FISKALNA DAVANJA VELIKIH KOMPANIJA U SRBIJI U 2016. GODINI

Ovom analizom su obuhvaćeno deset velikih privatnih kompanija u Srbiji, od toga četiri kompanije koje su rezultat stranih direktinih investicija u Srbiju  prethodnih godina. Obuhvaćena su sva fiskalna opterećenja:

  • Ostali odlivi po osnovu javnih prihoda ( Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina)
  • Porez na dobit preduzeća
  • Porezi na zarade zaposlenih
  • Socijalni doprinosi na teret radnika;
  • Socijalni doprinosi na teret poslodavca

Izvor: Napomene uz finansijske izveštaje kompanija i Bilans novčanih tokova za 2016 godinu

Napomena: finansijski podaci su iskazani u hiljadama dinara osim neto zarade koje je iskazna u dinarima na mesečnom nivou. Podaci u eurima su takodje u hiljdama eura

Najveća fiskalna davanja ima Delta Holding od preko 51 milion eura. Ova kompanija ima i najveće prosečne neto zarade. Medjutim, treba biti obrazriv u zaključivanju jer je kvalifikaciona struktura kod ove kompenije povoljnija i veliki deo se odnosi na prosek menadžerskih zarada. Obzirom je zbog drugih kriterijuma uzeta u analizu i kompanija Philip Moris iz duvanske industrije, pre svega zbog velikih fiskalnih zahvatanja po osnovu akciza za duvanske proizvode, nije relevantna za uporedjenje sa ostilim kompanijma koji u svom poslovanju nemaju takvu vrstu fiskalnog opterećenja.

Delta je takodje u 2016 (za 2017 još uvek nema obradjenih podataka, obzirom da se radi o konsolidovanom izveštaju podatke za 2017 nije moguće koristiti pre jula 2018 godine), platila i najveći porez na dobit. Pored toga još MK Grupa i IM Matijević imaju značjaniji iznos poreza na dobit, kompanije koje su rezultat stranih direktnih investicija ne plaćaju ovaj vid fiskalnog zahvatanja. FIAT je još uvek oslobodjen plaćanja i doprinosa na teret poslodavca, godišniji efekat ovog nameta je 450 miliona dinara ili oko 4 miliona eura koji se alimentiraju na teret budžeta države Srbije.

Najniže zarade od samo 31 hiljadu ili 240 eura imaju dva najveća trgovinska lanca (Delhaize i Mercator).  Yura ima ubedljivo najnižu prosečnu zaradu od svih posmatranih kompanija od samo 30 hiljada dinara. Ostale tri kompanije imaju prsečne zarade u proseku od cca 300 eura. Na žalost do je stvarnost Srbije trenutno o čemu je već pisano kod raspodele dohotka po socijalnim grupama i decilima. Srbija je zemlja izrazite nejednakosti gde samo 3% stanovništva sa prihodima može da osmisli održivu egzistenciju a da je ona statistički i evidenciono pokrivena (bez dodatnih neevidentiranih i samim tim fiskalno ’’van dohvata ruke’’ zarada)

Ovih deset kompanija zapošljavaju ukupno 42.545 radnika. Ukupna fiskalana davanja državi po svim osnovama prevazilaze 200 miliona eura bez Philip Morisa ili 545 ukupno. U ukupnom konsolidovanom budžetu Republike Srbije za 2016 godinu prihodi od poreza i doprinosa su 1.094.003 hiljade dinara ili 8.894.333 hiljade eura. Ovih devet kompanija učestvuju u ukupnim fiskalnim prihodima države Srbije po osnovu poreza i doprinosa na zarade, PDV i poreza na dobit sa 6,13%.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *