Program za rast BDP-a sažet u 24 tačke

ПРОГРАМ ЗА РАСТ БДП-а САЖЕТ У 24 ТАЧКЕ

 

1.Доношење одлуке о, након 3 деценије првој државној инвестицији у целовито ново индустријско постројење,  изградњи  фабрике за производњу литијумских батерија кроз ЈПП;

 

2.Израда дијагностичке студије за процену исплативости обнове рада некадашњих рудника гвожђа,каменог угља и уранијума на територији РС,и утврђивање потенцијалних нових лежишта;

 

3.Израда дијагностичке студија за утврђивање оправданости и изводљивости изградње РХЕ Ђердап 3 и РХЕ Бистрица;

 

4.Оснивање канцеларије за повратак дијаспоре;

 

5.Рад Владе на потписивању што више споразума са здравственим фондовима Земаља са бројном српском дијаспором зарад  њиховог лечења и рехабилитације у нашим Бањама, у циљу лакшег проналаска инвеститора за приватизацију бањских капацитета;

6.Доношење одлуке о инвестицијама у кадровско и материјално  оспособљавање   одређених здравствених установа за пружање услуга иностраним пацијентима-здравствени туризам,а по угледу на Земље лидере из ове области;

 

7.Доношење одлуке о планском утврђивању експлицитног нивоа броја хектара раста наводњаваних површина на годишњем нивоу с циљем достизања 50% покривености заливним системима обрадивих ратарских површина;

8.Доношење одлуке о  оспособљавање неког из групе неприватизованих металопрерађивачких предузећа за производњу система за наводњавање;

 

9. Доношење одлуке о  изградњи српске Велетржнице у Москви;

 

10. Доношење одлуке о  изради споразума у циљу оснивања компаније-ланца хипермаркета (у сувласништву највећих домаћих произвођача робе широке потрошње) са српском робом у градовима Европе са највећом концентрацијом наше дијаспоре;

 

11. Доношење одлуке о  планском утврђивању прираста годишњих количина произведеног и извезеног овчијег и говеђег меса у НР Кину;

 

12.Оснивање карго авио компаније за брз транспорт свежих пољопривредних производа;

 

13. Доношење одлуке о  предлогу за оснивање међудржавног тела Грчке,БЈРМ и РС у циљу испитаивања могућности реализације пројекта пловног пута Морава-Вардар;

 

14.Дефинисање рокова за промену енергетских извора у свим Топланама у РС,где је то и у којем обиму је могуће, на биомасу,биогас и геотермалну енергију;

 

15.Утврђивање динамике у расту процента прерађеног отпада у РС;

 

16.Оснивање Пољопривредних Задруга од стране локалних самоуправа кроз  сарадњу са НСЗЗ,пре свега ангажовањем површина пољопривредног земљишта које је у државном власништву, али и оног које се не обрађује, без обзира што је у приватном власништву.На овај начин би незапослени из градских средина нашли запослење кроз рад у пољопривреди,што би поред смањења незапослености умногоме допринело порасту извозне понуде пољопривредних производе намењених извозу у Кину,Русију и ЕУ;

 

 

17.Доношење одлуке о  сврставању ДМБ Раковица у групу предузећа наменске индустрије;

 

18.Доношење одлуке о  предлог кинеском инвеститору Зијин за интеграцију РТБ и ХП Каблови Јагодина; као и РТБ и Азотаре Панчево/ХИ Прахово;

 

19..Израда студије за испитивање могућности да Металац из Горњег Милановца преузме остатак проиѕводних погона Магнохрома из Краљева;

 

20.Доношење одлуке о  израда студије за испитивање могућности за преузимање од стране ЕПС-а неприватизованих делова некадашњег МИНЕЛ-а и осталих неприватизованих предузећа која су снабдевала ЕПС;

 

21.Доношење одлуке о  изради платформе Владе за  преговоре са ФАС-ом, у циљу  преузимања неприватизованих компоненташа некадашње Заставе;

 

22. Доношење одлуке о оснивању Српске развојне банке-СРБ;

 

23. Доношење одлуке о формирању Нове београдска банке која би настала удруживањем Банке поштанске штедионице и Комерцијалне банке;

 

24.Проналажење начина за доношење одлуке о ангажовању кинеског стратешког инвеститора за део компаније Трепча који послује северно од реке Ибар;

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *