Pištalije (Bosanska Krupa)

Pоunje u Bosanskoj Krajini, Milan Karanović i Dušan D Miljković „Stradanja u cazinskoj krajini“

Пишталије (Бихаћ)

Свега је у Пишталинама 41 прав п са 136к и п мусл п са 60к.

Пишталине су опустеле сасвим за ЛР 1790г. Ивео их је вероватно онај поп Филип Дмитровић, јер код те породице постоји предање да им је предак прешао на Кордун испод Гомиле.

Једно време је село било пусто.

Први су се населили пре 100г Прице 4к, Арханђеловдан из Лике.

Тада је по причању Алексе Роквића, старца од 90г било свега 5к, а од Стијене до Отоке и Крупе свега 10к. У исто време некако населили су и Бабићи 15к из Трубара. По Петру Кочићу (Јауци са Змијања) та је п са Змијања. Из те је породице Војвода Голуб Бабић из задњег босанског Устанка 1875-78. Бабића има у Лици са истом славом св. Јован али не зна се да ли су једно.

Зељковићи 20к, Ђурђевдан је стариначка п. Населили су се пре 100г из Трубара.

Радићи 2к, Ђурђевдан, звали су се Штрпци и доселили су пре 100г из Великог Радића. Предак им Раде био тако „згодан“ да су му се хиљадиле овце, да је по 9 диван кабаница ишло на збор цркви и да су имали по 50 самих мачака.

Роквићи 7к, Стефањдан, су из Трубара пре 80г. Једно су са Трнинићима и Миљевићима и звали су се Добројевићи.

Богуновићи 1к, Јовањдан из Зрмање (Лика) пре 80г. Једни су се преселили у Врело на кућиште Грбића кад су ови одселили у Јадар.

Пре 80г су од Тромеђе: Зорићи 11к, Ђурђевдан са Цвјетнића. Пришивају им да им је некакав предак угледао бијелу кобилу па рекао „ено зоре“, па су прозвани Зорићи.

Пре 80г су од Тромеђе: Кнежевићи 6к, Никољдан, са Цвјетнића; Јовичићи 10к, Ђурђевдан из Тишковца; Шушиловићи 3к, Ђурђевдан из Трубара и Карановићи 3к, Ђурђевдан са Бобољусака.

Тодићи 2к, Арханђеловдан, су од Грахова пре 70г.

Са Бјелајског Поља су пре 70г Грбићи 2к, Срђевдан и Бањци 4к, Јовањдан.

Ђумићи 3к, Арханђеловдан су из Тишковца и Ожеговићи 3к, Стефањдан „озго“ од Унца.

Из Далмације су пре окупације: Добројевић 1к, Ђурђевдан и Павковићи 2к, св Василије.

Од Тромеђе су пре окупације: Кљајићи 4к, св. Василије из Осредака, Бурсаћ 1к, Ђурђевдан из Трубара; Варсаковић 1к, Лазарева Субота из Трубара; Репајићи 2к, Јовањдан из Трубара; Лазаревићи 3к, Стефањдан са Бјелаја и од Трубара: Балтићи 2к, Никољдан; Родићи 4к, Арханђеловдан; Срдић 1к, Никољдан и Горчиновић 1к, св Василије.

Из околних су села пре окупације: Шкорићи 3к, Никољдан из Врањске и Бероња 1к из Великог Радића.

Из Лике су пре окупације: Кордићи 3к, Јовањдан; Кобић 1к, св. Стевана Дечанског из Бујадинца; Лукић 1к, Јовањдан; Кукић 1к, Никољдан са Бујадинца; Мандићи 2к, Стефањдан; Рашета 1к, Никољдан; Костић 1к, Ђурђевдан са Бујадинца; Војиновић 1к, Ђурђевдан из Мазина; Вукелић 1к, Ђурђевдан жени у кућу и Чубрило 1к, Лучиндан.

Од Грахова пре окупације: Рунић 1к, Никољдан и Мандић 1к, Никољдан.

Муслиманске п: од стијенског су града пре Омерпаше: Хаџипашићи 25к и од њих Омеровићи 2к и Касумовићи 3к.

Пре Омерпаше су Орешчани 6к из Орашца.

Из околних су села: Хаџићи 12к из Бужима пре Омерпаше; Надаревић 1к из Глоговца; Нескић 1к из Пећи и Балтићи 3к из Бужима

П.С. Пишталије су 1991г имали 1541с, у томе 1486 Муслимана, 50 Срба и 5 осталих, а 2013г имали су 1721с.

Српске цивилне жртве у ДСР:

1. Aničić Stevan Uroš 1914/41

2. Aničić Uroš Mara 1941/43

3. Aničić Uroš Persa 1935/43

4. Aničić Uroš Zora 1937/43

5. Babić Bogdan Đuja 1919/41

6. Babić Bogdan Mile 1939/41

7. Babić Bogdan Mirko 1940/41

8. Babić Božo Milan 1921/41

9. Babić Ćićo Jovanka 1925/41

10. Babić Ćićo Lazo 1916/41

11. Babić Ćićo Sava 1889/41

12. Babić Ćićo Stoja 1930/41

13. Babić Ćićo Zora 1934/41

14. Babić David Gavro 1861/41

15. Babić Đuro Bosiljka 1912/41

16. Babić Đuro Desanka 1934/41

17. Babić Đuro Dušan 1916/41

18. Babić Đuro Jela 1932/41

19. Babić Đuro Ljuba 1906/41

20. Babić Đuro Ljuba 1926/41

21. Babić Đuro Mara 1936/41

22. Babić Đuro Marinko 1918/41

23. Babić Đuro Marinko 1938/41

24. Babić Đuro Milan 1879/41

25. Babić Đuro Mile 1913/41

26. Babić Đuro Mileva 1930/41

27. Babić Đuro Milosav 1932/41

28. Babić Đuro Mirko 1932/41

29. Babić Đuro Mirko 1933/41

30. Babić Đuro Radojka 1935/41

31. Babić Đuro Zora 1937/41

32. Babić Dušan Bosiljka 1925/41

33. Babić Dušan Boško 1937/41

34. Babić Dušan Branko 1922/41

35. Babić Dušan Branko 1931/41

36. Babić Dušan Desimir 1939/41

37. Babić Dušan Đuja 1909/41

38. Babić Dušan Gojko 1930/41

39. Babić Dušan Ilija 1936/41

40. Babić Dušan Mara 1918/41

41. Babić Dušan Mara 1938/41

42. Babić Dušan Milka 1905/41

43. Babić Dušan Milka 1924/41

44. Babić Dušan Milka 1937/41

45. Babić Dušan Miloš 1934/41

46. Babić Dušan Mirko 1923/41

47. Babić Dušan Radojka 1935/41

48. Babić Dušan Stana 1901/41

49. Babić Dušan Stana 1937/41

50. Babić Gavro Ruža 1860/41

51. Babić Gavro Stevo 1890/41

52. Babić Gojčin Marinko 1936/41

53. Babić Gojčin Mileva 1931/41

54. Babić Gojčin Mirko 1933/41

55. Babić Gojko Anđa 1896/41

56. Babić Gojko Dragan 1922/41

57. Babić Gojko Dragan 1940/41

58. Babić Gojko Draginja 1936/41

59. Babić Gojko Kosa 1928/41

60. Babić Gojko Košta 1934/41

61. Babić Gojko Ljuba 1911/41

62. Babić Gojko Ljubomir 1931/41

63. Babić Gojko Mile 1923/41

64. Babić Gojko Mirko 1938/41

65. Babić Gojko Tomo 1929/41

66. Babić Golub Dušan 1914/41

67. Babić Golub Jovo 1905/41

68. Babić Golub Kosa 1905/41

69. Babić Golub Vukašin 1908/41

70. Babić Ilija Anka 1907/41

71. Babić Ilija Bogdan 1916/41

72. Babić Ilija Deva 1903/41

73. Babić Ilija Đuro 1923/41

74. Babić Ilija Gojčin 1911/41

75. Babić Ilija Gojko 1911/41

76. Babić Ilija Marija 1891/41

77. Babić Ilija Marinko 1913/41

78. Babić Ilija Mika 1921/41

79. Babić Ilija Mile 1915/41

80. Babić Ilija Mirko 1940/41

81. Babić Ilija Smilja 1937/41

82. Babić Ilija Zdravko 1933/41

83. Babić Jovan Božo 1886/41

84. Babić Jovan Gojko 1891/41

85. Babić Jovan Luka 1896/41

86. Babić Jovan Todora 1843/41

87. Babić Jovo Anđa 1906/41

88. Babić Jove Anka 1911/41

89. Babić Jovo Bogdan 1927/41

90. Babić Jovo Boško 1935/41

91. Babić Jovo Božo 1919/41

92. Babić Jovo Desimir 1937/41

93. Babić Jove Dete 1941/41

94. Babić Jovo Deva 1927/41

95. Babić Jovo Đuro 1939/41

96. Babić Jovo Dušan 1911/41

97. Babić Jovo Gojko 1933/41

98. Babić Jovo Jovanka 1934/41

99. Babić Jovo Milan 1929/41

100. Babić Jovo Milan 1931/41

101. Babić Jovo Mile 1931/41

102. Babić Jovo Mileva 1931/41

103. Babić Jovo Milica 1939/41

104. Babić Jovo Milisav 1934/41

105. Babić Jovo Milka 1900/41

106. Babić Jovo Milka 1906/41

107. Babić Jovo Milka 1911/41

108. Babić Jovo Mirko 1935/41

109. Babić Jovo Nevenka 1928/41

110. Babić Jovo Radislav 1932/41

111. Babić Jovo Savka 1930/41

112. Babić Jovo Stana 1901/41

113. Babić Jovo Stana 1932/41

114. Babić Jovo Stoja 1930/41

115. Babić Jovo Stoja 1934/41

116. Babić Jovo Zora 1937/41

117. Babić Kašo Mileva 1915/41

118. Babić Kaša Radojka 1935/41

119. Babić Kašo Rajko 1931/41

120. Babić Kojo Dušan 1938/41

121. Babić Kojo Ljuba 1919/41

122. Babić Kojo Mileva 1939/41

123. Babić Kojo Stevo 1940/41

124. Babić Lazar Branko 1927/41

125. Babić Lazaramilan 1924/41

126. Babić Lazo Perica 1871/41

127. Babić Lazo Perka 1934/41

128. Babić Lazo Mile 1930/41

129. Babić Luka Nevenka 1917/41

130. Babić Luka Dragan 1925/41

131. Babić Luka Milan 1923/41

132. Babić Luka Milica 1886/41

133. Babić Luka Rajko 1909/41

134. Babić Luka Vlatko 1906/41

135. Babić Marko Ilija 1891/41

136. Babić Mihajilo Ljuba 1920/41

137. Babić Mihajilo Mara 1891/41

138. Babić Mihajilo Milka 1938/41

139. Babić Mihajilo Smilja 1924/41

140. Babić Milan Boško 1935/41

141. Babić Milan Dragan 1930/41

142. Babić Milan Dušan 1922/41

143. Babić Milan Dušan 1926/41

144. Babić Milan Ilija 1901/41

145. Babić Milan Lazo 1926/41

146. Babić Milan Ljupko 1928/41

147. Babić Milan Mileva 1931/41

148. Babić Milan Milka 1939/41

149. Babić Milan Miloš 1876/41

150. Babić Milan Miloš 1932/41

151. Babić Milan Mirko 1933/41

152. Babić Milan Nevenka 1923/41

153. Babić Milan Nikola 1907/41

154. Babić Milan Nikola 1911/41

155. Babić Milan Petar 1881/41

156. Babić Milan Smiljana 1881/41

157. Babić Milan Stana 1886/41

158. Babić Milan Stana 1939/41

159. Babić Milan Stoja 1891/41

160. Babić Milan Žarko 1937/41

161. Babić Mile Boja 1915/41

162. Babić Mile Dragan 1932/41

163. Babić Mile Dragan 1939/41

164. Babić Mile Jovo 1906/41

165. Babić Mile Ljuba 1916/41

166. Babić Mile Ljuba 1940/41

167. Babić Mile Mara 1940/41

168. Babić Mile Milan 1916/41

169. Babić Mile Mileva 1938/41

170. Babić Mile Mirko 1941/41

171. Babić Mile Rada 1931/41

172. Babić Mile Sava 1906/41

173. Babić Miloš Ilija 1896/41

174. Babić Miloš Marija 1898/41

175. Babić Miloš Milan 1891/41

176. Babić Mirko Milosava 1940/41

177. Babić Nikola Dušan 1903/41

178. Babić Nikola Ljuba 1933/41

179. Babić Nikola Mika 1909/41

180. Babić Nikola Mile 1940/41

181. Babić Nikola Mileva 1931/41

182. Babić Nikola Stana 1897/41

183. Babić Nino Stana 1912/41

184. Babić Pava Uroš 1921/41

185. Babić Pero Đuro 1906/41

186. Babić Pero Đuro 1911/41

187. Babić Pero Dušan 1906/41

188. Babić Pero Dušan 1920/41

189. Babić Pero Jovo 1896/41

190. Babić Pero Lazo 1922/41

191. Babić Pero Mile 1893/41

192. Babić Pero Mile 1913/41

193. Babić Pero Zora 1934/41

194. Babić Perica Ilija 1891/41

195. Babić Rajko Anđa 1906/41

196. Babić Rajko Dušan 1934/41

197. Babić Rajko Mile 1939/41

198. Babić Rajko Milorad 1936/41

199. Babić Rajko Pero 1938/41

200. Babić Rajko Sava 1932/41

201. Babić Savo Dušan 1926/41

202. Babić Savo Boško 1938/41

203. Babić Savo Deva 1921/41

204. Babić Savo Jovo 1899/41

205. Babić Savo Jovo 1911/41

206. Babić Savo Kaja 1915/41

207. Babić Savo Lazo 1898/43

208. Babić Savo Mihajilo 1881/41

209. Babić Savo Mihajilo 1919/41

210. Babić Savo Mika 1919/41

211. Babić Savo Mirko 1924/41

212. Babić Savo Mirko 1938/41

213. Babić Savo Pero 1911/41

214. Babić Savo Sava 1889/41

215. Babić Savo Sava 1931/41

216. Babić Savo Stana 1936/41

217. Babić Savo Stoja 1940/41

218. Babić Stevo Bosiljka 1923/41

219. Babić Steve Dete 1938/41

220. Babić Stevo Milka 1932/41

221. Babić Stevo Sava 1925/41

222. Babić Stevo Stoja 1892/41

223. Babić Todor Ćićo 1890/41

224. Babić Todor Golub 1880/41

225. Babić Todor Jovo 1900/41

226. Babić Todor Luka 1893/41

227. Babić Todor Trivun 1880/41

228. Babić Tomo Gojko 1895/41

229. Babić Trivun Jovanka 1910/41

230. Babić Trivun Lazo 1933/41

231. Babić Trivun Savo 1900/41

232. Babić Uroš Jovanka 1892/41

233. Babić Uroš Mileva 1921/41

234. Babić Uroš Milosava 1939/41

235. Babić Vice Milan 1938/41

236. Babić Vlatko Dimitrije 1928/41

237. Babić Vlatko Đuro 1932/41

238. Babić Vlatko Mira 1930/41

239. Babić Vlatko Mirko 1935/41

240. Babić Vlatko Petar 1926/41

241. Babić Vlatko Spasenija 1907/41

242. Babić Vlatko Stana 1937/41

243. Babić Vlatko Zora 1939/41

244. Babić Vukašin Mileva 1908/41

245. Babić Vukašin Radojka 1936/41

246. Babić Vukašin Rajko 1938/41

247. Banjac Jovo Bosa 1937/41

248. Banjac Jovo Milka 1937/43

249. Banjac Jovo Stojan 1881/41

250. Banjac Jovo Vojin 1910/41

251. Banjac Petar Mika 1918/43

252. Banjac Stojan Gojko 1914/41

253. Banjac Stojan Jovo 1911/41

254. Beronja Jovan Pero 1893/41

255. Beronja Jovan Simo 1886/41

256. Beronja Uroš Jovanka 1911/41

257. Beronja Uroš Marinko 1933/41

258. Bjeljac Dragan 1890/41

259. Bjeljac Dragan Milan 1935/43 1890/41

260. Bogunović Gojka Dete 1931/41

261. Bogunović Gojka Dete 1933/41

262. Bogunović Gojka Dete 1936/41

263. Bogunović Gojka Dete 1938/41

264. Bogunović Gojka Dete 1940/41

265. Bogunović Gojko Sava 1901/41

266. Bogunović Savo Gojko 1899/41

267. Bogunović Uroš Sava 1879/41

268. Bokan Ilija Risto 1890/41

269. Bokan Marinko Branko 1938/41

270. Bokan Marinko Milan 1936/41

271. Bokan Marinko Mirko 1923/41

272. Bokan Marinko Zora 1930/43

273. Bokan Mihajilo Risto 1910/41

274. Bokan Mika 1912/43

275. Bokan Risto Milan 1929/41

276. Bokan Risto Trivo 1920/41

277. Bokan Trivo Savko 1941/41

278. Boltić Aleksa Marko 1896/41

279. Boltić Aleksa Stana 1938/41

280. Boltić Aleksa Stevo 1936/41

281. Boltić Aleksa Zora 1940/41

282. Boltić Branko Anđa 1906/41

283. Boltić Branko Anđa 1929/41

284. Boltić Branko Bogdan 1936/41

285. Boltić Branko Marija 1931/41

286. Boltić Branko Mile 1934/41

287. Boltić Branko Nevenka 1924/41

288. Boltić Branko Simeuna 1901/41

289. Boltić Branko Smilja 1934/41

290. Boltić Branko Stanka 1931/41

291. Boltić Dušan Branko 1913/41

292. Boltić Gojko Aleksa 1933/41

293. Boltić Gojko Milka 1936/41

294. Boltić Gojko Ruža 1912/41

295. Boltić Jovan Pero 1881/41

296. Boltić Jovan Simo 1913/41

297. Boltić Jovica Milanko 1891/41

298. Boltić Marko Božo 1931/41

299. Boltić Marko Dušan 1927/41

300. Boltić Marko Jagoda 1896/41

301. Boltić Marko Ljuban 1896/41

302. Boltić Marko Mara 1938/41

303. Boltić Marko Milka 1925/41

304. Boltić Marko Rosa 1920/41

305. Boltić Marko Stana 1929/41

306. Boltić Marko Zora 1934/41

307. Boltić Milan Dragan 1924/41

308. Boltić Milan Dušan 1927/41

309. Boltić Milan Gojko 1911/41

310. Boltić Milan Mirko 1930/41

311. Boltić Milanko Aleksa 1918/41

312. Boltić Milanko Cuka 1891/41

313. Boltić Milanka Dete 1929/41

314. Boltić Pero Branko 1896/41

315. Boltić Pero Branko 1906/41

316. Bursać Đukan Boško 1937/41

317. Bursać Đukan Ljubica 1933/41

318. Bursać Đukan Mika 1914/41

319. Bursać Dušan Milka 1889/41

320. Bursać Dušan Milka 1931/41

321. Bursać Dušan Nikola 1936/41

322. Bursać Dušan Petar 1929/41

323. Bursać Dušan Zora 1926/41

324. Bursać Ilija Branko 1919/41

325. Bursać Ilija Duka 1911/41

326. Bursać Ilija Dušan 1887/41

327. Bursać Lazo Mara 1891/41

328. Bursać Mile Anđa 1896/41

329. Bursać Mile Boško 1936/41

330. Bursać Mile Jela 1923/41

331. Bursać Mile Radojka 1934/41

332. Bursać Miloš Jeja 1917/41

333. Davidović Đuro Deva 1899/41

334. Dobrijević Gojko Dragan 1934/43

335. Dobrijević Gojko Mirko 1925/41

336. Dobrijević Gojko Savka 1930/43

337. Dobrijević Gojko Stana 1932/43

338. Dobrijević Ilija Dragan 1932/43

339. Dobrijević Ilija Gojko 1914/41

340. Dobrijević Mile 1911/41

341. Dobrijević Pane Gojko 1905/41

342. Dobrijević Pane Ilija 1879/41

343. Dobrijević Pane Mihajilo 1902/41

344. Đumić Branko Božo 1938/41

345. Đumić Branko Dragica 1939/43

346. Đumić Branko Drago 1937/43

347. Đumić Branko Milan 1925/41

348. Đumić Branko Mile 1936/41

349. Đumić Branko Spase 1918/41

350. Đumić Dragan Aleksa 1934/41

351. Đumić Dragan Dušan 1936/41

352. Đumić Dragan Milan 1931/41

353. Đumić Dragan Miloš 1873/41

354. Đumić Dragan Stana 1900/41

355. Đumić Dragan Stoja 1938/41

356. Đumić Đure Dete 1934/41

357. Đumić Đure Dete 1936/41

358. Đumić Đure Dete 1938/41

359. Đumić Đure Dete 1940/41

360. Đumić Đuro Pero 1932/41

361. Đumić Đuro Trivo 1914/?

362. Đumić Ilija Jojin 1876/41

363. Đumić Jojin Dragan 1899/41

364. Đumić Mile Miloš 1891/41

365. Đumić Miloš Branko 1896/41

366. Đumić Miloš Đuro 1911/41

367. Đumić Miloš Marinko 1921/41

368. Đumić Miloš Marko 1928/41

369. Đumić Miloš Nikola 1926/41

370. Đumić Miloš Pero 1925/41

371. Đumić Miloš Petra 1911/41

372. Đumić Miloš Rajko 1919/41

373. Đumić Miloš Stana

374. Đumić Spaso Stana 1935/41

375. Grahovac Božo Milka 1906/41

376. Grbić Milan Pero 1906/41

377. Grbić Spaso Stevan 1891/41

378. Grbić Stevan Branko 1920/41

379. Grbić Stevan Dušan 1913/41

380. Grbić Stevan Krsto 1924/41

381. Grubić Duka Pero 1906/41

382. Grubić Pero Sava 1937/42

383. Jovičić Boško Marinko 1939/41

384. Jovičić Boško Milka 1909/41

385. Jovičić Boško Nevenka 1940/41

386. Jovičić Boško Rosa 1935/41

387. Jovičić Boško Stoja 1935/41

388. Jovičić Branko Danica 1931/41

389. Jovičić Branko Dragan 1936/41

390. Jovičić Branko Dušan 1939/41

391. Jovičić Branko Milka 1937/41

392. Jovičić Branko Vojin 1938/41

393. Jovičić Đuro Branko 1911/41

394. Jovičić Dušan Anđa 1912/41

395. Jovičić Dušan Đuro 1934/41

396. Jovičić Dušan Marinko 1913/41

397. Jovičić Dušan Milka 1940/41

398. Jovičić Dušan Nikola 1934/41

399. Jovičić Dušan Sava 1916/41

400. Jovičić Dušan Spase 1936/41

401. Jovičić Ilija Dragomir 1929/41

402. Jovičić Ilija Gojko 1934/41

403. Jovičić Ilija Ljuba 1917/41

404. Jovičić Ilija Milica 1914/41

405. Jovičić Ilija Stevan 1936/41

406. Jovičić Lazo Mirko 1910/41

407. Jovičić Luka Mirko 1920/41

408. Jovičić Mile Anđa 1916/41

409. Jovičić Mile Dete 1938/41

410. Jovičić Mile Dete 1940/41

411. Jovičić Mile Đuro 1936/41

412. Jovičić Mile Pero 1912/41

413. Jovičić Nikole Pera 1891/41

414. Jovičić Nikole Riste 1889/41

415. Jovičić Nino Stevan 1893/41

416. Jovičić Ostoja Gojko 1921/41

417. Jovičić Ostoja Marinko 1921/41

418. Jovičić Ostoja Mirko 1923/41

419. Jovičić Ostoja Nikola 1926/41

420. Jovičić Ostoja Radojka 1929/41

421. Jovičić Ostoja Stoja 1895/41

422. Jovičić Pepo Milka 1893/41

423. Jovičić Pero Ostoja 1898/41

424. Jovičić Pero Sava 1878/41

425. Jovičić Petar Lazo 1880/41

426. Jovičić Plavanjac Branka Boja

1919/41

427. Jovičić Plavanjac Branka Dete 1938/41

428. Jovičić Plavanjac Branka Dete 1940/41

429. Jovičić Plavanjac Đuro Cvijeta 1921/41

430. Jovičić Plavanjac Đuro Mika 1885/41

431. Jovičić Plavanjac Đuro Mile 1903/41

432. Jovičić Plavanjac Đuro Ranko 1908/41

433. Jovičić Plavanjac Đuro Rosa 1922/41

434. Jovičić Plavanjac Đuro Ruža

1939/41

435. Jovičić Plavanjac Dušana Deva 1935/41

436. Jovičić Plavanjac Dušan Marko 1937/41

437. Jovičić Plavanjac Dušan Mile 1939/41

438. Jovičić Plavanjac Dušan Ranko

1934/41

439. Jovičić Plavanjac Dušan Smiljana

1909/41

440. Jovičić Plavanjac Jovo Dušan 1908/41

441. Jovičić Plavanjac Jovo Miloš 1919/41

442. Jovičić Plavanjac Jovo Stoja 1933/41

443. Jovičić Plavanjac Jovo Svetko

1930/41

444. Jovičić Plavanjac Marko Milan

1939/41

445. Jovičić Plavanjac Mile Anđa 1892/41

446. Jovičić Plavanjac Mile Đuro 1920/41

447. Jovičić Plavanjac Miloša Dete 1939/41

448. Jovičić Plavanjac Petar Branko 1920/41

449. Jovičić Plavanjac Petar Mirko 1929/41

450. Jovičić Plavanjac Petar Smilja 1922/41

451. Jovičić Plavanjac Petar Štaka 1892/41

452. Jovičić Plavanjac Rade Draginja 1920/41

453. Jovičić Plavanjac Ranko Danica 1940/41

454. Jovičić Plavanjac Ranko Dragica 1909/41

455. Jovičić Plavanjac Ranko Dušan 1929/41

456. Jovičić Plavanjac Ranko Golub 1934/41

457. Jovičić Plavanjac Ranko Vojin 1932/41

458. Jovičić Plavanjac Savo Jovo 1880/41

459. Jovičić Plavanjac Savo Mile 1889/41

460. Jovičić Plavanjac Savo Petar 1876/41

461. Jovičić Plavanjac Stevan Draginja

1920/41

462. Jovičić Rajko Radojka 1934/41

463. Jovičić Rajko Slavko 1939/41

464. Jovičić Rajko Stana 1915/41

465. Jovičić Rajko Stoja 1936/41

466. Jovičić Risto Borislav 1934/41

467. Jovičić Risto Draginja 1891/41

468. Jovičić Risto Leposava 1931/41

469. Jovičić Savo Cvijeta 1886/41

470. Jovičić Savo Jela 1929/41

471. Jovičić Savo Ljuba 1871/41

472. Jovičić Savo Smilja 1931/41

473. Jovičić Stevan Ilija 1897/41

474. Jovičić Stevan Mile 1919/41

475. Jovičić Stevan Miloš 1906/41

476. Jovičić Stevan Mirko 1922/41

477. Jovičić Stevan Nikola 1925/41

478. Jovičić Stevan Stana 1936/41

479. Jovičić Stevan Stoja 1910/41

480. Kabić Božan 1881/41

481. Kabić Božan Rade 1905/41

482. Kabić Rade Mara 1926/41

483. Kabić Rade Marinko 1924/41

484. Kabić Rade Stana 1906/41

485. Karanović Mihajilo Jelica 1901/41

486. Karanović Mihajilo Milan 1926/41

487. Karanović Mihajilo Mile 1917/41

488. Karanović Mihajilo Nikola 1931/41

489. Karanović Mile Deva 1916/41

490. Karanović Mile Marinko 1937/41

491. Karanović Mile Marko 1936/41

492. Karanović Miloš Bosa 1940/41

493. Karanović Mirko Milka 1936/41

494. Karanović Mirko Milosava 1934/41

495. Karanović Mirko Radojka 1940/41

496. Karanović Pero Miloš 1938/41

497. Karanović Pero Relja 1920/41

498. Karanović Pero Vukašin 1934/41

499. Karanović Pero 1870/41

500. Karanović Smilja 1917/41

501. Karanović Stevan Anđa 1903/41

502. Karanović Stevan Mihajilo 1896/41

503. Karanović Stevan Pero 1921/41

504. Karanović Todor Anđa 1898/41

505. Karanović Todor Đuro 1932/41

506. Karanović Todor Dušan 1940/41

507. Karanović Todor Milan 1939/41

508. Karanović Todor Milka 1937/41

509. Karanović Todor Nevenka 1934/41

510. Karanović Todor Rajko 1937/41

511. Karanović Todor Savka 1936/41

512. Karanović Todor Stojan 1935/41

513. Kljajić Aleksa Darinka 1883/41

514. Kljajić Bogdan Golub 1929/41

515. Kljajić Bogdana Ilija 1937/41

516. Kljajić Bogdan Slobodanka 1931/41

517. Kljajić Boško Milka 1933/41

518. Kljajić Boško Stana 1939/41

519. Kljajić Gojko Milan 1937/41

520. Kljajić Gojko Milivoj 1934/41

521. Kljajić Ilija Deva 1871/41

522. Kljajić Ilija Milorad 1932/41

523. Kljajić Ilija Mirko 1928/41

524. Kljajić Ilija Svetozar 1938/41

525. Kljajić Jovan Jelica 1896/41

526. Kljajić Jovo Anđa 1902/43

527. Kljajić Jovo Anđa 1927/41

528. Kljajić Jovo Kosa 1929/41

529. Kljajić Jovo Milenko 1921/41

530. Kljajić Jovo Miloš 1904/41

531. Kljajić Jovo Stoja 1890/41

532. Kljajić Jovo Stoja 1904/41

533. Kljajić Mihajilo Mile 1924/41

534. Kljajić Mihajilo Slavko 1926/41

535. Kljajić Mihajilo Branko 1915/41

536. Kljajić Mihajilo Gina 1925/41

537. Kljajić Milana Dete 1938/41

538. Kljajić Milan Jovanka 1920/41

539. Kljajić Mile Bogdan 1905/41

540. Kljajić Mile Boško 1899/41

541. Kljajić Mile Boško 1907/41

542. Kljajić Mile Dušan 1896/41

543. Kljajić Mile Mihajlo 1891/41

544. Kljajić Miloš Kosa 1938/41

545. Kljajić Miloš Vida 1933/41

546. Kljajić Nikola Dušan 1940/41

547. Kljajić Ranko Anđa 1901/41

548. Kljajić Ranko Gojko 1931/41

549. Kljajić Ranko Jovo 1935/41

550. Kljajić Ranko Nevenka 1923/41

551. Kljajić Ranko Stana 1928/41

552. Kljajić Stanko Darinka 1886/41

553. Kljajić Stevo Obrad 1875/41

554. Knežević Trivo Vico 1914/41

555. Knežević Aleksa Petra 1924/43

556. Knežević Dane Stojan 1891/42

557. Knežević Đuro Lako 1922/41

558. Knežević Đuro Mika 1903/41

559. Knežević Ilija Đuja 1902/43

560. Knežević Ilija Lazar 1922/41

561. Knežević Ilija Mileva 1920/41

562. Knežević Ilija Stana 1887/41

563. Knežević Jovan Ilija 1891/41

564. Knežević Jovan Simo 1900/41

565. Knežević Kojo Nikola 1906/41

566. Knežević Kojo Rade 1909/41

567. Knežević Lako Mirko 1941/43

568. Knežević Miloš Marija 1890/41

569. Knežević Nikola Ljubomir 1916/41

570. Knežević Nikola Mara 1938/41

571. Knežević Nikola Mika 1916/41

572. Knežević Petar Dušan 1942/43

573. Knežević Rade Kajo 1937/41

574. Knežević Rade Vukašin 1936/43

575. Knežević Rajko Draginja 1901/41

576. Knežević Rajko Dušan 1936/41

577. Knežević Rajko Mara 1931/41

578. Knežević Rajko Marko 1929/41

579. Knežević Rajko Milka 1932/41

580. Knežević Savo Đuro 1902/41

581. Knežević Simo Branko 1927/42

582. Knežević Simo Milka 1896/41

583. Knežević Simo Mirko 1933/43

584. Knežević Simo Petar 1918/41

585. Knežević Simo Trivo 1940/41

586. Knežević Stana Stana 1933/41

587. Knežević Stevan Čedomir 1936/41

588. Knežević Stevan Dušan 1927/41

589. Knežević Stevan Marinko 1913/41

590. Knežević Stevan Milan 1933/41

591. Knežević Stevan Milanko 1916/41

592. Knežević Stevan Milena 1935/41

593. Knežević Stevan Milica 1905/41

594. Knežević Stevan Milka 1931/41

595. Knežević Stevan Mirko 1918/41

596. Knežević Stevan Simo 1929/41

597. Knežević Stevo Trivo 1890/41

598. Knežević Stojan Đuja 1889/43

599. Knežević Stojan Stana 1933/43

600. Knežević Stojan Stoja 1928/43

601. Knežević Trivo Milka 1915/41

602. Knežević Trivo Sava 1910/44

603. Knežević Vice Božo 1940/41

604. Knežević Vice Svetozar 1938/41

605. Knežević Vice Vid 1936/41

606. Knežević Vito Boško 1929/41

607. Knežević Vito Milka 1931/41

608. Knežević Vito Sima 1930/41

609. Kordić Ilija Bosiljka 1923/41

610. Kordić Ilija Mika 1874/41

611. Kordić Ilija Staniša 1900/41

612. Kordić Jovan Draginja 1911/41

613. Kordić Jovan Drago 1932/41

614. Kordić Jovan Drago 1941/41

615. Kordić Jovan Ilija 1936/41

616. Kordić Jovan Milka 1940/41

617. Kordić Luka Ilija 1896/41

618. Kordić Marko Jovan 1916/41

619. Kordić Nino Jovan 1911/41

620. Kordić Save Ilija 1871/41

621. Kordić Spase Đuro 1891/41

622. Kordić Spaso Gojko 1911/41

623. Kordić Staniša Ilija 1922/41

624. Kordić Staniša Mika 1926/41

625. Kordić Staniša Milka 1936/41

626. Košpić Ilija Anđa 1891/41

627. Košpić Ilija Dušan 1925/41

628. Košpić Ilija Ilija 1878/41

629. Košpić Ilija Jovo 1930/41

630. Košpić Ilija Marinko 1922/41

631. Košpić Ilija Mika 1927/41

632. Košpić Ilija Nikola 1933/41

633. Košpić Marinko Milka 1921/41

634. Košpić Mirko Jovan 1916/41

635. Košutić Jela 1900/41

636. Košutić Jovan Jovo 1892/41

637. Košutić Jovo Pero 1900/41

638. Košutić Jovica Živko 1928/44

639. Košutić Ljubica 1898/44

640. Košutić Pero Slavko 1936/41

641. Košutić Pero Slobodan 1932/41

642. Košutić Pero Živko 1938/41

643. Kukić Dušana Dete 1936/41

644. Kukić Dušan Dušica 1940/41

645. Kukić Lazo Grozda 1886/41

646. Kukić Mile Dušan 1896/41

647. Kukić Mile Stana 1906/41

648. Latinović Đuro Stoja 1895/41

649. Latinović Mile Stoja 1913/44

650. Lazarević Đuro Dete 1940/41

651. Lazarević Đuro Mićo 1936/41

652. Lazarević Đuro Mileva 1916/41

653. Lazarević Đuro Miroslav 1937/41

654. Lazarević Dušan Bosa 1934/41

655. Lazarević Dušan Đuro 1935/41

656. Lazarević Dušan Mika 1938/41

657. Lazarević Dušan Mile 1933/41

658. Lazarević Dušan Milka 1927/41

659. Lazarević Dušan Ranko 1931/41

660. Lazarević Dušan Ruža 1906/41

661. Lazarević Miloš Nikola 1908/41

662. Lazarević Miloš Vukašin 1926/41

663. Lazarević Pero Mara 1940/41

664. Lazarević Pero Milka 1929/41

665. Lazarević Pero Mladen 1932/41

666. Lazarević Pero Stana 1936/41

667. Lazarević Pero Stevo 1933/41

668. Lazarević Pero Stoja 1937/41

669. Lazarević Savo Đurađ 1886/41

670. Lazarević Save Dušan 1906/41

671. Lazarević Savo Pero 1891/41

672. Lukić Bogdan Mara 1898/43

673. Lukić Ćiro Ico 1903/41

674. Malešević Branka Dete 1937/41

675. Malešević Branko Supruga 1916/41

676. Malešević Đuro Smilja 1919/41

677. Malešević Milan Boško ?/41

678. Malešević Milan Branko 1914/41

679. Malešević Milan Mirko 1912/41

680. Malešević Mirka Dete 1934/41

681. Malešević Mirka Dete 1937/41

682. Malešević Mirko Milan 1932/41

683. Malešević Mirko Mileva 1930/41

684. Malešević Pero Smilja 1911/41

685. Mandić Đoko Mika 1886/41

686. Mandić Drago Branko 1925/41

687. Mandić Drago Lazo 1936/41

688. Mandić Drago Marija 1901/41

689. Mandić Drago Mićo 1934/41

690. Mandić Drago Radojka 1938/41

691. Mandić Dušan Bosiljka 1938/41

692. Mandić Dušan Dmitar 1935/41

693. Mandić Dušan Drago 1933/41

694. Mandić Dušan Stoja 1914/41

695. Mandić Ilija Momčilo 1901/41

696. Mandić Jovo Marinko 1934/41

697. Mandić Jovo Mile 1908/43

698. Mandić Jovo Ruža 1906/41

699. Mandić Jovo Stana 1931/41

700. Mandić Lakan Anđa 1900/41

701. Mandić Lakan Jovo 1930/41

702. Mandić Lakan Ljuba 1935/41

703. Mandić Lakan Marko 1926/41

704. Mandić Lakan Ranko 1923/41

705. Mandić Lazo Lakan 1896/41

706. Mandić Marinko Đuro 1932/41

707. Mandić Marinko Mara 1930/41

708. Mandić Marinko Milan 1936/41

709. Mandić Marinko Milka 1912/41

710. Mandić Marinkao Stana 1934/41

711. Mandić Mile Boja 1904/41

712. Mandić Mile Božo 1929/41

713. Mandić Mile Dara 1927/41

714. Mandić Mile Dara 1938/41

715. Mandić Mile Drago 1926/41

716. Mandić Mile Đuja 1940/41

717. Mandić Mile Đuro 1934/41

718. Mandić Mile Jovo 1937/41

719. Mandić Mile Marinko 1925/41

720. Mandić Mile Milica 1934/41

721. Mandić Mile Milka 1924/41

722. Mandić Mile Nikola 1931/41

723. Mandić Mile Trivo 1936/41

724. Mandić Mile Vojo 1940/41

725. Mandić Mile Zora 1938/41

726. Mandić Mirko Anđa 1912/41

727. Mandić Mirko Dragan 1932/41

728. Mandić Mirko Gojko 1936/41

729. Mandić Mirko Golub 1938/41

730. Mandić Mirko Mileva 1930/41

731. Mandić Mirko Ruža 1890/41

732. Mandić Mirko Stoja 1940/41

733. Mandić Momčilo Dragan 1934/41

734. Mandić Momčilo Đuro 1921/41

735. Mandić Pavle Dušan 1911/41

736. Mandić Pavle Dušanka 1933/41

737. Mandić Pavle Joka 1938/41

738. Mandić Pavle Milan 1930/41

739. Mandić Pavle Mile 1903/41

740. Mandić Pavle Savka 1905/41

741. Mandić Žarko Bosiljka 1932/41

742. Mandić Žarko Danica 1930/41

743. Mandić Žarko Milka 1910/41

744. Mandić Žarko Radojka 1936/41

745. Mandić Žarko Stoja 1929/41

746. Maraš Vukašin Cvjeta 1923/41

747. Mijić Milan Jeka 1860/41

748. Mračajac Rade Ruža 1877/44

749. Mudrinić Rade Rade 1901/43

750. Narančić Rade Koviljka 1921/43

751. Ožegović Đurađ Jovanka 1931/41

752. Ožegović Đurđa Dušanka 1924/41

753. Ožegović Đurđa Jovanka 1878/41

754. Ožegović Đurđa Milan 1920/41

755. Ožegović Đurđa Milka 1932/41

756. Ožegović Gojko Ilija 1937/43

757. Ožegović Ilija Rade 1910/41

758. Ožegović Ilija Savka 1896/41

759. Ožegović Luka Mara 1902/43

760. Ožegović Rade Dušan 1939/41

761. Ožegović Rade Jovan 1941/41

762. Ožegović Stevan Mara 1905/41

763. Ožegović Todor Đurađ 1871/41

764. Priča Božo Đuja 1940/41

765. Priča Božo Milka 1935/41

766. Priča Božo Petar 1938/41

767. Priča Božo Savka 1916/41

768. Priča Božo Stoja 1937/41

769. Priča Đuro Dušan 1891/41

770. Priča Dušan Anđa 1896/41

771. Priča Dušan Dara 1929/41

772. Priča Dušan Dušan 1936/41

773. Priča Dušan Mika 1927/41

774. Priča Dušan Milka 1916/41

775. Priča Ilija Mile 1871/41

776. Priča Jovo Mileva 1901/41

777. Priča Jovo Rosa 1927/41

778. Priča Jovo Smiljana 1925/41

779. Priča Lazo Marinko 1938/41

780. Priča Lazo Nevenka 1896/41

781. Priča Lazo Persa 1934/41

782. Priča Lazo Stana 1928/41

783. Priča Lazo Uroš 1931/41

784. Priča Marko Pavle 1913/41

785. Priča Milan Dane 1938/41

786. Priča Milan Mara 1935/41

787. Priča Milan Milan 1930/41

788. Priča Milan Milosava 1933/41

789. Priča Mile Aleksa 1926/41

790. Priča Mile Božo 1916/41

791. Priča Mile Gojko 1921/41

792. Priča Mile Lazo 1895/41

793. Priča Mile Mirko 1924/41

794. Priča Mile Simo 1926/41

795. Priča Mile Slavko 1913/41

796. Priča Pavle Mara 1913/41

797. Priča Pavle Pero 1937/41

798. Priča Pavle Stoja 1934/41

799. Priča Slavko Božana 1916/41

800. Priča Slavko Ljubica 1936/41

801. Priča Slavko Radojka 1939/41

802. Priča Trivun Jovo 1898/41

803. Radić Marinko Božo 1936/41

804. Radić Marinko Dara 1938/41

805. Radić Marinko Ljuba 1919/41

806. Radić Marinko Milka 1938/41

807. Radić Mirko Dušan 1936/41

808. Radić Mirko Stoja 1919/41

809. Radić Mirko Vukosava 1940/41

810. Radić Tomo Mirko 1918/41

811. Rapajić Đukan Ciro 1881/41

812. Rapajić Đukan Ilija 1878/41

813. Rašeta Bogdan Milica 1938/41

814. Rašeta Mile 1871/41

815. Rašeta Mile Bogdan 1911/44

816. Rašeta Mile Gojko 1920/41

817. Rodić Bože Bosiljka 1920/41

818. Rodić Bože Dete 1940/41

819. Rodić Bože Milka 1937/41

820. Rodić Dušan Branko 1937/41

821. Rodić Dušan Mara 1928/41

822. Rodić Dušan Mileva 1920/41

823. Rodić Dušan Rajko 1934/41

824. Rodić Dušan Stana 1888/41

825. Rodić Dušan Stevo 1925/41

826. Rodić Dušan Stoja 1939/41

827. Rodić Dušan Sveto 1931/41

828. Rodić Gavro Bosiljka 1920/41

829. Rodić Ilija Božo 1919/41

830. Rodić Ilija Branko 1923/41

831. Rodić Ilija Draginja 1926/41

832. Rodić Ilija Dušan 1884/41

833. Rodić Ilija Mihajlo 1894/41

834. Rodić Ilija Mile 1881/41

835. Rodić Ilija Milka 1875/41

836. Rodić Ilija Pero 1891/41

837. Rodić Ilija Radojka 1909/41

838. Rodić Luka Sava 1906/41

839. Rodić Mihajlo Milorad 1920/41

840. Rodić Mihajlo Persa 1896/41

841. Rodić Mihajlo Radojka 1923/41

842. Rodić Mihajlo Štaka 1930/41

843. Rodić Mihajlo Stana 1925/41

844. Rodić Mihajlo Zora 1927/41

845. Rodić Mile Darinka 1920/41

846. Rodić Mile Dušan 1925/41

847. Rodić Mile Ilija 1923/41

848. Rodić Mile Jovo 1935/41

849. Rodić Mile Ljubica 1938/41

850. Rodić Mile Mara 1927/41

851. Rodić Mile Milan 1930/41

852. Rodić Mile Rajko 1932/41

853. Rodić Mile Sava 1886/41

854. Rodić Miloš Stana 1896/41

855. Rodić Nikola Marija 1891/41

856. Rodić Pero Bosiljka 1923/41

857. Rodić Pero Đurađ 1920/41

858. Rodić Pero Mara 1932/41

859. Rodić Pero Milica 1929/41

860. Rodić Pero Petar 1926/41

861. Rodić Pero Savka 1935/41

862. Rodić Pero Stana 1895/41

863. Rodić Savo Persa 1923/41

864. Rodić Stevan Milka 19001/41

865. Rodić Stevan Nikola 1891/41

866. Rokvić Đuro Aleksa 1931/41

867. Rokvić Đuro Boja 1938/41

868. Rokvić Đure Dete 1929/41

869. Rokvić Đure Dete 1935/41

870. Rokvić Đure Dete 1936/41

871. Rokvić Đure Dete 19934/41

872. Rokvić Đuro Gojko 1926/41

873. Rokvić Đuro Mara 1928/41

874. Rokvić Đuro Mara 1933/43

875. Rokvić Đuro Mile 1917/41

876. Rokvić Đuro Mile 1936/41

877. Rokvić Đuro Milka 1910/41

878. Rokvić Đuro Stana 1933/41

879. Rokvić Đuro Stoja 1905/41

880. Rokvić Gojko Ranko 1933/41

881. Rokvić Gojko Smilja 1903/41

882. Rokvić Gojko Stana 1936/41

883. Rokvić Gojko Vid 1925/41

884. Rokvić Golub Mika 1920/41

885. Rokvić Grujo Jovo 1933/41

886. Rokvić Grujo Mara 1926/41

887. Rokvić Grujo Marija 1906/41

888. Rokvić Grujo Mile 1931/41

889. Rokvić Grujo Slobodan 1935/41

890. Rokvić Grujo Vasa 1938/41

891. Rokvić Grujo Zora 1929/41

892. Rokvić Jovo Rajko 1896/41

893. Rokvić Jovika Branko 1910/41

894. Rokvić Jovika Danica 1895/41

895. Rokvić Lazo Marinko 1910/41

896. Rokvić Lazo Rade 1894/41

897. Rokvić Lazo Trivun 1896/41

898. Rokvić Ljupko Đuja 1937/41

899. Rokvić Ljupko Ljuba 1901/41

900. Rokvić Ljupko Mara 1925/41

901. Rokvić Ljupko Milka 1933/41

902. Rokvić Ljupko Mirko 1929/41

903. Rokvić Ljupko Savka 1940/41

904. Rokvić Ljupko Stana 1938/41

905. Rokvić Mihajlo Mara 1938/41

906. Rokvić Mihajlo Nina 1934/41

907. Rokvić Mihajlo Sava 1909/41

908. Rokvić Mihajlo Smilja 1931/41

909. Rokvić Milan Anđa 1935/41

910. Rokvić Milan Stoja 1937/41

911. Rokvić Milanko Anđa 1935/41

912. Rokvić Milanko Anica 1914/41

913. Rokvić Milanko Persa 1938/41

914. Rokvić Mile Marinko 1937/43

915. Rokvić Mile Rajko 1904/41

916. Rokvić Miloš Milan 1940/41

917. Rokvić Miloš Radojka 1935/41

918. Rokvić Miloš Ruža 1902/41

919. Rokvić Miloš Spasa 1937/41

920. Rokvić Miloš Stana 1929/41

921. Rokvić Momčilo Dušan 1936/41

922. Rokvić Momčilo Dušanka 1938/41

923. Rokvić Momčilo Mika 1924/41

924. Rokvić Momčilo Milan 1928/41

925. Rokvić Momčilo Mirko 1921/41

926. Rokvić Momčilo Ruža 1896/41

927. Rokvić Nikola Stanko 1920/41

928. Rokvić Obrad Bogdan 1902/41

929. Rokvić Obrad Đuro 1904/31

930. Rokvić Obrad Pajo 1907/41

931. Rokvić Paje Dete 1930/41

932. Rokvić Paje Dete 1934/41

933. Rokvić Paje Dete 1937/41

934. Rokvić Paje Dete 1939/41

935. Rokvić Pajo Mirko 1929/41

936. Rokvić Pajo Stoja 1906/41

937. Rokvić Perica Ljupko 1896/41

938. Rokvić Rade Dušanka 1923/41

939. Rokvić Rade Mile 1932/41

940. Rokvić Rade Niko 1928/41

941. Rokvić Rajko Anica 1907/41

942. Rokvić Rajko Ilija 1934/41

943. Rokvić Rajko Milka 1901/41

944. Rokvić Rajko Niko 1935/41

945. Rokvić Rajko Nikola 1930/41

946. Rokvić Rajko Nikola 1931/41

947. Rokvić Rajko Persa 1929/41

948. Rokvić Rajko Rosa 1928/41

949. Rokvić Rajko Rosa 1936/41

950. Rokvić Rajko Vojin 1938/41

951. Rokvić Risto Branko 1924/41

952. Rokvić Risto Cvijeta 1891/41

953. Rokvić Risto Dušan 1927/41

954. Rokvić Risto Milan 1928/41

955. Rokvić Risto Milorad 1941/41

956. Rokvić Risto Mirko 1933/41

957. Rokvić Risto Nevenka 1925/41

958. Rokvić Risto Rade 1931/41

959. Rokvić Spiro Đuro 1885/41

960. Rokvić Stevan Stojan 1896/41

961. Rokvić Stojan Anđa 1935/41

962. Rokvić Stojan Bogdan 1933/41

963. Rokvić Stojan Milenko 1938/41

964. Rokvić Stojan Mileva 1929/41

965. Rokvić Stojan Ostoja 1940/41

966. Rokvić Stojan Smilja 1896/41

967. Rokvić Stojan Stevan 1939/41

968. Rokvić Tomo Đuro 1888/41

969. Rokvić Trivo Milka 1902/41

970. Rokvić Vaso Momčilo 1894/41

971. Rokvić Vasilije Vojkan 1871/41

972. Rokvić Veljko Bosiljka 1937/41

973. Rokvić Veljko Mara 1937/41

974. Rokvić Veljko Milanko 1929/41

975. Rokvić Veljko Milica 1911/41

976. Rokvić Veljko Zora 1934/41

977. Rokvić Vid Gojko 1895/41

978. Rokvić Vid Marta 1873/41

979. Rokvić Vid Mihajlo 1904/41

980. Rokvić Vid Veljko 1911/41

981. Rokvić Vojkan Momčilo 1893/41

982. Runić Đuro Ljubica 1939/41

983. Runić Ilija Milorad 1939/41

984. Runić Ilija Sofija 1906/41

985. Runić Ilija Vojin 1935/41

986. Runić Petar Risto 1939/41

987. Runić Petar Ruža 1935/41

988. Runić Petar Stoja 1937/41

989. Runić Sekula Bosiljka 1922/41

990. Runić Sekula Joka 1901/41

991. Runić Sekula Mara 1928/41

992. Runić Sekula Mileva 1932/41

993. Runić Sekula Milka 1925/41

994. Runić Sekula Mirko 1934/41

995. Runić Sekula Zora 1939/41

996. Runić Todor Đuro 1915/41

997. Runić Todor Ilija 1903/41

998. Runić Todor Sekula 1896/41

999. Runić Todor Stoja 1867/41

1000. Runić Todor Trivun 1891/41

lOOl.Skendić Đoko Milka 1914/42

1002.Škorić Svetko Milan 1923/41

1003.Škorić Svetko Pero 1925/41

1004.Škorić Svetko 1900/41

1005.Škorić Vid Srećko 1905/41

1006.Škorić Zorka 1900/41

1007. Šušilović Gojko Boja 1921/41

1008. Šušilović Gojka Dete 1923/41

1009. Šušilović Gojka Dete 1926/41

1010. Šušilović Gojko Marinko 1900/41

1011. Šušilović Gojko Milka 1871/41

1012. Šušilović Pero Gojko 1871/41

1013. Šušilović Pero Vukosava 1901/41

1014. Šušilović Stevan Stevo 1901/41

1015. Šušilović Stevo Danica 1929/41

1016. Šušilović Stevo Milan 1931/41

1017. Šušilović Stevo Milka 1926/41

1018. Tankosić Jandrija Nikola 1904/41

1019. Tankosić Jandrija Pero 1909/41

1020. Tankosić Miladina Dušanka 1926/41

1021. Tankosić Miladin Joka 1934/41

1022. Tankosić Miladin Marinko 1923/41

1023. Tankosić Miladin Mika 1896/41

1024. Tankosić Miladin Mirko 1932/41

1025. Tankosić Miladin Rajko 1929/41

1026. Tankosić Miladin Stoja 1932/41

1027.Todić Mile Dušan 1902/41

1028. Varsaković Aćim Lazo 1891/41

1029. Varsaković Lazo Mile 1919/41

1030. Varsaković Lazo Uroš 1914/41

1031. Varsaković Uroš Nenad 1939/43

1032. Varsaković Uroš Svetko 1934/43

1033. Vasarković Miloš Branko 1941/41

1034. Vasarković Miloš Zorka 1939/41

1035. Vujić Božo Milka 1933/41

1036-Vujić Božo Petar 1930/41

1037. Vujić Božo Sava 1910/41

1038. Vujić Božo Stoja 1935/41

1039. Vujić Đuro Dušan 1900/41

1040. Vujić Đuro Jovo 1885/41

1041. Vujić Đuro Mile 1886/41

1042. Vujić Dušan Dara 1925/41

1043. Vujić Dušan Lazo 1929/41

1044. Vujić Dušan Maro 1927/41

1045. Vujić Dušan Milka 1931/41

1046. Vujić Jovo Dara 1924/41

1047. Vujić Jovo Mara 1895/41

1048. Vujić Jovo Mile 1920/41

1049. Vujić Jovo Pero 1922/41

1050. Vujić Jovo Zora 1923/41

1051. Vujić Lazo Marinko 1927/41

1052. Vujić Lazo Persa 1937/41

1053. Vujić Lazo Stana 1905/41

1054. Vujić Lazo Uroš 1929/41

1055. Vujić Mile Božo 1910/41

1056. Vujić Mile Gojko 1916/41

1057. Vujić Mile Lazo 1905/41

1058. Vujić Mile Mirko 1920/41

1059. Vujić Mile Simo 1924/41

1060. Vukelić Mihajilo Dušan 1876/41

1061.Zarić Anđa 1877/41

1062.Zarić Anđa 1918/43

1063.Zarić Cuka 1914/41

1064.Zarić Ilija Dane 1935/41

1065.Zarić Ilija Pero 1936/41

1066.Zarić Ilija Rajko 1908/43

1067. Zarić Mara 1901/41

1068. Zarić Markan 1890/41

1069. Zarić Markan Đuja 1918/42

1070. Zarić Markan Đuro 1927/41

1071. Zarić Markan Ilija 1919/41

1072. Zarić Markan Ilija 1926/41

1073. Zarić Markan Jovo 1925/41

1074. Zarić Markan Kojo 1918/41

1075. Zarić Markan Milka 1929/41

1076. Zarić Markan Pero 1900/41

1077. Zarić Mile Anđa 1918/41

1078. Zarić Mile Dragan 1909/41

1079. Zarić Mile Relja 1925/43

1080. Zarić Mile Uroš 1913/41

1081. Zarić Mile Vlado 1924/41

1082. Zarić Niko Gojko 1906/41

1083. Zarić Niko Mile 1936/41

1084. Zarić Niko Nevenka 1910/41

1085. Zarić Niko Stevo 1900/41

1086. Zarić Nikola Dragan 1938/41

1087. Zarić Pero Pero 1937/43

1088. Zarić Pero Stana 1935/43

1089. Zarić Petar Mile 1893/41

1090. Zarić Rajko Milan 1931/43

1091. Zarić Sveto Mara 1924/41

1092. Zarić Sveto Milka 1930/41

1093. Zarić Sveto Nevenka 1904/41

1094. Zarić Sveto Soka 1927/41

1095. Zarić Sveto Stevo 1920/41

1096. Zarić Uroš Mileva 1939/41

1097. Zarić Uroš Stoja 1937/41

1098. Zeljković Božo Zora 1936/43

1099. Zeljković Branko Anđa 1921/41

1100. Zeljković Branko Anđa 1934/41

1101. Zeljković Branko Bogoljub 1938/41

1102. Zeljković Branka Dete 1938/41

1103. Zeljković Branko Đuro 1934/41

1104. Zeljković Branko Dušan 1940/41

1105. Zeljković Branko Leposava 1936/41

1106. Zeljković Branko Slobodan 1932/41

1107. Zeljković Branko Vukica 1913/41

1108. Zeljković Branko Zdravko 1939/41

1109. Zeljković Branko Zora 1936/41

1110. Zeljković Đurđe Miloš 1881/41

1111. Zeljković Đuro Boja 1919/41

1112. Zeljković Đuro Deva 1886/41

1113. Zeljković Đuro Joka 1877/41

1114. Zeljković Đuro Mihajilo 1877/41

1115. Zeljković Đuro Mika 1917/41

1116. Zeljković Đuro Milan 1933/41

1117. Zeljković Đuro Miloš 1915/41

1118. Zeljković Đuro Mirko 1929/41

1119. Zeljković Dušan Boško 1936/41

1120. Zeljković Dušan Branko 1921/41

1121. Zeljković Dušana Dete 1936/41

1122. Zeljković Dušana Dete 1936/41

1123. Zeljković Dušana Dete 1938/41

1124. Zeljković Dušana Dete 1938/41

1125. Zeljković Dušana Dete 1939/41

1126. Zeljković Dušan Kosa 1925/41

1127. Zeljković Dušan Ljuba 1913/41

1128. Zeljković Dušan Mara 1938/41

1129. Zeljković Dušan Stojanka 1911/41

1130. Zeljković Gojkao Dete 1935/41

1131. Zeljković Gojka Dete 1938/41

1132. Zeljković Gojka Dete 1940/41

1133. Zeljković Gojko Mileva 1916/41

1134. Zeljković Golub Branko 1932/41

1135. Zeljković Golub Danica 1891/41

1136. Zeljković Golub Dušan 1929/41

1137. Zeljković Golub Ilija 1934/41

1138. Zeljković Golub Ranko 1926/41

1139. Zeljković Ilija Danica 1923/41

1140. Zeljković Ilija Đuro 1881/41

1141. Zeljković Ilija Dušan 1899/41

1142. Zeljković Ilija Golub 1888/41

1143. Zeljković Jandrija Luka 1871/41

1144. Zeljković fošan Đuro 1885/41

1145. Zeljković Jovan Đura 1897/41

1146. Zeljković Jovan Đuro 1876/41

1147. Zeljković Jovan Dušan 1924/41

1148. Zeljković Jovan Mile 1920/41

1149. Zeljković Jovan Simo 1922/41

1150. Zeljković Jovo Bogdan 1936/41

1151. Zeljković Jovo Danica 1939/41

1152. Zeljković Jove Dete 1935/41

1153. Zeljković Jove Dete 1939/41

1154. Zeljković Jovo Dušan 1909/41

1155. Zeljković Jovo Dušan 1932/41

1156. Zeljković Jovo Milan 1931/41

1157. Zeljković Jovo Mile 1928/41

1158. Zeljković Jovo Mirko 1924/41

1159. Zeljković Jovo Mirko 1934/41

1160. Zeljković Jovo Stoja 1899/41

1161. Zeljković Jovo Stoja 1913/41

1162. Zeljković Jovo Zora 1936/41

1163. Zeljković Lazo Jovo 1888/41

1164. Zeljković Luka Dušan 1913/41

1165. Zeljković Luke Dušan 1926/41

1166. Zeljković Luka Jovana 1896/41

1167.Zeljković Luka Marija 1876/41

1168. Zeljković Luka Milka 1923/41

1169. Zeljković Luka Milka 1938/41

1170. Zeljković Luka Milorad 1918/41

1171. Zeljković Luka Milorad 1936/41

1172. Zeljković Luke Srđan 1909/41

1173. Zeljković Luka Srđan 1929/41

1174. Zeljković Luka Stojan 1891/41

1175. Zeljković Luka Stojan 1924/41

1176. Zeljković Marinko Danica 1921-41

1177. Zeljković Marinko Draginja

1940/41

1178. Zeljković Marinko Dušan 1936/41

1179. Zeljković Marinko Pero 1939/41

1180. Zeljković Marko Milka 1915/41

1181. Zeljković Marko Slobodan 1938/41

1182. Zeljković Mićo Jovo 1913/41

1183. Zeljković Mihajilo Anica 1879/41

1184. Zeljković Mihajilo Bosa 1918/41

1185. Zeljković Mihajilo Bosiljka 1920/41

1186. Zeljković Mihajilo Danica 1918/41

1187. Zeljković Mihajilo Dušan 1934/41

1188. Zeljković Mihajilo Milka 1923/41

1189. Zeljković Mihajilo Nikola 1899/41

1190. Zeljković Mihajilo Savka 1907/41

1191. Zeljković Mihajilo Stevo 1929/41

1192. Zeljković Mile Boja 1822/41

1193. Zeljković Mile Darinka 1934/41

1194. Zeljković Mile Đuro 1916/41

1195. Zeljković Mile Dušanka 1926/41

1196. Zeljković Mile Gojko 1928/41

1197. Zeljković Mile Gojko 1928/41

1916/41

1198. Zeljković Mile Ivanka 1928/41

1199. Zeljković Mile Ljubica 1930/41

1200. Zeljković Mile Mara 1904/41

1201. Zeljković Mile Mihajilo 1911/41

1202. Zeljković Mile Nikola 1921/41

1203. Zeljković Mile Stoja 1891/41

1204. Zeljković Mile Stojan 1929/41

1205. Zeljković Mile Trivuna 1930/41

1206. Zeljković Mile Vukosava 1915/41

1207. Zeljković Miloš Branko 1922/41

1208. Zeljković Miloš Dušan 1920/41

1209. Zeljković Miloš Dušanka 1940/41

1210. Zeljković Miloš Mara 1920/41

1211. Zeljković Miloš Petar 1939/41

1212. Zeljković Miloš Sara 1881/41

1213. Zeljković Miloš Uroš 1916/41

1214. Zeljković Nikola Boško 1936/41

1215. Zeljković Nikola Dušanka 1932/41

1216. Zeljković Nikola Mara 1929/41

1217. Zeljković Nikola Marija 1939/41

1218. Zeljković Nikola Marko 1927/41

1219. Zeljković Nikola Marko 1938/41

12,20. Zeljković Nikola Mile 1907/41

1221. Zeljković Nikola Mile 1907/41

1934/41

1222. Zeljković Nikola Nevenka 1932/41

1223. Zeljković Nikola Ruža 1929/41

1224. Zeljković Nikola Stana 1909/41

1225. Zeljković Nikola Stevo 1940/41

1226. Zeljković Nikola Trivuna 1932/41

1227. Zeljković Nikola Vukica 1900/41

1228. Zeljković Pero Branko 1911/41

1229. Zeljković Pero Cvijeta 1915/41

1230. Zeljković Pero Darinka 1924/41

1231. Zeljković Pero Luka 1886/41

1232. Zeljković Pero Marinko 1921/41

1233. Zeljković Pero Mile 1886/41

1234. Zeljković Pero Milka 1876/41

1235. Zeljković Pero Risto 1893/41

1236. Zeljković Pero Stanko 1896/41

1237. Zeljković Pero Svetko 1929/41

1238. Zeljković Pero Uroš 1891/41

1239. Zeljković Pero Vlado 1888/41

1240. Zeljković Pero Vojin 1884/41

1241. Zeljković Rade Milica 1887/41

1242. Zeljković Savo Boja 1913/41

1243. Zeljković Savo Đorđe 1936/41

1244. Zeljković Savo Rade 1931/41

1245. Zeljković Savo Radojka 1939/41

1246. Zeljković Simo Marija 1911/41

1247. Zeljković Srđan Stoja 1912/41

1248. Zeljković Stevan Svetko 1925/41

1249. Zeljković Stevo Jovo 1904/41

1250. Zeljković Todor Gojko 1911/41

1251. Zeljković Todor Marija 1900/41

1252. Zeljković Todor Svetko 1915/41

1253. Zeljković Tomo Vaso 1876/41

1254. Zeljković Ud.Mareš Perse Dete

1936/41

1255. Zeljković Ud.Mareš Perse Dete

1938/41

1256. Zeljković UdMareš Perse Dete

1940/41

1257. Zeljković Uroš Branko 1938/41

1258. Zeljković Uroš Ljubica 1917/41

1259. Zeljković Uroš Mara 1934/41

1260. Zeljković Uroš Persa 1916/41

1261. Zeljković Vasilije Pero 1876/41

1262. Zeljković Vlado Dragan 1930/41

1263. Zeljković Vlado Milka 1936/41

1264. Zeljković Vlado Mirko 1933/41

1265. Zeljković Vlado Nevenka 1927/41

1266. Zeljković Vlado Sava 1892/41

1267. Zeljković Vojin Aleksa 1925/41

1268. Zeljković Vojin Andrija 1933/41

1269. Zeljković Vojin Borislav 1936/41

1270. Zeljković Vojin Borka 1934/41

1271. Zeljković Vojin Mileva 1926/41

1272. Zeljković Vojin Milka 1937/41

1273. Zeljković Vojin Radojka 1929/41

1274. Zeljković Vojin Ruža 1939/41

1275. Zorić Gojčin Stana 1911/41

1276. Zorić Golub Anđa 1903/41

1277. Zorić Golub Danica 1925/41

1278. Zorić Golub Smilja 1934/41

1279. Zorić Ilije Dete 1935/41

1280. Zorić Ilije Dete 1938/41

1281. Zorić Ilije Dete 1940/41

1282. Zorić Ilija Jovo 1891/41

1283. Zorić Ilija Ljuba 1893/41

1284. Zorić Ilija Rajko 1911/41

1285. Zorić Ilija Stoja 1916/41

1286. Zorić Jovan Đuro 1911/41

1287. Zorić Jovan Jovo 1923/41

1288. Zorić Jovan Miloš 1900/41

1289. Zorić Jovan Smiljana 1902/41

1290. Zorić Jovan Vukašin 1918/41

1291. Zorić Jovo Branko 1931/41

1292. Zorić Kojo Rade 1940/41

1293. Zorić Luke Dete 1937/41

1294. Zorić Luke Dete 1939/41

1295. Zorić Luka Nevenka 1917/41

1296. Zorić Markan Đuja 1881/41

1297. Zorić Markan Ilija 1915/41

1298. Zorić Markan Kojo 1927/41

1299. Zorić Markan Nikola 1929/41

1300. Zorić Markan Pero 1932/41

1301. Zorić Markan Simo 1931/41

1302. Zorić Mićo Andrija 1876/41

1303. Zorić Mićo Božo 1896/41

1304. Zorić Mićo Dušan 1914/41

1305. Zorić Mićo Golub 1901/41

1306. Zorić Mićo Trivuna 1886/41

1307. Zorić Mićo Uroš 1899/41

1308. Zorić Milan Nikola 1915/41

1309. Zorić Mile Anđa 1922/41

1310. Zorić Mile Dušan 1900/41

1311. Zorić Mile Radojka 1863/41

1312. Zorić Mile Uroš 1902/41

1313. Zorić Mile Vlado 1918/41

1314. Zorić Miloš Gojko 1926/41

1315. Zorić Miloš Mirko 1923/41

1316. Zorić Mišo Trivun 1928/41

1317. Zorić Nikola Branko 1932/41

1318. Zorić Nikole Dete 1935/41

1319. Zorić Nikola Gojko 1918/41

1320. Zorić Nikola Mićo 1873/41

1321. Zorić Nikola Mićo 1876/41

1322. Zorić Nikola Milan 1891/41

1323. Zorić Nikola Milan 1906/41

1324. Zorić Nikola Nevenka 1907/41

1325. Zorić Nikola Relja 1906/41

1326. Zorić Nikola Svetko 1906/41

1327. Zorić Pero Kojo 1921/41

1328. Zorić Pero Mile 1861/41

1329. Zorić Rade Lazo 1894/41

1330. Zorić Rade Trivun 1851/41

1331. Zorić Rajko Gojko 1938/41

1332. Zorić Rajko Milan 1932/41

1333. Zorić Rajko Milka 1911/41

1334. Zorić Rajko Pero 1936/41

1335. Zorić Rajko Stana 1934/41

1336. Zorić Simo Ilija 1922/41

1337. Zorić Stevan Luka 1893/41

1338. Zorić Stevan Mile 1916/41

1339. Zorić Stevan Simo 1901/41

1340. Zorić Stevan Vukašin 1921/41

1341. Zorić Stevo Aleksa 1916/41

1342. Zorić Sveto Markan 1881/41

1343. Zorić Svetko Dušan 1928/41

1344. Zorić Svetko Gojko 1930/41

1345. Zorić Svetko Milka 1890/41

1346. Zorić Svetko Nevenka 1920/41

1347. Zorić Svetko Savka 1918/41

1348. Zorić Svetko Savka 1934/41

1349. Zorić Svetko Soka 1924/41

1350. Zorić Svetko Stevo 1913/41

1351. Zorić T odor Gojčin 1911/41

1352. Zorić Todor Lako 1913/41

1353. Zorić Trišo Božo 1906/41

1354. Zorić Triše Dete 1938/41

1355. Zorić Triše Dete 1940/41

1356. Zorić Trišo Draginja 1934/41

1357. Zorić Trišo Mara 1906/41

1358. Zorić Trišo Nevenka 1936/41

1359. Zorić Trivun Branko 1913/41

1360. Zorić Trivun Jovo 1872/41

1361. Zorić Trivun Ljubica 1926/41

1362. Zorić Trivun Mićo 1876/41

1363. Zorić Trivun Milan 1924/41

1364. Zorić Trivun Svetko 1915/41

1365. Zorić Uroša Cuka 1905/41

1366. Zorić Uroša Mileva 1930/41

1367. Zorić Uroša Stojan 1926/41

1368. Zorić Vučena Stevan 1881/41

Погинули у АФ борби:

1. Babić Božo Marko 1925-1944

2. Babić Lazar Branko 1926-1941

3. Babić Lazar Milan 1921-1943

4. Babić Savo Dušan 1906-1941

5. Babić Tomo Lazo 1926-1943

6. Babić Vojin Mirko 1926-1944

7. Boltić Jovica Milanko 1919-1943

8. Đumić Đuro Trivo 1920-1943

9. Đumić Lazo Branko 1912-1941

10. Jovičić Nikola Milan 1926-1944

11. Karanović Mihajilo Mara 1924-1943

12. Karanović Pero Relja 1913-1941

13. Karanović Pero Todor 1900-1945

14. Kljajić Ilija Ranko 1897-1943

15. Kljajić Ilija Stanko 1895-1944

16. Kljajić Jovo Milenko 1921-1941

17. Kljajić Mihajilo Stevo 1914-1941

18. Kljajić Obrad Dušan 1920-1942

19. Kljajić Obrad Ljubomir 1924-1943

20. Kljajić Stanko Mirko 1924-1944

21. Knežević Kojo Nikola 1905-1945

22. Knežević Trivo Sava 1923-1943

23. Knežrvić Mihajlo Lazar 1916-1944

24. Kovačević Srejo Branko 1926-1944

25. Kukić Ilija Stojan

26. I.ukić Đuro Bogdan 1916-1943

27. Lukić Đuro Mile 1880-1943

28. Ožegović Ilija Gojko 1917-1944

29. Ožegović Ilija Rade 1924-1941

30. Ožegović Tomo Ilija 1895-1942

31. Priča Dušan Mara 1926-1943

32. Priča Mile Mara

33. Rašeta Mile Bogdan

34. Rokvić Aleksa Đuro 1922-1944

35. Rokvić Đuro Savo 1921-1943

36. Rokvić Gojko Vid 1920-1943

37. Rokvić Golub Milka 1918-1943

38. Rokvić Mile Bogdan 1911-1944

39. Rokvić Ostoja Bogdan 1913-1945

40. Rokvić Ostoja Miloš 1907-1942

41. Rokvić Pajo Mirko 1920-1943

42. Rokvić Pajo Vida 1912-1943

43. Rokvić Rade Ljuba 1923-1943

44. Rokvić Risto Branko 1927-1942

45. Rokvić Risto Marko 1922-1941

46. Rokvić Špiro Stojan 1926-1943

47. Rokvić Stojana Miloš 1925-1943

48. Subašić Božo Mitar 1920-1944

49. Šušilović Gojko Milčin

50. Šušilović Stevo Mile

51. Todić Pero Srđan

52. Todić Rajko Srđan

53. Varsaković Miloš Anđa

54. Varsaković Lazo Anđa 1920-1943

55. Zeljković Bogdan Milan 1920-1944

56. Zeljković Jovan Dušan 1918-1943

57. Zeljković Stevo Dušan 1914-1944

58. Zeljković Vojin Savka 1922-1943

59. Zorić Branko Savo 1909-1945

60. Zorić Mićo Relja 1926-1943

61. Zorić Miloš Gojko 1926-1943

62. Zorić Simo Stevo 1928-1944

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *