Home » 2 Republika Srpska » Robna razmena Republike Srpske, IV 2017

Robna razmena Republike Srpske, IV 2017

Према подацима РЗС-а РС, у периоду јануар-април робни извоз Републике Српске износио је 535,1 милиона евра и повећан је за 21,2% у односу на исти период 2016 године. Увоз је вредео 743 милиона евра и повећан је за 9%. Степен покривености увоза извозом повећан је са 64,7% на 72%, а дефицит у робној размени смањен је са 240,5 на 207,9 милиона евра.

Извоз је повећан у свим секторима СМТК (стандардна међународна трговинска класификација), а према класификацији делатности највећи релативан пораст имала је производња и снабдевање електричном енергијом, повећање 5,8 пута, са 71 на 40,8 милиона евра.

Посматрано по земљама, извоз из Републике Српске је више него удвостручен у Хрватску, Црну Гору и у Кину (у Турску је повећан за 98%), при чему је релативан значај Хрватске највећи: од повећања укупног извоза за 94 милиона евра у Хрватску је повећан за 36,5 милиона, у Црну Гору за 9,6 милиона, а у Кину само за 1,2 милиона. Извоз је повећан у већину земаља, док је смањен у Немачку за 14,7%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>