‘’BIG MAC’’ I PARITET KUPOVNE MOĆI

Big Mek indeks je izmišljen 1986. godine od strane lista The Economist kao leprsavi vodic koji pokazuje da li su valute na svom ‘’pravom’’ nivou. Baziran je na teoriji pariteta kupovnih moci (PPP), pojmu koji na dugi rok treba da pokaze kretanje valuta u smeru koji izjednačava korpe roba i usluga (u ovom slucaju Big Mek hamburger) u bilo koje dve zemlje. Na primer, recimo da je prosecna cena Big Meka u Americi u januaru 2016. 4.93$ a u Kini 2.68$ – sirovi Big Mek indeks pokazuje da je juan podcenjen 46% u tom trenutku.

Burger ekonomija nikada nije zamisljena kao precizan pokazatelj neravnoteze kurseva vec samo kao sredstvo kojim bi se olaksalo shvatanje teoriju deviznog kursa. Ipak Big Mek indeks je postao globalni standard, opisan u nekoliko ekonomskih udzbenika i u najmanje 20 ekonomskih studija.

The Economist već dugi niz godina računa stepen precenjenosti ili potcenjenosti valute primenom metodologije uporedjivanja cena Big Mac indeksa koji se zasniva se na teoriji pariteta kupovne snage valuta  na duge staze , devizni kurs bi trebalo da se prilagode i da budu  jednaki ceni korpe robe i usluga u različitim zemljama . Ova posebna korpa ima McDonalds-ov Big Mac , čija je cena u zemljama  sveta se uporedjuje sa američkom dolarom u proseku od $ 4.93 koliko Big Mac košta u US. Prema burger indeksu švajcarski franak je 30 % precenjen . Devizni  kursa koji bi izjednačio cenu Švajcarskog Big Mac sa američkim jedan je SFr =1.32 za dolar ,stvarni kurs je samo 1,01 . Najjeftinija pljeskavica se nalazi u Indiji , i košta samo $ 1.9 . Iako Big Mac-ovi  se ne prodaje u Indiji , uzmemo cenu Maharadža Mac , koji je napravljen sa piletinom umesto govedine. Ipak , naš indeks ukazuje da je rupija 61 % precenjena . Evro , koji je nedavno pao na 12 -mesečnom minimumu prema dolaru , sada trguje na manje od 1,16 dolara za evro. Srpski Big Mac u restoranima McDonalds košta 290 dinara. Kada se cena Bg Mac-a preračuna u dolare isti bi u Srbiji koštao 2.56 dolara, što znači da bi dinar bio značajno precenjen jer je ravnotežna cena Big mac-a 4.93 dolara. Potcenjenost dinara prema dolaru bi iznosila 48,2%. Dolar bi trebao da vredi po ovoj metodologiji 58.45 dinara. Obzirom na teoriju pariteta kupovnih snaga i način iskazivanja BDP-a prema deviznom kursu i paritetu kupovne moći (PPP vrednost) ove vrednosti se moraju korigovati za odnos vrednosti društvenog proizvoda po PPP vrednosti i vrednosti po tekućem kursu.  U 2014 godini BDP Srbije po teoriji pariteta kupvone moći ili PPP vrednosti bi bio 95.8 milijardi dolara dolara prema podacima CIA, odnosno njihovih uporednih podataka o ekonomskim parametriuma svih država sveta.Prema tekućem kursu vrednost BDP Srbije bi bila prema istim izvorima 33,6 milijardi  dolara. Odnos BDP po teoriji kupovne moći i tekućem kursu dolara bi bio 2,8 što znači da ovaj kurs dinara i dolara se mora korigovati ovim koeficijentom. Ravnotežni kurs u ovom trenutku bi bio 96.34 dinara za dolar. Kurs dinara i eura bi zavisio  od intervalutarnih odnosa  dolara i eura i u ovom trenutku bi iznosio postojeći kurs od 96,34 dinara za dolar korigovan za intervalutarni odnos dolara i eura koji danas iznosi 1.16 dolara za eur ili 112.46 dinara za euro.

Medjutim kada se analiziraju ostale valute praktično sve osim norveške krune, švajcarskog franka i švedske krune izrazito potcenjeno ali pre svega kao rezultat izrazitog jačanja dolara u 2015 godini u odnosu na ostale valute. Ovde praktično neprilagodjeni podaci o vrednosti Big Mac indeksa poptuno padaju u vodu što se može videti u narednom grafikonu. Praktično sve analizarane zemlje bi morale da revalviraju svoje valute kako bi izjednačile kupovnu moć prema dolaru. Naravno da je to apsolutno neprihvatljivo i nemoguće uraditi kako zbog konkurentnosti izvoza tako i zbog činjenice da je dolar povećao vrednost zbog šekulativnog i imovinskog razloga.  Prema ovim podacima dolar ima najveću kupovnu snagu u Venecueli i Rusiji posmatrajući kao reper hamburger Big Mac kao reprezentu opšte kupovne snage valuta.

 

Economist.com

Naravno da poslednjih dana u domaćim sredstvima informisanja često citiran izveštaj The Economist-a o vrednosti BM u januaru 2016 ne daje nikakve kvalitativne rezultate niti zaklljučke. Prilagodjena vrednost kupovne snage dolara i ostalih valuta korigovana odnosom BDP po paritetu kupovne moći i deviznom kursu daje nešto bolje aproksimacije

Ova varijanat indikativne vrendosti dolara daje daleko bolju aproksimaciju (ne)realnosti kursa domaće valute i dolara odabranih zemalja sveta. Ove konstatacije se mogu poktrepiti kretanje vrednosti dolara i odabranih valuta u desetogodišnjem period. Horizontalna linija pokazuje indikativno ravnotežni nivo kursa izabranih valuta prema dolaru, korigovnaih odnosom kupovne moći po PPP vrendosti i deviznom kursu (aktuelnom)

 

www.indexmundi.com

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *