Posts Tagged by Fond plata i penzija

Plate i penzije po opštinama u Srbiji, 12. 2018.

Праћење динамике фонда исплаћених зарада по општинама требало би да буде основни индикатор регионалних економских кретања. Њиме би се мерила успешност локалних власти у економском развоју али и ефекти мера које спроводи влада, како кроз политику примања запослених у јавном сектору тако и кроз циљано привлачење инвестиција у одређене општине. Београд и Нови Сад, као…

Penzije, XII 2016

Према подацима из Статистичког месечног билтена РФ ПИО у децембру 2016 године укупно је исплаћено 1.728.138 пензионерских чекова. То је за 7.804 чекова мање него у децембру 2015 године. Од децембра 2014 до децембра 2015 године број чекова смањен је за 6.129, што значи да се убразало смањење броја пензионера у Србији. При паду укупног…

Prihodi po stanovniku od poljoprivrede, plata i penzija u 2013 godini

Текст који следи се може пре сматрати неозбиљним, него озбиљним аналитичким радом. Овде смо пошли од веома грубих претпоставки у погледу пољопривреде како би смо некако упоредили општине према куповној снази становништва, а да то буде што ближе стварности. Уколико се служимо само подацима о платама и пензијама можемо анализирати податке по областима Србије. Не можемо…