica (Vujo) Mara, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2256033032)
KorenicaUdbinaPavlica (Jovo) Petar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gračac (0932050045)
KorenicaUdbinaPavlica (Špiro) Dane, rođen 1886. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Udbina (0862046003)
KupresDonje RavnoPavlica (Boro) Dete, rođeno 1943. Srbin, ubijeno od Muslima 1944. u direktnom teroru, Donje ravno (9999s99619)
KupresGornje RavnoPavlica (Lazo) Mihajlo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gradina-ravno (0548003031)
KupresMušićPavlica (Cvijo) Sreto, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Fojnica (1282023004)
KupresMušićPavlica (Jevto) Lazo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mušić kupres (1282023003)
KupresMušićPavlica (Lazo) Simo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mušić kupres (1282023002)
KupresMušićPavlica (Trimun) Pavo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brdo kod mušića (1282023001)
KupresRilićPavlica (Niko) Aleksa, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kupres (1282031033)
MetkovićPločePavlica (Marko) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Ploče (5015s00413)
MetkovićPločePavlica (Marko) Darinka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Ploče (5015s00414)
MetkovićPločePavlica (Miloš) Mane, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Ploče (5015s00415)
OgulinJosipdolPavlica (Jovan) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5007s00072)
OgulinPlaškiPavlica (Ilija) Dane, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Plaški (0933061009)
OgulinPlaškiPavlica (Ilija) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Plaški (0933061008)
OgulinPothum PlaščanskiPavlica (Mile) Ilija, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (0773036025)
OgulinPothum PlaščanskiPavlica (Rade) Mile, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Podun Plaški (0773036024)
OzaljPolice PirišćePavlica (Stevo) Milka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kozara (0837005003)
PakracJagmaPavlica (Milan) Bogdan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Dubrava bjelova (2159050001)
PakracJagmaPavlica (Stojan) Ilija, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grđani (2159050011)
PakracKukunjevacPavlica (Jovo) Stoja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Sisak (2154020087)
PakracKukunjevacPavlica (Nn) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00512)
PakracKukunjevacPavlica (Proko) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2156027004)
PakracKukunjevacPavlica (Proko) Proko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kukunjevac (2340124014)
PakracKukunjevacPavlica (Trifun) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2154020086)
PakracKukunjevacPavlica (Vujo) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2154021132)
PetrinjaBegovićiPavlica (Dragan) Gajo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Begovići (2572014019)
PetrinjaBegovićiPavlica (Dragan) Goja, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Begovići (2572014001)
PetrinjaBegovićiPavlica (Marko) Milja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2572014020)
Podravska SlatinaČomborjePavlica (Ilija) Stana, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Vojvoda stepa (2360014007)
Podravska SlatinaŠpanatPavlica (Đuro) Milica, rođena 1924. Srpkinja, umrla od ustaša 1941. pri deportaciji, Beograd (2369074025)
SisakBestrmaPavlica (Mile) Milica, rođena 1863. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2593091218)
SisakSisakPavlica (Vukašin) Mateja, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sisak (0846009016)
ViroviticaKarađorđevo GradinskoPavlica (Mile) Ilija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bolnam (2168054010)
Zagreb CentarZagreb DioPavlica (Jovan) Iso, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Senj (2199027017)
ZemunZemunPavlica (Dušan) Svetozar, rođen 1902. Srbin, umro od ranjavanja 1944. u NOBu, Našice (0932053031)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *